18 sep. 2012

"Gudstjänsten i Storkyrkan visar att staten inte är sekulär"

Christer Sturmark skriver på svtDebatt om riksdagens öppnande och det Humanistiska alternativet till den traditionellt kyrkliga.
I dag högtidlighålls riksdagens öppnande. I programmet ingår en ekumenisk gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm. Riksdagens öppnande är en hyllningsceremoni till demokratin och ett högtidlighållande av de folkvaldas arbete i folkets tjänst. 
Men de är valda av folket till att tjäna folket – inte till att tjäna Gud. 
Därför erbjuder nu Humanisterna för första gången ett sekulärt alternativ till gudstjänsten i prorammet för riksdagens öppnande. Vid samma tidpunkt, kl 12.30, bjuder vi in till humanistisk samling i en annan lokal i Gamla Stan. De riksdagsledamöter och andra politiker som inte ser sig som kristna eller föredrar en sekulär högtidsstund, är således varmt välkomna till en samling i humanismens och upplysningens anda. 
[...]
Vi Humanister förespråkar ett kosmopolitiskt och öppet samhälle i upplysningens anda. Därför är det sekulära projektet viktigt för oss. Vi vill erbjuda en alternativ samling i samband med riksdagens öppnande, för alla de som känner sig mer befryndade med upplysningen och det sekulära projektet än med kristendomen och kyrkan. Samlingen äger rum i Bellmansrummet på Den Gyldene Freden, samma lokal som Svenska Akademien brukar sammanträda i. 
Vi sekulära humanister förutsätter att även denna samling finns med i riksdagens program och inbjudan under kommande år. Riksdagsledamöter ska givetvis kunna välja mellan olika sammankomster beroende på vilken livsåskådning de har. En majoritet av riksdagsledamöterna är inte kristna – därför blir det i förlängningen en smula absurt att domkyrkans samling är det enda alternativet i programmet.
[...]
Därför har dagens samling en viktig symbolisk innebörd. Antingen måste riksdagens öppnande helt frikopplas från livsåskådningssamlingar denna dag, eller så måste även andra livsåskådningssamlingar än den kristna inkluderas i programmet. 
Den sekulära staten är inte förhandlingsbar.
SvD skriver också kort om Humanisternas initiativ.

26 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Ett välkommet och efterlängtat initiativ! Och ett sätt att i praktisk handling motarbeta riksdagens religiösa förmynderi!

Inbjudan gäller "riksdagsledamöter och andra politiker som inte ser sig som kristna". Ila till Den Gyldene Freden, alla som kan och som har ett politiskt engagemang för sekularism!! :-))

Lennart W sa...

Hur mycket förmynderi är det här egentligen? Tänker i första hand på att gudstjänsten kallas ekumenisk, vilket allra minst står för samverkan mellan alla kristna riktningar. Men i det här fallet rör det sig väl rimligen om "teologiskt mer liberalt formade sammanhang" som det kallas i Wikipedia om ekumenik? I vilket fall ekumeniken inkluderar dialog även med andra religioner, påstås det.

Men det kanske är bättre om alla har varsin öppningshögtid? Humanister här, katoliker där, SvK hit och muslimer dit, osv, som i någon sorts värsta efterkrigs-Jugoslavien? Till vilken nytta för folkstyret?

Lars Torstensson sa...

Riksdagen tar ställning för en religion som varken majoriteten av folket eller riksdagen tillhör, och vars sanning den inte kan styrka. Visst är det förmynderi! Att gudstjänsten är ekumenisk gör den inte mindre stötande. Det är ingen legitim uppgift för riksdagen att sprida någon religiös lära överhuvud taget!

Riksdagens öppningshögtid bör därför vara religiöst neutral, så att alla kan delta, och så att den inte sprider vanföreställningar.

Men om rikdsdagen nu envisas med att göra samlingen kristen så bör man kunna kräva att den också inbjuder till samlingar som har andra förtecken. Annars diskriminerar den ju andra religioner och livsåskådningar. Och det bör riksdagen inte göra!

Kristian Grönqvist sa...

Säga vad man vill om Christer, men han är befriande öppenhjärtad och kallar saker för vad de är.

Björn Bäckström sa...

Sturmark:

"Antingen måste riksdagens öppnande helt frikopplas från livsåskådningssamlingar denna dag, eller så måste även andra livsåskådningssamlingar än den kristna inkluderas i programmet."

Första delen bäst. Borde ha varit enda strategin. Men sedan nu alternativet är annonserat för i år får vi hoppas att all livsåskådningssamling spolas från nästa år.

