31 maj 2012

Den blomstertid nu kommer ...

Det närmar sig skolavslutning och Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar, bidrar till debatten om skolavslutningar och kyrkan med ett inlägg i Barometern:
Om kyrkans företrädare samarbetar med skolan på skollagens villkor är jag övertygad om att det kan bli värdiga och bra skolavslutningar även i kyrkorummet. En avslutning som skolan utformar och som rymmer livets djup gemensamma för alla människor och som pekar framåt mot en global gränsöverskridande värld, i kyrkan eller annan lokal, är en mycket bättre lösning.

Religion och media

Timbro Medieinstitut presenterade idag rapporten "Medierna och religionen" av Roland Poirier Martinsson. I samband med detta diskuterades detta ämne av: Christer Sturmark, ordf Förbundet Humanisterna, Lukas Berggren, chefredaktör Världen idag och Roland Poirier Martinsson, rapportförfattare.
Religiösa verksamheter i Sverige omsätter miljarder kronor varje år. Hundratusentals svenskar lägger stor del av sin fritid på religiös verksamhet. Miljontals avlönade arbetstimmar avverkas. Religiösa bistånds- och välgörenhetsorganisationer fyller en viktig roll vid sidan om och i symbios med offentlig verksamhet. Religionen är, kort sagt, en samhällssektor av stor ekonomisk och social betydelse. Men förra året fick fotbollsklubben IK Brage - som ligger i Sveriges näst högsta division - mer uppmärksamhet i medierna än de största religiösa samfunden. När religion väl hamnar på nyhetsplats är det typiskt på grund av en skandal eller i form av existentiella frågeställningar. Ger medierna en rimlig bild av religionens plats i samhället? Eller sviker journalistiken en del av sitt granskande uppdrag när ämnet handlar om religion?
Länkar till inspelningen (Bambuser) och Timbro

Mer om Birro och Sturmark

Lite mer om tisdagens samtal om Gud och moralen mellan Marcus Birro och Christer Sturmark.

På sin blogg i Världen idag skriver Marcus Birro om Hur Gud verkar och han nämner då debatten:
När jag debatterade med Sturmark i tisdags frågade jag honom vad han skulle säga om han efter sin död stod framför en Gud han ägnat ett liv åt att förneka.
- Varför visade du dig inte tydligare, svarade Christer då. 
Men vi måste anstränga oss lite för att se honom. Vi måste ha tålamod, mod, tid, fantasi och kärlek. Han ger oss tusen chanser att få känna hans närvaro men vi måste göra hjärtat till vårt främsta redskap. Vi måste lita på att det övernaturliga är verkligt.
Vi Humanister har (oftast) alla de egenskaper Birro önskar, utom en tron på det övernaturliga. Om Gud kräver tro på en övernaturlig Gud, innan man kan se honom, då får han leva utan oss.

Tidningen Dagen har skrivit en kort resumé av diskussionen - Moraldebatt mellan Birro och Sturmark :
Visst, Birro fick backa från en hel del av vad han skrivit i sina krönikor, han erkände öppet sina begränsningar och köpte Sturmarks kritik att inte dra alla ateister över samma kam. Men samtidigt stod han på sig, inte minst när det gällde sin kristna tro, och vilken befrielse det var när han insåg att den ateistiska livshållningen inte höll måttet.
Under samtalet var det tydligt att den ateistiska livshållningen inte höll måttet för Birro. Synd att han då valde att blint lita på det övernaturliga. Det naturliga är alldeles tillräckligt för ett gott liv.

Ni som inte vill vänta på att videoinspelningen av samtalet publiceras kan lyssna på det redan nu:

Vilka faktorer triggade den arabiska våren?

Vad orsakade den arabiska våren - den serie protestaktioner och revolutioner som svept över arabvärlden sedan förra vintern? Vad det än var så är det inte över ännu; striden pågår som bäst i Syrien, och i andra delar av arabvärlden verkar revolterna riskera hamna i nästa förtryckargrupps händer: islamisterna. Men nu har det skett ett skifte i folks attityder i det att man vågar stå upp mot myndighetspersoner, något man aldrig gjorde förr. Detta och annat går Dalia Mogahed, som är chef för Gallupinstitutets avdelning för muslimska studier, igenom. Hon ger intressanta insikter i regionens attityder, främst ifrån Egypten.Tillägg: (Ulf Gustafsson)

En andra åsikt i detta ämne ges av Tariq Ramadan i hans föreläsning vid Bristol Festival of Ideas. Ramadan är professor i samtida islamstudier vid Oxford University och berättar om västvärldens dubbelriktade inflytande på, det som han inte vill kalla, den arabiska våren. Hur väst stöttade diktaturerna och samtidigt underblåste den folkliga resningen genom att sprida kunskap och verktyg för en icke-våldsam inåtriktad revolution. Ramadan ger också sin syn på varför inte upproret lyckats i Syrien.

30 maj 2012

Att Bena ut Hur?

Jag och många med mig har varit med länge i livsåskådningsdebatten och har märkt att det finns vissa argument som är näst intill obligatoriska när man diskuterar humanism och religion. Allt som oftast kommer diskussionen in på moral och kosmologi (en lustig kombination av ämnen, inte sant?) och då dyker alltid två specifika frågor upp från den sida av debatten som förespråkar ett "uppifrån-ner" perspektiv. Dessa är:

Hur kan det finnas (objektivt) moral ifall det inte finns en gud?

Hur kan något (som Universum) uppkomma ur ingenting?

Detta är faktiskt två bra frågor - tro det eller ej - som jag också kan ge svar på. Den första kräver ett längre utlägg (vilket jag gjort tidigare bland kommentarerna och därför inte kommer upprepa) medan den andra kan avklaras med det snabba svaret: jag tror inte att Universum uppkom ur ingenting (och inte heller motsatsen). Frågorna är dock ställda på ett sådant sätt att ifall jag inte hade kunnat ge ett bra svar på hurfaller min världsbild samman, menar frågeställaren. Man bör alltså kunna ge ett svar.

Vad som då är intressant är varför den sidan av debatten som förespråkar ett "nerifrån-upp" perspektiv (min sida) aldrig ställer frågan tillbaka? Jag tänkte därför passa på att ställa frågan till läsarna och vill gärna ta del av era svar i kommentarerna:

Hur skapar guden (objektiv) moral?

Hur skapar guden något (som Universum) ur ingenting?

Bloggkrig i Svenska kyrkan!

Att vända andra kinden till gäller inte i Svenska kyrkans del av bloggosfären. Där har nu bloggarna Kristen Opinion och Seglora Smedja råkat ordentlig i luven på varandra. Invektiven haglar - här får ni ett smakprov.
Kristen Opinion 1: Det är inte debatt smedjan initierat, utan kommit efteråt för att peka ut vem som har fel. Det är då man tagit till grova epitet som främlingsfientlig och velat associera kollegor med extremistiska, hatiska rörelser och tankegångar. (Och sedan utvidgat cirkeln till andra som inte varit till belåtenhet: Kyrkans tidning, ja, hela Svenska kyrkan.) Men, debatt i sakfrågorna, det har man inte fört någon.

Seglora: Vi måste som kyrka göra allt som står i vår makt för att inte delta i normaliseringen av de bruna krafter som växer i styrka i dagens Europa. Kristenhetens och Svenska kyrkans tveksamma historia vad gäller antisemitism och grumlig nationalism gör att vi har än större ansvar i dag att tydligt ta avstånd från allt vad antisemitism, islamofobi och främlingsfientlighet heter. Det kräver att vi vågar lyfta blicken från det specifika och se det större sammanhanget.

Kristen Opinion 2: Vi befinner oss alltså i en kyrka där man ropar ”brun”, ”antisemit”, ”islamofob”, ”sverigedemokrat” till sina kollegor och snart sagt alla som tänker annorlunda. Vi har blivit vana. Men det gör det inte mindre bedrövligt att åse detta moraliska haveri.
Efter att ha debatterat med och fått respekt för både Mattias Irving (på Seglora) och Annika Borg (på Kristen Opinion) vet jag inte riktigt vilken supporterläktare jag ska ställa mig på. Kanske ska man bara vifta lite försynt med en Humanistflagga och pipa "Tänk på kärleksbudet" eller nåt?

Fast efter att vi har fått "brunt" utan grund kletat även på Humanisterna måste jag dock tillstå att Kristen Opinion har en poäng. Seglora är lite överförtjusta i just detta debattknep. Synd, för det förtar helt effekten i de fall då etiketten verkligen behövs. Sen har ju Seglora Smedja lyckats äska pengar för att finansiera sitt bloggande medan Kristen Opinion - precis som vi här på Humanistbloggen - bloggar helt ideellt. Så Kristen Opinion är underdog i den här debatten. Det får nog bli KO ändå. (I alla fall till Mattias Irving dekonstruerar dessa senare argument och visar var de går fel.)

