15 sep. 2012

Kristen skeptiker skriver om helbrägdagörare


Den kristna skeptikern Samuel Varg Thunberg har i dagarna utkommit med en essä om kristna helbrägdagörare med namnet "Ulvar i fårakläder – en kort introduktion till falsk helbrägdagörelse".
Som professionell mentalist och illusionist har Samuel fått en grund i kritiskt tänkande gällande charlataner inom frikyrkor.

Så här skriver Samuel Varg Thunberg själv om projektet:
Först var det tänkt att boken skulle ges ut på ett kyrkligt bokförlag men då alla svaren blev något i stil med ”Den passar inte vår profil” eller ”Ämnet är lite för kontroversiellt” så valde jag att ge ut boken, helt gratis, som en pdf-fil via min hemsida…
Nu skall ni inte tro att det är en tegelsten som ni laddar ned… Det är snarare ett kompendium än en egentlig bok och ligger sammanlagt på 31 A4-sidor… 
Men visar sig intresset vara stort (si så där 200-300 nedladdningar) så kommer jag nog att skriva en längre och mer utförlig upplaga och se till att den blir tryckt i faktiskt bokform!
Ulvar i fårakläder är illustrerad av David Hayward, mer känd som the Naked Pastor och har två förord – ett kyrkligt förord av journalisten Carl-Henric Jaktlund och ett skeptiskt förord av komikern och illusionisten John Houdi…
"Ulvar i fårakläder" finns att ladda ner som PDF gratis på denna adress men författaren tackar inte nej till en mindre donation via PayPal.

18 kommentarer:

Daniel Weston sa...

"Kristen skeptiker" är självmotsägande.

Ulf Gustafsson sa...

Skeptiker som generellt avvisar "kristna skeptiker" är en självmotsägelse.

Benzocaine sa...

Se till att ladda ned boken så den får 300 nedladdningar.

"Den som tror utan att först tvivla
är en jublande dumskalle och en klingande cymbal.
Och den som tror utan att samtidigt tvivla
är en föga mindre jublande dumskalle
och en föga svagare klingande cymbal."
- Tage Danielsson

Daniel Weston sa...

Ulf Gustafsson: Hur kom du fram till det?

Bo sa...

Daniel Weston.

På den här bloggen betyder kristen samma sak som goltser, dvs du måste fråga vad det betyder.
Så att påstå att "kristen skeptiker är självmotsägelse" är det samma som att påstå att "goltser skeptiker är självmotsägelse".
Dvs, du kan inte uttala dig om goltser utan att först fråga vad det innebär.

Nu visar det ju sig i detta fallet att författaren faktiskt är en klassisk kristen i det han tror på jahve, jesus och sagorna kring dessa.

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

1) logiskt finns det inget som är motsägelsefullt mellan att vara skeptiker och kristen.

2) emipiriskt så finns det de som kallar sig både kristen och skeptiker.

För att säga att det är en motsägelse behöver man generalisera och förenkla, något jag anser inte är verktyg för en vetenskaplig skeptiker.

Sedan är det halmgubbe över resonemanget, då 'kristna' definieras som någon som försanthåller övernaturliga fenomen.

Iofs tycker jag 'kristen skeptiker' är en olämplig formulering. Kristen och skeptiker är tydligare.

Benzocaine sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Benzocaine sa...

Ulf: eller "kristen men skeptiker"? Rent logiskt är och samt men samma sak (båda är logiska konjunktioner).


(Utökat svar)

Bo sa...

Ulf

"2) emipiriskt så finns det de som kallar sig både kristen och skeptiker."

Vad innebär det? Att den som kallar sig skeptiker är en skeptiker?
Detta är antingen inte uttalat av en skeptiker, eller så har betydelsen av skeptiker nu urvattnats så kraftigt att det bara betyder just det; "den som kallar sig skeptiker är skeptiker".

Kristian Grönqvist sa...

"Kretin men klok" är ett också mycket användbart uttryck, förnuftsmässigt sammanhängande och språkligt intressant, för att inte säga filosofiskt utmanande och estetiskt motsägelsefullt och konstnärligt.

Daniel Weston sa...

För att vara kristen måste man rimligtvis hysa en religiös tro. Alltså kan man inte samtidigt vara kristen och skeptiker.

Ulf Gustafsson sa...

Bo,

Det var lite slarvigt uttryckt av mig. Jag utgår ifrån att vi endast talar om vetenskapliga skeptiker här. För att vara skeptiker måste man då leva i skeptisismens anda, men jag tror ingen skeptiker gör detta till 100%, alla har något orimligt påstående om verkligheten för sant. Det angörande blir då att man när detta påtalas för en intar en skeptisk hållning och ändrar sig. Alltså det räcker inte att kalla sig skeptiker, man måste leva som en också.

Motsvarande för kristen skulle vara att men levde efter kärleksbudskapet i bibeln, men det vet att att det aldrig har krävts för att ingå i den kristna gemenskapen.

Den dag skeptiker säger 'alla är vi syndare' när ett osant försanthållande påtalas, och andra i rörelsen accepterar detta, då kan skeptiker jämföras med kristen.

Daniel W,

En religions tro behöver inte innehålla övernaturliga element, det kan vara 'tro' i meningen tillit. Sedan finns det kristna som inte alls nser sin tro handlar om försanthållenden.

Följ kommentarerna i denna tråd för olika synpunkter i frågan:
http://humanistbloggen.blogspot.se/2012/09/seglora-till-forsvars-for-ratten-att.html?showComment=1347784576928

Daniel Weston sa...

En religions tro behöver inte innehålla övernaturliga element [...]

Enligt svenska Wikipedia är religion "tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen." Det är möjligt att det finns de som använder ordet religion på ett sådant sätt att det, med deras definition, inte behöver vara irrationellt att vara religiös, men en sådan definition är knappast allmänt vedertagen. Att använda ordet religion på det sättet är att bädda för förvirring. Därför är det fel att använda ordet religion på det sättet. Jag vidhåller att man inte kan vara religiös skeptiker.

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

Ok, fortsätt lev i en förenklad föreställning av vad kristna tror på. Det är inte att vara en skeptiker enligt mig.

Skepticism använder dock Svenska kyrkan när de gör en empiriska undersökning av vilka trosuppfattningar präster i Svenska kyrkan verkligen har. Svaret får vi vänta på tills våren 2014.
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=884713

Benzocaine sa...

Det finns bevisligen skeptiker, både internationellt och i Sverige, som är kristna. Det går alldeles utmärkt så länge man upprätthåller principen om den tvåfaldiga sanningen (ej att förväxla med Orwells dubbeltänk) eller på annat sätt håller isär religiös tro och vetenskapligt vetande.

Den genomsnittliga kristne i Livets Ord eller USA kan inte vara skeptiker, men det finns många kristna som inte är fundamentalister.

Daniel Weston sa...

Benzocaine: Den första meningen i artikeln om den tvåfaldiga sanningen visar att denna är ett exempel på dubbeltänk. Dessutom: Vadå bevisligen? Vari består beviset?

Lennart W sa...

Daniel, det verkar finnas lite olika sorters skepticism (länk), bl.a. filosofisk, vetenskaplig och religiös. Vad menar du själv med ordet? Är du t.ex. skeptisk mot ALLT, inkl. t.ex. din egen existens?

Daniel Weston sa...

Naturligtvis syftar jag inte på den starka, filosofiska betydelsen av ordet skepticism. Med skeptiker menar jag 'en person vars grad av tro på ett påstående står i proportion till de tillgängliga beläggen för påståendet'.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se