30 apr. 2012

Humanisternas kongress 2012

Humanisternas kongress genomfördes, i Stockholm, under den gångna helgen. Deltog gjorde mer än 50 kongressombud, styrelsen och ett flertal andra åhörare och förhandlingarna leddes av två professionella mötesordföranden Morgan Johansson (ordf. riksdagens Justitieutskott) och Göran Lambertz (justitieråd i HD och regeringens utredare av tvångs- och barnäktenskap).

Efter att förbundets verksamhetsberättelse, ekonomi och revisionsrapporten föredragits beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Därefter fördes en omfattande debatt med anledning av demokratigruppens rapport och rapporten om nybildning av lokalavdelningar. Debatten handlade huvudsakligen om hur ekonomiska medel skall fördelas från förbundet till lokalavdelningarna och mellan lokalavdelningarna, samt om när kongress och lokala årsmöten skall inplaneras och hur medlemmarna skall informeras om detta.

Det beslutades att idégruppens arbete med idéprogrammet skall förlängas med ett år och styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 godkändes.

17 motioner hade inlämnats för behandling och de flesta av dem tillstyrktes eller avslogs i enlighet med styrelsens förslag. Några intressantare och mer debatterade motioner:
- Motionen om att ändra namnet på Hedeniuspriset till Humanistpriset avslogs, efter lysande argumentation från Staffan Gunnarsson och Sören Holst, mot styrelsens rekommendation.
- Det beslutades att kommande år skall vara ett temaår med rubriken "Barnen i fokus".
- En motioner som behandlade att Humanisterna borde fokusera mer på mänskliga rättigheter i allmänhet och en annan om att förbundet borde kommunicera mer sekulärt avslogs efter debatt. Det framfördes starka åsikter emot att förbundet utvecklas i riktning mot en i mindre utsträckning icke-religiös livsåskådningsorganisation.
- Motionen om att införa ett dechargeutskott, som skall granska styrelsens arbete, avslog efter debatt och votering.

Slutligen valdes en ny förbundsstyrelse. Denna förstärktes i år med några nya namn, där den förre folkpartiledaren och socialminister Bengt Westerberg var ett extra välkommet tillskott. Alla ledamöter i den nya styrelsen presenteras härBengt Westerberg kommenterar:
- Jag ser detta som ett stimulerande och viktigt uppdrag. Jag har i alla sammanhang försökt arbeta i upplysningens anda, det som är Humanisternas credo. I en värld där många livsåskådningar och trosuppfattningar finns sida vid sida behöver också Humanisternas röst höras i det offentliga samtalet. Det blir i en sådan värld också allt viktigare att staten verkligen är sekulär och neutral. Det är en förutsättning för tros- och samvetsfrihet
Kalle Persson, Göran Lambertz, Ellis Wohlner och Christer Sturmark

Rasism

29 apr. 2012

Ett vått finger i luften

I en ledarkrönika i Nerikes Allehanda bidrar Lars Ströman med sin analys av Humanisternas anmälan till Domkapitlet, eller rättare sagt han kopierar i mångt och mycket vad andra åsiktsfränder redan tidigare skrivit: Ateister ber kyrkan att tysta präst. Ströman har också anammat ovanan att ge de han kritiserar öknamn, pinsamt. 

Nerikes Allehanda bidrar dock med en fantastisk skämtteckning. Mina associationer går till en skeppare som navigerar med ett vått finger i luften.

Illustration: Tecknar-Olle

Atheism made easy

"Vi måste lära oss att ignorera skitsnacket i Bibeln"

Dan Savage ber oss ignorera de verser i Bibeln som fördömer homosexualitet, på samma sätt som vi redan ignorerat annat skitsnack i Bibeln. Många elever, på skolan i USA där han talar, reser sig och går.Tack Creutz

Söndagsföreläsningen: Staffan Ulfstrand - Darwin, naturligt urval och människans tillblivelse


Darwin, naturligt urval och människans tillblivelse. from Hellbom Film AB on Vimeo.

En kreationistisk guide till de geologiska tidsepokerna

(Klicka på bilden för att se den i större format)

28 apr. 2012

Beautiful Mind: Richard Dawkins

Från BBCs serie Beautiful Mind kommer här avsnittet om Richard Dawkins.

Doptankar

Den 20-21 april omvandlades centralstationen i Stockholm delvis till ett kyrkorum. Under två dagar pågick en dopmanifestation i Svenska Kyrkans regi. Resenärer kunde sätta sig på kyrkbänkar, dricka en flaska dopvatten och samtala om dopets gåva.

Svenska kyrkan storsatsar på att marknadsföra dopet just nu, också med hjälp av bioreklam. För en organisation med god tillgång på kapital, men som hela tiden tappar medlemmar, kan detta upplevas som en naturlig åtgärd. Marknadsföring är nödvändig när inte en produkt eller tjänst säljer sig självt. Konkurrerande organisationer som Humanisterna, som saknar den välfyllda kassakistan, får istället förlita sig på kvalitén på budskapet. I längden brukar detta vara en framgångsfaktor.

Några förslag till Svenska kyrkan som skulle få dem att, i denna fråga, sluta framstå som en bedräglig bokklubb. Jesus skulle förmodligen inte ogilla dessa, men säkerligen kassören:
- Sluta med att automatiskt ansluta barn när de döps.
- Inför ett ungdomsmedlemskap för barn från 12 års ålder.
- Inför ett skriftligt godkännande när en ungdomsmedlem övergår till ordinarie fullbetalande medlem

De verkliga skyddsänglarna

27 apr. 2012

Humanistbloggen (och andra media) offer för desinformation

Från Dagens Nyheter:
På torsdagen publicerade den statliga egyptiska tidningen al Ahram en kolumn av en tidigare Mubarakanhängare. Texten innehöll bland annat den sensationella uppgiften att Egyptens parlament övervägde en lag som skulle tillåta män att ha sex med sin hustru efter att hon avlidit.

Nyheten togs upp av den engelskspråkiga versionen av tv-kanalen al Arabiya. Nyheten togs därefter upp av medier runt om i världen, även av DN.se. Senare på torsdagskvällen framkom fler och fler uppgifter som visade på att något sådant lagförslag inte var aktuellt. Bland annat i The Christian Science Monitor.

Fotnot: Den tidigare, felaktiga, artikeln har tagits bort från DN.se.

Vi har kvar vår ursprungsartikel på bloggen, men med en varning ditskriven.

"Förbjud omskärelse av omyndiga pojkar"

Gunnar Göthberg, docent och barnkirurg, samt Sune Kronlid, Urban Jansson och Eduardo Grutzky, ledamöter i Humanisternas förbundsstyrelse, skriver i dagens Götenborgsposten: Förbjud omskärelse av omyndiga pojkar:
Det är fel att i religionens och traditionens namn låta skära bort pojkars förhud. Barnens mänskliga rättigheter kränks. Ingreppen strider dessutom mot läkaretiken. Det finns däremot inga skäl att hindra myndiga personer att låta omskära sig utan medicinsk orsak. ...

Till Anders Behring Breivik

Yoga i skolan

Kyrkans tidning tar i en lätt ifrågasättande artikel upp att yoga används i våra skolor. Skolinspektionen har varit tydlig med att religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse inte får förekomma vid avslutningar och andra samlingar i skolan. Men varför har ingen anmält skolor som använder yoga. Yoga har i alla fall religiösa rötter.

Detta är så klart en viktig likabehandlingsfråga för de som önskar mer religiösa inslag i skolan och för oss andra är det en intressant gränsdragningsfråga. Var går gränsen mellan en sekulär och en religiös kroppsövning? Är det en avgörande skillnad på aum och aum-en?

Det finns dock en enkel regel för att avgöra detta: Om de som önskar en aktivitet i skolan motiverar detta med att aktiviteten är religiös, då är den religiös och skall inte finnas i skolan.

Vi vinner i slutändan

Fredagsunderhållning: Charles Darwin's Evolution Song

Samtidigt, i Egypten....

