21 feb. 2012

"Yttrandefrihet och dess gränser"

Det var titeln på det föredrag Lars Vilks höll på Karlstads Universitet i kväll. Föreläsningen kunde genomföras efter ett avbrott, då några, ett femtontal, av åhörarna protesterade kraftfullt genom äggkastning, när Vilks visade en teckning föreställande profeten Muhammed [nwt].

33 kommentarer:

Creutz sa...

Först kastar man alltså ägg på Vilks, och sen ropar man "POLISVÅLD" när polisen försöker hindra övergreppet på yttrandefriheten och Vilks person?

O tempora, o mores.

Ulf Gustafsson sa...

Ja, det finns en obehaglig logik i det som sker.

Som när RAF inledde sin kamp att befria politiska fångar i Västtyskland. Problemet var att det fanns inga. Lösningen var att de utförde politisk motiverade brott och hamnade i fängelse. Se nu fanns det några att befria.

Nils sa...

Ja, det finns mycket att säga och jag kan säga att jag hade svårt att somna i natt. Även om ingen blev skadad är det uttryck för våld som är mycket obehagligt.

Jag förstår inte hur Vilks orkar. Efter att ha blivit utdragen av en säpovakt som skyddade honom med sin kropp, fortsäter han föreläsningen till synes opåverkad.

Jag såg en intervju i tv med en muslim som berättade att han var där för att ställa frågor. Sammanfattningsvis kan man säga att de frågor han och andra muslimer ställde gick ut på vilket ansvar Vilks själv har. Själva anser de inte att de har något som helst ansvar för sina handlingar.

Vilks är ingen idiot, hans föreläsning handlar om yttrandefrihet och han diskuterar som jag ser det genomtänkt utifrån ett antal exempel på konstutställningar runt om i världen.

Så när Vilks lämnade välmotiverade svar varför islam inte kan vara skyddad från kritik, brast det för killen. Han reste sig och hävdade att en treåring kunde gjort bilderna och gick ut.

Man funderar på om de inser vilken bild en sån här uppvisning ger av islam och muslimer. Visst, jag vet också att det är ingen stor grupp - och det understryker Vilks själv - men det kan inte hjälpas, efter en sån här upplevelse biter inte det riktigt.

Jag är övertygad om att det hos de studenter och andra åhörare som var där grundlagts en misstänksamhet som inte försvinner av sig själv.

Ulf Gustafsson sa...

Fortfarande lika relevant. Igår var det exakt 6 år sedan Christopher Hitchens artikel om karikatyrerna i Jyllands-Posten publicerades: "Stand up for Denmark!".

"The original proscription against any portrayal of the prophet—not that this appears to be absolute—was superficially praiseworthy because it was intended as a safeguard against idolatry and the worship of images. But now see how this principle is negated. A rumor of a cartoon in a faraway country is enough to turn the very name Mohammed into a fetish-object and an excuse for barbaric conduct."

Det finns likheter med äggkastarna och fotbollshuliganer. Avgudadyrkan, idoldyrkan, lagdyrkan. Den lilla gruppen som lär sig hata de andra. Sedan en större grupp som har likande känslor för 'objektet', men absolut inte använder våld, som är tysta. Sedan andra som förklarar fenomenet med att den lilla våldsamma gruppen är marginaliserad i samhället.

Nils sa...

Tack Ulf, måste säga att gläder mig att vi är överens för en gångs skull.

hi sa...

Händelsen är märkligt lik den i Uppsala: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=kuIzPmgUtlc&feature=endscreen

Kristian Grönqvist sa...

Det som istället förvånar mig är den tysta massan av andra muslimer. Inser de inte att detta beteende återverkar på dem. Allihop. Skyldiga eller oskyldiga.

Någon slags strängt avståndstagande från officiellt muslimskt håll kunde man i alla fall i anständighetens namn förvänta sig. En imam i Karlstad som uttalar en Fatwa mot bråkstakarna är det minsta jag skulle begära... "Vår religion vill ha fred. Må Ni brinna i helvetets eld hela resten av Ert liv och tro inte att Ni får några oskulder efter döden, så det så."

Nåt sånt.

Lokatt sa...

En sak tycker jag är konstig. På filmen ser vi polisernas ansikten, den vanliga publikens ansikten, vi vet hur Vilks ser ut. Men vi får inte se vilka det är som bär sig åt som svin. De ynkliga stackarnas identitet ska skyddas, tydligen. Varför? Någon juridikkunnig här som vet?

Kristian Grönqvist sa...

