31 dec. 2013

Gott Nytt År!Stilla natt eller grundligt röj? Hur du än firar (om du firar) - Gott Nytt År!

Hela historien och framtiden

På nyårsafton är det läge att se tillbaka på tiden som gått och blicka frampå mot det som kommer.

30 dec. 2013

Saudiske bloggaren Raif Badawi riskerar dödsstraffDen saudiske bloggaren Raif Badawi har nu blivit anklagad för att ha avfallit från islam, något som är straffbart med döden i Saudiarabien.

Pascals vampyr

29 dec. 2013

Straight world order

Se denna film om "straight world order"
http://youtu.be/eosTHMwVhyk det är allt jag kan säga. Mycket tankeväckande om vad som är norm och vad det får för konsekvenser för de som avviker. 

Fundera sedan över vad du tycker är avvikande och varför. 

Vad grundar sig denna rädsla, hat, avsky för det annorlunda sig i och vad kan man göra åt det?

Borde inte troende önska att myten om syndafloden INTE vore sann?

.

27 dec. 2013

"Ayatollan tvingade Akademien att bli modern"

Idag skriver David Lindén intressant och lärt om hur Ayatollan tvingade Akademien att bli modern i Borås tidning. Här ett smakprov:
Rushdieaffären kom att inleda problematiken kring religion som vi fortfarande lever med. Den brittiske psykologen Kennan Malik har påpekat hur kontroversen i Storbritannien kom att bli startskottet för en ny sorts kulturrelativism där Islam kom att bli den nya vänsterns bundsförvant mot den rådande maktordningen. Det fanns en föraning om detta i Sverige, då Jan Myrdal tillhörde en av få som försvarade ayatollans agerande. En ensam ståndpunkt 1989 och som tyvärr skulle få oanade konsekvenser.
I sin uppgörelse med dagens extremistapologeter har litteraturvetaren Johan Lundberg i Ljusets fiender: Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten (Timbro) visat hur ”Jan Myrdals tankefigur letat sig in på svenska universitet, in på svenska kultursidor och in i statliga utredningar”. Idag skulle Rushdie ansetts kränka islam och Kerstin Ekmans uttalande om ”rätten att häda” skulle ses som den värsta sortens högerextremism.
På det hela taget är detta en ytterst farlig utveckling då det möjliggör för ljusskygga ideologier att förklä sig med hjälp av en yttrandefrihetskappa. I Sverige ersattes kalla krigets tredje ståndpunkt – där västvärlden och Sovjetunionen ansågs vara lika goda kålsupare – av en kulturrelativism där religion tjänade som ett skäl att ursäkta och släta över. På ett skickligt och skrämmande sätt har Lundberg också visat hur den förut så antireligiösa vänstern ”insett att islamofobibegreppet är ett effektivt vapen mot de ideologiska fiender som alltsedan 1950-talet har envisats med att ta parti för den västerländska demokratin och liberalismen”. Skrämmande för det var en utveckling som hade kunnat undvikas, om bland annat Svenska Akademien hade haft mod nog att direkt ta ställning för det fria ordet.

"Jag är Gud"


På juldagen genomförde en Femen-aktivist en aktion i under mässan i Kölnerdomen. Förhoppningsvis begicks inga värre brott än att störa ordningen vid ceremonin. Bilden i sig är dock fantastiskt, ett konstverk. Bland alla män i maktställning, en naken utsatt människa som säger sig vara Gud. Skillnaden mot Jesus är att människan i detta fall är kvinna.

Livet och munkar

Läs hur serien fortsätter på Killspook och följ den humanistiska berättelsen om livet och munkar.

26 dec. 2013

Alan Turing postumt benådad

Gästinlägg av Lars Torstensson
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alan Turing postumt benådad

Alan Turing var en genial matematiker som knäckte tyskarnas hemliga krypteringssystem under andra världskriget. Tack vare det fick de allierade i förväg kännedom om tyskarnas hemliga anfallsplaner. Det räddade många engelska soldaters liv. Men efter kriget blev Turing avslöjad som homosexuell, och han tvingades då att säga upp sig från sitt arbete, trots sina framstående insatser. Han utsattes också för kemisk kastrering och svåra trakasserier; homosexualiteten var vid denna tid kriminaliserad. 1954 avled han genom cyanidförgiftning. Många ansåg att det var självmord, men hans vänner ifrågasatte detta.

2009 bad premiärminister Gordon Brown offentligt om ursäkt för behandlingen av Turing. Nyligen har han också blivit postumt benådad, vilket innebär ett erkännande av att domen mot honom var felaktig. [1]

Blev Turing mördad?


Peter Tatchell, som leder människorättsorganisationen Peter Tatchell Foundation, ställer frågan om Turing blev mördad av den brittiska säkerhetstjänsten, för att Sovjet inte skulle kunna pressa honom att avslöja viktiga statshemligheter. Vid tiden för Turings död bedrev man i Storbritannien en homofientlig häxjakt i McCarthyistisk stil. Tatchell skriver: "I denna överhettade homofobiska atmosfär betraktades alla homosexuella män som säkerhetsrisker - öppna för utpressning under en tid när homosexualitet var olagligt och straffbart med livstids fängelse. Deras lojalitet och patriotism ifrågasattes rutinmässigt. Turing bör ha blivit betraktad som misstänkt."

Det finns inga bevis för att Turing mördades, förklarar Tatchell, men omständigheterna kring hans död blev aldrig ordentligt undersökta. Tatchell kräver nu en ny utredning.

Alla som dömdes som Turing bör få en ursäkt

Tatchell framhåller också att det var 50 000 personer som liksom Turing dömdes för att ha haft homosexuella relationer. Av dem beräknas 15 000 fortfarande vara i livet. Också de bör får en ursäkt, säger Tatchell. "Selektiv gottgörelse är ett dåligt sätt att åtgärda en historisk orättvisa."

Antihomolagstiftningen i England, som även drabbade Oscar Wilde, avskaffades inte förrän 2003. [2]

Alan Turing - en humanistisk hjälte


Turing var också en övertygad ateist, och George Broadhead, sekreterare i den gayhumanistiska stiftelsen Pink Triangle Trust, framhåller i ett uttalande att Richard Dawkins var en av undertecknarna av ett upprop som krävde upprättelse för Turing. Dawkins underströk att Turing fortfarande hade kunnat vara i livet idag om det inte varit för de repressiva, religiöst influerade lagar som drev honom till förtvivlan. Han påpekade också att Turing "borde ha blivit adlad och firad som en räddare av sin nation. I stället krossades detta vänliga, stammande, excentriska geni, för ett 'brott' som begicks i privatlivet, och inte skadade någon".

Broadhead tillägger: "Som gayateist är Alan Turing en humanistisk hjälte, och en ursäkt borde ha framförts för länge sen. Jag håller med andra hbt-aktivister om att det är fel att många andra människor dömda för precis samma brott varken får en ursäkt eller blir benådade." [3]


Lars Torstensson

En julhälsing från Edward Snowden

Helgläsning: En droppe i havet

Lawrence Shapiro drar lärdom från Humes syn på mirakel och Bayes teorem och kommer till slutsatsen att: no one has ever been justified in believing in miracles in the strict sense. Han hävdar inte att mirakel aldrig inträffat, bara ett ingen har tillräckliga belägg för att försanthålla mirakel.
Do you believe in miracles? You shouldn’t — not in the strict sense of ‘miracles’, anyway. If you’re just using the word as a kind of hyperbole, that’s fine: believe away. People sometimes refer to the ‘miracle of birth’, but they don’t mean that a supernatural agent was involved. They just mean that birth is wonderful and momentous. In other contexts, calling an event a miracle draws attention to its unlikely good fortune. In 1980, the United States Olympic hockey team defeated the Soviet team in a medal round. The USSR had won the gold medal in this sport at every Olympic Games bar one since 1956, so no one expected the US to prevail. Americans now refer to this game as the ‘Miracle on Ice’, and some of them might well believe that God assisted their players. Nevertheless, most who describe that victory at Lake Placid, New York as a miracle mean simply that it came as a huge, and very nice, surprise. I doubt many in the USSR referred to their loss as a miracle, though they will have been just as surprised as viewers in the US.
Läs vidare i Aeon Magazine - A drop in the sea.