Uppdatering: Detta är förmodligen inte sant - vi har fallit för desinfomation /Ulf Gustafsson


Den islamistdominerade regeringen i Egypten överväger just nu ett lagförslag att göra det lagligt att ha sexuellt umgänge med sin fru upp till sex timmar efter att hon dött - ett "farvälsamlag". Det hela har sin upprinnelse i att den "lärde" marockanske imamen Zamzami Abdul Bari påpekat att ett giftermål även är giltigt efter döden. Han har även påpekat att förslaget inte alls är kvinnofientligt eftersom kvinnor har motsvarande rätt att ha samlag med sin man upp till sex timmar efter döden.

Samtidigt övervägs om man ska sänka den lagstadgade åldersgränsen för giftermål till 14.

Läs mer hos Al Arabiya.
________________________________

Varning! Denna nyhet kan vara falsk! Så här skriver Huffington Post:
Update: Several Egyptian sources are claiming via Twitter that the story below is false. It has been suggested by some that a rumour may have been placed by sources loyal to former dictator Hosni Mubarak. More to follow.

Folkmordsetik

Här har ni ett bibelcitat att ta ställning till. Från första Samuelsbokens femtonde kapitel, tredje versen. Det är Gud själv som talar ("Herren Sebaot") "Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor." Hur förklarar en apologet detta? Med att Gud är god. Här har ni den svenska versionen, iklädd Stefan Gustavssons röst. Jag får obehagsrysningar och associerar direkt till Rwanda. Hur känner ni?

(Jag har satt filmen att börja spela 48 minuter och 18 sekunder in i inslaget. Om ni vill se hela Gustavssons föredrag "Är Gud ett omoraliskt monster?" [JA!] så spola bara tillbaka till början.)Tack till BlackLabel för tips.

26 apr. 2012

Bonnier om "kristen"

I dagens avsnitt i serien om begreppet kristen bidrar Åke Bonnier, domprost och blivande biskop, med sin definition:
Vad är då kristet? Kristet är det liv vi lever med allt vi gör, säger och tänker som har sin inriktning mot och grund i Jesus Kristus. När kyrkan sysslar med social verksamhet är det inte en kristen verksamhet om den inte har Kristus som grund och motivation. Kort sagt: Vi måste veta vad vi säger och vad vi gör och varför. Grunden för ett kristet liv i kyrkans sammanhang måste vara Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne. Han måste få påverka oss, leda oss, fylla oss så att vi i hans efterföljd lever kristet, d v s våra handlingar och vårt tal blir då sådant att det vittnar om vår Gud!
Här är det uppenbart att Jesus är viktig, men lite oprecist hur. Klart är det dock att det är den kristna som har makt över begreppet. Det är endast den kristna som kan avgöra när hen "gör, säger och tänker som har sin inriktning mot och grund i Jesus Kristus".

I Åke Bonniers blogginlägg får vi också en annan viktig fråga besvarad.
Sverige är inte ett kristet land men ett bra land. Vår lagstiftning är inte kristen eller judisk-kristen utan positivt sekulär med goda grundvärderingar.
Så sant!

Nytt hedersmord

Maria blev 19 år.

Maria borde ha kunnat räddas. Det menar Sakine Madon i Expressen.
Det är lätt att känna hopplöshet inför hedersmord. Men kulturer och värderingar kan ändras. Hederskulturen är inte skriven i sten; tvärtom finns det gott om familjer som vänder hedersnormerna ryggen.

Dessa familjer blir inte fler av att hedersproblem förminskas eller inte tas på allvar. Lyssna på dem som ropar på hjälp.
Läs även Sara Mohammads artikel på Newsmill som ger mer bakgrund till den tragiska historien. Sara är före detta styrelseledamot i Humanisterna.
De mänskliga rättigheterna gör min frihet till ditt ansvar och din frihet till mitt ansvar. De mänskliga rättigheterna gör inga undantag baserat på etnicitet, kulturell tillhörighet, kön eller sexuell läggning.

Seriösa hattar

Bra jobbat!

Kyrkans sjävlbild och fattigdom

När förre påven dog sas det att han dog medellös. Vem tror de att de lurar? (Javisst ja, de lurar en hel del.) Här ska ni få ett annat exempel på kyrkligt hyckleri, den här gången från den ortodoxa kyrkan.

Den ryska ortodoxa kyrka publicerade häromdagen ett foto av patriarken Kirilli I, kyrkans ledare. Problemet vara bara att ryska bloggare drog uppmärksamheten till patriarkens klocka - en Breguet värd 30 000 dollar. Se övre bilden så ser ni klockan tydligt.


Det här var förstås pinsamt för kyrkan. Vad göra? Ångra sig, göra en pudel, sälja klockan och ge pengarna till de fattiga? Sånt proletärt trams. Sovjetregimen visade vägen framåt i fall som detta. Kyrkan retucherade helt enkelt bort klockan och publicerade bilden på nytt. Se nedre bilden så är klockan försvunnen. En lögn? Kyrkan står uppenbarligen över sådana trivialiteter som sanningen.


Notera dock att klockans spegelbild är kvar på den nedre bilden. Man är inte bara lögnare - man är dåliga lögnare. Hur dåliga? Patriarken förnekade i ett uttalande att han någonsin haft klockan på sig och menade att den ursprungliga bilden måste varit ett fotomontage. Dock bad kyrkan senare om ursäkt och la upp den övre bilden igen, vilket får patriarkens nekande att framstå i ännu sämre dager. Patriarken ljög. Kyrkan ljög. Och de menar sig vara etiska riktmärken för miljoner ortodoxa kristna.

Patriarkens klocka har för övrigt en lång och intressant historia. Den fick uppmärksamhet första gången 2009 då han hade den på sig under ett besök i Ukraina när han gav ett TV-sänt föredrag om asketism.

Läs mer hos Pharyngula.

Ehrman svarar Carrier

Bart Ehrman har nu svaratRichard Carriers hätska kritik av Ehrmans bok "Did Jesus Exist?". Om ni undrar varför man behöver vara forskare på området för att reda ut den här sörjan så är Ehrmans artikel ett bra exempel. Han citerar originaltexter, han sätter uttalanden i sitt sammanhang, han berättar om tidigare forskning i frågan, han gör kort sagt allt det som skiljer någon som vet vad han talar om från någon som inte vet vad han talar om. I frågan om att bygga trovärdighet vinner Ehrman den här striden, utan tvekan. Detta dels genom sin ödmjukhet, dels genom att plocka isär Carriers kritik i småbitar.

Betyder det att Jesus faktiskt existerat? Nej, givetvis inte. Men det betyder att det finns en intressant bok att läsa om varför forskare i gemen anser att han faktiskt gjort det.

Hela den här historien börjar faktiskt bli pinsam för oss ateister. Här har ni någon som tar tillfället i akt och sågar "nyateisterna" jäms med fotknölarna: historikern R. Joseph Hoffmann. Han passar på tillfället och definierar om nyateism till något i alla fall inte jag skriver under på: "For those of you not paying attention, the New Atheism has a new postulate: Not only does God not exist but Jesus didn’t exist either." Men han ger ett hoppfullt löfte på slutet:
This little rant (and it is a rant, I acknowledge and I do not apologize for it: somebody’s got to do it) will be followed next week by three essay-length responses to Richard C. Carrier’s ideas: The first by me, the second by Professor Maurice Casey of the University of Nottingham, and the third by Stephanie Fisher a specialist in Q-studies. We will attempt to show an impetuous amateur not only where he goes wrong, but why he should buy a map before starting his journey.
Min dom - utan att ännu har läst Ehrmans bok? Carrier och de övriga myticisterna får alla mina pseudovetenskapsvarningslampor att blinka rött. Här har ni några kännetecken som uppfylls (punkter mestadels hämtade från Wikipedia):
 • Handplockade exempel (confirmation bias).
 • Likgiltighet inför motsägande fakta.
 • Ad hoc-hypoteser.
 • De använder termen "vetenskap" på ett nedsättande (och trångsynt) sätt.
 • De förvränger och baktalar resten av vetenskapen för att få sin egen forskning att verka mer framsynt än vad den är och ha ett helhetstänkande som all annan forskning saknar.
 • De lyckas aldrig fördjupa kunskapen, bara upprepa den.
 • De slutar aldrig att undersöka samma sak, gång på gång.
 • Upptäckaren presenterar sina fynd direkt i media, snarare än att låta andra forskare skärskåda upptäckten - Carriers teser har till exempel har aldrit peer-reviewats.
 • Upptäckaren hävdar att ett mäktigt etablissemang motarbetar arbetet och förfäktar även ibland konspirationsteorier i denna anda.
För den som har debatterat klimatskeptiker är det här välbekant. Vad som låter vetenskapligt visar sig inte vara det när man låter en expert skrapa på ytan.