Två Borg och en Sturmark – seminarium i Visby om religion och politik under Almedalsveckan

Pressmeddelande från Humanisterna.

Två Borg och en Sturmark – seminarium i Visby om religion och politik under Almedalsveckan

Humanisterna arrangerar seminarium med finansminister Anders Borg, prästen Annika Borg och förbundsordförande Christer Sturmark.

Under Almedalsveckan i år arrangerar förbundet Humanisterna ett samtal mellan Humanisternas förbundsordförande Christer Sturmark, finansminister Anders Borg och teologie doktorn och prästen Annika Borg.

Samtalet leds av Staffan Dopping, och temat är gränsdragningen mellan religion och politik. Vad är religionsfrihetens gränser? Vad kan och bör politikerna lägga sig i och vad bör de undvika att ha synpunkter på? Behöver politikerna och lagstiftarna kompromissa med vissa mänskliga rättigheter och värderingar för att hålla samman samhället och i så fall hur.

Samtalet äger rum onsdagen den 4 juli klockan 17.00 i Grasp Raws trädgård, Norra Kyrkogatan 3, Visby. (ca 45 min)

- Vi ser med spänning fram emot detta samtal. Få i Sverige har väl upplevt finansministern i denna typ av åsiktsutbyte, långt bortom konjunktur, budgetsiffror och statskassan. Jag uppskattar också att Annika Borg deltar, en modig och rättfram person som sätter färg på debatten, säger Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna.
______________________________
Ytterligare information kan lämnas av pressekreterare Emilia Ericson: e-post: emilia.ericson@humanisterna.se. Förbundet Humanisterna (www.humanisterna.se), verkar för en sekulär livssyn byggd på förnuft, medmänsklig­het, tolerans och ansvar. Förbundet arbetar för ett samhälle som vilar på rationell och sekulär humanistisk grund med strikt åtskillnad mellan religion och politik.

Varför sekulärt samhälle

I gårdagens diskussion mellan Christer Sturmark och Marcus Birro nämnde Sturmark att han önskade ett sekulärt samhälle. Som vanligt medför detta upprörda kommentarer på internet. Sturmark förklarar därför idag i en bloggpost vad han menar:
Låt mig därför kort tala om vad jag inte menar med ett sekulärt samhälle: Jag menar inte att religiösa människor inte ska få finnas. Jag menar inte att religiösa människor inte ska få tro. Jag menar inte att religiösa människor inte ska få samlas till gudstjänst, i kyrkor eller moskéer. Jag menar inte att religiösa människor inte ska delta i den politiska debatten.Jag menar tvärtom att just det sekulära samhället möjliggör för alla att göra alla dessa saker på lika villkor, till skillnad från i ett samhälle som säger sig bygga på en viss religion (kristen, muslimsk eller någon annan religiös värdegrund).Varför nöjer jag mig då inte med att bara tala om en sekulär stat? Räcker det inte med en sekulär stat?Nej det gör det inte.Låt mig ta ett exempel: En sekulär stat kan mycket väl acceptera till exempel privata religiösa friskolor, så länge de inte drivs i statlig regi. Den sekulära staten bryr sig inte om att ta ansvar för barnens rätt att få en konfessionsfri utbildning i en obligatorisk skolgång.Men det accepterar inte det sekulära samhället. Ett sådant samhälle tar ansvar för barnens rätt till religionsfrihet så länge barnen rör sig i sammanhang där staten kräver deras närvaro (tex obligatorisk skola).Hur är det då med frivilliga religiösa söndagsskolor, kvällskurser eller andra religiösa aktiviteter utanför skoltiden? Tillåts det i ett sekulärt samhälle? Ja det gör det. I ett sekulärt samhälle blommar en pluralistisk livsåskådningsflora och alla människor, oavsett livsåskådning, respekteras på lika villkor.Detta var ett av många exempel på skillnaden mellan en sekulär stat och ett sekulärt samhälle, givetvis finns många fler. Men jag hoppas nu att debatten kan bli lite tydligare och sakligare, och att man inte tillskriver mig och Humanisterna osanna ställningstaganden framdeles.

Räddas den som räddas bör

29 maj 2012

En a-dialog med EU-parlamentet

Förra november skulle sekulära organisationer delta i en dialog med EU-parlamentariker i Bryssel. Det blev inte mycket till möte. De sekulära organisationerna behandlades helt respektlöst och helt annorlunda än sina religiösa motsvarigheter.

Välkomna till bloggosfären Religionsvetenskapliga kommentarer

Tidningarna Dagen och Dagens Nyheter förmedlar båda nyheten om att en ny blogg sett dagens ljus: Religionsvetenskapliga kommentarer. Till skillnad från religiösa bloggar och Humanistbloggen ämnar Religionsvetenskapliga kommentarer inte vara polemisk, utan - enligt DN - leverera nyanserad religionskritik. Det är dock inte någon formulering vald av grundaren av bloggen, Simon Sorgenfrei. Han vill istället "nyansera och problematisera. Vi vill få kommentera händelser på våra egna villkor." Gott så. Vi på Humanistbloggen hälsar välkomna till bloggosfären. En rekommenderad provläsning kan ni göra av inlägget Vad är religion?.

Hur stoppar man sitt barn från att bli en ateist?

Apropå gårdagens bild....

28 maj 2012

I svärdets skugga

Tom Holland har tidigare skrivit om det romerska rikets uppgång och fall i Rubicon, om det persiska rikets kamp mot grekerna i Marathon och om hur kristendomen segrade i Västeuropa i Tusenårsstriden. I sin senaste bok - In the Shadow of the Sword - ger sig Holland i kast med att avhandla Bysantinska och Persiska rikenas fall och framväxten av ett arabiskt imperium i mitten av första årtusendet.

Hans tes är inte att Islam möjliggjorde de arabiska imperiets framgång, utan det motsatta, att det arabiska imperiets framväxt och segrar var en förutsättning för Islams framgång. Han undersöker också Islams tidiga historia och petar då i en helig myrstack.

Precis som med Jesus saknas samtida och utomstående källor för Muhammeds liv. Holland ifrågasätter inte Muhammeds existens, men är ytterst tveksam till att han föddes och utvecklade Islam i dagens Mekka, uppenbarelsen avfärdar han. Enligt Holland är det mera rimligt att anta att Islam framväxte i södra Jordanien, nära Palestina. Det skulle bättre förklara både beskrivningar i Koranen och de nära kopplingarna mellan Islam och de andra abrahamitiska religionerna.

Lyssna nedan på Tom Holland vid Bristol Festival of Ideas.


Jag kan inte bedöma kvalitén på Hollands bok och recensionerna har varit blandade. Dock är det symptomatiskt att kritiken endast riktas mot hans beskrivning av Islams tidiga historia och att det inte bara är att Holland är okunnig, utan han misstänks även för att ha tveksamma syften med boken.

Exempel 1: Ziauddin Sardar
I find Holland’s total dismissal of Muslim scholarship arrogant (which I know he is not), insulting (which I know he does not mean to be) and based on spurious scholarship (though his scholarship is usually sound). His message is tailor-made for a time when Isla­mophobia is a global fashion, and everything that is labelled “Islamic” or “Muslim” is looked upon with suspicion. Not surprisingly, this book has already been feted in certain right-wing circles.
Exempel 2: Glen Bowersock
For some reason Holland's book was released in the Netherlands in Dutch before it appeared in English. It had a different title then, The Fourth Beast. A marketing strategy of this kind looks like a conscious effort to profit from recent Dutch anxiety over Muslim immigrants. But Holland's cavalier treatment of his sources, ignorance of current research and lack of linguistic and historical acumen serve to undermine his provocative narrative. In the Shadow of the Sword seems like an attempt by author, agent and publisher to create a very different account of early Islam, but fortunately the quality of the book stands in the way.
Tom Hollands svar till Bowersock är läsvärt.

Atheists have more fun

Att försvara något oförsvarligt

Kommer ni ihåg den homofoba pastorn från häromdagen som ville låsa in bögar och lesbiska bakom elektriska stängsel och låta dem dö ut? Här är en intervju med en kvinna från församlingen som försvarar hans ord. De misstolkades tydligen och togs ur sin kontext. Jag tycker faktiskt lite synd om henne trots att hon står för hat, död och ondska. Hon är ett så uppenbart offer för indoktrinering att hon inte ens ser motsägelserna och djävulskapet i det hon försöker försvara.