25 dec. 2013

Du kommer inte till himlen - detta liv är ditt sista

Olika kulturer har föreställningar om att medvetandet existerar före människans födsel, att medvetandet överlever kroppens död, eller att medvetandet vandrar till nya individer - reinkarnation. Som dualist tror man att kroppen och själen är två skilda ting, där kroppen är ett slags fordon till det egentliga jaget som är själen. Detta ger utrymme för den lockande tanken att själen kan överleva kroppen och fortsätta att existera och fungera när kroppen upphör att fungera. Inom kristendomen finns dem som pratar om fler entiteter, t.ex. att själen är medvetandet och anden är jaget, där både själen och anden kan överleva kroppens död. Men både medvetande och självuppfattning är funktioner som i själva verket behöver en fungerande kropp för att existera.

Förutom den lockande tanken att man själv ska överleva sin egen död, ger denna föreställning upphov till den mer skrämmande tanken att en död människas själ kan ta en levande kropp i besittning. Processen att driva ut en främmande själ från en människa, exorcism, är både ett populärt skräckfilmstema och en helt seriös arbetsuppgift för en katolsk präst. Dessutom, med tanken på ett evigt medvetande finns även föreställningar om evig belöning och evigt straff i vissa trosinriktningar.

En del människor kan även göra astrala resor, vilket innebär att deras själ tillfälligt lämnar den fortfarande levande kroppen och betraktar sig själva utifrån, eller flyger iväg till en annan plats och betraktar denna - fjärrsyn.

Idag delar kristendomen och spiritismen föreställningen om en själ som kan överleva kroppen. Dessa kan gömma sig för vanliga människor, och välja att ge sig tillkänna för att t.ex. förmedla ett budskap eller skrämmas. Inom kristendomen kallas den som är duktig på att kommunicera med själarna för profet, inom spiritismen heter det medium.

Utan att veta exakt hur utbredd den dualistiska föreställningen är, så tror jag att den är så pass utbredd att man borde kunna prata om en allmän acceptans. Vanliga kristna stöttas av auktoriteter inom kristendomen som t.ex. präster, och vanliga spirituella stöttas av auktoriteter inom sprititismen som t.ex. Terry Evans, Caroline Giertz och TV4-koncernen. Om man antar att de som varken tror på "något" eller på någon organiserad religion inte heller är dualister, är en knapp fjärdedel inte dualister.

Föreställningen om en själ är lokaliserad till vänster hjärnhalva och hjärnan är ett energikonsumerande organ vars funktion står och faller med andra vitala funktioner i kroppen. När man betraktar föreställningen om en själ ur ett vetenskapligt perspektiv, räcker det inte att säga att vi inte har någon anledning att tro att själen existerar. Vi måste ta detta ett steg längre och säga att vi har anledning att tro att föreställningen om en själ ser ut att drivas av de fysiska organ vars upphörda funktion kvalificerar organismen till tillståndet död.

Detta innebär att frågan om ett liv efter detta inte ser ut att vara lika sannolik som osannolik, utan en konsekvens av rent fysiska förutsättningar. Föreställningens popularitet kan snarare förklaras genom kulturell evolution, t.ex. genom memteori. Men det är ganska intressant att formulera en själteori, speciellt med tanke på att vi idag lever i ett paradigm som skiljer sig från det som rådde när föreställningen först bildades:

Vem har en själ som kan överleva kroppens död?

Det räcker att backa några hundra år för att paradigmet att människan är skapad i sin nuvarande form är rådande, och att det finns en distinkt skillnad mellan människor och djur. Idag vet vi att vår förfader tillräckligt långt tillbaka liknade en fisk, och att det vi idag definierar som människa är något som utvecklats succesivt genom små steg under lång tid. Har alla dessa individer en själ som överlever sin egen död, eller ska själen ha uppstått under evolutionens gång?

Gläd er, Kristmäss!

I dag firar en minoritet i Sverige den kristna högtiden till minne av Jesu födelse. Kanske en femtedel av befolkningen besöker kyrkor och deltar i de ritualer som är centrala i den kristna traditionen, t.ex. att sjunga kristna julsånger. Gaudete är en kristen hymn från 1500-talet, kanske äldre. Texten finns återfinns i en samling svenska och finska heliga sånger publicerad 1582. Texten inleds: "Gläd er, gläd er! Kristus är född / av jungfru Maria - Gläd er!"

Erasures version är annorlunda än de traditionella kyrkliga versionerna, men kyrkan i deras video är väldigt lik Uppsala domkyrka.

Remember, remember, the 25th of December...

.

"Svenska kyrkan klarar inte skötseln av alla kyrkor"

Idag skriver professor emeritus Svante Beckman på DN Debatt om Svenska kyrkans bristande förmåga att förvalta vårt gemensamma kulturarv.
Svenska kyrkans läge är svårt. Det raskt minskande folkliga stödet är givetvis huvudproblemet, men man har dessutom, utan full kostnadstäckning, åtagit sig att förvalta Sveriges 3 381 kyrkor. Frågan är om det är hållbart i längden, skriver professor emeritus Svante Beckman och föreslår två alternativa lösningar.

[...]

Utan anspråk på politisk realism vill jag peka på två ytterlighetslösningar där man undanröjer den grundläggande osäkerhet om ägaransvaret för kyrkor, som den rådande regleringen fört med sig.

1. Det ena innebär att man gör ägaren, alltså Svenska kyrkan, till herre i sina egna hus. Det är kyrkans kyrkor. Användningen, inklusive avvägningen mellan antikvariska och pastorala hänsyn ska ägaren själv göra. Frågan om hur stor kyrkokostym man behöver, eller hur stor del av kyrkoherdarnas arbetstid som ska ägnas åt fastighetsförvaltning, ska avgöras av Svenska kyrkan, inte genom antikvarisk lagstiftning. Det generella lagskyddet för kyrkor byggda före 1940 avskaffas och kan lämpligen ersättas med byggnadsminnesförklaring av särskilt märkliga kyrkor.

2. Det omvända alternativet är en "resocialisering" av de lagskyddade kyrkorna. Den strategiska äganderätten – kontrollen över förändring, rivning och alternativanvändning är väsentligen redan socialiserad genom kulturminneslagen. Genom lagen om kyrkoantikvarisk ersättning är det ekonomiska ansvaret i princip socialiserat. Steget till att samhället övertar också det formella ägandet är kort. Svenska kyrkan får hyra de kyrkor man har användning för, och ansvaret för den antikvariska förvaltningen hamnar helt på samhällets bord, liksom allt som rör alternativ användning, avyttring, stängning och rivning. Det finns skäl för att samhällsägandet bör (som i till exempel Frankrike och Norge) vara kommunalt snarare än statligt. Ett är att det är i lokalsamhället som de konkreta förutsättningarna för alternativ användning av övertaliga kyrkor föreligger. Ett annat är att frågor om den lokala kulturmiljöns bevarande och omvandling, inklusive frågor om vad man ska göra med kyrkor utan användning, hellre bör vara ett lokalt politiskt medborgaransvar än ett ansvar för statliga expertmyndigheter.

I det första alternativet läggs hela ansvaret på Svenska kyrkan. Det klarläggs att kyrkorna tillhör samfundssfären – de är religiösa byggnader. Vill man i antikvariskt eller religiöst avseende påverka vad som sker med dem får man engagera sig i Svenska kyrkan. I det andra alternativet läggs hela ansvaret på samhället. Det klarläggs att kyrkorna tillhör den offentliga kulturmiljösfären – de är kulturhistoriska byggnader. Vill man påverka deras öde får man engagera sig politiskt. Det faktum att de flesta av Svenska kyrkans kyrkor har såväl religiöst som kulturhistoriskt värde ska inte motivera en ordning som på sikt hotar att undergräva bägge dessa värden.

Ingen av lösningarna undanröjer i sig det bakomliggande problemet: alltför många kyrkor. Men de öppnar för att det ska bli möjligt för någon att fatta de svåra kyrkoavvecklingsbeslut som den rådande regleringen i praktiken blockerar.
Egentligen borde frågan vara solklar. Kulturarvet är allas, betalt av mer eller mindre frivilliga förfäder. Vi har ett gemensamt ansvar för att förvalta detta kulturarv, men också en gemensam rätt till lokalerna. Kyrkorna åt folket!

24 dec. 2013

Dags för en sammanfattning igen

Seglora Smedja och Dagen gjorde gemensam sak av att återinföra religiöst firande i grundskolan. Eftersom advent är en religiös högtid ska man få vara i kyrkan och fira med religiösa inslag, menar Björklund. Med avstamp i kulturargumentet kan man alltså offra den sekulära skolan. Det räcker inte att barnen blir utbildade i olika religioner och livsåskådningar, firandet ska vara religiöst.

