18 sep. 2012

Statens orättfärdiga stöd till trossamfund

Jessica Schedvin, Unga Humanistern, har i dag skrivit på Newsmill - En sekulär stat ska inte ge bidrag för tron på övernaturlighet:
Idag får ett antal utvalda livsåskådningsorganisationer bidrag från staten via Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Förbundet Humanisterna har tidigare sökt detta bidrag, men fått avslag eftersom de inte uppfyller kriterierna för ett trossamfund. Det har jag ingen åsikt om, utan det är principen som är fel: Att få pengar från staten enbart därför att man tror på övernaturliga krafter. Och att diskrimineras för att man istället tror på mänskligheten. I och med detta system väljs några trossamfund bort och några går före andra. Det pekar på ett problem då staten inte behandlar alla likvärdigt. Det mest rättvisa vore att ta bort bidraget över huvud taget. Först då kan alla behandlas lika.
En kommentar: Stefan Attefall, minister med ansvar för trossamfund, är nöjd med att statens stöd till trossamfunden 2013 skall öka till 73 miljoner kronor per år. (Då är inte sanktionerna till Svenska kyrkan inräknade.) Detta bidrag från staten motsvarar mindre än 100 kr per medlem och år. Medlemsavgiften i flera av samfunden är 1% av årsinkomsten, vilket motsvarar i snitt ca. 2000 kr per år. Statens allmosa i relation till detta ganska obetydligt. Det är fullt rimligt att upphöra med dessa bidrag, vilket även skulle bespara staten problemet med att kontrollera samfunden och administrera fördelningen av pengarna.

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lars Torstensson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se