22 sep. 2012

"Humanismen står för människans försoning med en naturlig värld"

Lars Nilsson och Christer Sturmark skriver idag en bra debattartikeln i Västerbottens-Kuriren om Humanism, vilken givits den bedrövliga titeln Fakta är tillräckligt för Humanisterna. Artikeln avslutas:
Den sekulära humanismen sätter människan i centrum, betraktar henne som en moraliskt och förnuftsmässigt kapabel människa, myndig att själv ta ansvar för vår värld. Ingen övernaturlig överbyggnad behövs för att detta ska kunna ske. 
Den sekulära humanismen menar också att vetenskapen är den bästa metoden för att utforska vår värld och föra mänskligheten framåt. Humanisternas främjande av vetenskapen grundar sig på att vi just sätter människan i centrum. Det mänskliga lidandet kan minska med hjälp av den mänskliga kunskapen. Humanismen står för människans försoning med en naturlig värld, utan vidskepliga föreställningar och religiöst förtryck. 
Därför behövs den humanistiska rösten i vår värld.

18 kommentarer:

Nils sa...

Det kan man kalla ett ord i rättan tid. Humanisterna går från klarhet till klarhet.

I en tid när islamister startar upplopp och mördar ägnar sig Sturmark åt bagatellisering. Om religionerna skriver han:

"I Uganda vill kristna lobbyister införa dödsstraff för homosexualitet. I många islamistiska länder förtrycks kvinnor systematiskt. I många katolska länder förvägras kvinnor rätt till abort, med resultatet att närmare hundratusen kvinnor dör varje år i sviterna av illegala aborter."

Kristna vill avrätta och katoliker dödar, om än indirekt, 100 000-tusentals kvinnor varje år, medan islam bara förtrycker kvinnor.

Islam är alltså den minst problematiska av religionerna. Man tar sig för pannan. Har Sturmark skrivit den här artikeln för att avleda den negativa uppmärksamheten av islam?

I stället för den här smörjan borde Sturmark skrivit den artikel som Lena Andersson skriver i DN idag. Det är som om Sturmark skrivit bara för att ge Lena Andersson har rätt när hon skriver om medberoendet och rädslan för att hamna i fel sällskap.

Sturmark: Läs Lena Andersson och skäms.

Erik M sa...

Nils,

"Kristna vill avrätta och katoliker dödar, om än indirekt, 100 000-tusentals kvinnor varje år, medan islam bara förtrycker kvinnor. Islam är alltså den minst problematiska av religionerna. Man tar sig för pannan. Har Sturmark skrivit den här artikeln för att avleda den negativa uppmärksamheten av islam?"

< sarkasm på > Ja, för att "förtrycka kvinnor" är ju inte det minsta allvarligt. Jag menar, de är ju bara ca 50% av jordens befolkning, varför skall man bry sig om att de förtrycks? Och det är ju inte så att "förtryck" är en ganska vag term som innehåller allt från subtil diskriminering till regelrätt slaveri och mördande. Nej, nej, förtryck är någonting fullständigt harmlöst, faktiskt ganska trevligt, som man inte behöver bli upprörd över.

På tal om det läste jag nyligen en historiker som sade att Stalin "förtryckte" folk. Typisk kommunistpropaganda som bagatelliserar Sovjetunionens brott med andra ord.
< / sarkasm av >

Lennart W sa...

"Till skillnad från en del av Humanisternas kritiker vill inte Humanisterna skapa nidbilder av sina meningsmotståndare."

Lögn. Det är ju nästan det ENDA som Humanisterna gör. Polarisera mera är mottot. "Vi är inte som ni". "Mock them, ridicule them, in public!"

Lennart W sa...

Ulfs citat verkar ju så bra. Och så när man väl läser artikeln så är den rena snytingen, rakt i ansiktet.

OK, här andra sidan. Kan ni slå en gång till? Gärna hårdare den här gången.

Patrik N sa...

Pang!

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Om något slag utdelas i artikeln så är det absolut inte utdelat mot dig. Men om du väljer att vara sköld för varje religiöst färgad handling i hela världen, så får du acceptera att många slag träffar dig av misstag.

Låt de som begår dumheter i sina religioners namn stå för vad de gör själva.

Erik M sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Erik M sa...

Lennart W,

"Till skillnad från en del av Humanisternas kritiker vill inte Humanisterna skapa nidbilder av sina meningsmotståndare." Lögn. Det är ju nästan det ENDA som Humanisterna gör.

Att anklaga Sturmark för lögn är en rätt allvarlig anklagelse, men jag är säker på att du kan backa upp den. Kan du ge något exempel på nidbilder som organisationen skapar av sina meningsmotståndare?


Polarisera mera är mottot. "Vi är inte som ni.

Hur menar du att Humanisternas polariserande mer problematiskt än t.ex. det som sossar/moderater eller katoliker/protestanter ägnar sig åt?

Lennart W sa...