27 maj 2012

Gud och Moralen - Birro och Sturmark

- ett samtal

I en Expressenkrönika frågar sig Marcus Birro vem som bär det moraliska ansvaret i ett land som gjort sig av med Gud. Han beskriver Gud som en rebell och Ateisterna som de verkligt konservativa. I ett samtal mellan Humansiternas ordförande Christer Sturmark och Marcus Birro kommer frågor om tro, det sekulära samhället och moral diskuteras. På vilken grund bör samhället vila och varför? Kommer moralen från Gud eller kommer den från människan?

Välkommen till Sandlersalen i ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.
29 maj kl 18:00.

Uppdatering: återpublicering, inlägget ursprungligen publicerat 25:e april


Söndagsdiskussionen: Vad är det för skillnad på en religion och en kult?

Kort svar: ingen alls.

Vill ni ha en längre diskussion av frågan så kan ni se på det här avsnittet av BBCs the Big Question, där bland annat en fortfarande troende medlem i David Koreshs sekt deltar. Och en Raëlian. Och en Moonie. Och en avhoppad Scientolog. Och en rabbi. Och en medlem i Jews for Jesus (dvs. kristen). Det är intressant att se krumbukterna för att separera kulter från vanliga religioner så man inte blir klassad som "sån där". All heder åt rabbin i den diskussionen.Tack till Thomas för tips!

26 maj 2012

25 maj 2012

"Ge inte skattepengar till religiösa friskolor"

Robert Aschberg skriver i sin kolumn i Aftonbladet om gårdagens Uppdrag Granskning. Programmet rapporterade om övergrepp som begåtts på friskolan Lundsberg - Ge inte skattepengar till religiösa friskolor.
Lundsberg vilar enligt stiftelsens stadgar på kristen grund. Det kan i och för sig betyda vad som helst. Det kan å andra sidan vara en förklaring till en del av missförhållandena. 
Det spelar ingen roll vilken religion vi talar om. Hela idén med religiösa friskolor är ett elände, som orsakar ­ensidighet och isolering, som skapar inofficiella hierarkier och lätt leder till att skolstadgan tänjs ­eller bryts. 
Några muslimska och kristna skolor är rena hjärntvätts­anstalter. Andra är födkrokar för mer eller mindre andliga rufflare. 
Folk får gärna tro och ha sig på fritiden. Men religiösa friskolor borde inte få skattepengar överhuvudtaget.

Fredagsnöjet: Bli hetero - nu! Eller homo. Eller bi. Eller transa. Moralpanik!

Pridefestivalen har rullat ut årets reklamkampanj och skapat förutsägbar moralpanik bland kristna. Kampanjen har nämligen som tema att man kan välja sin sexualitet, och att det finns en mängd fördelar med homo/bi/lesbisk/queer/trans. I det stora är det en rolig kampanj eftersom den driver med dem som tror att man kan byta sin sexualitet och att man då - självklart! - skulle välja att bli hetero. Men varför då egentligen, när det finns så många fördelar med alternativen?Så här skriver Dagen i en kommentar:
Ändå, om det nu handlar om valfrihet, finns det goda argument för att bestämma sig att tillhöra majoritetssamhället och inte en minoritet som upplever sig förföljd och utsatt. De är i varje fall betydligt bättre än de argument som Pridekampanjen kan anföra.

För här kommer den goda smaken, eller, om man så vill anständigheten, in i bilden. Den affisch som fångade min uppmärksamhet slår fast att skäl nummer 26 för att "bli bög nu" är att "besöket på herrtoan blir så mycket trevligare". Jag skonar läsarna från en detaljerad beskrivning av hur detta illustreras men försäkrar att det sker med en tydlig teckning som minsta barn uppfattar.
Nu är förstås nyfikna på snusket? Ni får några exempel här nedanför, resten kan ni klicka er fram till på kampanjens hemsida blihomo.nu. Men tänk på barnen - för guds skull!

Death to 'Queers & Homosexuals'

Apropå homosexualitet så har ni väl inte missat nedanstående pastors förslag på vad man bör göra med bögar och lesbiska?

Grattis Northstar!

När vi ändå är inne på bögnyheter kan vi rapportera att superhjälten Northstar, som tidigare kommit ut som homosexuell, i senaste numret av Astonishing X-men som kommer ut idag i USA äntligen friar till sin pojkvän sedan länge, Kyle Jinadu. Detta på förlaget Marvel Comics.


Konkurrenten DC Comics vill förstås inte vara sämre och lovar att outa en av sina hjältar inom kort. De har redan tidigare låtit Batwoman komma ut som lesbisk. Är det någon mer än jag som tror på Batman? Det logiska valet.

Men tänker ingen på barnen!? Moralpanik!!!

Happy Towel Day!

Teologer tolkar in Guds hand bakom Breiviks dåd

Gud handlede ved Breiviks hånd” säger Peter Olsen, bibellärare vid Lutherska Mission och Danska Bibelinstitutet.
Breviks avsikt var ond och i strid med Guds vilja, och därför ska han stå till svars inför Gud. Men guds avsikt var god, för han ville kalla syndare till omvändelse. Gud har alltid en avsikt med allt han låter ske. När ondskan drabbar oss är det för att Gud vill att vi ska vända oss till honom. Allt som sker är lett och styrt av Gud, även Breivik.
Børge Haahr Andersen, rektor vid Danska Bibelinstitutet, håller med. Han påpekar att den danska folkekirken menar att Gud inte har något att göra med ondskan i världen. Teologiskt sett är detta en grov förenkling.
Min poäng är att det är Gud som verkar i allt och därmed också står bakom ondska och lidade; samtidigt är det onda fortfarande ont och i strid med Guds goda vilja; men även om det onda är ont och meningslöst kan Gud i sin allsmäktighet bruka det till att främja ett positivt mål. Det är en av kristendomens paradoxer, och man måste säga alla tre saker samtidigt, annars går det gruvligt fel i mötet med de många offer för lidande och ondska.
Lektorn i teologi vid Aarhus Universitet, Peter Lodberg, håller inte med.
Tror man att Gud använder lidandet till att främja en sak kommer man att legitimera dåden. Och så hamnar man teologiskt sett i en katastrofal återvändsgränd, som förintelsen till exempel är uttryck för. Därför skedde det också ett avgörande teologiskt språng efter förintelsen där man började betona Guds solidaritet med de lidande. Det är en långt sundare nytestamentlig teologi.
Tur att teologin inte är i en återvändsgränd. Lektorn vid Menighedsfakulteten, Leif Andersen, tar också avstånd ifrån tanken på att Gud skulle ha något med Utöya atr göra.
Peter Olsen sätter likhetstecken mellan det Gud tillåter och det Göd gör. [...] I Nya Testamentet blir det tydligare att det kan ske saker i världen som Gud inte vill, att Gud också är en gråtande Gud, att det pågår en reell kamp mellan Satan och Gud och att Satan är verkligen är Guds motståndare som spelar en reell roll i samband med ondskan som finns i världen.
Där fick vi ännu ett alternativ. Vad tror ni, kära läsekrets - ni som är så bibelkunniga och teologiskt insatta? Använder Gud ondskan i gott syfte, är ondskan bara Guds frånvaro, är allt en underjordisk demons fel - eller är alltihop bara hittepå? Svår fråga. Tur att teologi fortfarande är ett universitetsämne.

Ni kan läsa intervjuerna med "de lärde" på originaldanskan i Kristelig Dagblad. Läs även DN.

24 maj 2012

Nu kan diskrimineringen av unga invandrare brytas

Annika Borg och Christer Sturmark skriver på Newsmill att regeringen nu skyndsamt måste agera och införa de lagändringar som utredningen om barn- och tvångsäktenskap föreslår - Nu kan diskrimineringen av unga invandrare brytas.
Sverige är ett land där flickor och pojkar, kvinnor och män har samma rättigheter. Från och med nu måste detta gälla, alla annars har vi inte en jämställdhet värd namnet. 
Regeringen får under inga omständigheter lägga denna utredning i byrålådan utan bör skyndsamt presentera en proposition som riksdagen har att ta ställning till. En tydligare kriminalisering och ett nationellt kompetensteam som ansvarar för utbildning och uppföljning inom detta område är en nödvändighet. 
Nu måste man visa att man lyssnat, tagit till sig den kunskap som finns och inte kommer att fortsätta att tolerera diskriminering och utanförskap. 
En lagändring måste komma till stånd under denna mandatperiod.
 

"FP: Lagstifta bort kvacksalvare inom psykvården"

Folkpartiets Anna Starbrink och Barbro Westerholm har idag en debattartikel i Aftonbladet.
När människor söker råd om sin hälsa, eller genomgår en livskris, står i dag hälsoprofeter redo med allehanda påstått saliggörande lösningar. I bästa fall verkningslösa behandlingar – i värsta fall sådant som fördjupar en sjuk människas problem.