Och idag är firandet av religiösa högtider tillåtet, men om sekulärhumanister inte vill att sina barn ska närvara, så är det frivilligt. Alltså, eftersom Seglora Smedja inte kan tänka sig en skola där alla barn kan närvara, oavsett livsåskådning, så har man fixat detta så fint så att högtiderna blir frivilliga. Glada och nöjda över att sekulärhumanisters barn blir utpekade och exkluderade har alltså Seglora Smedja fått skolan att betrakta kyrkans särintresse som en kultur för den obligatoriska grundskolan att förvalta.

Som anhängare av detta särintresse, ställer självklart utbildningsminister Jan Björklund upp på Seglora och kyrkan.

En annan intresseorganisation skulle kunna göra ett nummer av att det är "svensk kultur" att äta julskinka. Köttindustrin kanske är intresserade? Rituellt ätande av julskinka går att motivera på samma sätt som religiöst firande i skolan - det är "svensk kultur", och därför inte något som skolbarnen blott ska läsa om, utan praktisera.

Det som oroar mig, är att Björklund inte håller sig ifrån detta på grund av att anhängare av en livsåskådning skulle bli exkluderad - julskinksätande kan exkludera muslimer. Nej, det går ju att göra evenemanget frivilligt och vinna nationalkulturella pluspoäng genom att peka ut muslimer som avvikande.

Det som håller Björklund ifrån detta är först och främst att det inte finns någon allmän opinion, vilket givetvis är en viktig faktor, men även att Björklund inte är allierad med köttindustrin utan med just kyrkan. Det som borde vara den avgörande faktorn, är att alla barn ska kunna närvara, oavsett vilken livsåskådning de har.

Den "svenska kulturen" och kyrkobesöken är inte hotade av att skolan är religiöst neutral, så denna seger var inget som varken Seglora Smedja eller Jan Björlund behövde, utan snarar något som sekulärhumanister inte behövde.

Idag finns 14 länder som klassas som fria och jämlika, och Jan Björklund är tillsammans med "statskyrkan" en av anledningarna till att Sverige inte kvalificerar till den listan.

Har inte alla barn rätt att få njuta av julskinka?

God jul önskar John och Anders!

En hälsning den humanskeptiska podcasten Radio Houdi. God jul!


Kunskap som gåva: "You're Gonna Like It Here"

Den vackraste gåva vi har till framtida generationer är den ackumulerade kunskap som är den filosofiska och vetenskapliga förståelsen av världen. Alla kan inte få ett teleskop, men alla kan få gåvan att lära sig. God Jul!

23 dec. 2013

Längtan, dan före doppparedan

... och vid händelsehorisonten vid ett svart hål.

Lyssna: Tankar för dagen 20131223 06:50

Helgläsning: Det sista tabut


Det är svårare för en amerikansk politiker att komma ut som ateist än som homosexuell. Varför? Jennifer Michael Hecht beskriver i en artikeln situationen i USA idag och gör en tillbakablick i den amerikanska historien. Avslutningsvis hoppas hon ateister i kongressen kommer ut nu som ateister.
On Real Time with Bill Maher last August, Maher asked his guest, newly retired Rep. Barney Frank, if he felt liberated now that he was a private citizen. Frank said he did, since he no longer gets phone calls saying someone screwed something up and he has to “unscrew it.” Maher pressed on, saying, “You were in a fairly safe district. You were not one of those congresspeople who have to worry about every little thing. You could come on this show and sit next to a pot-smoking atheist, and it wouldn’t bother you.” Frank shot back: “Which pot-smoking atheist were you talking about?” Then he pointed back and forth to Maher and himself.
Läs vidare i Politicomagazine.

 

Radio Houdi #66 - Radio Houdi Firar Jul


I säsongens sista Radio Houdi - din rationella tröst i podcastbruset - firar John Houdi och Anders Hesselbom jul

Låt oss fira jul tillsammans!
Förutom att John och Anders berättar om sina bästa julminnen, sina bästa julklappar, bästa jullåten, julkort, jultomtar pratar de om det felaktiga med att Jesus födelse kopplas till julen, varför man bör akta sig för en konfessionell skola, heliga eller osaliga andar och “bevis” för änglars existens…
Vi kryper till korset (!) gällande strulet i förra avsnittet och kritiken John erfor som ambassadör för Vit Jul och John berättar anekdoter om fyllor på julbord och hur han öppnade fel julklapp alldeles för tidigt som barn.

Tack till alla våra lyssnare! Utan er inget Radio Houdi!

RADIO HOUDI ÅTERKOMMER NÄSTA ÅR!

Happy Human Light!

På flera platser i USA firar idag våra amerikanska vänner Human Light (Mänsklighetens ljus). En sekulär högtid som uppmärksammar de positiva mänskliga värdena: förnuft, medmänsklighet, hopp och medkänsla.

Glad Mänsklighetens ljus!

Läs mer hos HumanLight eller i denna text av Patrick Colucci.

22 dec. 2013

Folkets kraft

.

"Revansch för Oden och Jultomten"

Från VLT.

The reason for the seasoning

.

Aptit för förundran

21 dec. 2013

Vintersolstånd!

Bild från SR
Nu blir dagarna åter längre. I alla fall på norra halvklotet. På södra halvklotet kanske det finns mindre anledning att uppmärksamma denna tidpunkt och för alla de människor som lever inom vändkretsarna är skillnaden i dagarnas längd mindre påtaglig.

Vintersolståndet har ändå en betydelse som början på en ny årscykeln och den exakta tidpunkten för detta har människan försökt finna genom historien. Detta är dock riktigt svårt och tidpunkten varierar runt jordklotet och från år till år. Svårigheten är en förklaring till alla olika högtider som trängs i december månad: Lucia, Vintersolstånd, Human Light, Festivus, Jul, Kristmäss och Nyår.

Kanske är det människans sökande efter astronomisk kunskap som skall firas och uppmärksammas vid solstånden. Ett aktuellt exempel på detta är satelliten Gaia, som i veckan har skickats upp av ESA. Gaia kommer inskaffa data och göra det möjligt att skapa en exakt 3D-modell av Vintergatan. Cirka 1 miljard stjärnor kommer att observeras, 1% av antalet stjärnor i vår galax. (BBC berättar mer om detta nedan.)

För dem som vill fira vintersolståndet är julkransen en utsmyckning som påminner om solens vandring över himlavalvet.

Humanistisk julsång

American Humanist Association har grävt i sina arkiv och funnit nedanstående text till julklassikern "Jingle Bells" (Bjällerklang).
Humanists, Humanists, Humanists are we
Oh what joy it is to be from superstitions free
Humanists, Humanists, as Humanists we say
Life is great, for in our minds, reason points the way 
On nature we depend
On science we rely
With logic we defend
The knowledge we apply
We strive to show we care
In humanhood we stand
To help the one in dark despair
By holding out our hand 
Humanists, Humanists, Humanists are we
Oh what joy it is to be from superstitions free
Humanists, Humanists, Humanists are we
Life is great, we love it all, as you no doubt can see

20 dec. 2013

Season's Greetings from Bad Religion

Ugandas parlament har godkänt anti-homosexualitetslag

Ugandas parlament har godkänt den länge omtvistade lagen som skulle skärpa straffen för homosexualitet. Det var tidigare på förslag att homosexuella skulle kunna dömas till dödsstraff, men i den nya lagen är livstidsfängelse det grövsta straffet. Al Jazeera skriver:
Homosexuality was already illegal in Uganda under a colonial-era law that criminalised sexual acts "against the order of nature." 
The Ugandan politician who introduced the bill to parliament argued that tough new legislation was needed because homosexuals from the West threaten to destroy Ugandan families by allegedly "recruiting" Ugandan children into gay lifestyles. 
Ugandan gays denied this claim, saying that Ugandan political and religious leaders had come under the influence of American evangelicals who wanted to spread their anti-gay campaign in Africa.
Det finns verkligen förkastliga idéer i väst som förgiftar Uganda. Att bejaka homosexualitet och universella mänskliga rättigheter är inte bland dessa.

19 dec. 2013

Svenska folket: Julen borde inte handla om att gå i kyrkan!

