17 sep. 2012

Biblisk överdrift


4 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Läst någonstans här i bloggen (?) att jungrufödseln bara är ett översättningsmisstag?

I själva verket hade flickan och anden en trevlig herdestund som efter nio månader bar frukt. Som bara en mor kan älska...men det är en annan historia...

Kristian Grönqvist sa...

Jag har ibland mycket svårt att förstå de religiösa, som vill försvara dylika drömscenarier...

Lars vd H sa...


(Anna) - Maria! Vem har du varit
med?
(Maria) - En riktig ängel....
(Anna) - Jojo... Så sa' jag också
om din pappa i
början....

Jungfru betyder också ung flicka, precis som hos oss De mest spännande detaljerna annars är väl att:

a) förf. gör en 14/15-årig tjej till teologiskt kompetent: Först kaxar hon mot Gabriel, sen lovar att lyda om och endast om han har rätt, därefter kollar hon löftet genom att kolla Elisabeths graviditet. Först därefter svarar hon "ja" slutgiltigt genom Magnificat-texten.

b) förf. låter Josef finna sig i den skam som kommer av att M blivit gravid på fel sätt och behålla henne.. (Hur det än gått till lär ju alla runt henne inte kunna tro något annat än vänsterprassel eller våldtäkt.)

Benzocaine sa...

Björn, se noten till Matt 1:23 på bibeln.se (länk):

"Jung­frun skall bli ha­van­de Or­den, som hämtats från Jes 7:14 (se not), syf­tar i sitt ur­sprung­li­ga sam­man­hang på en ung kvin­na i Je­sa­jas sam­tid. Födel­sen av hen­nes barn var en­ligt pro­fe­ten ett tec­ken på att Guds löften om hjälp skul­le upp­fyl­las. Då Mat­teus tillämpar or­den på Ma­ria upp­fat­tar han den unga kvin­nan som jung­fru i be­ty­del­sen sex­u­ellt orörd, vil­ket un­derlättas av ord­va­let i Sep­tu­a­gin­ta."

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se