Läkare som rekommenderar homeopati eller bedriver healing på sin fritid har på senare tid fått grönt ljus i domstol – trots att läkarlegitimationens trovärdighet är lockbetet i marknadsföringen. Några dagars ”utbildning” sägs göra en ”diplomerad sorgterapeut” redo att möta människor i en livskris. Allt detta visar att det är dags att med kraft utmana den alternativmedicinska miljardindustrin.

Presskommentar från Humanisterna: Dags för krafttag mot barnäktenskap!

Idag kl 11 presenterar Göran Lambertz sin utredning om tvångs- och barnäktenskap. Kraftfullare kriminalisering och inrättandet av ett nationellt kompetensteam finns med bland förslagen.

- Det är oacceptabelt att som idag ge möjlighet till dispens för att gifta bort barn, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Samhället sviker barnen genom att erbjuda bakdörrar ut ur lagstiftningen.

- Nu måste regeringen se till att utredningen inte hamnar i byrålådan på grund av den politiska beröringsskräcken för denna typ av frågor. Regeringen måste presentera en proposition så att riksdagen kan besluta om en lagändring och utredningens övriga förslag under denna mandatperiod.

- Nu måste man visa att man lyssnat, tagit till sig den kunskap som finns och inte kommer att fortsätta att tolerera diskriminering och utanförskap.
______________________________________
Förbundet Humanisterna är en livsåskådningsorganisation med ca 5500 medlemmar. Förbundet bildades i Sverige 1979 och ingår i den internationella paraply­organisa­tionen International Humanist and Ethical Union (www.iheu.org). Humanisterna (www.humanisterna.se), verkar för en sekulär livssyn byggd på förnuft, medmänsk­lig­het, tolerans och ansvar. Förbundet arbetar för ett samhälle som vilar på sekulär etisk och politisk grund.

För ytterligare info: Kontakta pressekreterare Emilia Ericson, tel: +46 722 09 99 74, e-post: emilia.ericson@humanisterna.se

Ingen reträtt

"S-förslag: strängare straff för hedersbrott"

Apropå min alltför svepande kritik mot "vänstern" häromdagen så kan ni läsa denna nyhet:
S-förslag: strängare straff för hedersbrott.

Ett av de första ryggradsdjuren att gå på land kunde inte gå

Här är en vetenskaplig nyhet som garanterat kommer att dyka upp i kreationistlitteraturen: ett av de äldsta ryggradsdjursfossilen (374 – 359 miljoner gammalt) av ett djur som inte bara kunde leva i vatten utan även ta sig upp på land - Ichthyostega - är fossil av ett djur som inte kunde gå. Utifrån hur skelettet ser ut har man förut tänkt sig att Ichthyostega gick ungefär som en salamander när det var på land. Nu har en forskargrupp gjord en tre-dimensionell rekonstruktion av skelettet i en dator för att se vad djuret verkligen skulle ha klarat av och ... det kunde inte gå. Snarare måste det ha släpat sig upp ur vattnet med sina framben som någon sorts kryckor.
En 3D-rekonstruktion av ett Ichthyostega-skelett
Varför kommer kreationisterna plocka upp detta då? Som BBC rapporterar:
Ichthyostega is something of an icon in the fossil world. Living during the Upper Devonian period, it was dubbed a "fishapod", with its mixture of fish-like and amphibious features.
En ikon och en tydlig "felande länk" visar sig vara bara liiite mer fisklik än man förut trott. Självklart kommer detta misstolkas - Ichtyostega är redan föremål för kreationisternas påhitt. Dock vet vi från fossila spår som är äldre än Ichtyostega-fossilen att något djur från tidsperioden kunde gå som en salamander. Nu fattas bara ett fossil av exakt vilket djur det handlar om.
En kort spårsekvens från en tidig tetrapod (till längst till vänster) från ungefär 395 miljoner år sedan
tillsammans med ett förtydligande av spåren (till höger om fotot) samt en Ichthyostega (vänstra djuret)
och en Tiktaalik (högra djuret). Det finns inga släpspår i mitten, mellan fotavtrycken, vilket gör att
avtrycken förmodligen inte kan ha lämnats av något av djuren.
Läs mer om den nya studien här. Läs mer om spåren här.

Glöm aldrig

Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime anordnade idag manifestationer för att uppmärksamma 13-årsminnet av Pela och för att hedra Maria Barin, som hedersmördades för en månad sedan. TV4 rapporterat från detta och sände i kväll ett längre reportage om Marias öde (se nedan, de första 8 minuterna). Stöd GAPF genom att bli medlem.

En byggkloss i samhällets skydd av dem som lever i hederskulturer kommer förhoppningsvis snart på plats. I morgon presenteras utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap av Göran Lambertz. Bland annat föreslås att barnäktenskap skall kriminaliseras och föräldrarna skall kunna dömas. Presentationen sker 24:e maj kl. 10:45 och kan ses direkt på Regeringens webbplats.

Rasool Awla, kontaktperson för Män mot hedersförtryck, skriver idag på SvD Brännpunkt om kriminalisering av barnäktenskap, men önskar också att myndigheterna skall - Ställ[a] fler och tydliga krav på imamerna.

Nyheterna%2022:00

23 maj 2012

Politiskt våld i Sverige

Igår mordhotades Jimmie Åkesson (SD) av en person som jobbar med antivåldsprojekt på Fryshuset i Stockholm. Samtidigt publiceras en teckning som uppmanar till våld mot SD-väljare på en facebooksida för rapgrupp "Kartellen", i vilken personen är sångare. Torbjörn Jerlerup skriver på Newsmill om detta och om andra hot och våldsaktioner som riktas mot människor som aktiverar sig politiskt i Sverige - Fryshuset-profilens hot ökar det politiska hatet.

Våld och hot om våld i politiskt syfte skadar vår demokratin. Det är för få människor som engagerar sig politiskt i Sverige. De som gör detta måste kunna vara öppna med detta och sina åsikter, utan att behöva vända sig om här de går hem från medlemsmötena. Alla politiska åsikter är välkomna i det offentliga samtalet, så länge de verkar inom de demokratiska ramarna. Inga hot och inget våld mot politiker kan accepteras.

"En bokstavstroende muslims svar till Uppdrag Granskning"

Kan någon berätta för mig om den här artikeln är på allvar eller på skämt?
Den här artikeln avser att presentera de bokstavstrognas ärliga svar tillsammans med reformisternas samhällsanpassade svar och sedan med islamiskt autentiska källor presentera de islamiskt korrekta svaren.
[...]
Självklart anser kvinnor i ett polygamiskt liv nästan alltid att maken behandlar de olika och älskar en mer än den andra och känner sig därmed orättvist behandlade vilket vi märker i livsberättelserna till själva Profeten Mohammad, frid över honom och hans rena Hushåll, och hans felfria efterföljare.
[...]
Mannen får inte slå sin fru mot ansiktet så att hon blir skrämd eller framför andra så att hon skäms. Han får inte heller slå så att hon får blåmärken någonstans på kroppen eller för att visa sin dominanta styrka och därmed kränka hennes personlighet. (Tafsir Tabari, vol. 5, sid. 68) Han får inte heller slå med något större än sawak (som är en naturlig tandborste) och i andra avsikter än välvilja och vänskap. (man la yahduruhul faqih, vol. 3, sid. 521) För att förstå dessa återberättelser om villkoren för en man att kunna aga sin hustru bör varje person ta tag i en sawak om man har en eller ett usb-minne, eller vanlig tandborste i annat fall och slå med den på ens egna arm utan att försöka slå sitt hårdaste eftersom man inte får försöka lämna blåmärken. Vilka skador åsamkas i ett sådant fall av hustruaga?
Jag tror att den är ett skämt.

Ingen rädder för vargen här?

Mänskliga konflikter

Senaste numret av Science, en av världens två främsta vetenskapliga tidskrifter, har en temasektion om mänskliga konflikter. Det är intressant läsning, för mer och mer forskning verkar tyda på (notera vagheten här - det här är forskning som inte har gått i mål ännu) att människans enorma förmåga att samarbeta i stora grupper är något som evolverat i tandem med benägenheten att ha konflikter mellan grupper (något jag skriver om i min bok Samarbete). Alla artiklar ska vara gratis tillgängliga om man registrerar sig (har ni problem så säg till så kan jag maila er artiklar ni tycker verkar intressanta).