Det finns mer, än nivåer av okunnighet, att utläsa i SIFO-undersökning som Svenska kyrkan beställt inför jul.
I kyrkans pressmeddelande "Stor kunskap om varför vi firar jul" [sic!] kan man lära vad de 1000 tillfrågade svarat på frågan Vad tycker du julen handlar om?
 • Vara med familjen (89%)
 • Äta god mat (53%)
 • Lugn och ro (48%)
 • Omtanke om människor utanför familjen som har det svårt (36%)
 • Köpa/ge julklappar (25%)
 • Ha semester (21%)
 • Jesu födelse (21%)
 • Gå i kyrkan för julmusik eller gudstjänst (18%)
82% uppger att vi firar jul tack vare Jesu födelse, men endast 21% tycker julen handlar om Jesu födelse. Förbryllande! Men kanske de tillfrågade tycker det är fel och att julen borde handla mer om Jesus? Nej!

På frågan Vad tycker du julen borde handla om? Svarade de tillfrågade:
 • Vara med familjen (81%)
 • Omtanke om människor utanför familjen som har det svårt (51%)
 • Lugn och ro (42%)
 • Äta god mat (38%)
 • Jesu födelse (19%)
 • Ha semester (18%)
 • Gå i kyrkan för julmusik eller gudstjänst (17%)
 • Köpa/ge julklappar (13%)
De svarande önskar alltså att julen handlar ännu mindre om Jesus än den gör!

Värt att uppmärksamma är att det är en ynka minoritet, knappt en femtedel, som anser att julen handlar om eller borde handla om att gå i kyrkan.

Nivåer av okunnighet

Den här artikeln i DN måste vara en av de okunnigaste artiklar jag läst om julfirandet. Eller vad tycks om följande?
Att julen är det kristna firandet av Jesu födelse är inte självklart för alla. Bara 82 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning som Svenska Kyrkan beställt vet varför vi firar jul.
Är artikelförfattaren månne en produkt av en kristen friskola, eller kanske bara extremt oinformerad?
– Hade vi frågat för 40 år sedan hade alla svarat rätt. Ska vi ha perspektiv på samhällslivet önskar jag att 100 procent hade kläm på vad som var huvudmotivet, säger ärkebiskop Anders Wejryd.
"Svarat rätt"? "Huvudmotivet"? Möjligen för Wejrud och hans kollegor, men för oss andra kan det handla om saker som gemenskap, värme, familj, generositet, mat, vacker musik, stämning, ljusets återkomst, etc. Inte om åminnelsen av ett 1600 år gammalt politiskt beslut att expropriera en romersk solhögtid i alla fall.

För en lite mer historiskt välinformerad text om julen kan jag rekommendera den här texten på Ulf Schyldts blogg. Håll tillgodo.

Den frivilliga julavslutningen besöker få

I går deltog jag i sonens julavslutning. Det var en enkel, men stämningsfull tillställning, som genomfördes i deras julpyntade klassrummet. Att kalla det en ceremoni vore kanske att överdriva. De två lärarna tackade för terminen och läste ett avsnitt ur Jul i Bullerbyn. Eleverna fick en lite julgåva och en lånebok att läsa under lovet. Även lärarna fick presenter. Sedan var det en lite frågelek ihop med parallellklassen och det hela avslutades med att barn, föräldrar och lärare fikade ihop. På den skola där sonen går, genomförs inte någon gemensam samling inför jul, vare sig i gymnastiksalen eller kyrkan. Julavslutningen är ändå en högtid, den markerade början på ett efterlängtat lov.

För de barn och föräldrar som vill gå till kyrkan anordnar Svenska kyrkan barnverksamhet i Tullinge och den hade julavslutning dagen innan. Men denna verksamhet har ingen koppling till skolan. Den är helt frivillig och endast de som är intresserade deltar. Hur många vet jag inte. Men en stor majoritet prioriterar annat när kyrkobesök är frivilliga.

Om denna aspekt i debatten om skolavslutningar i kyrkan skriver Camilla Grepe på svt Debatt - Björklunds julklapp till ateisterna.
Björklunds geniala lösning är alltså inte att fösa in kyrkan till obligatoriska aktiviteter inom ramen för skolans närvarotvång, utan tvärtom att släppa ut eleverna till kyrkan utanför skolans närvarotvång. Det geniala ligger i att elever faktiskt aldrig någonsin har varit förhindrade att frivilligt gå i kyrkan. Inte heller har kyrkan någonsin varit förhindrad att ordna dessa frivilliga skolavslutningar utanför skolans hägn. 
Om man för ett ögonblick ägnar sig åt kyrkans bevekelsegrunder i den här frågan, så förstår man varför Björklunds enkla och geniala lösning aldrig tidigare fått något större genomslag: Ingen går ju till kyrkan frivilligt! 
Björklund presenterar en lösning som i förstone ser ut att leda till fler kyrkobesök. Men det är ingen avancerad gissning att utvecklingen inom några år, och utan alltför stor dramatik, kommer att leda i den rakt motsatta riktningen. 

Vänskap

Den britiske filosofen A. C. Grayling har skrivit en bok om vänskap.

18 dec. 2013

Julinsamlingen 2013

Stöd HumanistHjälpens julinsamling och ge ett gåvobevis som jul- eller nyårsgåva, till dig själv eller någon som står dig nära!

90-stiftelsen HumanistHjälpen är sedan 2013 fortsättningen på Humanisternas Insamlingsverksamhet. Vi tackar alla gamla och nya donatorer genom åren!

Som tidigare har du möjlighet att särskilt hjälpa kvinnor och barn. De som står utanför omtanken. De som av konfessionella och traditionella skäl utsätts för förtryck, förföljelser, häxanklagelser, hedersvåld, barnäktenskap, uteslutning från familj och samhälle.

Hjälp oss rädda hälsa, liv och framtid för drabbade, både i Sverige och i omvärlden. Ge en gåva eller bli månadsgivare på HumanistHjälpens julsida.

Du kan också lämna en donation här:
PayPal - Det tryggare, enklare sättet att betala online!

Företag som donerar minst 3 000 kr blir Stödföretag. Dessa får donationsdiplom och jul-logotype vilka kan användas till anställda och kunder. Stödföretag presenteras också på vår julsida.

Tack för din varma omtanke!

HumanistHjälpens styrelse
Sven Olof Andersson

Vem får din julklapp?
Barn har rätt att slippa förtryck, barnäktenskap, häxanklagelser, misshandel…Vem får din julklapp?
Kvinnor har rätt att slippa hedersvåld, misshandel, förföljelse, uteslutning från familj och samhälle.Vem får din julklapp?
Droppen urholkar stenen – opinionsbildning skapar allt större förståelse för mänskliga rättigheter.Vem får din julklapp?
Även i Sverige krävs hjälp till offer för hedersideologier som förtrycker, förföljer och dödar.

De goda argumenten om skolans julavslutningar

Det har skrivits och sagts en del del bra saker i den traditionsenliga debatten om julavslutningar.

Susanna Birgersson skriver i DN - Alla trivs inte på julgudstjänst:
Förra året presenterade Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ett förtydligande utifrån lagen. Det var inte ett försök till detaljstyrning utan kan sammanfattas såhär: Skolan kan absolut välja att hålla julavslutning i kyrkan, men den ska i så fall vara i skolans regi. Det ska inte förekomma sådant som böner, välsignelser och predikningar. Rektorn ska inte lämna över ansvaret till en präst utan bör själv känna till och godkänna innehållet. För att komprimera Ekströms budskap ännu mer: Julavslutningen ska inte vara en gudstjänst. 
Är det nu så farligt om barn utsätts för en smula kristen tro en gång om året (eller två, om även sommar­avslutningen sker i kyrkan)? Det är inte det saken gäller. Att den kommunala skolan ska vara icke-konfessionell är en viktig princip att upprätthålla. Om enskilda skolor inte har rätt att på eget bevåg införa morgonbön finns det heller inget skäl att just vid jul frångå principen.
Birgitta Svensson i Expressen - Låt barnen slippa Gud:
Skolverket är glasklara med att den svenska skolan är icke-konfessionell och att eleverna inte ska behöva utsättas för religiös påverkan. Man får ha skolavslutning i kyrkan "om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron". Och man får sjunga "Den blomstertid nu kommer".
Så det behövs ingen lagändring, som utbildningsminister Jan Björklund föreslår. Den som redan finns på plats är bra. 
Den som vill ha något annat kan sätta sitt barn i en friskola med konfessionell inriktning. Eller i söndagsskolan. Ett av mina odöpta barn valde att konfirmera och döpa sig som tonåring. Svenska kyrkan är mycket generös med både saft, kakor och religiös undervisning för den som söker sig dit frivilligt. Rekommenderas varmt för den som tycker att det är för lite Gud i skolan.
Skolan ska inte förutsätta att alla är inkluderade i kristna ritualer. Inte bara av hänsyn till andra religioner, utan av hänsyn till dem som inte tror.