25 apr. 2012

"Scientist"

”Barn har rätt till religion”

Sara Blom, från Tankesmedjan Areopagen och Eric Muhl, kyrkoherde, Svenska kyrkan i Stenungsund, skriver idag en replik på Margó Ingvardsson debattartikel i DN i söndags där hon hävdade att "Barn upp till tolv års ålder bör ”fridlysas” från religiös utövning i såväl samfund som friskolor". Blom och Muhl menar istället att Barn har rätt till religion.
Det finns ingen neutral, objektiv bubbla som barn skulle kunna leva i fram till myndighetsdagen. Det vore inte heller önskvärt. Att reflektera kring existentiella frågor är en viktig pusselbit i vuxenblivandet oavsett vilken tro eller livsåskådning det leder fram till.

Det är en rimlig förväntan på samhället att barn under sin uppväxt och utbildning får möta människor med annan tro och livsåskådning än den de mött i hemmet. Inte minst sett i ett globalt perspektiv och i en mångkulturell miljö bör barn få kunskap om och möta andra trosuppfattningar. Det ger också impulser till att reflektera över den egna tron, mogna i den och växa som människa.

Barn har rätt att forma sin livsåskådning eller religion under ledning av sina föräldrar. Barn bör också ha rätt att i skolan, idrottsklubben eller kulturskolan möta sin egen och andras religioner och livsåskådningar. Barn har rätt till ett tryggt och öppet samhällsklimat.
Exakt. Det är en svår balansgång mellan bruk och missbruk av religion, men så länge barnen inte blir kränkta (vilket var Ingvardssons huvudpoäng) måste föräldrar få uppfostra sina barn som de bäst finner lämpligt. Staten bör däremot säkerställa att barn möter både egna och andras religioner i skolan, främst genom att inte tillåta religiösa friskolor.

Skev självbild: Don McLeroy

I Texas röstar "The Texas State Board of Education (TSBE)" om vad barnen bör lära sig i skolan. Eftersom delstaten är stor får deras beslut stort genomslag i USA. Läroboksförfattarna får vacker skriva läroböcker som innehåller det som TSBE beslutar. Det är därför inte så förvånande att platsen som ledamot i TSBE är eftertraktad av kreationister. Här är platsen där de kan besluta att evolution ska betraktas som "bara en teori" som står på jämbördig fot med "en magisk man skapade alltihop på sex dagar". En kreationist som gjort just detta är Don McLeroy, före detta ordförande i TSBE och någon som faktiskt tror att dinosaurierna vandrade på jorden tillsammans oss människor. På riktigt.

Nu har man gjort dokumentärfilm om kreationisternas arbete i TSBE. Don McLeroy spelar som ordförande en stor roll i filmen, som ni kan se trailern för här nedanför.Av någon obegriplig anledning verkar detta ha fått Don McLeroy att tro att han är stjärnan i filmen, inte skurken. Eller så gillar han sin skurkroll? I vilket fall har han av någon obegriplig anledning låtit sig intervjuas av Stephen Colbert, som inte försitter tillfället.

24 apr. 2012

Helle Kleins svar till Domkapitlet

Helle Klein har nu skickat in sin syn på Humanisternas anmälan till Domkapitlet, finns att läsa på Seglora Smedja. Det långa svaret tar i huvudsak upp Christer Sturmarks debattstil, man får uppfattningen att det är han som anmälts till Domkapitlet.

Bengt Westerberg står på barnens sida

Jag är personligen ingen förespråkare för att rätten att omskära sina barn ska tas bort ur svensk lagstiftning. Däremot är jag en stark förespråkare för att frågan måste diskuteras. Är det verkligen rimligt att svensk lag godkänner medicinskt omotiverad religiös märkning av spädbarn? Hade traditionen varit ny hade den aldrig tillåtits - lek med tanken att något nytt samfund ville införa traditionen att skära av spädbarn den köttiga delen av vänster fingertopp.

Men nu är traditionen att skära av förhuden gammal och intimt förknippad med vissa etniska och religiösa grupperingar som förföljts och alltjämt förföljs i världen, främst förstås judar. De judiska vänner jag har olika åsikter. Vissa försvarar traditionen, andra vill se den försvinna, men ingen har någonting emot att frågan diskuteras. Tvärtom brukar judar vara stolta över sin diskussionstradition.

Mindre tolerant är prästen Anna Karin Hammar, Stiftsadjunkt för själavård, Uppsala stift, Svenska kyrkan. I ett öppet brev till integrationsminister Erik Ullenhag publicerad hos Seglora Smedja och Svenska kyrkans blogg kräver hon Bengt Westerbergs avgång. Detta efter Westerbergs senaste inlägg i omskärelsedebatten på Newsmill där han gör en historisk tillbakablick i omskärelsetraditionen genom att sammanfatta delar av en bok av Leonard B. Glick, judiskamerikansk professor i socialantropologi. Anna Karin Hammar ser frågan helt och hållet ur föräldrarnas synvinkel:
Jag menar att det är en klassisk utilitaristisk ståndpunkt där högsta lycka är att inte tillfogas smärta. Det är en mycket hedervärd synpunkt på många sätt men det är omöjligt att avgöra för andra vilken smärta de är beredda att genomgå för att det ska upplevas som en meningsfull smärta. Det finns vad jag förstår inte något samhälle som inte tar på sig smärta i någon form. Det man inte har förståelse för är smärta som man upplever som meningslös. Meningsfull smärta bejakas av alla kulturer och samhällen även om alla också försöker att minimera smärta.
Men ingen har någonsin velat förneka någon rätten att orsaka sig själv smärta. Det är inte det frågan gäller. Det handlar istället om rätten att orsaka någon annan smärta - någon som inte har kapacitet att välja eller välja bort sin smärta själv. Vill man omskära sig som myndig får man naturligtvis göra det bäst man vill, men det bör vara ett eget val.

Hur blev det en mänsklig rättighet att orsaka andra smärta? När togs beslutet att religionsfriheten skulle innehålla rätten att märka andra med sin egen etniska och religiösa tillhörighet? Där Ana Karin Hammar enbart ser till föräldrarnas rättigheter står Bengt Westerberg helt och hållet på barnens sida - alla barns sida. Skulle Westerberg bli tvingad att avgå för detta, för att han diskuterar frågan, skulle det vara skamligt.

Vi är absolut inte kränkta

Inte ens Göran Rosenbergs osakliga kommentar till Humanisternas anmälan av Seglora Smedja i SvD: "Låt mig bidra till kränkningen" känns det minsta kränkande, bara plump. Jag skall inte bemöta Rosenbergs text, det kommer säkerligen göras av andra, utan bara lyfta fram två detaljer.

Humanisterna anklagas för att huvudsakligen rikta sin kritik av religion och religiösa yttringar mot minoriteters religioner och traditioner. Detta är uppenbart felaktigt, för den som ägnat mer än femton minuter åt frågan. Snarare är det så att kritik av Judendomen och Islam är relativt underrepresenterad, eftersom sådan kritik obönhörligen resulterar i våldsamma angrepp får Rosenberg med flera.