Det är därför man har börjat bli glad över Fria Tider, Sweden confidential och Avpixlat. Svadan får man bara stå ut med. Bilderna och brottsplatsbeskrivningarna är däremot on the spot.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian G,

Jag tycker inte man kan begära att någon annan skall ta avstånd. Jag vill inte att andra skall grupper mig tillsammans med våldsverkare, bara för att vi har någon åsikt eller yttre kännetecken gemensamt. Det är lumpen 'guilt by association'-taktik.

Björn Bäckström sa...

Ulf G 2012-02-22 16:50

Jag tycker du hårddrar principen in absurdum!

Det är här frågan om en religion, Islam. Äggkastarna och "de tysta" tillhör denna religion med dyrkan av Muhammed och Allah. De flesta tillhör olika muslimska organisationer i Sverige. Allah Akbar var ropen under tumultet.

Vettiga medlemmar av denna religion (organisationer) borde officiellt ta avstånd från äggkastarna. Hur kan de annars inte få påskrivet 'guilt by association'?

"Guilt" är ju inte här något lagbrott men visst är de skyldiga till samtycke om de inte tar avstånd? Hur kan du få det till något annat och hur kan det vara fel att bli förargad och förvänta sig avståndstagande. Från vilken planet sitter du och bloggar? ;-)

Björn Bäckström sa...

BBM 2012-02-22 17:31

Dessutom. De militanta islamisterna utövar "utpressning" av de mera timida bekännarna av läran och till stor del är rädsla anledning till tystnaden.

Men så länge inte samhället avhyser extremister - både de med och utan svenskt medborarskap (Jo det går - måste "de tysta" spotta upp sig och ta ansvar.

Ostronmannen sa...

Självklart ska andra muslimer med andra åsikter stå upp och kritisera idioterna som svärtar ner deras fredliga religion.
Jag skulle ta avstånd ifrån Christer S om han kissade på präster i kyrkan tex.

Muslimer som inte delar deras åsikt måste ju förfasas och bli rädda för det hat dessa äggkastare sprider mot deras tro.

Nils sa...

I det här fallet tycker jag man kan kräva att man tar avstånd och då menar jag Islamiska kulturföreningen och Karlstads unga muslimer.

Båda gick ut före och uppmanade till bojkott. Jag menar att de missade ett tillfälle att visa islams toleranta sida. I stället för att hetsa upp stämningen genom bojkotthot borde de försökt lugna ner.

De kunde sagt: Vi tar avstånd från Vilks, men ska inte låta oss provoceras utan låta honom genomföra föreläsningen. Om man som organisation representerar muslimer måste det som nu hände vara det sämsta tänkbara.

Oavsett om utomstående tycker att man kan eller inte kan kräva att de tar avstånd, kan ju ansvariga för sitt eget och sina trosfränders bästa välja att ta ett större ansvar.

Om allt förlöpt utan problem hade uppmärksamheten blivit en bråkdel. Men det är det som är det skämmande, det finns inget utrymme för resonemang - raseriet är blint.

Svante sa...

Vad förbannad man blir när man ser sånt här. Vad är störst problem för bilden av islam och muslimer; taffliga karikatyrer eller muslimer som begår våld pga karikatyrerna? Svaret borde vara självklart. Kommer att tänka på en tidigare bloggpost i humanistbloggen med skämtteckning på det temat och där man kunde välja vilket av tre alternativ som var störst hot mot islams image.

Det är bara en minoritet av muslimerna som går så långt som idioterna i Karlstad. Men det vore ändå bra om den stora gruppen vettiga tysta muslimer tar bladet från munnen och tar avstånd från våldet och hoten.

Om enstaka svenskar slår ner invandrare och bränner ner flyktingförläggningar, så skulle ju inte politiker och opinionsbildare sitta tysta med armarna i kors, och säga att de inte behöver ta avstånd för vad andra svenskar gör.

Som Ostronmannen säger, om C Sturmark gjorde något dumt så skulle jag ta avstånd från det.

Må så vara att jag personligen tycker att Vilks rondellhund inte var världens fyndigaste karikatyr. Det finns fyndigare Mohammed-karikatyrer. Men problemet är inte Vilks, problemet är de som överreagerar mot honom.

Ulf Gustafsson sa...

Jag självklart skall de uttala sitt stöd för yttrandefriheten precis som alla andra. Det skall bara inte tvingas till det eftersom någon grupperar dem som "muslimer".

Ulf Gustafsson sa...