Christer Sturmark har på sin blogg samlat länkar till de viktigaste kommentarerna han gjort i TV och tidningar - Ge prästen ledigt på skolavslutningen.

17 dec. 2013

Radio Houdi #65 - Radio Houdi pratar dator


Nytt datoriserat avsnitt av podcasten Radio Houdi med John Houdi & Anders Hesselbom!

Välkommen till det utlovade datoravsnittet.
Men INNAN vi pratar datorer så hinner John och Anders med att prata om ifall Johns mamma ser ut som en “omvänd apröv”, förband på konserter, Sammy Davis Jr, Julio Iglesias, trimmade permobilar, The Lumineers trummis som liknar Woody Harrelson, mobileländet på konserter och vad David Lych säger, artisters riders och mycket, mycket mer.
Sedan blir det datorsnack!

16 dec. 2013

En julgåva åt traditionalisterna

I ett läge där skolresultaten i Sverige rasar och alla vill se kraftfulla åtgärder från regeringen, så prioriterar utbildningsminister Jan Björklund frågan om att skolavslutningar måste kunna ske i kyrkan. Ministern hade tröttnat på den "tramsiga debatten" och nyttjade utbildningsdepartementets resurser till att utreda hur skollagen skall ändras så att kyrkan kan få arrangera flera skolavslutningar. Snart kommer förslaget gå ut på remiss och Björklund hoppas kunna se en lagändring innan nästa jul.

Tydligen är det viktigt att julevangeliet skall kunna läsas, psalmer sjungas och, enligt Björklund, att "prästen berättar om varför vi firar jul". Varför VI firar jul! Är det den allvarligast kunskapsbristen bland svenska elever? Hur kan Björklund tro att en präst och kyrkan är rätt lärare och lokal för att förmedla denna kunskap?

Självklart blir Svenska kyrkans representant, Ärkebiskop Wejrud, glad för denna möjlighet. Han vill gärna berätta om att Svenska kyrkan är "en del av ett kulturarv". Detta förslag glädjer även andra grupper.

För en dryg vecka sedan var det stor uppståndelse i Norrtälje, då rektorn för Kvisthamraskolan beslutat att skolavslutningen i år inte skulle ske i kyrkan. En facebookgrupp skapades av upprörda föräldrar, vilka inte tyckte att en skolavslutning i kyrkan alls handlade om religion. Det var bara en fin tradition. Konservativa kristna som anslöt sig till gruppen höll inte med. För dem var julen en huvudsakligen kristen religiös högtid. Men eftersom de också ville vara i kyrkan, accepterades de i gruppen. Sedan anslöt sig ett flertal rasistiska debattörer till gruppen, vilka också ville ha julavslutning i Kyrkan. För dem var detta en viktig svensk tradition, rektorns beslut sågs som islamisering och ett gott skäl att rösta på Sverigedemokraterna. Till en början var de senare inte något problem för de tidigare två fraktionerna. De ville ju alla att skolbarnen skulle gå till kyrkan.

Ett fåtal personer försökte framföra sekulära och rationella argument i facebookgruppen. Dessa möttes med personangrepp och idiotförklaringar från kyrkans förespråkare. Värst råkade dock skolans rektor ut. I gruppen uppmanades det till förföljelse av rektorn. Någon gick till handling och skickade hotbrev till skolan.

Denna dunkla treenighet: traditionsälskande föräldrar, konservativa kristna och nationalister, har nu fått en tidig julgåva från Utbildningsdepartementet och Ärkebiskopen. Frågan är dock vad paket innehåller när det väl öppnas.

I promemorian som skall ut på remiss hänvisas det till läroplanerna, där det står att skolan har ett uppdrag ”att överföra och utveckla samhällets kulturarv”. Men detta innebär inte fokus på det kristna och nationalistiska arvet, utan i läroplanerna talas det om pluralism:
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.
Att skoleleverna av traditionella skäl, år efter år, besöker en kyrkan vid jul bidrar på inget sätt till detta. Ett upplägg som gynnar kulturell mångfald är att Åk 1 har avslutning i gymnastiksalen, Åk 2 i kyrkan, Åk 3 i moskén, och så vidare. Men Björklund, som söker traditionalisternas röster och vill förmedla en svensk kristen jultradition, kommer inte argumentera för något liknande.

Vad Svenska kyrkan egentligen anser är mera oklart. Det talas om mångfald och att andra traditioner skall få ta plats. Men i handling kommer de följa opinionen. Om traditionalisterna vill ha avslutning kyrkan varje år kommer de självklart ställa upp.

Det finns stora problem med att skolavslutningar genomförs i kyrkan. Detta erkänner Björklund och Wejrud när de framhåller att elever skall ha rätt att avstå. Men en skolavslutning skall passa alla elever. Det är elevernas och lärarnas tillfälle att säga "Tack för ett väl utfört arbete" och "Hej då". När detta sker skall alla elever känna sig välkomna.

Att förmedla samhällets kulturarv är skolans uppgift, men en kunskapsskola har genomfört denna uppgift innan avslutningen. Och när kulturarvet och traditioner lärs ut i skolan är kyrkan och prästen studieobjektet. Prästen skall inte vara läraren. Inom svensk skola behövs det en stark kunskapstradition, den återfinns inte i julevangeliet.

Då var det dags för skolavslutning igen

När det drar ihop sig för skolavslutning, då kommer Svenska Kyrkans intresse för andras barn upp till ytan igen. I egenskap av frikyrka vill man hålla sig framme bland dem som man förmår att påverka, vilket definitivt inte är vuxna människor med en utvecklad skeptisk förmåga, och i egenskap av påstådd betydelsefull kulturbevarare vill man göra barnen delaktig i sina riter. Och efter duktigt uppvaktande från bl.a. Seglora Smedjas Helle Klein (som förövrigt uttryckt att det kan vara farligt för barnen att man inte gör dem religiösa) har man fått gehör. Vi har alltså att göra med en intressekonflikt mellan sekularismen som bygger på ambitionen om en religiöst neutral skola, och en specifik församlings särintresse. En församling som för övrigt har hunnit vänja sig med att ha lite olika gräddfiler, både jämfört med andra församlingar och speciellt i jämförelse andra livsåskådningar.

När jag har följt denna debatt har jag vaggats in i en trygghet om att det sekulära samhället står så pass starkt att Seglora och Svenska Kyrkan kan få hållas i sitt förhandlande om oheliga allianser. Trots allt, argumenten som presenterats mot en religiöst neutralt skola har inte precis varit begåvade. Det talas om att eftersom man ändå inte kan vara religiöst neutral, så bör man inte heller ha någon ambition om en icke-konfessionell skola. Man har blandat samman utbildning i religion med deltagandet i religiösa riter, för att låta försvaret av det förstnämnda spilla över som en seger till det sistnämnda. Och så vidare. Vi sitter alltså säkra.

Trodde jag. Nu råkar utbildningsministern representera detta särintresse, och då lämnar vi den religiöst neutrala ambitionen med hans, ursäkta ordvalet, välsignelse.

Alla religioner är inte kompatibla. Alla muslimer äter inte fläsk, alla sekulärhumanister vill inte välsigna sina barn, vissa judar blottar inte sin hjässa, vissa buddhister bär inte parfym eller smycken. Även om vi nu skulle acceptera tanken på en nationalstat med gemensam kultur inom landsgränserna, och att det är "svensk kultur" att äta skinka varje jul, måste vi ställa oss frågan varför alla måste göra det under skoltid? Jag äter kalkon med mina barn på julafton. Om du nu gillar att äta skinka under rituella former, så går det alldeles utmärkt att sköta den ritualen på din egna tid, utan mina barn! Detta leder vissa till slutsatsen att jag vill beröva mina barn kunskapen om den kultur som går ut på att man ska äta skinka på julafton, men så är inte fallet. Det vill jag inte.

Alla religioner är alltså inte kompatibla. Även om vi nu skulle acceptera tanken på att det är "svensk kultur" att låta Svenska Kyrkan välsigna barn, måste vi ställa oss frågan varför alla måste göra det under skoltid? Om du nu gillar att välsigna dina barn, så går det alldeles utmärkt att ta dem till kyrkan på din egen tid, utan mina barn! Detta leder vissa till slutsatsen att jag vill beröva mina barn kunskapen om den kultur som går ut på att man ska välsigna sina barn, men så är inte fallet. Det vill jag inte. Det är faktiskt helt tvärt om. Precis som jag tycker, så kan man tycka att det behövs ännu mer och ännu bättre kunskap om olika livsåskådningar. Vad tror en kristen, och varför tror den så? Varför tror inte en sekulärhumanist och vilka värderingar har de? Och så vidare.