Sedan avslutar Rosenberg med att citera en kommentar som angivits på denna bloggen, helt ryck ur sitt sammanhang, utan att ange vem som skrivit den. Denna kommentar är självklart oerhört dumt formulerad, men vad är Rosenbergs poäng, mer än att kasta skit på de som har andra åsikter än han själv? Dock är det lite roande att Rosenberg också i avslutningen anklagar Domkapitlet för att inte vara särskilt humanistiska.
I konsekvensens namn förväntar jag mig nu en skrivelse från Humanisterna till Svenska Dagbladets ansvariga utgivare om att jag må tas i örat för kränkning av livsåskådning. Vad jag inte förväntar mig är en returskrivelse där jag ombeds förklara varför jag gör det.
Ett sådant brev har dock Helle Klein fått från Domkapitlet. Hon ombeds där svara på frågan ”om det är förenligt med hennes uppdrag som präst att bedriva kampanj mot andra livsåskådningar än den egna kristna”. Inom juridiken kallas sådant omvänd bevisföring; den anklagade måste själv bevisa sin oskuld. Senast kyrkan höll på med sånt var på inkvisitionens tid.
På Humanisternas blogg läser jag: ”Det kommer hit folk som inte tillåter kritik, och tillåter man inte kritik är man inte människa.”
Så långt skulle nog inte jag vilja gå, men särskilt humanistisk är man väl inte.
Uppdatering: Det är en muntlig kommentar från 2008, då Lars Vilks film Dogs visades på ABF-huset i Stockholm.

”Tolerans dödar muslimska kvinnor”

Förutom Katolska kyrkans kvinnofientlighet finns förstås kränkningarna av muslimska kvinnor att tänka på. Vilka är värst? Vet inte. Katolska kyrkans åsikter påverkar fler människor, t.ex. de många miljoner här på Filippinerna som inte får någon bra information om preventivmedel och familjeplanering, men de muslimska kvinnor som drabbas verkar ha det värre. En sak är dock säker i båda fallen. Att vara tyst åskådar duger inte. Eller som dagens debattör på SvD Brännpunkt, statsvetaren Lisbeth Lindeborg, formulerar det: "Tolerans dödar muslimska kvinnor".
Varför lyssnar man inte till turkisk-tyska Necla Kelek, docent i socialvetenskap: "Jag fattar inte hur kvinnor som kallar sig feminister passivt kan åse hur tiotusentals kvinnor hålls som slavar här mitt ibland oss. I stället för att kritisera islam försöker man förstå".

Och varför hörsammas inte Serap Cileli, författare bosatt i Tyskland. Hon har belönats med Tysklands högsta orden Bundesverdienstkreuz för sitt civilkurage och som räddare av muslimska flickor i nöd:

"I Europa är ni alldeles för tysta om kvinnoförtrycket inom islam. Vi muslimska kvinnor hade besparats mycket lidande om detta tagits upp till debatt. I stället har européernas naiva syn på tolerans skadat oss. Jag brukar säga att ni dödar oss med er tolerans."

Begravningsblues

W. H. Audens Funeral Blues känns igen från filmen Fyra bröllop och en begravning. Dikten finns även tonsatt för ett tillfälle som aldrig är rätt.
Begravningsblues (svensk översättning Bengt Jangfeldt)
Stanna alla klockor, stäng av din telefon,
tysta hunden med ett ben där den gläfser i vrån,
täck över pianot och låt kistan bäras ut
till de sörjandes tårar och trummans förstämda salut.
 
Må flygplanens klagan betyga vår nöd
där de ristar sitt budskap i skyn: “Han är Död”,
klä duvorna i kräppkragar på städernas torg,
låt polisen bära svarta handskar av sorg.
 
Han var mitt norr, mitt söder, mitt väst och öst,
min arbetsvecka och min söndagströst,
min dag, min afton, mitt tal, min sång;
jag visste inte att kärleken skulle ta slut en gång.
 
Stjärnorna behövs inte; blås ut varenda en.
Montera ner molnen och ta isär solen sen,
sopa ren skogen och töm haven på deras innehåll;
ty från och med nu spelar ingenting mer någon roll.

Katolska kyrkan världens största manschauvinistiska maktstruktur

Jag skrev nedanstående svar till hittepå-artikeln om Katolska kyrkan på SvD Brännpunkt, men de vill inte ha den eftersom det då skulle bli en replik på en replik, vilket man kan förstå. Så för att inte texten bara ska försvinna publicerar jag den här istället.

Katolska kyrkan världens största manschauvinistiska maktstruktur
Tre katolska debattörer utropade på SvD Brännpunkt (21/4) att ”Katolska kyrkan främjar jämställdhet”. För att backa upp detta något oväntade påstående drog de upp katolska kyrkans arbete med skolor och sjukvård. Men det är att prata om något annat. Även extremt kvinnofientliga organisationer kan driva skolor och sjukhus.

Katolska kyrkan är en manschauvinistisk institution uppifrån och ner. Gud själv är förstås man och detsamma gäller påven, guds främsta representant på jorden. Påvens närmaste underståtar kardinalerna och alla präster är män de också. Varje förslag till att öppna upp prästyrket för kvinnor har konsekvent och obönhörligen slagits ner av Vatikanen. Medan påvar och präster kallas ”fader” är ordet ”moder” reserverat för ett ouppnåeligt kvinnoideal: jungfru Maria, som är ”obefläckad” och ”ren” då hon lyckats föda barn utan att först förlora oskulden. Det bästa en kvinna kan hoppas på inom den katolska maktstrukturen är att bli nunna – ”syster” – en helt maktlös position.

I sitt arbete i världen arbetar katolska kyrkan envetet mot den bästa kända metoden mot fattigdom; att göra det möjligt för fattiga kvinnor att frigöra sig från ständiga graviditeter och överstora barnkullar genom information om preventivmedel och familjeplanering. Här har Vatikanen gjort gemensam sak med auktoritära muslimska länder som Syrien och Iran. Detta opinionsarbete har också den tragiska bieffekten att man motarbetar det bästa skyddet mot HIV: kondomer. Här, liksom i många andra fall, låter kyrkan principer gå före medmänsklighet.

Att påstå att katolska kyrkan främjar jämställdhet är som att påstå att apartheidregimen i Sydafrika främjade jämlikhet mellan svarta och vita. I varken teori eller praktik kommer kyrkan i närheten av något som liknar jämställdhetsarbete. Istället utgör man förmodligen världens största manschauvinistiska maktstruktur, med tragiska konsekvenser för miljoner.

Varför inte ögonvittnen räcker som bekräftelser av mirakelTack till Thomas för tips!

23 apr. 2012

Kanske universums sanna natur

Ett expanderade universum, mörk energi, strängteori, multiversum och en förklaring till varför just vårt universum är så finjusterat. Denna energifyllda och faktaspäckade berättelse avslutas med slutsatsen att vi lever i en tid då kunskap om universums sanna natur är möjlig att nå. I en avlägsen framtid kommer detta inte vara fallet. Brian Green är professor i fysik vid Columbia University.

"Antikristna" och andra livsåskådningar

Förra helgen arrangerade Svenska Kyrkan med flera en mässa där skolungdomar fick bekanta sig med olika livsåskådningar. Om detta rapporterade P4 Skaraborg:
Muslimer, hinduer, asatroende, antikristna och vanliga ungdomar med tuppkam eller pressveck på byxorna samlades i kyrkans lokaler i Götene i helgen för en särskild livsåskådningsmässa.
Tyvärr berättade inte Sveriges Radio något mer om de antikristnas livsåskådning. Christer Sturmark närvarade också och berätta om Humanismen. [program]

Lyssna: "Kul att få lära om buddhismen och islam och så..."

Uppdatering 24:e april:

Jag ställde följande fråga till Sten Lillieström som gjorde reportaget:
Jag läser att Christer Sturmark från Förbundet Humanisterna deltog och ni säger i reportaget att "antikristna" deltog. Var det honom ni tänkte på då?

Och fick följande svar:
"Antikristna" är ett begrepp som jag helt och hållet är att skylla för!
I humanisternas husorgan såg jag nämligen där vad som måste tolkas som ganska aggressiva påståenden om kristendomens Jesus. Jag levde inte för 2012 år sedan och vet inget om det, så det enda som var tydligt för mig var motviljan mot den kristna tron.
För att förstärka bilden av att det faktiskt fanns samförstånd, trots inneboende motsättningar, så använde jag "antikristna" när jag kort sammanfattade från "vilka håll" deltagarna kom.
För lyssnarskarans skull (som inte vet vad en "humanist" i den bemärkelsen står för) gav jag mig inte in på att göra den kopplingen tydligare.
Jag förklarade alltså inte att det var humanisterna jag menade, eftersom den uppgiften hade tagit överhanden och blivit för central i inslaget, gett fler frågor än svar.
Med vänlig hälsning,
Sten Lillieström
Det är mycket tråkigt att förutfattade meningar och personliga åsikter, beroende på okunskap, så tydligt kan få uttryckas i Sverige Radio. Inga religiösa livsåskådningar skulle behandlas så slarvigt och respektlöst.

