30 sep. 2012

Vetenskap och religion är kompatiba - snälla, säg att det är så!

Här kan ni se på ett bisarrt program från BBC där rabbinen Lord Sacks försöker få religion och vetenskap att vara kompatibla genom att bortse ifrån de centrala skillnaderna. Vi vill ju alla väl, kan vi inte bara komma överrens? Jo, men detta förenar även demokrater och fascister - alla vill ju väl. Och? Men intervjuerna med forskarna är intressanta ändå.

11 kommentarer:

Lennart W sa...

Om Patrik blir religiös av något slag alls (pga en uppenbarelse på vägen till Damaskus?) blir han omedelbart en helt oduglig forskare. För vetenskap och religion är ju helt inkompatibla. Eller också är det inte så.

Patrik Lindenfors sa...

Jag blir oduglig den sekund jag blandar in religion i min vetenskap. För vetenskap och religion är helt inkompatibla. Alla religiösa forskare jag känner håller religionen långt borta ifrån vetenskapen. För religion och vetenskap är helt inkompatibla.

Lennart W sa...

Lika inkompatibel som kärlek och forskning i så fall. Man kan ju inte gärna basera någon forskning på vem som har stulit ens hjärta (i bildlig mening förstås..). Likafullt är det förstås helt möjligt och inte sällan förekommande att även forskare är involverade i romantiska affärer. Som väl är.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Det där skulle vara en relevant jämförelse om man använde kärlek och forskning delvis till samma saker, till exempel till att förklara varför verkligheten ser ut som den gör eller hur man ska uppföra sig. Det gör man inte. Det gör man däremot med religion som har en massa saker att säga om verkligheten och etik. Det är därför det är ett problem med vetenskap och religion, men inte med religion och kärlek.

Det här vet du förstås. Jag förstår inte varför du framhärdar i dina avsiktliga missförstånd av den här frågan.

Lennart W sa...

Gör "man" det med religion? En del gör det om vetenskap på ett felaktigt sätt. En del.

När det gäller etik är det förstås inte ens fel att göra så. Det är ju en stor del av själva grejen. Om hur man ska leva. Är ju därför det kallas för livsåskådning. Du vet, det där som Humanismen inte riktigt är. Att inte vara livsåskådning är ju inte en sorts livsåskådning. Precis som med att inte spela fotboll..

Patrik Lindenfors sa...

I de fall religion inte uttalar sig om verkligheten så är den oproblematisk för vetenskapen. Om man t.ex. lägger bort allt tal om övernaturligheter, livet efter detta och andra godsaker. Vad gäller etik och moral utgår dessa i religiösa sammanhang från en existerande övernaturlig verklighet, eller en syn på en bok eller en lära som "speciell". Det är inte filosofiskt stringent.

Lennart W sa...

Nä, för det filosofiskt stringenta är ju förstås bara att kritisera och aldrig försöka försvara ett eget fungerande alternativ. Kanske dags snart för Thommys utlovade bidrag om att hantera livets slutskede?

Anders Bergdahl sa...

För attt vara konkret,
- vetenskap kan ge kunskap.
- Religion ger inte kunskap...

Ett exempel är att en vetenskaplig teori eller hypotes kan modifiearas och motbevises. VEtenskapen kan ifrågsäättas och drivs av ifrågsättandet.
REilgiösa påstånden kan inte falsifieras och kan därför inte ge kunskap.
Slutsats, av religionen kan vi inget lära, men ser vi religionen som en del av vår mänskliga historia har vi där någor att lära.

Annammar vi alltså en konstrultivistisk syn på religion så kan vi lära av religionen.
HAr vi tron att religionen är utifrån given och sann har vi inget, absolut inget att lära av den. EN sådan syn på religion är inte förenlig med etik, demokrati eller vetenskap.

Kjell Sundberg, Kalmarhumanisterna sa...

Slutresonemanget från rabbinen blir litet av övertolkning av intervjuerna. Det är klart att både vetenskapsmän och religiösa ledare har gemensamt intresse mot fanatism och våld. Det blir uppenbart hur viktigt det är för teister att stå bredvid vetenskapen, eftersom den är så framgångsrik.
Svårast att förstå var avsnittet om Abrahams offer av sin son. Det skulle lära att barnen inte får offras för föräldrarnas skull. Men får de offras för Guds skull? Det blev inte uttalat.

Benzocaine sa...

Religiös etik bygger på auktoritetstro:

"Gudarna vill att vi ska göra så här. Lite på mig, jag har direktkontakt med dem, och vet att de vill precis det som jag själv vill".

Benzocaine sa...

P.S. Att man slänger in en bok som mellansteg ändrar ingenting. Då är citatet ovan citat från den som skrev boken från början.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se