Spännvidden på artiklarna och forskningsfälten är imponerande. Dels handlar det om människans evolution, arkeologiska fynd och civilisationen, men också om etnicitet, terrorism, kön och rasism. Två artiklar som jag tror intresserar den bästa av alla läsekretsar extra mycket handlar om sambandet religion och konflikt, och om det mångkulturella samhället. Det gäller ju att inte ducka för problemen, utan att ta tag i dem på bästa möjliga sätt. Här kommer sammanfattningarna:

Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict
Scott Atran and Jeremy Ginges
Religion, in promoting outlandish beliefs and costly rituals, increases ingroup trust but also may increase mistrust and conflict with outgroups. Moralizing gods emerged over the last few millennia, enabling large-scale cooperation, and sociopolitical conquest even without war. Whether for cooperation or conflict, sacred values, like devotion to God or a collective cause, signal group identity and operate as moral imperatives that inspire nonrational exertions independent of likely outcomes. In conflict situations, otherwise mundane sociopolitical preferences may become sacred values, acquiring immunity to material incentives. Sacred values sustain intractable conflicts that defy “business-like” negotiation, but also provide surprising opportunities for resolution.

Adapting to a Multicultural Future
Richard J. Crisp and Rose Meleady
Humans have an evolved propensity to think categorically about social groups. This propensity is manifest in cognitive processes that have broad implications for public and political endorsement of multicultural policy. Drawing on these principles, we postulate a cognitive-evolutionary account of human adaptation to social diversity. This account explains broad social trends marking a resistance to multiculturalism, while providing an important reorienting call for scholars and policy-makers seeking intervention-based solutions to the problem of prejudice.

Hovet förtydligar: Dopet är en kristen högtid

Tidningen Dagen rapporterar att hovet inför dopet förtydligat att dopet är en kristen högtid. No shit Sherlock. Hovets informationschef Bertil Ternert kläckte även ur sig följande pärla apropå Estelles religionsfrihet..
- Jag uppfattar inte frågan som aktuell i kungafamiljen. För närvarande ligger detta fast och jag tror inte att prinsessan Estelle har några synpunkter på det i det här läget.
Men det är ingen fara. Domprosten, ahumanisten och den blivande biskopen i Skara, Åke Bonnier, säger att "det här kan vi alla glädjas åt." Så vet ni det.

Aftonbladet rapporterar i sitt Bildextra! att Estelle åkte bilbarnstol till dopet, medan Expressen noterade att Silvia och Victoria hade matchande klänningar, förmodligen för att kungafamiljen pratat med varandra. Om ni undrar över Estelles stamtavla så finns den till beskådande på Wikipedia - har hon lila blod?

Det katolska helgonet Eustella av Saintes blev dödat av sin far för att hon lät sig döpas.

22 maj 2012

Paradiset 2.0

Konstnären Elisabeth Ohlson-Wallin har skänkt domkyrkan i Skara en altartavla med HBT-motiv. Läs mer i Kyrkans Tidning.


Religioner och barnafödande

Hans Roslin berättar om kopplingen mellan religion och barnafödande. Uppdelningen i religionen är kraftigt förenklad. Statistiken visar att det inte är någon skillnad på länder som huvudsakligen är muslimska och länder som huvudsakligen är kristna. Den avgörande faktorn som påverkar barnafödandet är istället medelinkomsten.

Utforska Roslings statistik i Gapminder.

Nyckelfrågan

Överhovmästarinnan Alice Trolle-Wachtmeister, intervjuas av Ebba von Sydow:
- Visst är det så att den lilla prinsessan också måste döpas? 
- Jaaa, annars är man ju hedning. Jag kallar henne för hedningen tills hon är döpt. Det brukar jag säga till föräldrarna, när jag möter mina vänners barn, är hon hedning eller är hon kristen? Då tittar de fullständigt förfasande på mig. Ahhh hon skall döpas så smånig om, säger de. Men då är hon hedning svara jag. Men vi är ju kristna, säger de. Visst är ni kristna, men hon är inte kristen. 
- Och det är lite speciellt med en liten prinsessa för hon måste också döpas. 
- Ja, hon måste också döpas till vår tro, den lutherska-protestantiska, det har ju kungen lovat.

Tack till Unga Humanisters Jessica Schedvin för foto.

"Estelle tvingas in i svenska kyrkan"

Christer Sturmark kommenterar i dagens Aftonblad dopet av prinsessan Estelle - Estelle tvingas in i svenska kyrkan:
Visst hade det varit sympatiskt om Estelles mamma och pappa i stället hade låtit henne själv välja livsåskådningsgemenskap när hon blir vuxen, men det står förstås föräldrarna fritt att välja. Alla föräldrar utom just Estelles. De är faktiskt berövade en av de mänskliga rättigheterna, nämligen religionsfriheten.
En detalj är att Hovet i sin gästlista klassat Svenska kyrkans representanter som "myndigheter", medan företrädare för andra trossamfund ingår i "trossamfund". Kungahuset gillar inte att Sverige är en sekulär stat, utan statskyrka.

Uncle Charles says...

21 maj 2012

Vänsterns reträtt är en nutida tragedi

Idag är jag och debatterar på Newsmill med artikeln Vänsterns reträtt är en nutida tragedi.

78. Rasistiska konspirationsteorier, klimatskeptiker och hi-fi

Jonathan Leman

Vi är tillbaka! I detta avsnitt: Intervju med Jonathan Leman om rasistiska konspirationsteorier, Robert Collins dubbdäcksdumheter, antivaccinfolk och Läkemedelsvärlden. Vi konsulterar även Mats Persson i ämnet hi-fi som vi fått lyssnarfrågor om.

Martin Rundkvist, återvald styrelseordförande för Vetenskap och Folkbildning, har skickat in några inspelade rader om sekularitet i Sverige.

Motorjournalisten Robert Collin vara ute och slirar kring dubbdäck i programmet Detektor i Sveriges Radio.

Antivaccinationsrörelsen finns tyvärr som bekant även i Sverige numera. CJ intervjuades för tidningen Läkemedelsvärlden om detta växande hot mot förnuft och hälsa.

Senaste veckan har de påstått klimatskeptiska kommunpolitikerna fått utstå en del oförtjänt kritik. Detta efter en studie som, enligt (bland andra) Expressen, sade att "Politiker tror inte på klimathotet". Men var det så illavarslande verkligen? Sidan Red Blue Green analyserade studien och kom fram till något lite mer nyanserat. Detta gjorde även Medierna i P1.

Maria träffade Jonathan Leman och pratade om rasistiska konspirationsteorier. Leman är skolsamordnare på Expo Utbildning, driver sajten Expo Skola och sitter i tidskriften Expos redaktion.

Vi har fått en del lyssnarfrågor om hi-fi och olika apparater inom den världen. Vi pratar med Mats Persson, som driver butiken LYD Hifi i Umeå, för att räta ut frågetecken kring t.ex. riktade kablar och annat woo-woo inom branschen.

Vår gamle vän Anders ger oss ett Veckans Utbrott.

Den kände neurologen och författaren Oliver Sacks föreläser i Stockholm den 22/5. De som har läst någon av Sacks böcker, t.ex. Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt, vet att han har erfarenhet av och kan berätta mycket om intressanta och fascinerade fall av neurologiska skador och avvikelser.

Kommande aktiviteter:

Skeptikerpodden lyssnar du gratis på genom att lyssna on-line eller ladda ner MP3-fil på Skeptikerpoddens hemsida eller prenumerera gratis via iTunes.

Ateistförnekare

I april genomfördes Global Atheist Convention i Melbourne. En av många välkända talare var Daniel Dennett, han berättade om ateistförnekare, de som förnekar att de är ateister. Klippet nedan är en höjdpunkt, hela talet kan ses eller höras här.

Gudsbevis: Designargumentet

Pakistan blockerade Twitter

Igår stängde Pakistan ner Twitter för sina medborgare - förmodligen med anledning av den årligt återkommande "Everybody Draw Mohammad Day" som var igår (ursäkta tipsmissen). Här har ni för övrigt en bild på temat, från Comics Alliance.

20 maj 2012

Mest korkade kritiken någonsin?

Vi måste ha en ny vinnare? Nu har vi nämligen fått skäll av Katrine Kielos på Aftonbladet i vad som måste vara den sämst argumenterade artikeln om Humanisterna någonsin - och då har vi ändå stordåd av Gerle (Humanisterna kritiserar islam, SD kritiserar islam, alltså Humanisterna = SD) och Rosenberg (byta ut korset på flaggan mot halvmåne och Davidsstjärna = rasism) att komma ihåg. Egentligen skulle jag vilja klippa ut hela Kielos artikel och lägga här, men så får man ju inte göra. Gå dit och läs - för Guds skull! Vi har alla klassiska ingredienser (ateism = religion, flest människor = rätt åsikt, homeopati har inga biverkningar, det handlar inte om rätt och fel, är vi så förnuftiga egentligen, vad spelar alternativmedicinen för roll när läkemedelsföretagen är så onda, problemrelativisering, och så vidare) men även några nya grepp. Avsnittet om "den osynliga handen" är onekligen originellt. Här kommer några aptitretare:
I Sverige rasar föreningen Humanisterna mot folk som tror på spöken, kommuner som upplåter lokaler åt änglaminglerskor och ­religiösa uttryck – främst hos minoriteter som judar och muslimer.