"Katolska kyrkan främjar jämställdhet"

Nej, det är inget skämt - det har faktiskt kommit en debattartikel idag med den titeln. Argumentet är att eftersom Katolska kyrkan sponsrar sjukvård och skolor så arbetar de för jämställdhet. Jo, faktiskt. Artikelförfattarna har dock lyckats smyga in en liiiten liiiten brasklapp:
För Kyrkans del var det huruvida ”reproduktiva rättigheter”, ett luddigt begrepp som inte har någon officiell definition, ska ses som en mänsklig rättighet som var problemet; Kyrkan kan inte stödja detta då många arbetar för att termen ska inkludera abort.
Fast det ingår förstås fler delar i "reproduktiva rättigheter", något som skribenterna väljer att helt bortse ifrån. Annars skulle ju inte titeln hålla ihop längre. Här i Filippinerna slåss exempelvis Katolska kyrkan med näbbar och klor mot något som kallas "the RH bill" som handlar om familjeplanering genom preventivmedelsrådgivning och vård till kvinnor efter abort - inte abort i sig, alltså, utan bara vård till de som i sin desperation utfört abort trots att det är förbjudet. Att motarbeta familjeplanering slår direkt mot kvinnor, och då särskilt fattiga kvinnor. Detta är inte bara kvinnofientligt utan ren ondska.

Man kan säga mycket om Katolska kyrkan, men att de främjar jämställdhet? Va?! Påvar? Enbart män. Kardinaler? Män, rakt igenom. Präster? Bara för att alla bär kvinnokläder så betyder inte det att prästyrket är öppet för kvinnor. Hela Katolska kyrkans maktstruktur uppifrån Gud Fader själv ner till "lillpapporna" i församlingarna är helt och hållet män. Katolska kyrkan är förmodligen världens största helt igenom mansdominerade maktstruktur.

Att Katolska kyrkan främjar jämställdhet är inte bara ett försök till en fräck liten osanning som man kan hoppas smiter förbi faktakollen. Det är en ren och skär lögn.

Shock and Awe: A Former Christian Ponders the CosmosTack till Thomas för tips!

Måndag: Vad är värdefullt i livet?

22 apr. 2012

Söndagsföreläsningen: Vilken sorts mänsklighet bör vi vilja skapa?

12-årsgräns för religiös påverkan

Margó Ingvardsson, vänsterpolitiker och tidigare riksdagsledamot (V), skriver på DN Debatt med anledning av fallet med djävulsutdrivning i Borås. Ingvardsson arbetade med utredningen I god tro, samhället och nyandligheten och hon anser att det inget har förbättrats sedan utredningen presenterades 1998. Ur utredningens sammanfattning:
Kunskaper hos var och en av oss om demokrati är den bästa garantin för att ingen mot sin vilja skall hamna i en auktoritär odemokratisk rörelse. En i sammanhanget genant omständighet är att vidskepelsen fortfarande frodas i vårt land. Samhällets ansvar måste vara att ge sina medborgare tillräcklig kunskap och upplysning så att vi alla skall kunna göra så självständiga val som möjligt och förskonas från vidskepelsens förtryck.
Ingvarsson föreslår därför nu att en tolvårsgräns för religiös påverkan införs. Debattinlägget Övergreppen på barn i religionsfrihetens namn måste stoppas avslutas:
Vad skall hända innan våra politiker får kurage för att våga granska olika trosföreställningar och se barnens situation? Att ifrågasätta och kritisera trosuppfattningar strider inte mot religions eller trosfriheten. Att införa en tolvårsgräns i skollagen för religiös utövning på barn under skoldagen och i lagen om trossamfund, är också fullt möjligt utan konflikt med vare sig gällande lag och konventioner. En tolvårsgräns utgör givetvis ingen garanti för barns skydd, men den anger klart samhällets uppfattning om vad barn får utsättas för i religionsfrihetens namn.

Russell om "kristen"

Bertrand Russel höll 1927 föreläsningen "Why I am not a christian". Är man filosof och skall besvara denna fråga är det självklart att börja att förklara vad man menar med "kristen". Russell definierar kristen som någon som tror på Gud och odödlighet, samt ser Jesus som om inte gudomlig så i alla fall den bäste och visaste bland människor.

I de diskussioner som förts i bloggens kommentarsfält senaste tiden är uppenbart att Russells definition inte har fullt stöd. Jag med flera anser att Russells definition är för snäv. Detta kan dock förklaras av att Russell inte definierar orden "Gud" och "odödlighet". Tolkande teologi har utvecklats en del på drygt 80 år och dessa begrepp är numera lite väl lösa i kanterna.

En annan historisk reflektion på Russells text är att det numera inte, i alla fall inte i Sverige, behövs en föreläsning på mer än en halvtimme för att ta avstånd från kristendomen. Att vara troende kristen i Sverige är inte längre normaltillståndet. Istället är det de som kallar sig kristna som känner att deras ställningstagande behöver förklaras. Detta skapar nog, för vissa, en del frustration.

(Inledningen på Russells föreläsning presenteras nedan både i text och ljud (t.o.m. 03:24). Tyvärr har jag inte hittat texten på svenska på nätet.)
Perhaps it would be as well, first of all, to try to make out what one means by the word Christian. It is used these days in a very loose sense by a great many people. Some people mean no more by it than a person who attempts to live a good life. In that sense I suppose there would be Christians in all sects and creeds; but I do not think that that is the proper sense of the word, if only because it would imply that all the people who are not Christians -- all the Buddhists, Confucians, Mohammedans, and so on -- are not trying to live a good life. I do not mean by a Christian any person who tries to live decently according to his lights. I think that you must have a certain amount of definite belief before you have a right to call yourself a Christian. The word does not have quite such a full-blooded meaning now as it had in the times of St. Augustine and St. Thomas Aquinas. In those days, if a man said that he was a Christian it was known what he meant. You accepted a whole collection of creeds which were set out with great precision, and every single syllable of those creeds you believed with the whole strength of your convictions. 
What Is a Christian? 
Nowadays it is not quite that. We have to be a little more vague in our meaning of Christianity. I think, however, that there are two different items which are quite essential to anybody calling himself a Christian. The first is one of a dogmatic nature -- namely, that you must believe in God and immortality. If you do not believe in those two things, I do not think that you can properly call yourself a Christian. Then, further than that, as the name implies, you must have some kind of belief about Christ. The Mohammedans, for instance, also believe in God and in immortality, and yet they would not call themselves Christians. I think you must have at the very lowest the belief that Christ was, if not divine, at least the best and wisest of men. If you are not going to believe that much about Christ, I do not think you have any right to call yourself a Christian. Of course, there is another sense, which you find in Whitaker's Almanack and in geography books, where the population of the world is said to be divided into Christians, Mohammedans, Buddhists, fetish worshipers, and so on; and in that sense we are all Christians. The geography books count us all in, but that is a purely geographical sense, which I suppose we can ignore. Therefore I take it that when I tell you why I am not a Christian I have to tell you two different things: first, why I do not believe in God and in immortality; and, secondly, why I do not think that Christ was the best and wisest of men, although I grant him a very high degree of moral goodness.

Frågan

21 apr. 2012

Skeptikerpodden avsnitt 77 - Exorcism, immunförsvar och Titanic

RMS Titanic 3
Titanic

Exorcism i Borås, indisk skeptiker hotas av hädelseåtal, homeopati mot AIDS och detoxplåster åter på tapeten. Studie visar att immunförsvaret försvagas av stress, myter om Titanic och Kaliber rapporter om socialkontor som hänvisar till religiösa samfund.

Maria gästade häromdagen podcasten Vettigt Trams. Det kan du lyssna på här.

Det har tidigare skrivits om exorcism knutet till den kontroversiella kristna församlingen The River i Borås. Senaste veckan rapporterades det om ett nytt fall

I ett tidigare fall av exorcism i Borås blev de inblandade friade.