Och till detta vill jag alltså säga att jag inte heller delar föreställningen om en nationalstat. Det finns kulturer som går kors och tvärs över gränserna, det finns kulturer som är regionala. Det finns dem som tar med sig kulturer när de flyttar, och i kontrasten av varandras olika kulturer slipper de suddas ut. Vad vore julafton om alla firade jul på exakt samma sätt? En döende kultur. Vi måste leva med att vi är olika, och att vi tillhör olika livsåskådningar. Jag tycker att det är något vackert, och ambitionen om ett sekulärt samhälle och en religiöst neutral skola, är ett sätt att visa att man respekterar att alla inte tror lika och delar samma ritualer, bara för att man råkar bo i samma politiska region. I detta fall Sverige. Igen, att inte ge någon religiös inriktning eller någon församling denna gräddfil, har inget med utbildning om denna religiösa inriktning att göra. Och det står inte i vägen för det frivilliga praktiserandet av denna religiösa inriktning.

Men kan inte sekulärhumanisters barn stanna hemma den dagen det ska välsignas och muslimers barn stanna hemma dagen för gemensam skinkätning? Om jag ska tro detta särintresses representanter är prästens närvaro i skolan är trots allt viktigare än alla barns. Nej, eftersom det blir ett slags offentlig konfession. Det blir tydligt att den som inte dyker upp när det ska välsignas, kommer från ett sekulärhumanistiskt hem. Att tron blir offentligt bekänd, är alltså nästa följdbekymmer religiösa skolor. En sekulär skola berövar inte barnen något, och sekularismen har inga följdbekymmer. Man kan få lära sig om olika religioner i olika religiösa byggnader, och man kan praktisera sina religiösa riter med sina barn på sin egen tid.

Fast om försäljningen av julskinka skulle sjunka, kanske slakteriföretagen kan vända sig till Björklund?

När vi bryr oss

I söndags attackerades en demonstration, i Stockholms förorten Kärrtorp, av nazister från Svenska Motståndsrörelsen. Ett fåtal poliser var på plats, men det kunde inte förhindra attacken mot den antirasistiska manifestationen. Till slut greps 26 personer. Denna och andra våldsaktioner är kraftiga hot mot demokratin och yttrandefriheten.

Förhoppningsvis kan den utredning som idag presenterats vara ett steg mot att bekämpa rekryteringen till extremistiska organisationer.

När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism
Utredningens uppdrag har varit
- att med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på nationell och lokal nivå.
- att utveckla ett utbildningsmaterial om våldsbejakande extremism som kan användas för att förbereda och kompetensutveckla dem som på olika sätt medverkar i detta förebyggande arbete.
 
Betoningen är på våldsbejakande extremism, med andra ord på våld som utövas av extremister med politiska/ideologiska motiv. 
Även om utredningens förslag lägger fokus på brottsförebyggande arbete mot våldsbejakande extremism, betonar vi samtidigt att det ytterst handlar om hur vi i samhället lägger grunden för tillit och bygger upp en tro på demokrati och mänskliga rättigheter. Det förebyggande arbetet kan med andra ord aldrig handla enbart om insatser så att unga människor inte dras in i brottslighet med politiska/ideologiska motiv, utan perspektivet måste vara bredare än så.
Nedan presenteras utredningen vid regerings presskonferens. Först talar demokratiminister Birgitta Ohlsson, sedan utredarna Eskil Franck, Agneta Blom* (12:30) och Karin Wiström.* Agneta Blom är Humanistisk officiant och har varit suppleant i Humanisternas förbundsstyrelse.

Regeringen bryter mot sin egen princip

Presskommentar från Humanisterna:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regeringen bryter mot sin egen princip

- För oss i förbundet Humanisterna är det inte en stridsfråga om det förekommer någon psalm eller inte under skolavslutningar, men det är märkligt att staten nu väljer att bryta mot sin egen princip att skolan ska vara konfessionslös, säger förbundsordförande Christer Sturmark.

Regeringen vill genomföra en ändring i skollagen, framgår det av en promemoria inom utbildningsdepartementet, som Svenska Dagbladet rapporterar om på måndagen. Utbildningsminister Jan Björklund säger till tidningen att man ska få sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag och att en präst också kan vara närvarande. ”Det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar, som att läsa Julevangeliet”, säger Jan Björklund enligt SvD.

– Det är märkligt och uppseendeväckande att regeringen nu vill rucka på principen om en konfessionslös skola, en princip som har varit tung och som givetvis hänger ihop med att alla barn i Sverige berörs av skolplikten. Det är inte eventuell psalmsång under skolavslutningen eller att den kan äga rum i en kyrka som stör mig – det har jag inga synpunkter på – men det är olämpligt om rektorer och lärare abdikerar från sin roll under skolavslutningarna och att konfessionen bereds plats där genom att tex skolavslutningen leds av en präst. Kyrkolokalerna tillhör i någon mening hela folket, men religiösa ledare ska inte ha en roll i de obligatoriska delarna av skolan. Skolan bör vara konfessionslös också i fortsättningen, avslutar Christer Sturmark.

Vikten av en bra utbildning

.

15 dec. 2013

Hitchens om Hitchens

Ett samtal mellan Christopher Hitchens och Salman Rushdie från juni 2010. Samtalet handlar om olika episoder i Hitchens memorerar Hitch-22. Idag är det två år sedan Hitchens gick bort.

14 dec. 2013

Varför Sudoku kräver en intelligent designer

Är vi skapade genom evolution med hjälp av en intelligent designer? Som exempel kräver pusselspelet Sudoku en intelligent designer. Låt oss använda en dator för att undersöka saken! Sudoku spelas på ett rutnät med 9 x 9 rutor. I varje ruta ska en siffra mellan 1 och 9 placeras, men siffrorna måste placeras efter vissa regler. Varje rad får endast innehålla en etta, en tvåa, en trea, och så vidare. Det samma gäller för varje kolumn och för alla nio 3 x 3 rutor stora regioner. Detta är den första raden av nio:

01-rad

Detta är den första kolumnen av nio:

02-kol

Detta är den första regionen av nio:

03-reg1

Detta är den andra regionen av nio:

04-reg2

Om vi ska låta evolutionen verka för att bygga ett Sudoku kan vi tänka oss att spelplanen existerar i en miljö där det innebär en överlevnadsfördel att ha unika tal på varje rad. Den första spelplanen som vi placerar i denna miljö består av nio slumpvist utplacerade ettor, nio slumpvis utplacerade tvåor, nio slumpvis utplacerade treor, och så vidare. Detta ger oss en spelplan med ett korrekt innehåll, men ett (med största sannolikhet) felaktigt placerat innehåll. Här bygger vi listan med de möjliga siffrorna som kan förekomma:

     var r = new Random();
     var l = new List<int>();
     for (var i = 1; i < 10; i++)
      for (var j = 1; j < 10; j++)
        l.Add(i);

Sen placerar vi ut dem på spelplanen, slumpvis. Spelplanen representeras av en medlemsvariabel som heter field:

     for (var i = 0; i < 9; i++)
      for (var j = 0; j < 9; j++)
      {
        var index = r.Next(0, l.Count);
        var value = l[index]; l.RemoveAt(index);
        this.field[j, i] = value;
      }

Teoretiskt skulle vi kunna tänka oss att detta räcker för att vi ska ha ett korrekt Sudoku, men med tanke på alla möjliga platser som varje siffra kan hamna på, är den sannolikheten mikroskopiskt liten.

Ett problem med datorer är att de egentligen inte har några miljöer och egentligen inte känner till några kriterier, våra intentioner eller något annat. Därför måste vi ibland skriva kod som deklarerar och definierar vad vi behöver. Följande kod berättar att vi vill kunna poängsätta en organism (poäng är egentligen antal fel så få poäng är bra och många poäng är dåligt), att vi vill veta hur länge datorn arbetat med problemet, och hur många generationer som har passerat. Men vi vill även veta något annat: Hur många generationer har passerat sedan en avkomma verkligen var bättre anpassad till miljön än sin förälder. Det finns nämligen en risk för evolutionära återvändsgränder här.

     int score = int.MaxValue, iterations = 0, generations = 0,
        iterations_since_last_climb = 0;

En evolutionär återvändsgräns kan bäst förklaras om man tänker sig evolution som en hill climber. Tänk dig att en organism kan vara mer eller mindre anpassad till den miljö organismen existerar i. Detta kan vi låta symboliseras av kullar och dalar, där dalarna representerar en sämre anpassning och kullarna representerar en bättre.

