10 sep. 2012

Humanistisk samling i samband med riksdagens öppnande


Pressmeddelande från Humanisterna:
---------------------------------------------

I samband med Riksdagens öppnande i september varje år bjuder Storkyrkan i Stockholm in till gudstjänst. Riksdagsledamöter och ministrar närvarar vid denna riksdagsgudstjänst som ett sätt att högtidlighålla dagen på.

Nu erbjuder Humanisterna ett alternativ. Vi bjuder in till Humanistisk samling tisdagen den 18/9 klockan 12:30, samma tidpunkt som gudstjänsten i Storkyrkan äger rum.

De riksdagsledamöter och andra politiker som inte ser sig som kristna, eller föredrar en sekulär högtidsstund är varmt välkomna till en samling i humanismens och upplysningens anda.

Professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson berättar om den vetenskapliga ”skapelseberättelsen”, hur universum kom till och hur vi människor är gjorda av stjärnstoft.

-Vi Humanister förespråkar ett kosmopolitiskt och öppet samhälle i upplysningens anda. Därför vill vi erbjuda en alternativ samling i samband med riksdagens öppnande, för alla de som hellre känner sig befryndade med upplysningen och det sekulära projektet än med kristendomen och kyrkan. säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Finns det en vackrare ”skapelseberättelse” än den vetenskapliga? Att vi människor är gjorda av stjärnstoft och att stjärnor behöver dö för att vi ska kunna finnas är som den vackraste poesi, säger Sturmark.

Samlingen äger rum i Gamla Stan på anrika restaurangen Den Gyldene Freden 18/9 kl 12.30

10 kommentarer:

Benzocaine sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Benzocaine sa...

Trevlig initiativ, men tyvärr tror jag att massmedia kommer att håna Humanisterna över att det kommer så få deltagare.

Nyamko Sabuni och Lars Ohly kanske kommer, men kommer det fler?

(Edit: Sabunis namn rättstavat)

Lennart Widlund sa...

Varför ha det samtidigt? En del kan ju genuint vilja gå på båda. Andra kanske iaf kan tänka sig att pröva på ett alternativ också om det inte krockar.

Men det är klart, om en del går på båda blir det ju svårare att markera att "vi är inte som ni". Viktigt det där med VI mot DOM.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart,

Det är för dem som inte vill gå till kyrkan, som tycker att det är fel att när stat och kyrka gått skilda vägar, ändå Svenska kyrkan av tradition har en punkt på programmet vid riksdagen öppnande.. Det som har en håltimme mitt på dagen.

Jag tycker verkligen våra riksdagsledamöter skall besöka kyrkan någon gång under året, bara inte som en informell del av riksdagen öppnande.

Sedan visar Svenska kyrkan klart vilka som får vara med i deras "vi", på nåder. Humanisterna är redan "dom".

Lennart Widlund sa...

Ulf: Danielsson är professor i teoretisk fysik, inte i astrofysik. Ända sedan doktorandtiden har han hållit på med strängteori.

Ett alternativt sätt att se det är att man kan på Gyldene Freden när man vill. Och Danielsson kan man tycka är värd att lyssna på vilken annan tidpunkt som helst vid något annat evenemang som inte krockar med någon tradition man trivs med av något skäl.

Men för all del. Lycka till. Tala gärna om hur det gick sen.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart, tack för rättelsen. Ja, det skall bli intressant att se vad det blir av detta.

Camilla Grepe sa...

Ett osedvanligt olyckligt initiativ från Humanisternas sida. Det blir helt meningslöst att argumentera emot gudstjänsten vid Riksmötets öppnande i fortsättningen. När Humanisterna erbjuder ett alternativ, (samtidigt som man vill bli accepterat som livssynssamfund för att få statligt stöd på lika villkor som trossamfunden), kortsluter man argumenten mot att Riksmötets öppnande ska innehålla en samling hos ett livssynssamfund överhuvudtaget. Resultatet blir att det kristna livssynssamfundet framstår som ett relevant förstahandsalternativ - inte minst i kraft av ett något större medlemsantal.

Björn Bäckström sa...

Någon i kansliet skjutit sig i foten igen!?

Vem håller i Humanisternas "smoking gun"?

Lars Torstensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lars Torstensson sa...

Ett välkommet initiativ

Enligt min mening är den humanistiska samlingen ett både välkommet och glädjande initiativ. Det är stötande att riksdagen håller gudstjänst, och därigenom bekänner en tro som man inte har! Att kristna drar in icke-kristna sammanslutningar i gudstjänstverksamhet är dessutom ett oskick som har spritt sig allt mer, och blivit ett allt starkare hot mot sekularismen. Ett sätt att infiltrera det sekulära samhället. Även vissa domstolar håller gudstjänst. Dessutom icke-kristna organisationer som RFSL och RFSU, som inte drar sig för att hyckla "religiös obundenhet"! Röda Korset har också hållit gudstjänst.

Det finns visserligen en risk, som Camilla är inne på, att den humanistiska samlingen uppfattas som att vi vill att riksdagen ska ta ställning mot religion. Därför bör vi på samlingen understryka att vi anser att riksdagen ska vara religiöst neutral.

Men att Humanisterna arrangerar ett alternativ till den kristna samlingen, som bara vi själva och våra sympatisörer står bakom, kan jag inte se som felaktigt. Tvärtom tycker jag att ett sådant initiativ behövs, för att markera att inte alla är troende.

Vore det inte också bra att samtidigt göra samlingen till ett opinionsmöte mot riksdagens religiösa förmynderi? Ett opinionsmöte där alla svenska medborgare som finner detta förmynderi stötande är välkomna? Det kunde bli ett första steg mot att få bort riksdagsgudstjänsterna, och samtidigt ge den sekulära humanismen en skjuts!

Ett par gånger har riksdagen anordnat mångkulturella gudstjänster, där både präster, rabbiner och imamer har medverkat. På den första av dessa gudstjänster valde riksdagen att hedra imamen Abd al-Haqq Kielan med en inbjudan att representera islam. Kielan är en mörkman som har uttryckt starkt homofobiska och kvinnofientliga åsikter - åsikter som riksdagen genom sin inbjudan indirekt sanktionerade!

Det är ytterligare ett argument mot riksdagens konfessionella agerande!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se