Den indiske skeptikern Sanal Edamaruku hotas av hädelseåtal för att ha undersökt och förklarat ett påstått mirakel rörande påstått rinnande heligt vatten från fötterna på en Jesusstaty, vilket väckte ont blod hos katolska präster i området.

En homeopatiklinik i Storbritannien drar igång en insamling mot AIDS.

Renlevnadstrender kommer och går, och detoxplåster dyker upp titt som tätt. Anna Bäsén skriver i Expressen om en "hejdlös bantningsplåsterbluff", ett detoxplåster vars "naturliga ingredienser absorberas av kroppen när du fäster plåstret under din fot", och dessutom påstås förbättra blodcirkulationen och "rensar ut kroppens slaggprodukter, ger näring till din hud, öppnar upp kroppens meridiansystem och förbättrar mikrocirkulationen".

I avsnitt 39 intervjuade vi Agnes Wold, och hörde henne berätta om bland annat hur stress påverkar immunförsvaret. Ett forskarteam verksamma vid Carnegie Mellon University i USA presenterar en studie som tyder på att stress försämrar immunförsvaret.

Med anledning av 100-årsdagen av Titanics förlisning tar vi upp myter kring förlisningen och det som skedde runt omkring. Kommande aktiviteter: Skeptikerpodden lyssnar du gratis på genom att lyssna on-line eller ladda ner MP3-fil på Skeptikerpoddens hemsida eller prenumerera gratis via iTunes.

Lördagsfunderingen: Salman Rushdie om hur Iran kan slippa det religiösa tyrraniet

Hälsningar från Iran

Fick denna via en Iransk vän som blir mordhotad för sina nätpubliceringar.

...och handskarna är av

Ehrman
För er som är roade av vilda akademiska debatter försiggår just nu ett smaskigt diskussionskrig om Jesus eventuella historiska existens. Debatten startede med att Bart Ehrman, en av världens främsta experter på Nya Testamentet, skrev om sin nya bok i Huffington Post där han lägger ut argumenten för att Jesus faktiskt funnits. Historikern Richard Carrier var snabb att peka ut felaktigheter i Huffington Post-artikeln.

Carrier
Samme Carrier har nu läst hela boken, och han är inte imponerad. Eller för att rättare beskriva det: han sågar Ehrmans bok totalt. Efter att ha läst igenom Carriers kritik - det är en lång, närmast rättshaveristiskt lång, vindlande text med många detaljer - så verkar det onekligen som om Ehrman slarvat med en hel del detaljer. I vissa fall är dessa detaljer centrala. Men remarkabelt nog skjuter inte Carrier så mycket på huvudargumentet utan verkar mest mena att om Ehrman fått vissa centrala detaljer fel så kan han mycket väl fått andra centrala detaljer fel. Men så är det ju inte. Frågan står och faller med om han verkligen fått de andra centrala detaljerna fel.

Law
I en annan del av den akademiska bloggosfären argumenterar filosofen Stephen Law för det han kallar kontaminerinsprincipen. Här är hans Abstract:
The vast majority of Biblical historians believe there is evidence sufficient to place Jesus’ existence beyond reasonable doubt. Many believe the New Testament documents alone suffice firmly to establish Jesus as an actual, historical figure. I question these views. In particular, I argue (i) that the three most popular criteria by which various non-miraculous New Testament claims made about Jesus are supposedly corroborated are not sufficient, either singly or jointly, to place his existence beyond reasonable doubt, and (ii) that a prima facie plausible principle concerning how evidence should be assessed – a principle I call the contamination principle – entails that, given the large proportion of uncorroborated miracle claims made about Jesus in the New Testament documents, we should, in the absence of independent evidence for an historical Jesus, remain sceptical about his existence.
Det bästa med den uppkomna diskussionen är att alla de historiker som förut tagit Jesus existens som något givet nu måste komma ut och försvara sin position. Diskussionen om Jesus historicitet har gått från att vara sådant konspirationsteoretiker sysslar med till en verklig akademisk debatt. Och slutsatsen är på intet sätt given. Eller? (Själv har jag inte kommit till Ehrmans bok ännu. Jag har därför svårt att värdera de delar av hans argumentation som Carrier inte plockar sönder. Vilket förstås görs ännu svårare av att jag inte kan ämnet...)

Är det någon mer än jag som ser fram emot Ehrmans svar till Carrier? Eller en publik debatt. Det vore mumma.

Folkmordsförsvarare pratar i Stockholm ikväll

Den mediokre filosofen och folkmordsförsvararen William Lane Craig pratar i Stockholm ikväll, inbjuden av organisationen Apologia som verkar för den kristna trons försvar. Craig är ökänd för sitt försvar av folkmorden som finns skildrade i Bibeln. Han har även försökt knipa en billig poäng av att  Richard Dawkins tackat nej till att debattera honom. Detta genom att ställa upp en tom stol på scenen bredvid sig som tecken på att Dawkins inte vågade komma. Jag vet inte vad Craig tror om sina medmänniskor, men man kan inte kommendera dem dit man vill ha dem.

Varför behöver vi göra sådan affär av försvaret av bibelns folkmord? För att bibeln används - som ni vet - för att försvara allehanda otäckheter. Använder man bibeln för att försvara gamla oförrätter är steget inte långt till att försvara liknande händelser i dagens värld. Man bör vara mycket försiktig med vad man påstår står i heliga böcker och Craig går långt över gränsen. Här kan ni se ett klipp med valda delar av hans budskap.Om ni vill höra en informerad diskussion om de gudsbevis Craig talar om så har Teologiska rummet på P1 haft en fantastiskt bra program om dem. De kommer dock inte fram till "the Kalam cosmological argument" som ni istället kan läsa om här.

20 apr. 2012

Därför ler Anders Behring Breivik

Det är inte lätt att förstå sig på Anders Behring Breivik, men Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist och historiker, har skrivit en artikel i DN som i alla fall gav någon sorts bild. Väl värd att läsa: Därför ler Anders Behring Breivik.

Fredagsunderhållning: TonårsexorcisternaTack till Thomas för tips!

Om ett enda barn måste lida

Om ett enda barn måste lida
För att jag
Genom att visa barmhärtighet
Ska kunna få tillträde till det eviga livet
Då tackar jag nej till det erbjudandet
Priset på harmoni är för högt
Missförstå mig inte lille bror
Det är inte Gud jag förnekar
Det enda jag gör
Är att lämna tillbaka min entrébiljett.


Ur Bröderna Karamazov av Fjodor Dostojevskij

Tack till Magnus Carlson för tips!

19 apr. 2012

Hur man argumenterar känslomässigt mot pseudovetenskap och alternativmedicin

Risken med att kritisera alternativmedicin med vetenskapliga argument är att man kan bli betraktad som kall och känslomässigt inskränkt. Men det finns faktiskt känslomässiga argument att ta till också. Kiropraktorn Hanna Brus förklarar på Dagens Medicins blogg.
Man kunde till exempel beskriva hur respektlösa, omedgörliga, rovgiriga, egoistiska och allt annat än ödmjuka alternativa metoder upplevs då de blankt struntar i gigantiska mängder kunskap och kompetens. Hur alternativmedicinen är hundraprocentigt ”oöppen” för någon annan förklaringsmodell än sin egen. 
Hur ledsen, hopplös, uppgiven, arg, förtvivlad, sårad man kan känna sig när man ställs inför de påståenden som den allvetande alternativmedicinen gör. 
Tänk dig samma situation inom ett annat yrkesområde. Du arbetar som bilmekaniker och ser alternativa bilverkstäder ogenerat proklamera att bilar kan flyga om de tankas med ett speciellt magiskt vatten som fungerar på ett sätt som bara alternativa mekaniker förstår. Det är naturligt, miljövänligt och gynnar heller inga kapitalistiska stora företag. Dessutom har väl alla sett och hört hur bilverkstäder gör fel och till och med luras. 
Om du opponerar dig är du den elake miljöboven som är köpt av oljeindustrin. Din och alla andras kompetens inom området förringas totalt. (Tills den behövs.) Absurd analogi? Frågan är snarare om alternativmedicinens budskap och känslor är lättare att ta till sig? Det är med all säkerhet betydligt enklare att bestämma sig för passande sanning än att försöka förstå sig på kroppen.