Nils har en poäng om de Islamiska föreningarna i Karlstad. Om man uppmanar till bojkott, bör man vara tydlig med varför. Annars finns det risk för tolkningsmissar, vilket kan uppmuntra de som är bredd att kliva över våldströsken.

Patrik N sa...

Självfallet kan man inte kräva av alla muslimer att de ska ta avstånd från vad andra muslimer gör.

Hur kan vi veta att "alla andra muslimer" har åsiktsgemenskap med äggkastarna? Är det bara den muslimska tron i sig som är åsiktsgemenskapen som gör att ett avståndstagande är på sin plats? I så fall har den som kräver att de ska ta avstånd från äggkastarna just bestämt att alla muslimer måste ta avstånd från alla idiotiska handlingar som alla muslimer världen över gör dagligen.

Då måste alla Humanister ta avstånd inte bara från vad Sturmark gör och säger utan från allt som alla Humanistmedlemmar gör och säger. Alla kristna måste ställa sig upp i Sverige och ta avstånd från vad de kristna gör i Uganda. Alla SD-medlemmar måste ta avstånd från vad alla andra SD-medlemmar gör. Och så vidare i all oändlighet.

Man kan inte utgå från att människor av olika slag har åsiktsgemenskap i alla frågor för att de har samma religion, partitillhörighet eller föreningsmedlemskap.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-02-22 20:40

Nu var du väl på en riktigt världsomspännande cykeltur! Puh!

Patrik N sa...

BBM,

Översätt gärna det där till argumentation.

Svante sa...

Självklart kan inte alla i alla sammanhang sammankopplas med alla möjliga handlingar (utförda av andra) in absurdum. Om inte annat så har man inte tid till att bara ta avstånd från andra hela tiden. Men har man någon slags förbättringsvilja i sig så protesterar man någon gång emellanåt mot dumheter och ondska i världen, och gärna mot såna som på något vis ingår i den "egna gruppen".

Vissa samband är tydligare än andra, det finns inte så små inslag av våldsförhärliganden i den islamiska religionen. Därmed inte sagt att muslimer i allmänhet är så mer våldsamma än andra. Det är mycket stor skillnad på olika muslimer.

Det verkar inte vara just andra som grupperar muslimer, de gör de lika bra själva. Ett problem med islam och muslimer är just det att muslimer själva så starkt menar att man är muslim bara ifall ens föräldrar är det, och det ses inte med blida ögon på de som avfaller från islam.

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-02-22 21:07

Var det så svårt? Jag trodde nästan du gjorde en parodi!

I din 2012-02-22 20:40 expanderar du 'guilt by association' conceptet till orimligheter. Vi pratar om muslimska organisationer i Sverige - begränsade kanske t.o.m. till Karlstad som någon föreslagit - och du drar iväg globalt! Ledsen, men åker inte med dig på den turen!

Patrik N sa...

BBM,

För att Islamiska kulturföreningen och Karlstads unga muslimer ska kunna avkrävas ett avståndstagande så måste man först konstatera att de har åsiktsgemenskap (att ta avstånd ifrån) med äggkastarna. Åsiktsgemenskapen måste vara sådan, tänker jag, att deras samtycke till äggkastningsaktionen står klar om de inte tar avstånd från den

Har de en sådan åsiktsgemenskap? Vilka är åsikterna?

Björn Bäckström sa...

Patrik N 2012-02-22 21:35

Hänger inte med i din logik. Det är ju just för att demonstrera att kulturföreningen INTE har en åsiktsgemenskap med äggkastarna som de bör fördöma dådet. Det kan ju dock inte "krävas" att de ska göra så. Har aldrig påstått det. Men vi kan ju hoppas.

Fördömer de är allt "OK".

Fördömer de INTE erbjuds omvärlden olika tolkningar:

1. De har åsiktsgemenskap och äggkastarna är deras exekutiva arm.

2. De har ingen åsiktsgemenskap men vågar inte fördöma p.g.a. rädsla att själva bli äggbombade. Eller värre.

I båda fallen är det ju inte bra PR för "moderate Islam".

Patrik N sa...

BBM,

Frågan är varför de skulle behöva gå ut och fördöma dådet men inte boxningsklubben i Karlstad. Förstår du?

Vad har de gemensamt med äggkastarna som inte boxningsklubben har gemensamt med äggkastarna?

