27 sep. 2012

Nytt Hubble Deep Field

"To boldly see where no person has seen before." Så här långt bort har mänskligheten inte sett förut. Det är 10 års samlade bilder som gått åt för att sätta ihop den här bilden.
Läs mer hos NASA.

14 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kristian Grönqvist sa...

Det är, som jag visst tidigare nämnt, påfallande likt universum idag, fast det bara är 500 miljoner år från ursmällen och vi är mig veterligen ännu inte vid ändan av vad vi kommer att se...
Den som väntar, får mest rätt...

Det mesta vi ser är spiralgalaxer och jag har tidigare sett de siffror som antyder vilka tidsmängder det krävs att bilda själva spiralen.

Det enda som krävs är en fungerande hjärna och enkel matematik...

ninersike 152

Lennart W sa...

Det är inte tämligen likt. De ligger t.ex. mycket tätare än idag. För att ö.h.t. uppskatta hur långt bort det där är använder man Big Bang-matte. Dvs Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker metriken för rumtiden. Man kan tvivla på den, men i så fall måste man också komma på något nytt sätt att relatera rödskiften (som är man vad faktiskt mäter) till avstånd och den tid som det ljus vi ser nu skickades iväg därifrån.

Kristian, du låter verkligen som en kreationist. De finns många exempel på där de använder synbarligen vetenskapliga argument som t.ex. om salthalten i haven för att "bevisa" att jorden bara kan vara 6000 år gammal. Försök istället att ta till dig hela bilden. De HAR tänkt på mycket mer än vad tror. De har väldigt mycket mer mätdata än vad du ens har hört talas om. Och det är verkligen smarta människor som jobbar med sånt här. Läs en bok.

Kristian Grönqvist sa...

Det är ingen ide, att Du försöker köra Ditt race, Lennart. Ditt sätt att tillskriva meningsmotståndare monumental dumhet är inte särskilt tillförlitligt eller ens trovärdigt. Det låter bara som argumentation i sandlådan.
Det är som att påstå att det bortom horisonten omöjligt kan existera något, det kan ju varenda en som har ögon begripa...

Lennart,Lennart. Du missförstår hela tiden det odogmatiska sättet att tänka. Nämligen att man lämnar öppet för alternativa optioner. Inte låser sig vid en dogm och upplever sig påhoppad när någon annan beskriver en alternativ möjlighet...

Det kan tänkas hänga ihop med Din förkärlek för religiös dogm, men Du behöver inte känna Dig påhoppad för det heller, men Din vetenskapliga tillförlitlighet svävar naturligtvis i viss fara med strikt ovetenskaplig tro på osannolika försanthållanden.

Lennart W sa...

Kristian: Din teori att att alla de bästa kosmologiforskarna är dogmatiskt religiösa är roande, men knappast sann. Inget i vad jag har skrivit här om ämnet är det minsta kontroversiellt. Ja utom då alltså för en viss sorts kreationister. Plus du. Läs en bok.

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Du gör som Du alltid gör. Jag har ingen teori, det är jag alldeles för dum för. Men empiriskt vet jag oerhört väl, att alla teorier om universum hittills har behövt kompletteras och ombearbetas. Jag ser ingen anledning till att de inte behöver det ånyo. Tvärtom är jag nästan säker på att det dyker upp saker, som gör en omtolkning alldeles nödvändig. Jag försöker bara belysa de möjligheterna. Inte vara klyftig eller tro mig veta mer än de professionella.

Du har en obehaglig förmåga att dogmatiskt utesluta andras åsikter i sammanhanget. Alldeles onödigt. Jag har inte tänkt bli kosmolog på gamla dagar.

Men däremot kommer jag fortsättningsvis att ifrågasätta det mesta, som inte på ett relevant sätt förklarats.

Jag behöver inte heller läsa mer än sammanfattningarna av de böcker Du rekommenderar, eftersom jag vet, att alla vetenskapsmän anstränger sig mest för att få sammanfattningen att bli tydlig och begriplig. Resten är bara arbetsbeskrivningar. Och de intresserar mig föga.

Kristian Grönqvist sa...

Dessutom Lennart, har jag ingenstans anklagat kosmologins spetsforskare för att vara religiöst dogmatiska. Den anklagelsen har jag bara besparat just för Dig. Ingen annan. Håll Dig till saken, tack.

Lennart W sa...

OK Kristian. Så kosmologins spetsforskare är inte religiöst dogmatiska. Men när jag skriver exakt samma saker som dem så är jag religiöst dogmatisk? Också en fin teori. Bara helt ologisk.

Lennart W sa...

Den som ev. undrar över vad jag surrar om i min första kommentar, dvs om hur man räknar ut avstånd från rödskiften med FLRW-metriken, kan finnas alla de matematiska detaljerna t.ex. här:

Distance measures (cosmology). Notera att det finns flera olika relevanta avståndsbegrepp som ger olika resultat..

Björn Bäckström sa...

Lennart W!

I likhet med Kristian Grönqvist har jag inga ambitioner att bli kosmolog på äldre dar. Å andra sidan är ju ämnet för viktigt för att bara lämnas till sakkunskapen... ;-)

Eftersom jag inte orkar läsa eller har förmågan att förstå invecklad matematik hoppas jag på dina förklaringar. Om jag samtidigt röjer min totala dumhet, i fall den inte uppenbarats tidigare, bjuder jag på.