Lär från dina misstag

"Den judiska gruppen har skäl att ompröva synen på omskärelse"

Bengt Westerberg skriver om omskärelse av pojkar på Newsmill. (Artikeln har också publicerats i SANS):
Frågan är om vi nu är mogna att acceptera principen att varje barn från födelsen har samma rättigheter som andra personer, också den okränkbara rätten till frihet från kroppsliga förändringar som de inte samtyckt till och som inte är medicinskt motiverade.

Vi vinner i slutänden

Gudstro minskar långsamt globalt, med flest troende bland äldre människor. Detta visar en studie som släpptes av University of Chicago i förrgår. Data kommer från 20 länder där enkäter om gudstro har utförts minst två gånger sedan 1991.

Rapporten, "Belief About God Across Time and Countries," fann att enbart 13 procent av de som bor i forna Östtyskland hade gudstro medan 94% på Filippinerna alltid varit troende. Rapporten visar också att gudstro är högre bland äldre människor, oavsett var de bor.

Just det där sista är extra hoppfullt eftersom det visar att gudstro blir mer och mer sällsynt, även i starkt religiösa miljöer. Jag har gjort en graf av de resultaten för att visa på allmänheten i fenomenet, där den tjocka blå linjen är genomsnittet över alla länder. Medan 47% av människor äldre än 68 säger sig vara säkra på Guds existens är motsvarande siffra för de under 28 år enbart 26%.

Läs mer hos UPI.

"Den inskränkte vetenskapsivraren & den själfulle oliktänkaren"

Hanna Brus har skrivit ett välformulerad blogginlägg i Dagens Medicin om att man kan upplevas som okänslig när man kritisera alternativ medicin. Reaktionen kan bli den samma när det är religiösa försanthållanden som ifrågasätts.
Att ifrågasätta alternativmedicin och dess eventuella effekter på ett eller annat sätt är i mångt och mycket att klampa oönskad in på (känslomässigt) minerad mark. Att komma dragandes med vetenskapliga argument för att härleda upplevelser kan te sig översmädligt överspänt och fyrkantigt. Man vet väl bäst själv vad man upplevt! Dessutom är väl det essentiella att man mår bättre! 
...

Ska Humanisterna stötta eller motarbeta moskébyggen?

Frågan om moskéer kommer upp ibland i diskussioner Humanister emellan. Bör vi stötta moskébyggen i åsiktsfrihetens namn på det sättet Humanisterna Väst gjorde då de uttryckte sitt stöd för moskébygget i Göteborg? Eller bör vi motarbeta moskéer då de inte sällan är grogrund för normer som kränker kvinnors rättigheter? Humanisterna Syd hade detta som utgångspunkt för en samtalskväll i måndags. Magnus Timmerby sammanfattar diskussionen på Humanisterna Syds egen blogg.

18 apr. 2012

Tribute to Christopher Hitchens - 2012 Global Atheist Convention

Bibeln - en visuell guide

The Feynman Series (part 3): Curiosity

Bibelkaraktärer tagna ur sitt sammanhang - typ

"Islam är inte fredens religion"

Jag har uppenbarligen inte gjort tillräcklig bakgrundskoll på killen på filmen här nedanför som visat sig inte vara så bra på att skilja mellan religionskritik (som är det vi håller på med här) och invandringskritik (som vi inte håller på med). Det behöver inte innebära att han har fel i sak i det han säger, men det betyder att jag upplåtit plats åt någon som inte delar våra Humanistiska värderingar. Jag beklagar detta misstag - det går för fort ibland.

17 apr. 2012

Religionsfrihetens konsekvenser? Andeutdrivning på barn lagligt

Från SvTs Rapport den 16 mars:
Den 12-åriga flickan i Borås var besatt av demoner och var en häxa, hävdar hennes mamma och pappa. De lejde pastorer för driva ut andarna.
[...]
Men den 12-åriga flickan har växt upp i Sverige och för henne var det hårt att höra sina närmaste, hennes egen familj, hävda att hon var besatt av demoner. Och att de levde i en värld där något sådant kunde hända.
Till sist började flickan själv tro på att hon var en häxa, berättade hon i förhören.
-Men hur kunde jag vara det utan att själv veta om det, sade hon.
Arbetet med att bli kvitt demonerna pågick länge. Det var böner dag och natt, hon tvingades fasta och tappade vikt, berättade åklagaren. Familjen slutade kalla henne vid namn och hon gick enbart under benämningen "Häxan".
En pastor hemma i Borås hjälpte till att be för flickan och bekämpa det man trodde fanns inne i henne. Man sökte också hjälp hos en pastor i Malmö som skulle vara speciellt skicklig på den här sortens arbete.
Till sist berättade flickan om sin tillvaro för utomstående, polisen kopplades in och det blev åtal.
Från SvTs Rapport idag:
Alla de fyra åtalade som anklagats för att ha deltagit i omfattande kränkningar när påstådda andar skulle drivas ut ur en ung flicka frias av Borås tingsrätt.
[...]
Rättens slutsats är att flickans berättelse inte är stark nog för att fälla de åtalade mot deras nekande.
Övrig bevisning, till exempel ett ärr på flickans arm, liksom de vittnesmål som lärare och socialsekreterare gett, anses inte heller ge det stöd åt flickans berättelse som skulle krävas för en fällande dom.
Från DN:
Tre av de tilltalade har sin bakgrund i Kongo Kinshasa medan styvmamman är från Kongo Brazzaville. Av såväl åklagarsidans sakframställan, vittnesmål och UD-rapporter framgår att det sedan 1980-talet blivit allt vanligare att barn beskylls för häxeri och därför utsätts för en rad olika hemskheter.
Tingsrätten säger inte emot detta faktum, men påpekar att religionsfrihet råder i Sverige och att flera etablerade frikyrkor också ägnar sig åt andeutdrivning. I det friande domskälet står det att det inte ”torde vara straffbart att uppträda på ett kränkande eller otrevligt sätt gentemot ett barn i familjen”.

The Feynman Series (part 2): Honours

"Kära moderata humanistiska muslimer, ..."

"Dear Moderate Humanist Muslims, Why do not you speak out and support our rights to live freely without being told that Islam has the godly right to end our lives? or your role is just coming to us and try to limit out freedom whenever we want talk about how it is horrible to live as a non Muslims or apostate in a Muslim state... in the name of moderation and respect, you are giving the fundamentalists a card to use against us, and afterwards against you."
Kacem El Ghazzali

Bibelhistorier tagna ur sitt sammanhang - typ

Apropå bibeln...

Sjung och var glad!

Pubträff!


I alla fall kan du bidra till mer musik inom humaniströrelsen!

Den 27 april kommer en humanistpub att hållas på Belgobaren (Bryggargatan 12) i Stockholm. Tema för kvällen är projektet "En konsert för humanism" vi tidigare har skrivit om.

Vi startar från 19.00.

Kom dit, eller var tråkig.

Templeton finansierar homofob lobbygrupp


Vi har tidigare här på Humanistbloggen uppmärksammat Templetonstiftelsen, en organisation som ger pengar till mindre nogräknade forskare som är villiga att blanda in religion i sin vetenskap. Det är inte bara ateister som reagerat, utan även en av världens två mest välrenommerade tidskrifter, Nature, har pekat på problemen med den här typen av forskningsfinansiering. Man kan inte köpa sig vetenskaplig trovärdighet. Tyvärr är dock alltför många universitet benägna att släppa in Templetonfinansierad forskning. Pengar har makt även i universitetsvärlden.

Nu har det läckt dokument som visar ännu en sida av John Templeton Jr., den nuvarande ordföranden för stiftelsen. Med en donation på 450 000 dollar är han är den enskilt största bidragsgivaren till National Organization for Marriage (NOM) - en organisation som arbetar stenhårt mot homosexuellas rättigheter. Lägg till det en donation från Josephine Templeton, Johns fru, på 100 000 dollar. NOM arbetar hårt mot homosexuella äktenskap i alla delstater i USA där det finns förslag på lika rättigheter att gifta sig och lobbar också hårt mot homosexuellas rätt att adoptera barn. I läckta taktikdokument har det även visat sig att organisationen försökt tussa ihop homosexuella mot afro-amerikaner och arbetat mot spanskamerikaners assimilation i samhället. Man drar sig alltså inte för fula politiska trick för att få fram sin agenda.