Om det bara är Islam som är den gemensamma nämnaren så måste ju alla muslimer ta avstånd. Inte bara de som finns i Karlstad. Och då får du nog följa med på en världsomsegling ändå.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Äggkastarna kastar ägg i egenskap av muslimer - det uttrycker de själva. Islamiska kulturföreningen och Karlstads unga muslimer heter som de gör för att de är muslimer - det står i namnen. Så kopplingen är ganska klar. Däremot är väl hela tanken på kollektiv skuld fel ute? Om Christer S blir galen och börjar skjuta ihjäl folk så tänker i alla fall inte jag gå ut och förklara att "Vi andra Humanister är minsann inte sådär galna." Kollektiv skuld kan leda vart som helst. Ska alla norrmän be om ursäkt för Brevik?

Björn Bäckström sa...

Patrikarna. Kollektiv bestraffning! ;-)

Muslimska Karstadsföreningarna bör fördöma. Egen turf för dådet. Om de svenska nationella muslimska föreningarna vill förena sig med de lokala i fördömning så är det OK. Karlstad i Sverige. Sen räcker det. Men det är ju inget ansvarstagande bara avståndstagande.

Om någon av äggkastarna också var medlem i Karlstads Pugilistklubb kan också klubbens ledning fördöma dådet och meddela att äggkastning inte ingår i träningen. Inget ansvarstagande men avståndstagande.

Om C Sturmark skjuter Påven vid dennes besök i Stockholm kan inte bara Humanisternas Stockholm avdelning fördöma dådet men också Humanisternas Förbundsstyrelse. (Fördöma, men i det här fallet bara lipservice ;-)

Björn Bäckström sa...

I sammanhanget är det intressant att notera en skillnad i förväntningarna på muslimskt ansvarstagande i olika länder.

Efter ett bombdåd i muslimska hemländer tävlar olika grupper om "Claims of Responsibility".

Kanske tar snart AlKhaida på sig äggkastningen l Karlstad. ;-(

Nils sa...

Som jag sa oberoende av krav eller kollektiv skuldbeläggning kan man faktiskt tänka sig att dessa föreningar, i sitt eget intresse, gjort nåt förebyggande syfte.

Patrik N, du är så fundamentalistisk i ditt resonerande, vi kan inte kräva att muslimer tar på sig skulden kollektivt därför kan ingenting göras.

Men vad är mest sannolikt:

Lars Vilks har föreläsning, polisen väntar sig attacker från Sverigedemokraterna.

Lars Vilks har föreläsning, polisen väntar sig attacker från islamister

Jag ska säga dig att det var ganska förutsägbart att det var just de här 7-8 männen som hade nåt på gång. Det fanns en påtaglig i beslutsamhet i deras ansiktsuttryck. Och jag var inte ensam om att notera detta.

Journalisten på den ena lokaltidningen gick direkt fram till männen och frågade om de tillhörde Karlstads unga muslimer och om hon kunde få en kommentar från dem efteråt.

Så jag menar att man kan inte tänka så här att enligt svensk debatt ska jag inte känna kollektiv skuld därför ska jag inte göra någon för att förhindra en analkande katastrof även om jag kan och det i högsta grad gynnar mina egna intressen.

Lokatt sa...

Patrik N
Jag håller med BBM om det där med cykelturen!Konstigt resonemang du för!
- Jag kan förstå om moderata muslimer inte vågar träda fram och säga: Vi håller inte med de äggkastande skränarna! Men jag tror inte det riktigt handlar om (enbart) rädsla för sina trosfränder. Det är något annat, något obegripligt med tystnaden från profetens folk.

Ulf Gustafsson sa...

"Karlstads unga muslimer och Islamiska Kulturföreningen tar avstånd från äggkastningen mot Lars Vilks."
http://nwt.se/karlstad/article1060735.ece

"[Vilks] har förnedrat oss. ...
Religion är allt och vi älskar vår profet mer än våra liv. När han framställs på fel sätt måste vi reagera, det kan inte accepteras, säger Rauf Ahmadi med eftertryck."

Även om Ahmadi tar avstånd från äggastning är hans retorik obehaglig. Ord betyder något.

Lennart W sa...

Expressen: Vilks ska tala på antimuslimsk konferens som anordnas av Stop Islamization of Nations (SION). Vilks ser sitt deltagande som en del av hans konstprojekt. Han delar inte alls SIONs värderingar, men har alltså inget alls emot att mingla med dem.

Är det månne OK nu'rå med en iaf lite försiktig kritik mot den store yttrandefrihetskämpande konstnären?

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Det där är verkligen för djävligt. Vilks föll som en sten i min bok. Jävla typ.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se