12 sep. 2012

Arabiska uppvaknandet

I går intervjuade Al Jazeera The Stream Tariq Ramandan om det arabiska uppvaknandet och hur framtiden kan bli mer demokratisk. Även de aktuella protesterna i Egypten mot USA berördes kort (14:05).

Citat ur intervjun:
We have to be clear. The human dignity does not belong to your religious affiliation. This is what was said in the Koran. We gave dignity to human beings. Even a non-muslim, even a christian, even an atheist, he has a dignity. We can't have a selective approach.

2 kommentarer:

Nils sa...

Frågan är om man kan lita på vad Tariq Ramadan, dotterson till Muslimska broderskapets grundare, säger. Av kritiker är han anklagad för att tala med dubbla tungor.

Jag hann inte se hela inslaget men hörde programledaren säga att i nya boken uppmanar Ramadan arabländerna att sluta med anklagelser mot väst för kolonialtiden. Det är en intressant sak eftersom arabiska skolbarn uppenbarligen får hatet mot väst inpräntat med modersmjölken.

Allt talar för att attacken mot amerikanska ambassaden i Libyen var planerad och filmen antagligen bara en förevändning. Det är ju knappast en slump att attacken sker 11 september. Oavsett orsakerna gör David Thurfjell, docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, några intressanta reflektioner men anledning av dådet.

http://www.religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/09/demonstranter-i-mellanostern-varfor-ar.html

Han lämnar sex tänkbara förklaringar varav den fjärde lyder:

”(4) Man upplever att ”väst” (denna occidentalistiska abstraktion) ligger bakom många av de bekymmer man har. I egyptiska läroböcker i historia för motsvarande högstadiet, nämns kontakter med Europa vid två tillfällen. Det ena är i kapitlet om korstågen, och det andra nästföljande kapitel som har titeln ”de förnyade korstågen” och som handlar om kolonialismen. Fokuset på övergrepp och förödmjukelse är totalt dominerande. Dessa texter läser alla egyptiska barn i skolan. Många lär sig dem utantill. Minnet av kolonialismen är alltså i högsta grad levande. Palestinakonflikten och kriget mot terrorismen har inte gjort detta bättre.”

Om de lyder Ramadans råd och nyanserar läroböckerna skulle det antagligen innebära ett stort steg mot bättre relationer.

Björn Bäckström sa...

Google meddelar att de inte tar bort "Mohammedfilmen" trots plea från Casa Blanca. Heder!

Mohammed: "No peace upon him"! Thanks!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se