Har man bara tillräckligt med pengar kan man uppenbarligen köpa både politiskt och vetenskapligt inflytande. Det enda vi utan pengar kan göra är att ständigt belysa var pengarna kommer ifrån. Templeton har en otäck homofob agenda och försöker korrumpera vetenskapen med sina miljoner. Det får de inte göra obemärkt.

(Av eventuellt intresse: En svensk har fått fått pris av TempletonstiftelsenMikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Teologiska fakulteten på Uppsala universitet  (jo, de har fortfarande en teologisk fakultet). Stenmark fick pris 1996 för sin bok Rationality in Science, Religion and Everyday Life: Four Models of Rationaliy. Men är det någonstans Templetons pengar gör minst skada så är det väl inom teologin? Eller vad säger ni läsare som läst teologi?)

Läs mer om Templeton och NOM hos Abbie Smith eller Jerry Coyne. Ni kan läsa mer om NOM hos the Human Rights Campaign - en organisation som arbetar för homosexuellas rättigheter.

16 apr. 2012

Gud, en av hans försvarare och en av hans kritiker


De nya ateisterna, med Richard Dawkins i spetsen, har fått stort genomslag för sin kritik av gudstro och religion. Är kritiken hållbar? Vad är responsen från kristet håll? Stefan Gustavsson, teolog, är verksam vid Credoakademin och bland annat författare till böckerna Kristen på goda grunder och Gör som Gud – bli människa!

Tisdagen den 17 april kl. 18:00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm - Entré: 60 kr - Arrangör: Humanisterna

CredoAkademin har i vår givit ut boken "Gud och hans kritiker - en antologi om nyateismen". Bokens inleds:
Gud och hans kritiker är ett kristet svar på den så kallade nyateismen. Begreppet nyateism myntades av den amerikanska tidskriften Wired år 2006 och kan beskrivas som en rörelse i kölvattnet av de fyra författarna Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och Christopher Hitchens.

"Nyateisterna" är den nya etiketten vissa religiösa sätter på sina kritiker, men det enda nya är att kritiken numer tas på allvar och bemöts frenetiskt. 10 år innan Dawkins stämplades med etiketten "nyateist" mottog han utmärkelsen Humanist of the Year. Hans tacktal, dess retorik och argument mot religion och gudstro, bemöts nu av Stefan Gustavsson, 16 år senare - intet nytt sker under solen.

The Feynman Series (part 1): Beauty

Och nu blir det lite andlighet...Tack till Oskar för tips!

Motarbeta extremism

Lars Gule, norsk filosof och fd. generalsekreterare i Human-Etisk Forbund, har skrivit boken Ekstremismens kjennetegn - om hur extremistister känns igen och motarbetas.
I en årrekke har Gule imøtegått mange av de mest innbitte innvandringsmotstandere og såkalte islamkritikere på internett, blant dem Anders Behring Breivik. Og Gule mener ekstrem virkelighetsoppfatning og grandiost selvbilde forener Breivik og Krekar, selv om de ideologisk framstår som absolutte motpoler. 
– Det er ikke tilfeldig at mulla Krekar står på Breiviks vitneliste. De har ekstreme virkelighetsoppfatninger, som styrkes av den andres posisjon – jihadisten og kontrajihadisten. De deler ekstreme normative oppfatninger, ved å være villige til å ofre mennesker for å nå sine mål. Og de virker begge som narsissister, med et unormalt stort selvbilde.
Han drøfter i boka det moralske og politiske medansvaret som en del bloggere, kommentatorer og politikere har for utviklingen av Breiviks ekstreme virkelighetsoppfatning. 
– Dette gjelder blant annet hat- og krigsretorikken på en del nettsteder, de beviselig urimelige og usanne oppfatningene som blir spredd om det flerkulturelle samfunnet, forestillingene om Europas krig mot muslimer og liknende. De som står bak dette, har ikke ansvar for Breiviks handlinger, men de har bidratt til å forme hans oppfatninger. Historien har mange eksempler på at en avhumaniserende retorikk inspirerer til groteske voldshandlinger, sier Lars Gule.
Rättegången mot Anders Behring Breivik inleds idag

Vad vet han?

Det humanistiska glädjebudskapet

Vad tror ni om det här som humanistisk version av Galaterbrevet 3:28?
Nu är ingen längre muslim eller kristen, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i mänskligheten.
Paulus var onekligen rätt snärtig med formuleringarna. Han behöver bara omtolkas lite.

Föredrag om oss!

Vill ni lyssna till ett garanterat förvirrat seminarium om en del av det vi sysslar med här på bloggen - religionskritik - så masa er över till Teologiska "högskolan" där Seglora Smedja bjuder upp till till ett seminarium om "religionskritikens bakgator".

Här kan de få några punkter att utgå ifrån:
 • Vi hatar främlingsfientlighet lika mycket som Helle Klein hatar främlingsfientlighet. Just därför tycker vi det är viktigt att diskutera kvinnoförtryck och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom islam. Något annat är att ge uttryck för åsikten att människor från muslimska kulturer har mindre rättigheter än oss andra, rättigheter som det inte är värt att försvara. Muslimska kvinnor har samma rättigheter som alla andra kvinnor. Att hävda något annat vore sann främlingsfientlighet.
 • Vi hatar antisemitism lika mycket som Göran Rosenberg hatar antisemitism. Vi är medvetna om nazisternas fruktansvärda brott mot judarna under andra världskriget och den antisemitism som frodas i olika sammanhang i Sverige och världen. Men vi tycker i alla fall det är fel att religiöst märka spädbarn genom att skära av delar av deras könsorgan.  Omskära sig kan man göra som vuxen. Judiska barn har samma rättigheter som alla andra barn. Att hävda något annat vore sann främlingsfientlighet.
 • Vi förstår och accepterar att det finns både mörkermän och upplysta progressiva kretsar inom kristenheten. När man tar det ursprungliga kristna budskapet på orden - till exempel Jesus uttalande om att äktenskapet är till för man och kvinna (Matteus 19:5-6) - så är kristendom i nutida synvinkel homofobisk. Detta måste förstås bekämpas. Men när man hävdar att man utifrån Jesus budskap kan vara för homosexuella äktenskap gör man inte en modern tolkning i hans anda - man bortser helt från texten. Det gör vi Humanister också. Men att påstå att det är en "tolkning" att påstå att en text betyder raka motsatsen vad där står är att ljuga sin församling rakt upp i ansiktet. Detta kan aldrig vara rimligt. Säg som det är istället: vissa delar av bibeln och det kristna budskapet är för djävliga. Världen hade varit en bättre plats utan dem.
Samtal om religionskritikens bakgator
Posted: 13 Apr 2012 03:34 AM PDT

Teologiska Högskolan och Seglora smedja bjuder tillsammans med Bilda och Stockholms stift in till ett seminarium om religion och mänskliga rättigheter och om religionskritikens bakgator. Måndag 16 april.
Program

Inledning av seminariet
Owe Kennerberg och Jayne Svennungsson

Religionsfriheten utmanar både troende och sekulära
Medverkan: Susanne Wigorts Yngvesson, Göran Gunner, Per Wirtén och Othman al Tawalbeh

Kaffe

Kyrkan, juden och muslimen – om stereotypiseringar i historia och samtid
Medverkan: Ewa Lindqvist Hotz, Mikael Mogren, Iréne Nordgren, Anders Jonåker

Media, demokrati och religionsfrihet
Medverkan: Bengt Kristensson Uggla, Göran Rosenberg, Helle Klein, Eva Ekselius

Avslutande ord
Bo Larsson

Tid: 13:30-18:30

Seminariet äger rum vid Teologiska högskolan Stockholm. För vägbeskrivning, se www.ths.se Seminariet är i första hand tänkt för studenter vid THS samt präster och diakoner i Svenska kyrkan. Andra är i mån av plats också välkomna. Det är avgiftsfritt, men föranmälan ska göras till sophia.tonneman@ths.se
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se