05-hill

Genom att räkna felen i vår slumpmässigt skapade Sudoku-organism, så vet vi hur anpassad den är. Och eftersom organismen är skapad slumpässigt, kan vi vara helt säkra på att anpassningen är dålig. Vår organism befinner sig i en dal.

06-hill

Apropå att man måste förklara allt för datorn, så här beskriver jag en mutation för datorn: Om poängen är hög (= många fel) ska tre slumpmässiga sifferpar byta plats, annars två.

     Action<int[,]> mutate = a => {
      var speed = (score > 2 ? 3 : 1);
      for (var i = 0; i < speed; i++)
      {
        int x1 = r.Next(0, 9), y1 = r.Next(0, 9),
          x2 = r.Next(0, 9), y2 = r.Next(0, 9);
        var v = a[x1, y1]; a[x1, y1] = a[x2, y2];
        a[x2, y2] = v;
      }
     };

Varför kommer inte evolutionen att lösa Sudoku-pusslet? Jo, därför att evolutionen ofrånkomligt premierar ett klättrande på detta kulliga landskap. Om arten befinner sig här i vårt landskap av potentiellt sämre och bättre anpassningar…

07-hill

…och en mutation flyttar arten uppåt medan en annan mutation flyttar arten nedåt, kommer ofrånkomligen den mutation som utgör en förbättring att premieras. Men detta innebär att vi inte kan nå målet, eftersom den kulle vi befinner oss på inte med nödvändighet är den högsta. Och enligt reglerna för Sudoku, har vi inte löst pusslet förrän vi är helt korrekta.

08-hill

Vi kommer alltså stöta på evolutionära återvändsgränder. I egenskap av en intelligent designer (jo, datorn är min slav) kan jag hantera detta genom att deklarera att om sextiotusen generationer passerat utan att någon förbättring i frågan om anpassning till miljö har skett, så befinner vi oss inte på den högsta kullen – vi befinner oss i en evolutionär återvändsgränd. Då måste organismen mutera okontrollerat för att placeras nere i en dal igen, för att kunna påbörja klättrandet upp för en annan kulle. Därför berättar jag för datorn att jag vill mutera åt olika håll och behålla den bästa, endast om detta ibland leder till faktiska förbättringar.

     do
     {
      iterations++;

      //If adaptation has stoped, the parent must mutate.
      if (iterations_since_last_climb >= 60000)
      {
        mutate(this.field);
        score = this.GetScore(this.field);
      }
      //Breed two new sudokos and modify them slightly.
      int[,] child1 = (int[,])this.field.Clone();
      int[,] child2 = (int[,])this.field.Clone();
      mutate(child1); mutate(child2);

      //Check new scores.
      var child1score = this.GetScore(child1);
      var child2score = this.GetScore(child2);

      //Keep the best one, if any.
      Action<int[,], int> keep = (a, s) => {
        this.field = (int[,])a.Clone(); score = s;
        generations++; iterations_since_last_climb = 0; };
      if (child1score < score)
        keep(child1, child1score);
      else if (child2score < score)
        keep(child2, child2score);
      else
        iterations_since_last_climb++;
      System.Threading.Thread.Yield();
      this.Display();
     } while (score > 0);

(Om du är nyfiken på detaljerna kring GetScore och Display, så är det två funktioner som jag har skapat för att räkna fel i en organism, respektive presentera en organism. Källkoden finns här.)

I egenskap av en intelligent designer, tar jag mig alltså friheter som naturen inte har. Om jag tar mig förmånen att hoppa ner i en dal, kan jag nämligen ha turen att börja klättra upp för en högre kulle, och när jag hittat den högsta kullen, är pusslet löst.

Om människan vore en ”skapelsens krona” med en intelligent designer, skulle vi inte lida av att ibland välja den kulle som inte är högst. Vår skapare skulle se till att vi kunde utvecklas genom att klättra upp för de högsta kullarna, vilket alltså innebär att vi väljer de bästa ”strategierna”. Men vi kan inte backa, och jag som skriver detta lider av evolutionära återvändsgränder som andra organismer slipper lida av. Detta säger mig att evolutionen inte är övervakad av någon intelligent designer.

Amerikanska kristna observerar världen...


... och ser ingen skriande ironi i att göra den här typen av plakat?

I människans avbild

För att skapa en trovärdig dataanimerad figur, studeras människan.

13 dec. 2013

War on Christmas 2013

Ett reportage från USA, signerat krigskorrespondenten Jon Stewart.

Lucia!

Det här är en lite uppdaterad återpostning av förra årets Luciabetraktelse. Ursäkta upprepningen...

Min barndoms Luciafiranden glömmer jag inte så lätt. Särskilt inte de från tiden när jag blev stor nog att behöva klä ut mig till stjärngosse. Tomtekläder var rätt kul att ha på sig som liten och Luciakläderna gör flickor makalöst vackra, på någon sorts magiskt, änglalikt sätt. Men vem kom egentligen på idén med en stjärnprydd dumstrut till tonårspojkar?

Jag har alltid misstänkt den nunna som var min mellanstadielärare för det här påfundet – hon verkade aldrig gilla tonårspojkar särkilt mycket. Men jag har senare förstått att struten har äldre anor än så. Inslaget med stjärngossar tillkom i samband med att man började kristna Lussefirandet. Stjärngossen sägs symbolisera de stjärntydare som enligt Matteusevangeliet kom för att välkomna Jesusbarnet.

En astrologmössa alltså. Vilket knappast gör saken bättre.

Luciafirandets har annars gamla anor. Dess allra äldsta rötter finns – liksom julens – i firandet av midvintersolståndet. Då besvärjdes mörkrets makter vid den här tiden på året för att få ljuset att komma åter. Vissa forskare menar att Luciagestalten – en kvinna som bringar ljus – kan ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna, andra menar att gestalten härrör från Lussi – en ond kvinnlig demon. Nästan säkert har firandet flera ursprung som sedan vävts samman.

Lucia från Syracusa, med ögonen på fat.
Bilden är från kyrkan San Sebastian i Manila,
en gjutjärnskyrka designad av Gustave Eiffell,
gjuten i Belgien på samma ställe där man gjöt
frihetsgudinnan.
Så här kunde förstås inte kyrkan ha det. Därför importerades historien om det obskyra italienska helgon vars festdag råkar inträffa den 13:e december: Lucia från Syracusa. Lucia blev – trots att hon i hemlighet avgett kyskhetslöfte – bortlovad av sin mamma. När Lucia vägrade gifta sig fick hennes älskare henne dömd till ett liv i prostitution. Diverse mirakel och underverk inträffade när Lucia skulle föras bort till sitt straff. Bland annat fick hon kokande olja hälld över sig och ett svärd stucket genom halsen, detta utan att dö. Hon lär även ha rivit ut sina egna ögon och sänt till sin trolovade, men fick ett par nya av Moder Maria.

Den här bloddrypande legenden är vansinnigt kul att berätta för barn. "De påstår att vi firar vadå?" Men vill man istället hålla sig till den muntrare delen av högtiden kan man ta fasta på idén om att sprida ljus i mörkret. För är det något som behövs så här års, under den mörka årstiden, så är det ljus. Det här behovet tillsammans med Luciafirandets mångfacetterade bakgrund gör Luciadagen till en sällsynt lämplig dag för alla svenskar att fira tillsammans – en genuint allmän helgdag.

Läs även den förnämliga sammanfattningen av Luciafirandets historiska rötter på sidan Högtider och traditioner.

Filosofiska stjärngossar

Foto: Filosofisk Tidskrift
Från vänster: Ingemar Hedenius, Lars Bergström, Konrad Marc-Wogau, Stig Kanger och troligen Sören Stenlund.

"Yttrandefriheten offras på religionens altare"


Igår släppte reportrar utan gränser rapporten Yttrandefriheten offras på religionens altare om hur lagar mot religionskritik begränsar yttrandefriheten i världen i allt högre utsträckning. Så här skriver man på sin hemsida:
Reportrar utan gränser slår idag larm att yttrandefriheten runt om i världen allt oftare hotas av krafter som använder religion som argument för att tysta kritik från oliktänkande. Konsekvenserna är förödande för journalister och nätaktivister som kämpar för att förändra sina samhällen.