Vi verkar med andra ord leva i en ­förnuftstyrd västerländsk upplysning under ständigt hot från en ohelig allians av jihadister, homeopater och antro­posofer.

Egentligen är det hela väl ganska oskyldigt. Ateister har rätt till sin religion precis som alla andra och de har sina fanatiker precis som alla andra. Dock måste det onekligen vara spännande att till­höra en världsåskådning som samlar 2,3 procent av jordens befolkning och trots det vara så övertygad om att man själv har rätt att man likt många humanister tar som livsuppgift att försöka omvända de andra 97,7 procenten.

Det är onekligen ambitiöst.

Frågan är emellertid inte vem som har rätt eller fel. Huruvida faktum att Gud är för stor för att få plats i ditt huvud är ett bevis för att Gud inte finns. Frågan är hur verklig vår självbild som rationella och förnuftstyrda egentligen är.

När dessa motståndare till vidskep­else rasar så är det nästan alltid mot någon ­liten F-skattande kristallhelare. Men om det nu vore övertro, kvacksalveri och massillusioner man vill bekämpa – varför ger man sig då inte på finansbranschen?

Det vore något att bita i för alla för­kämpar av förnuftsbaserad livsåskådning.

Jag skulle vilja se nyateisterna ta itu med idén att det finns en magisk hand inneboende i marknaden som vet allt, ser allt och kan tillfredställa alla önsk­ningar. Och att de gjorde det med samma kraft som de ibland kan rasa mot religiösa ­minoriteter.

Det här är trots allt en religiös ­majoritet. En som dessutom råkar styra världen.
Skulle någon vilja förklara för Kielos att "den osynliga handen" är en metafor - inget som någon tror på riktigt på det sätt som människor som tror på alternativmedicin kan tro på healing, handpåläggning och "minne" hos vatten?
Det gäller att behålla perspektivet. Den brittiske författaren Dan Hind har på­pekat att även om det finns problem med örtmedicin och homeopati som brukar kritiseras i förnuftets namn, så har WHO registrerat 8 985 fall av biverkningar från naturläkemedel mellan 1968 och 1997. Det kan jämföras med att University of Toronto räknar med att 106 000 amerikaner dör varje år av konventionella läkemedel.

Kanske är multinationella läkemedels­företag som manipulerar fakta för att öka försäljningen och hotar vetenskapsmän som kommer med obekväma ­sanningar ett större hot mot förnuftet än homeo­pater?

Det är trots allt svårt att överdosera på något som i huvudsak består av destillerat vatten.
Jo, vi vet, det är svårt att få biverkningar av något som inte har några verksamma ingredienser. Det är liksom poängen i kritiken. Att sälja vatten som medicin är inte bara bluff och bedrägeri, utan även hjärtlöst mot de sjuka som tror de köper något verkningsfullt. Finns det verksamma ingredienser kan dessa också ha biverkningar, ja, det är därför man måste ha sådan kontroll på läkemedel som man har.

Welcome to Life: The singularity, ruined by lawyers

19 maj 2012

Varför, varför, varför?


Tiger got to hunt,
Bird got to fly;
Man got to sit and wonder, “Why, why, why?”


Tiger got to sleep,
Bird got to land;
Man got to tell himself he understand.

- Kurt Vonnegut, Cat's Cradle

Lördagsfunderingen: Jesus is crackers?

Vissa inslag i katolicismen är fundamentalt oförståeliga.

18 maj 2012

4 goda råd

Nima Dervish kommenterar på Newsmill Uppdrag gransknings moskéreportage - Politiker och media legitimerar muslimska mörkermän - och ger fyra goda råd:
Avslutningsvis, några enkla regler till alla svenska myndigheter, politiker, och medieaktörer. Skriv nu hundra gånger på svarta tavlan:

• Släpp idén om ”muslimska representanter” som ni tvångsmässigt ska gå till varje gång något händer. Sveriges Muslimska Förbund, Sveriges Unga Muslimer eller vad de må heta, är inte representanter för de otaliga muslimska individer (ja individer) som bor i Sverige. Muslimer är inte utomjordingar. Sluta säg: ”take me to your leader”.

• Sluta lägg pengar på muslimska organisationer – alla religiösa organisationer för den delen. Vi lever i ett sekulärt land där stat och kyrka är åtskilda. Religion är en privatsak. Vill 1000 muslimer i Örebro ha en moské så får de finansiera det själva. Om moskén är viktigt för dem så skrapar de fram pengarna ur egen ficka. Om de själva inte vill bekosta det de vill ha, varför ska staten göra det?

• Vill staten lösa sociala problem? Fokusera på problemen istället för att lägga pengar på religiösa organisationer och tro att det löser något. Om Erik Ullenhags toalett där hemma svämmar över ringer han till en rörmokare och täpper till rörjäveln istället för att donera pengar till Svenska Kyrkan. Betrakta problemen i ditt land som problemen i ditt hem så ska allt bli bra ska du se. Rasism, arbetslöshet, kriminalitet, utanförskap, bostadssegregation… alla dessa problem löses genom politiska visioner och åtgärder, inte donationer till människor som satt sin förhoppning på det osynliga mytologiska väsen som de kallar ”Gud”.

• Sist och allra viktigast: lägg största möjliga omsorg och resurs på skolor och lärare. Barn som tidigt fått lära sig tänka kritiskt och självständigt kommer att utveckla en bra inre kompass. När deras inneboende självständighet och stabilitet väl etablerats blir de mer immuna mot alla destruktiva värderingar – rasistiska, fundamentalistiska, auktoritära, patriarkala etcetera – oavsett om de fötts i ett muslimsk, judiskt, kristet, buddistiskt eller ateistiskt hushåll.

Carl Sagan, 1981

1981 utsågs Carl Sagan till Humanist of the year. Lyssna på hans tal som handlar om vad vi visste om universum och dess tillblivelse för 31 år sedan - och hur fel kreationster har.

Rättsliga påföljder?

17 maj 2012

IDAHO

Idag är det Internationella dagen mot homofobi och transfobi. Den 17:e maj 1990 tog WHO bort homosexualitet som en psykiatrisk diagnos.

Läsa historien om två muslimska män som gifte sig i Sydafrika, välsignades av en imam enligt sharialagar, men inte kunde få sitt giftermål lagligt erkänt i Frankrike - Imam blesses union of gay Muslim couple in France.

Stoppa de religiösa friskolorna!

Religiösa friskolor är ett otyg. Vi möts allt oftare av rapporter om missförhållanden. Idag handlar det om Scientologernas skolimperium i södra Stockholm som uppmärksammas av Johannes Forsberg i Expressen.
På Studemaskolan används visserligen pedagogiken för undervisning enligt läroplanen (även om flera scientologiska skrifter ingår i kursen) men studieteknologin är skadlig i sig själv.

Enligt scientologisk pedagogik finns inte dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder och andra tillstånd som orsakar inlärningssvårigheter. Allt som finns är Hubbards barriärer.

Det förklarar kanske varför Skolinspektionen häromåret konstaterade att arbetet för elever i behov av stöd "inte har fungerat" på Studemaskolan. Samt att Stockholms skolförvaltning efter en inspektion noterade att skolans omdömen inför utvecklingssamtal "la allt ansvar" för utveckling på eleven.

Eleverna får i god scientologisk anda lära sig att Hubbards teorier är allt de behöver för att nå stjärnorna. Manualen till studieteknologin är obligatorisk läsning. Teorin hyllas också på skolan i en sång, med refrängen "Om du har studieteknologi så kan du lära vad du vill IQ 150 eller noll det spelar ingen roll".

Att detta finansieras med skattemedel är groteskt.

Pernilla Ouis: Vanligt att kvinnor inte får stöd av imamer

Pernilla Ouis, docent i hälsa och samhälle vid Malmö högskola och före detta muslim,  uttalar sig i DN om imamerna som blev avslöjade [hö hö] i TV igår.
– Den som vill ha stöd för att ha slagit sin fru kan hitta stöd för det i Koranen. Men det är upp till imamen hur ska tolkas vilket blir väldigt avgörande för en kvinna som söker hjälp. Även om de flesta muslimer skulle säga att ta till våld är den sista utvägen så legitimerar man principiellt ett slags våld. Men man kan inte säga alla muslimer slår sin fru, säger hon.