Mårten Wetterstrand sa...

Lennart W.

Varför ska Riksdagens öppnande ha religiösa förtecken överhuvud taget?

Lennart W sa...

Mårten: Vet inte. Fråga dem. Antar att det ytterst är Riksdagen som bestämmer formerna.

Hur gick det förresten med Humanisternas nya förtecken idag?

Ulf Gustafsson sa...

Det blev en trevlig sammankomst. Det kom kom fyra riksdagsledamöter, vilket delvis kan förklaras av att inbjudan kom ut ganska sent. Föera av de som inte gick till kyrkan, kanske hade planerat annat. Det var också några representanter från media där. Skriver lite mer om detta senare.

Lennart W,

Humanisternas samling vänder sig de som inte vill gå till Kyrkan, det är ingen konkurrent. Det är en håltimme i programmet för riksdagens öppnande. Det jag inte gillar är att riksdagen markandför endast Svenska kyrkans arrangemang. Förhoppningsvis blir det annorlunda nästa år.

Lars vd H sa...

Hur många behöver ni för att inte lägga ned träffen?

Lars Torstensson sa...

Lars vd H.

Även om inte en enda riksdagsman hade kommit skulle träffen ha fyllt en uppgift som opinionsyttring mot riksdagens religiösa förmynderi.

Björn Bäckström.

Det naturliga vore att riksdagens öppnande frikopplades från både religion och ateism. Men riksdagen envisas ju med att sprida religiösa vanföreställningar. I det läget kan en humanistisk ceremoni vara påkallad, för att tydligare demonstrera motståndet mot riksdagsgudstjänsterna, och riksdagens diskriminering av sekulära humanister.

Ulf Gustafsson sa...

Lars vd H,

Ärligt tror jag inte man kan förvänta sig många besökare på Humanisternas samling. Av de som väljer att inte gå till Kyrkan går nog de flesta inte till Humanisterna heller. Men då syftet också är att främja en sekulär stat, så är färre kyrkobesökare i sig en framgång för oss.

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Lars T, vem är det som agerar förmyndare, menar du? Riksdagen? Men det är ju ledamöterna själva som utgör den, dvs dem du påstår utsätts för förmynderiet. Och vad jag förstår är deltagande inte heller obligatoriskt på något sätt. Just förmynderiargumentet verkar därför inte riktigt vattentätt.

Ulf, självklart är det en konkurrent. Själv hade jag t.ex. gärna gått på båda. Lägg det vid en annan tid om ni inte vill konkurrera.

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

Det var gudstjänstpositiva riksdagsledamöter som för länge sedan beslutade att en gudstjänst skulle ingå i programmet för riksdagens högtidliga öppnande, en dålig tradition som man sedan dess fortsätter av slentrian. Därigenom fick man hela riksdagen att ta ställning för kristendomen, och bekänna en tro som bara vissa, förmodligen en rätt liten minoritet, av riksdagsledamöterna har. Det är det som är förmynderi gentemot de icke troende. Och därigenom också mot deras väljare.

Om man vill tro eller inte är givetvis något som var och en ska få bestämma själv. Tron ska inte pådyvlas andra genom majoritetsbeslut!

Det är själva ställningstagandet som är felaktigt, och det blir inte mindre stötande för att deltagandet i gudstjänsten är frivilligt.

Lennart W sa...

Man bekänner inte någon tro bara för att man är på en mässa (vilket jag iofs också tvivlar på att det här var - ber de t.ex. fader vår och läser trosbekännelsen tillsammans?). Det tycker jag iaf inte att jag gjorde i ett buddhisttempel i Thailand en gång (när jag f.ö. även välsignades med ett stänk av vigvatten [el. vad de kallar det] från själve kung Bhumibol). Väldigt intressant och inte det minsta stötande.

Patrik Lindenfors sa...

...och jag har käkat prasad i många hinduiska tempel, fullt medveten om att det innebär en måltid tillsammans med och ett offer till gudarna. Skönt att vi är så toleranta. Tänk om bara alla vore som vi? Då skulle världen vara en bättre plats.

Eller så inser vi att alla inte är som vi och vi därför behöver neutrala samlingspunkter i det offentliga rummet. För det vore väl dumt att rätta samhället efter enskildas önskemål och böjelser? Särskilt när det gäller något så kontroversiellt som religion och politik är det nog trevligast att hålla dem åtskilda. Det är trots allt allas folkvalda det handlar om. Inte bara de kristnas.

Ett tydligt exempel på varför självcentrering inte fungera i etiken ("Gör mot andra som DU vill att andra gör mot DIG").

