26 sep. 2012

"Tunt om tro av kardinal och biskop"

Carl-Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar, reflekterar i en text som tidigare publicerats här om  seminarierna "Hedningarnas förgård". Nu har en modifierad version av hans text publicerats på Newsmill. Titeln ovan är Gustafs förslag. Den fick mig att minnas vad Hedenius skrev om lundateologerna:

Men hur förhåller det sig egentligen med lundateologerna? [...] Ateister, utklädda till biskopar och präster, som njuter kristendomen på annat sätt än det normala? [...] Skulle vi ta dem på orden, bleve det naturligtvis nödvändigt att uppfatta dem på detta vis.

Ur Gustafs inlägg på Newsmill:
Jag håller helt med Tomas Hammarberg när han säger att den konventionella religiösa uppdelningen mellan ”troende” och ”icke-troende”, som också var utgångspunkten för dessa seminarier, är djupt olycklig. Hans främsta argument är att uppdelningen är helt missvisande när det gäller att mobilisera de goda krafterna för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna – och för vår globala överlevnad. 
Jessica Schedvin, ordförande för Unga Humanister, uttryckte sig kärnfullt när hon sa att detta med ”tro” och ”icke-tro” ur det vanliga religiösa perspektivet för henne var ”en icke-fråga”. Så är det för mig också! Vid sidan om den existentiella trosproblematik, som jag antytt ovan, är den konventionella religiösa trosproblematik för min del en intellektuell kafferepsfråga utan någon djupare betydelse för mitt liv. Och så har det varit länge. Dessutom tror jag att det är på samma sätt för många människor i samtidskulturen. 
Det var lite märkligt att de stora ödesfrågorna om klimat, miljö, resurser och jordens överlevnad var frånvarande.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se