En orsak att imamerna inte följer lagen kan vara att de handlar utifrån moral, tror hon.

– Många imamer får rollen som familjerådgivare och får makt i ett socialt arbete som de inte har utbildats till. Då kan det bli att man svarar utifrån den religiösa moral som finns.

Kan granskningen missgynna kvinnorna?

– Nej, det tror jag inte. Det skulle vara om de väljer att inte ta emot statsbidragen. Men jag menar att det är en slags respekt att man granskar alla grupper i samhället. Och det är bra att den här gruppen också får känna att vi bryr oss om vad som sker i moskéerna.

Fotnot:

Sura 4, vers 34 och 38 säger att mannen har försörjningsplikt, men om kvinnorna är illvilliga och uppstudsiga får mannen slå dem som sista instans.
Läs även Expressens ledare "Dra in stödet till samfunden".

Den här kan väl inte reta någon...?

Religiösa är fortfarande så ovana att få sina trosföreställningar ifrågasätta att man blir kallad intolerant och raljerande så fort man kritiserar religion. I USA har det gått så längt att det inte ens går att sätta upp affischer med "ateist" på innan människor börjar riva ner, klottra på och anmäla. Amerikanska ateister har därför börjat ta till desperata metoder för att få ha sina affischer ifred. Vad tror ni om det här alternativet - är det oförargligt nog?

16 maj 2012

Seminarium: Religionskritikens religionsförståelse

Igår annordnades ett seminarium med titeln Religionskritikens religionsförståelse* på Stockholms universitet. De drygt 26 personer samlades på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap var huvudsakligen religions forskare från Stockholms universitet, Uppsala universiter och Södertörns högskola. Några utbölingar deltog också; jag själv, Christer Sturmark och Mattias Irving.

Seminariet inleddes med tre korta anföranden i ämnet. Först ut var Ann af Burén, doktorand i religionsvetenskap, som talade Om folklig religionskritik i Stockholm. Hon hade intervjuat 30 personer, med svag eller ingen religiositet som står utanför religiösa samfund, om deras syn på religion. Vid intervjuerna framkom flera olika former av religionskritik: mot övernaturlig tro, mot organiserad religion, etc, men dessa kunde ofta vara motstridiga.

Sedan redogjorde Susanne Olsson, docent i relogionsvetenskap, Om religionsbegreppet i föreningen humanisternas retorik utgående från en artikel i DIN som tidigare kommenterats på bloggen [1, 2, 3, 4]. Jag kommer att lämna några egna synpunkter på denna artikel i andra halvan av detta inlägg.

Inledningen avslutades med att Erika Willander, doktorand i sociologi, berättade om sin avhandling Blogosfärens religionsförståelser*. Erika har kvantitativt analyserat 220.000 bloggposter, skrivna under mer än 10 år, och urvalet gjordes från att de innehöll några nyckelord bl.a. religion, tro, helighet, andlighet. Analysen gjordes med Latens semantic analysis och då framstod tre kluster, vilka benämndes: Religiositet, politik och Islam. Slutsatserna av detta var förmodligen inte helt färdiga, men en intressant aspekt var att i klustret Islam associerades religion med negativa verb som bekämpa, motarbeta etc.

Därefter skedde en öppen diskussion av ämnena religionskritik och religionsförståelse under en och en halv timme. Samtalet startade i den oklara definitionen av religion, både akademiskt och folkligt. Religionsbegreppet beskrevs både som innehållslöst ("tomt"), men också som något som juristerna definierar genom lagtolkning. En religionsdefinition som nämndes var: en kultur med försanthållanden, värderingar och normsystem som inte är naturalistiska.

Som en konsekvens av det oklara religionsbegreppet ansågs det att religionskritiken måste vara specifik med vad som kritiseras och vad som avses med religion när detta kritiseras. Hur specifik man måste vara var dock inte klart. En frågeställning som togs upp och som jag anser är intressant är 'varför t.ex. Humanisterna kallar det för religionskritik'.

Det dryftades också om religionsvetare och religionshistoriker själva skulle delta i den pågående religionsdebatten eller uttala sig i media. Här gick åsikterna isär och som något uttryckte det: det blir svårt att forska när man själv ingår i det empiriska materialet. Det ifrågasattes även om det var forskarnas roll att komma med råd om hur religionskritik borde uttryckas för att den skall bli bättre.

Även frågan om agens diskuterades och det ansågs självklart att inte religion som företeelse kan agera och har en deterministisk inverkan på de troende, men samtidigt blir det förenkelt att bara se till de enskilda individerna. Mellannivån av grupper som upprätthåller värderingar och normer måste beaktas, dessa kan ha en stark påverkan på individen.

Christer Sturmark fick frågan om hur han såg på artikeln i DIN och påtalade då något av den kritik som framförts i tidigare blogginlägg. Här blev dock situationen lite obekväm, då artikelförfattarna inte ville bemöta kritiken, utan sa att det som står i artikeln är som de uppfattade det när artikeln skrevs. Detaljkritik av de närvarandes arbete uppfattades inte som lämpligt vid ett högre seminarium.

På det hela var seminariet intressant och givande.

* Hoppas det inte är någon som tror att religionskritiken eller bloggosfären är entiteter med agens och som kan ha en egen religionsförståelse. Självklart avses religionsförståelsen hos de som bedriver religionskritik och de som talar om religion i bloggosfären.

Synpunkter på artikeln: Svensk religionskritisk diskurs

Det mesta av den kritik som publicerats tidigare här på bloggen håller jag med om och den upprepas därför inte. En kritik av artikeln kommer jag dock utveckla: resonemanget om islamofobi.

Först något positivt om artikeln - Författarna visar på flera tveksamma formuleringar, t.ex. Karin Ström: "det borde vara självklart att kunna vara emot religionen men för individerna" och Pernilla Ouis: "[islam] är den mest religiösa religionen". Det är bra att bristfälliga formuleringar som dessa uppmärksammas. Vi som skriver om religion med kritiska ögon behöver vara tydlig med vad vår kritik avser och inte förenkla i för stor omfattning. Nu tror jag inte dessa två skribenter har en så förenklad religionsuppfattning, men det skapar ett pedagogiskt problem, som Per Dannefjord skrev.

Att förklara beskyllningarna om islamofobi är ett av artikelns huvudspår. Detta blir direkt konstigt, då författarna inte ger något exempel på att SANS första nummer beskyllts för att vara islamofobiskt. Det enda exempel som tas upp är kritiken från Seglora Smedja, men denna var att SANS kunde underblåsa islamofobi. Smedjan kritiserar också endast tidningens omslag, därför blir det extra underligt att författarna finner skäl för de obefintliga islamofobi-anklagelserna i själva texterna.

Men om vi bortser från detta, utan ser till deras slutsats: "Härmed riskerar [SANS eller Humanisternas] att uppfattas som islamofobisk". Detta motiverar de med hjälp av en islamofobidefinition (en mycket tveksam definition enligt mig) som kan delas upp i två delar:
a. "[I]slamofobi utgår från ett essentialistiskt skillnadstänkande som framställer religion och kultur som väl avgränsade monolitiska enheter ..."
b. "... som utövar ett bestämmande inflytande över hur de människor som associeras till denna kultur eller religion tänker och handlar, hur de 'är' som människor (Gardell 2010: 17)"

Författarna påtalar flera exempel på (a) i artikeln, riktigheten i deras tolkningar har ifrågasätts i tidigare inlägg, men för (b) påvisar de inga exempel. Istället för de ett resonemang som sammanfattas: "negativa tolkningar essentialiseras i sin tur till att representera islam i sig. Agensen flyttas från den tolkande och handlande individen till ”religionen”."

Det är svårt att förstå hur artikelförfattarna kan tro att skribenterna i SANS eller Humanisterna anser att Islam är en enhet som kan agera. När "religionen" har inflytande sker det genom av människor stiftade lagar eller av människor skapade normsystem och att "religionen" säga ha inflytande beror på att människor hänvisar till religion när t.ex. lagar skrivs. Att sedan Humanisterna har en livssyn som är naturalistisk och hävdar att alla religiösa fenomen är skapade av människan och religion i mångt och mycket ses som en ideologi, ett personligt val i livet, gör resonemanget ännu mera svårförståeligt.

Slutligen är metoden att plocka citat från flera skribenter ur flera artiklar i en tidsskrift för att lägga ihop (a) och (b) ytterst tveksam. För vad är det som kan uppfattas som islamofobiskt, är det ett nummer av SANS, Humanisterna eller artikelförfattarnas personliga urval av citat?

Humanismen värnar människor – oavsett tro

Unga Humanisters förbundsordförande Jessica Schedvin skriver idag om begreppet humanism på bloggen Frihetssmedjan.