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Jag håller med Dig om att intressanta saker är intressanta. Men att därifrån försöka med tokrolig indoktrinering av människor i sagobokstroende är steget trots allt större än Neil Armstrongs. Eller att syssla med politisk agitation (oemotsagd)som förra gången, visar på en inrotad vana av att vara auktoritet av Guds Nåde.
En kyrka är OK. Eller livsåskådning. Men bör inte ställa krav på dem, som inte delar dens ställningstaganden och skall absolut ur skolan.
Det är så självklart, att jag fortfarande inte kan förstå att det finns tänkande människor som tänker annorlunda.

Anders Bergdahl sa...

JAg tycker att det är stötande att riksdagen bjuder in till Pingst propaganda och inte till sekulära alternativ.
Natulrligtvis borde det som i första hand buds i till vara religionsneutralt. Varför inte ett vetenskapligt föredrag som kan inbjuda till intressanta tankar. Nobel priset är ju svenskt, varför inte se till att föreläsa om något av årets nobelpris vid riksdagens öppnade.. eller två. DET är i sanning upplysning och inspiration. Alterntivt kan man få föredrag om konst och musik, eller en kombination av vetenskap och musikaliska inslag.. lite som TED.
I andra hand kan man öppna upp för olika sekter, inkl SVK, att bjuda till sina alternativ. Men SJÄLVKLART bör huvudinbjudan vara till en sekulär samling.
Allt annat är skamligt och en skymf mot den majoritet som inte går i kyrkan.
Att dessutom hylla Pingst mission är ju att få chansen att tigga om bidrag för sitt missionerade! Skamligt!

Lennart W sa...

Patrik: Ja visst är det fint med tolerans? Tänk om verkligen alla vore som vi? Varför är det en alltför utopisk idé att kämpa för?

Finns andra som lika självklart utgår från att det är fel att blanda kulturer. De har FEL.

Patrik Lindenfors sa...

Det har de absolut. Men de har full rätt att slippa om de vill. En homosexuell eller någon som sympatiserar med lika rättigheter för alla ska inte behöva deltaga i en ceremoni anordnad av sina historiska förtryckare. Samhället ska vara tolerant, men individer behöver inte vara det. Det är därför staten måste vara neutral.

Lars Torstensson sa...

Att fira gudstjänst är att "tjäna Gud"

Lennart W.

Man bekänner en kristen tro när man ställer sig bakom ett gudstjänstarrangemang. Att fira gudstjänst är nämligen att "tjäna Gud", och det gör man bara om man är kristen. Och riksdagen har massor av icke-kristna ledamöter!

Att pådyvla dem en kristen tro är inte tolerant utan intolerant!

Kristna riksdagsledamöter har full frihet att gå i kyrkan som individer. Riksdagen bör däremot vara religiöst neutral.

Nils sa...

En dum fråga: är vi de facto en sekulär stat? Kungen leder riksmötet och han måste, vad jag förstår, bekänna sig till den kristna tron. Om vi nu betraktas som ett ”kristet land” kan man ju inte tala om att pådyvla ledamöterna kristen tro. Eller hur länge har ”pådyvlingen” pågått?

Kristian Grönqvist sa...

Självsvåldiga kommentatorer använder ofta anspelningar eller tolkningar av ord som är extremt endimensionella.
Ett typexempel på detta är användandet av ordet tolerans (spelrum) där begreppet tolerans = positivt och ordet intolerans = negativt.

Det blir för det mesta väldigt fel.
Intolerans mot folkmord, etnisk rensning eller naturförstöring kan faktiskt vara positivt, intolerans mot religionsutövning i gränsmarkerna och intolerans mot yttrandefrihet negativt.

Jag ber gärna användarna tänka på de specifikt laddade orden, som är fler och används lite hur som haver.

Lars Torstensson sa...

Nils.

Sekularismen i Sverige har sina begränsningar. Men att kungen måste vara kristen innebär inte att hela landet måste vara det.

Benzocaine sa...

Självklart har riksdagsmännen rätt att gå på gudstjänst, men gudstjänsten bör inte vara så intimt sammankopplad med Riksdagens öppnande.

Till exempel kunde man ha den senare på eftermiddagen, när Riksdagens program är slut.

Att bereda plats i programmet för teism är lika vedervärdigt som om bolsjevikerna hade ordnat en timmes antiteism vid Dumans öppnande.

Svante sa...

Riksdagen ska inte blanda in någon slags religiös sammankomst över huvud taget i sitt öppnande. Staten ska vara sekulär.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se