Om nu BB, en "explosion" har ägt rum var kan man då hitta den tomma lokalen "hålet" utan materia som bör ha uppstått i centrum för explosionen?

När en explosion sker (t.ex. i en bössa när kulan skjuts iväg) så accelererar ju kulan (materien) från stillastående till en viss maxhastighet för att sedan sakta in och falla ner på grund av luftmotståndet.

När nu Hubble tittar långt bort, det vill säga mot och nära BB måste ju accelerationen varit hög (stor rödförskjutning) eftersom materien ("kulan") fortfarande accelererade. Varför drar kosmologerna slutsatsen att accelerationen ÖKAR fortfarande idag? Introducerar mörk energi och andra mystifikationer.

Och OM den ökar kan det inte fortfarande vara skjutsen från BB, det vill säga vi har inte uppnått maxhastigheten ännu. Varför måste man leta efter nya acceleratorer?

Tacksam för klarlägganden!

Lennart W sa...

Bäste Björn, något sådant centrum finns inte enl Big Bang-teorin. Låt mig förklara.

Du har en bra förståelse av hur explosioner fungerar och hur en kula accelerar upp mot sin topphastighet pga övertrycket från explosionsgaserna. För en explosion i luften eller i vakuum får man på liknande sätt en acceleration pga tryckgradienten, dvs övertrycket i centrum jmf m omvärlden.

Det har också funnits liknande kosmologiska modeller, men såna är det inga kosmologer som tror på idag, bl a därför att de inte kan förklara bakgrundsstrålningens observerade egenskaper (t ex att den är så lika från alla riktningar - diffar på bara ca en tusendels procent!).

Men det är INTE så som Big Bang-teorin fungerar. Enl denna teori är universum homogent och isotropt, dvs ser likadant ut i varje punkt och i varje riktning. Dvs galaxerna är jämnt utspridda och ligger ungefär lika tätt överallt. Och så har det varit ända från början. Dvs det finns inga tryckgradienter som driver expansionen! Big Bang var INTE en explosion!

Att man ö h t har kommit på en sån modell beror på (1) den är en av de enklaste att räkna på i relativitetsteorin och (2) en tillämpning av Kopernikus princip. Ang den senare ser ju universum likadant ut i alla riktningar sett från vår galax, vilket skulle kunna förklaras med att vi råkar befinna oss i Univerums centrum. Men hur troligt är det egentligen? Kan man nog iofs motivera med om man tror att hela universum har skapats för vår skull. Inte ens KK gör om det misstaget efter Galilei.

Den förklaring som man istället har valt är att utsikten från varje galax måste vara ungefär likadan. Dvs ungefär samma täthet överallt.

Men nu ser ju faktiskt universum annorlunda ut ju längre ut man ser. Men detta beror på att vi ser allt längre bak i tiden ju längre bort vi ser. Ljuset tar ju tid på sig. Ju längre bort vi ser, desto yngre är universum i den delen. Från början var all materia en nästan helt jämnt utspridd och mycket het gas. Det är denna hetta vi idag kan se som den kosmiska bakgrundsstrålningen. Lite senare i utvecklingen hade materien klumpat ihop sig pga gravitationen till bl a de tätt liggande galaxerna vi ser på bilden här ovan.

Men inget av detta förklarar ju egentligen vad det var som startade universums expansion (inflationsmodellen ger iofs iaf en delförklaring). Att universums storlek ö h t måste förändras med tiden följer dock direkt ur relativitetsteorin om man antar att universum är homogent och isotropt. Teorin talar faktiskt om exakt hur expansionshastigheten måste ändras med tiden, OM man bara vet vad det är för sorts materia och energi som universum är fullt med. Genom en noggrann jämförelse mellan observationer och olika modeller för universums innehåll kan man då alltså räkna ut vilken sorts materia som universum måste ha. Och det är på så sätt man har kommit fram till t ex den stora andelen mörk energi (som får expansionen att acellerera). Detta arbete belönades med förra årets Nobelpris. Om du är intresserad finns det alltså mer information om detta att hämta på nobelprize.org om fysikpriset.

Hoppas detta klargjorde lite.

(Skrivet på mobilen under tålmodig väntan på att familjens kvinnor ska bli klara med sin shopping..)

Björn Bäckström sa...

Lennart W 2012-09-30 14:36

Tack. Uppskattar insatsen. Återkommer så småningom. Dock inte på telefon; också mina händer grova ;-)

Lennart W sa...

Blev nog lite konstigt om Kopernikus princip. Det jag försökte säga är att observationer visar att universum ser likadant ut i alla riktningar man kan se. (En del riktningar är skymda av vår egen galax.) Frågan är då hur man ska förklara detta. En variant är att vi råkar befinna oss i universums centrum, vilket kanske ändå är lite väl mycket att hoppas på. En annan kanske troligare förklaring är att vår utsiktspunkt inte skiljer sig i någon nämnvärd grad från vilken annan galax som helst. Det är detta som man kallar Kopernikus princip. (Kopernikus var ju en av de första att påpeka att vi vi nog inte befinner oss i Universums centrum, när han med sin modell placerade jorden i en bana runt solen.) I så fall måste universum se likadant i alla riktningar från varje galax. Och i så fall måste universum vara homogent, dvs se ungefär likadant ut överallt m.a.p. galaxernas täthet. Och detta antagande ligger alltså till grund för Big Bang-teorin.

Lennart W sa...

Fred skapade universum.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se