5 mars 2012

Katolska problem med yttrandefriheten

Det är inte lätt att vara demokratiskt lagd och samtidigt väldigt religiös. Hur får man alla dessa människor som inte har kommit till insikt om Sanningen att sluta säga elaka saker om ens kärast hållna trosförestållningar? Man kan förstås göra som Scientologerna och försöka undanhålla den egentliga läran från alla som inte betalar tillräckligt. Eller så kan man göra som vissa muslimer och hota med döden. Eller så kan man ge sig på yttrandefriheten.

Fredrik Heiding, skribent på den katolska tidskriften Signum, gör ett försök i den sistnämnda genren. Men han är demokrat, så han kan ju inte bara säga att yttrandifrihet är något dåligt när det kommer till religion. Hur göra, hur göra? Läser man hans text kan man riktigt höra hur det knakar av tankeansträngningen. Detta är vad han kommer fram till:

När yttrandefriheten sätts på piedestal styrs hela analysen utifrån detta upphöjda värde. Andra värden såsom värnandet av religiösa traditioner, skydd av minoriteter, mångfald, religionsfrihet, tolerans, särpräglad barnuppfostran etcetera hamnar genast i underläge. I bästa fall kan dessa värden inordnas i en intressekonflikt mellan det gemensamma samhället och religiösa gruppers värderingar. I sämsta fall uppmärksammas inte ens att det finns andra värden än ”barnets bästa” (förstått som frihet från religion) och rätten att torgföra sin åsikt. Jo, också jag ser att vi är på väg in i en självmotsägelse, givetvis använder även detta inlägg ord och tar yttrandefriheten i anspråk. Försvaret lyder att mitt budskap inte är att begränsa yttrandefriheten utan att lokalisera den bland andra värden. Kravet att få uttala sig kan med fördel lyftas ner från piedestalen och läggas på det bord där exempelvis mångfald befinner sig.
Det är - som Heiding skriver - extremt lätt att se självmotsägelsen i det här argumentet. Men det är också lätt att se andra problem. Det finns ju ingen motsägelse mellan yttrandefrihet och "värnandet av religiösa traditioner, skydd av minoriteter, mångfald, religionsfrihet, tolerans, särpräglad barnuppfostran etcetera." Tvärtom är yttrandefriheten just till för att värna udda åsikter. Men sen kan man faktiskt värna allt det Heiding räknar upp samtidigt som någon annan påpekar hur dumt man uppför sig.

Det Heiding föreslår är ingenting annat än att skapa en frizon från kritik åt religioner. Det vore förstås bekvämt, men det vore inte längre en demokrati.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se