Erik M: För att det är det enda som Humanisterna gör. Ta bort det från Humanisterna (iaf från den här bloggen) så finns det nästan inget kvar. Ta bort motsvarande från t.ex. KK, så märks det knappt. (I politiken är dock smutskampanjer desto vanligare, det är sant, men varför vill ni ta efter denna den sämsta sidan av politik?) De är ju fullt upptagna med sin egen grej. Nidbilderna konstrueras genom att bara tala om sånt som är negativt och förtiga eller förlöjliga sånt som är positivt.

Erik M sa...

Lennart W,

Det är sant att det religionskritik är en ganska central del av innehållet på t.ex. denna blogg. Men "nidbild" betyder inte "negativ bild", det betyder en "felaktig bild". Om "negativ bild" är det samma som nidbild så vore det intressant om du kunde fråga dig själv detta: När var senaste gången du sade något positivt om Humanisterna?

Amnesty International tar sällan upp positiva aspekter av olika regimer, man tenderar att bara prata om det negativa. Innebär det att de gör sig skyldiga till nidbilder? (Och ja, jag har faktiskt hört exakt den anklagelsen från en eritrean som menade att Amnesty var så orättvisa och felaktiga i beskrivningen av hennes hemland, varför tog man bara upp negativa saker som Dawit Isaak och aldrig något positivt?)

Så för att kunna anklaga Sturmark för lögn räcker det inte riktigt att bara påpeka att Humanisterna gillar att kritisera religion, du måste visa att kritiken man framför är osaklig eller falsk.

Och vad gäller att KK inte polariserar eller säger "Vi är inte som ni", du är, hoppas jag, medveten om att kristendomen ägnat de senaste tvåtusen åren åt våldsamma schismer mellan olika fraktioner över saker som vi hedningar förbluffas över att någon anser är viktigt (t.ex. om helige ande utgår av både Fadern och Sonen eller om den utgår av Fadern *genom* Sonen. Jag menar, seriöst)? Eller att t.ex. den Apostoliska och Nicaenska trosbekännelsen, som man läser vid varje mässa, uttryckligen är en markering mot hedningar och kättare där man förklarar varför man inte är som de.

RVK sa...

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/09/religionsfrihetslagstiftningen.html

Nils sa...

RVK,

det det där var en mångordig, men tunn och nattstånden soppa. Men vad var annat att vänta, Ordfront, SOM-institutet, Södertörns högskola och det statliga propagandainstitutet BRÅ...

Lasse Gitarr sa...

Jag tycker att Humanisternas kritik mot religioner är så okunnig.
Att samla alla i en klump är ju heltokigt. De har ju ingenting gemensamt mer än möjligen flodlegender. De delar inte ställningstagande i stort.
Det blir som om man skulle racka ned på alla som är intresserade av astronomi eller alla som dricker kaffe. De delar vare sig åsikter eller agenda.
Sen är det lite komiskt att se evelutionister ta upp kampen för homosexualitet. Vad gör det naturliga urvalet?
Jag antar att Sturmark är homosexuell.
I alla fall uppfattar jag som jobbat med homosexuella i trettiofem år honom som sådan.
Han driver väl bara sin egen agenda.
Resten är bara skådebröd tror jag.

BlackLabel sa...

Toppekatt.

Skämtar du?

Ulf Gustafsson sa...

ToppeKatt,

Nu är det inte så att Humanisterna kritiserar religion i en klump. Den aktuella artikeln är tydlig med att ge konkreta exempel på missförhållanden vilka har koppling till religiösa föreställningar.

Det naturliga urvalet eliminerar inte homosexualitet. Homosexualitet är konstaterat i upp mot 1500 olika djurarter. Sedan är det naturliga urvalet ingen måttstock för om homosexualitet är bra eller dåligt. Jag vill vara något mer än en maskin för mina gener.

Sturmarks sexuellaläggning har inget med hans agenda att göra. Det är hans livsåskådning som driver hans engagemang.

Benzocaine sa...

Topekatt:

Kan du ge ett exempel på när Humanisterna drar alla under en klump? Jag tror nämligen att det är lite som gudarna. Alla talar om dem, men ingen har sett dem.

Christer Sturmarks sexuella läggning rör mig inte i ryggen, men med tanke på att han har fru och barn så vet jag vad jag tror. (Dock är man inte nödvändigtvis straight för att man lever i ett heterosexuellt förhållande).

Definiera "evelutionister" (sic) och varför de skulle bry sig om vad det naturliga urvalet gör med homosexualitet? Argumentet låter som om du har käkat för mycket svamp eller varit på Livets-Ord-möte nyligen.

Benzocaine sa...

"drar alla under en klump" Läs: "samlar alla under en klump"

Lasse Gitarr sa...

till BlackLabel,Benzocaine,Ulf Gustafsson.

BlackLabel du förstod.
Jag ville se vad som hände.
Jag ber om ursäkt för min
kommentar som bör ha varit stötande.
Jag måste i alla fall berömma
er för erat lugn.
(kul kommentar den om Livets Ord
möte,Benzocaine)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se