Under de sex år som jag har varit aktiv inom humaniströrelsen har jag aldrig sett en liknande debatt som den som sker i medierna nu: Humanismen förs fram som en positiv kraft för förändring, där inte bara vetenskapens förtjänster lyfts fram utan också de mänskliga värdena och den humanistiska etiken förs fram tydligare än tidigare. Det är bra. Och alldeles nödvändigt för att den humanistiska rörelsen ska kunna fortsätta att växa i Sverige, såväl som i andra länder. 
Här kan du läsa inlägget i sin helhet.

Dolda kameran

Ni ska tydligen ha intressant TV ikväll hemma i Sverige. Uppdrag granskning har använt sig av en dold kamera och gått runt på några moskeer för äktenskapsrådgivning. Aftonbladet rapporterar:
En kvinna utsänd av tv-programmet berättade för olika imamer att hennes man tagit sig en andra fru och att han också slog henne.
Var det rätt att polisanmäla mannen? Och fick hon säga nej till att ha sex med honom?
Imamen i Stockholms moskés familjerådgivning svarade att varje muslimsk man har rätt att ha fyra fruar.
– Men det finns ett krav. Han ska kunna försörja dem och ge dem kärlek också.
Imamen avrådde kvinnan från att ringa polisen och anmäla misshandeln. Lösningen var i stället att ge mer kärlek.
– Vägra inte kärlek till honom. Kanske han mildras.
Kanske det. Annars är väl polisanmälan det logiska rådet till någon som blivit utsatt för misshandel, inte "Vänd andra kinden till" (oerhört destruktivt råd till en misshandlad, för övrigt). Uppdrag granskning sänds i SVT1 i kväll klockan 20.

En annan som använt en dold kamera på ett kreativt sätt är den pastor i Indiana, USA, som installerat dolda kameror på toaletterna i sin kyrka. Men han blev polisanmäld, gudskelov. Läs mer hos The Smoking Gun.

Här på Filippinerna nås jag annars av den trista nyheten att nationalidolen, boxaren Manny Pacquiao, uttalat sig om att bögar borde dödas. Eller egentligen citerar han bara bibeln, men ni vet vad som står i den boken. LA Weekly rapporterar:
In a recent interview with the National Conservative Examiner the fighter quoted the Bible in relaying his feelings about President Obama's support for same-sex marriage:
If a man lies with a man as one lies with a woman, both of them have done what is detestable. They must be put to death; their blood will be on their own heads.
Um. Okay. He was quoting Leviticus 20:13.
Pacquiao also said:
God only expects man and woman to be together and to be legally married, only if they so are in love with each other. It should not be of the same sex so as to adulterate the altar of matrimony, like in the days of Sodom and Gomorrah of Old.
Sista gången jag hejar på honom.

Teach the controversy

15 maj 2012

Apropå seminariet om oss idag - Sara Larsson kommenterar artikeln

Som vi tidigare rapporterat här på bloggen kommer det att vara seminarium idag om Religionsjritikens religionsförståelse på Stockholms universitet. Jag kan tyvärr inte lägga ut artikeln som seminariet grundar sig på, men jag har fått tillåtelse av Sara Larsson att lägga ut ett inlägg hon skrivit i en mailväxling med författarna och andra berörda.

Mycket är redan sagt om problemen med er analys, men eftersom ni önskar feedback på artikeln vill jag ändå tillägga några saker.

Enligt min mening gör ni flera dåligt underbyggda och felaktiga påståenden om Sans. Ingenstans i det aktuella numret hävdas eller antyds till exempel att religioner skulle leva ”ett eget liv skilt från utövarna”, som ni uttrycker saken. Vad skulle detta ens betyda? Jag står lika oförstående som ni inför idén. Däremot betonas på flera ställen att religionskritik inte får förväxlas med hat mot troende personer. Er artikel lider svårt av begreppsförvirring i denna fråga. De skribenter som vill inskärpa skillnaden mellan troende och religion menar givetvis inte att religion skulle vara något ”opersonligt”. Poängen är helt enkelt att vi i respekt, utan personangrepp eller andra uttryck för fientlighet måste kunna dryfta religiösa värderingar och ställningstaganden i samhällsdebatten. Detta i precis samma mening som vi i respekt, utan personangrepp (i bästa fall) eller andra uttryck för fientlighet ventilerar politik och sekulära ideologier.

”Om religionslagstiftningen ska skrivas om så att uttryck för religion ska förbjudas att ta sig uttryck i det offentliga rummet…”, skriver ni vidare och exemplifierar med ett antal tänkta extremhandlingar, allt från kyrkorivning till förbud mot religiöst klingande personnamn och utövande av tai chi. OM de ska förbjudas? Jag vet inte varifrån ni fått idén, men kan garantera att den inte står att finna i Sans. Givetvis har ingen heller förespråkat, som ni påstår, tvång att ”omfatta en viss ideologisk övertygelse, som innebär en kritisk hållning och förnuftstänkande”. Det stämmer däremot att flera skribenter vill begränsa rätten att offentligt och privat förtrycka andra människor med hänvisning till egen tro och övertygelse.

Ännu ett slående exempel på misstolkning från er sida är er reflektion kring Ophelia Bensons liknelse mellan hijab och slavbojor. Ni menar att ”kvinnor som bär sjal fråntas [av Benson] all agens och ses endast som offer, liksom slavar som slagits i bojor.” Detta är anmärkningsvärt. Jag tror att vi kan vara överens om att det inom ramen för islam i dagens värld finns gott om både offer och ”fria” agenter. Vissa sjalbärande kvinnor har agens medan andra – tyvärr alltför många – fortfarande saknar den. Vad Benson här tar fasta på är dock inte offrets maktlöshet utan just det personliga valet. Hon talar om och till de kvinnor som de facto har ett eget handlingsutrymme i relation till sin omvärld. ”Muslimska feminister borde ställas inför detta: Om svarta inte frivilligt bär bojor, varför är du då beredd att bära hijab?”, säger hon i intervjun. Med andra ord ger hon uttryck för precis motsatsen till det förminskande förhållningssätt ni tillskriver henne. I stället för att reducera varje sjalbärande kvinna till ett offer för sin religiösa eller kulturella omvärld, utan möjlighet till egna ställningstaganden, uppmärksammar Benson den potentiella friheten att vägra bära hijab (eller andra könsreaktionära symboler) och betonar det moraliska och intellektuella ansvar som följer av denna frihet.

Till sist: Ni skriver att Sans står i fokus för er analys, men så är ju inte fallet. Genomgående i analysen sammanblandas Sans med förbundet Humanisterna. Förväxlingen stannar tyvärr inte vid de faktafel som redan påpekats, som att Sans påstås vara Humanisternas tidskrift. Desto mer problematiskt är att ni helt enkelt sätter likhetstecken mellan Humanisternas budskap (som ni uppfattar det) och de perspektiv ni tycker er se i Sans. ”Vårt syfte är inte att föra en diskussion om Humanisterna som organisation och vi yttrar oss inte om deras produktion eller ideologiska ställningstaganden i sin helhet”, skriver ni, men återkommer ändå gång på gång till just Humanisterna för att belägga olika påståenden om tidskriften och dess enskilda skribenter.

”Att Humanisterna likställer ’religion’ med ’gudstro’”, skriver ni exempelvis, ”och därigenom blir blinda för andra uttryck för religion – exempelvis estetiska eller ceremoniella – kan exemplifieras med en text från deras hemsida. Under rubriken ’Ceremonier’ läser man… [citat från hemsidan]… Vi känner igen strategin från ovan [dvs. från Sans].”

Jag undrar stillsamt: Finns det någonting i Sans som ens antyder att tidskriften delar Humanisternas officiella syn på ceremonier? Jag kan i sammanhanget inte låta bli att nämna en personlig detalj. Jag var intensivt delaktig i tillkomsten av detta första temanummer liksom i debatten efteråt. Faktum är att min förståelse av religion inte motsvarar den syn, eller rättare sagt den blindhet inför vissa religiösa uttryck som ni utläser av citatet från Humanisterna ovan och nu applicerar även på Sans och dess medarbetare. Flera av våra återkommande skribenter skulle säga detsamma som jag (http://bang.se/artiklar/2011/de-stora-ogonblicken-2011-11-28) i denna fråga, och ingen har så vitt jag vet uttryckt motsatsen i Sans. Därför blir det vanskligt, minst sagt, när ni åberopar ceremonitexten från Humanisterna för att i Sans påvisa en viss (o)förståelse av religion.

Jag kunde ge fler exempel på brister i resonemanget, men tror att detta och annat som redan nämnts är tillräckligt belysande.

Sara Larsson
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se