Reportrar utan gränser, som samlar och analyserar inskränkningar av yttrandefriheten världen över, ser att den här typen av övergrepp existerar i nästan alla delar av världen. Värst är situationen i den muslimska världen men långt fler länder, inklusive europeiska demokratier, har lagstiftning som förbjuder blasfemi.

– Precis som att terroristlagstiftning missbrukas för att tysta oliktänkande så används gummibandslagar mot religionskritik på samma drakoniska sätt. Politik och religion är en oerhört farlig kombination. Vi ser att religion ofta används som förevändning för att förbjuda politiska diskussioner inom helt andra områden, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

Yttrandefrihet är en förutsättning för att kunna diskutera och förändra samhället. Om ämnen som exempelvis kvinnans position, homosexualitet eller reproduktiva rättigheter inte att tillåts diskuteras med hänvisning till majoritetssamhällets religiösa uppfattning, finns enorma hinder för att arbeta för mänskliga rättigheter i landet.

Lagstiftning mot blasfemi eller mot att ”såra troendes känslor” finns i nästan hälften är världens länder (47 procent). De största problemen finns i muslimska områden, men även europeiska länder, däribland Grekland, Italien och Irland, har lagar som påverkar möjligheten att föra en öppen diskussion.

– Det måste vara möjligt att kritisera religiösa uppfattningar precis som vilka andra idéer eller övertygelser som helst, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser.

Reportrar utan gränser uppmanar alla länder att separera det religiösa och det sekulära och låta lagstiftningen stå neutral. Religionsfrihet innebär också rätten att stå fri från religion. Organisationen uppmanar också alla länder som idag har lagstiftning mot blasfemi eller religionskritik att förändra sin lagstiftning.

Läs rapporten här.
Det finns också en nyhetsartikel hos SVT.

12 dec. 2013

Citat om vikten av grundforskning från Randy Schekmans middagstal

Many of you can recount similar stories where an investment in basic science has resulted in a direct application to medicine and technology. And yet we find a growing tendency for government to want to manage discovery with expansive so-called strategic science initiatives at the expense of the individual creative exercise we celebrate today. Louis Pasteur recognized this tension long before the trend towards managed science. He wrote, "There does not exist a category of science to which one can give the name applied science. There are sciences and the application of science, bound together as the fruit of the tree which bears it.

Randy Shekman - Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2013

Tack till Fredrik Bendz för tips.

Först Indien, sen Australien


Kampen om homosexuellas lika rättigheter rör sig framåt genom att ta två steg fram, ett steg tillbaka. Men nu har det tyvärr blivit två steg tillbaka. Först återinförde Indien det koloniala förbudet mot "onaturliga brott" (vilket är kodspråk för för homosexualitet om man inte är så bra på biologi), och nu nås vi av nyheten att Australiens högsta domstol slagit fast att samkönade par inte har rätt att gifta sig. Mörker.

Men som bilden ovan är tänkt att symbolisera: homofoberna slåss under ständig reträtt. Vi vinner, sakta men säkert, och en av de mest diskriminerade grupperna under mänsklighetens historia kommer även de att få fullständiga rättigheter till slut. Världen måste bara utvecklas lite till.

Sista julkortet från Filippinerna - nu flyttar vi hem

De av er som vill ha ett julkort från mig och familjen kan ta er till min blogg där ett sådant finns att beskåda. Nu har det blivit dags för oss att flytta hem.

Kan maskiner tänka

Flera forskare inom neurovetenskap ser idag samband mellan en hjärna och en maskin. Om hjärnan kan liknas vid en maskin, kan då en maskin liknas vid en hjärna?
Samtal med hjärnforskaren Katarina Gospic, professorn i datalogi Danica Kragic och professorn i informationsteknologi Bo Dahlbom. Samtalet, som är ett avsnitt i serien PI-samtalen, leds av Christer Sturmark.


Kan maskiner tänka? from Fri Tanke on Vimeo.

11 dec. 2013

Merry Fucking Christmas


Från South Park.

"It's a fake holiday"

Det blir inte jul, utan en traditionsenlig debatt om hur julen skall firas i USA. I detta klipp från Fox News diskuteras först om satanister skall få sätta upp ett monument, nära ett monument med de tio budorden. Sedan (3:05) diskuterade de "ett ännu tokigare ämne": Om Festivus skall få firas samtidigt, vid jultid, som kristna firar Kristmäss. Tyvärr är det efter debatten fortfarande oklart vilka högtider som inte är påhitt.Vad är vetenskap

Går det att skilja vetenskap från ren spekulation? Ett samtal mellan Jenny Larsson, forskare i språkhistoria, Bengt Gustavsson, professor i astronomi, och författaren och arkeologen Jonathan Lindström. Ett avsnitt i serien PI-samtalen.


PI-samtalen: Vad är vetenskap? from Fri Tanke on Vimeo.

10 dec. 2013

Freedom of Thought 2013

Idag på Internationella dagens för mänskliga rättigheter publicerar IHEU en rapport över rättigheterna för och behandlingen av ateister och icke-religiösa i alla världens länder.

Ur Freedom of Thought 2013:
 • Ateister kan riskera dödsstraff för apostasi i tolv länder
 • I 39 länder, inkluderande 6 västerländska, innehåller lagen fängelsestraff för hädelse
 • Icke-religiösa är diskriminerade, eller öppet förföljda, i de flesta av världens länder.
Rapporten tar upp frågor, från att barn tvingas delta i bön i skolan till de mest grava förbrytelser, vilka redovisas i ett omfattande betygssystem.

Död åt otroende

I 12 länder i Afrika, 9 i Asien och 10 i Mellanöstern sker de mest grav förbrytelserna. Vissa av dessa stater frammanar öppet hat mot ateister eller har myndigheter som systematiskt undviker att beivra våldsbrott mot ateister. I 12 av dessa länder kan religiösa myndigheter döma ateister till döden för apostasi (för att de är avfällingar från en religion, i alla fall är religionen Islam).

Hädelse

Runt om i världen har 55 länder lagar mot hädelse (blasphemi), eller andra lagar som förbjuder kritik eller "förolämpning" av religion. I 39 länder är straffet för detta fängelse. Tre länder, Pakistan, Saudiarabien och Iran, kan döma hädare till döden. I ytterligare tre stater agerar militanta islamister som religiösa myndigheter och kan utdöma dödsstraff i enlighet med Sharialagar: nämligen Al-Shabaab i Somalia, Boko Haram och andra islamister i Nigeria, och talibanerna i Afghanistan.

Offer talar ut

Rapportens öppningsord kommer från två ateister, anklagade för apostasi och hädelse, vilka i dag lever i exil eller gömda. Alber Saber och Kacem El Ghazzali skriver:
Freedom of thought and belief must not be compromised. When regimes violently attack people for their ideas and beliefs, all human rights suffer. Oppression of thought by the state is a sign, not of strength, but of egomania and cowardice. 
In spite of international treaties and conventions, many states discriminate in subtler but important ways. And this has a global impact. Laws against "insulting" religion in relatively secure, relatively secular countries, for example, are not only analogues of the most vicious blasphemy laws anywhere in the world, but help to sustain the global norm under which thought is policed and punished.
Hädelselagstiftning i Väst

Flera länder, möjligen överraskande, rankades ganska dåligt på skalan från 'Fria och jämlika', via 'Huvudsakligen tillfredsställande', 'Systematisk diskriminering', 'Allvarlig diskriminering', till 'Grava förbrytelser'.

Sex västländer rankades 'Allvarlig diskriminering' eftersom dessa kan fängsla människor p.g.a. hädelsebrott. Dessa är Island, Danmark, Nya Zeeland, Polen, Tyskland och Grekland, med maxstraff på från 3 månader till 3 år. Rapportens redaktör, Bob Churchill, kommenterar detta:
It may seem strange to see some of these countries up there with Uzbekistan or Ethiopia (also rated "Severe") but as Kacem and Alber say in the preface, these laws set a trend. Failure to abolish them in one place means they're more likely to stay on the books in another place, where they can be disastrous. And even in the western countries with blasphemy-type laws there is evidence that they chill free expression, and in some countries, like Greece and Germany, people are actually prosecuted and convicted and do jail time under these laws. [...] 
Abolition of blasphemy is what the EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief are pushing for, it's what the UN Special Rapporteur on freedom of religion or belief wants: a global repeal of blasphemy to protect everyone's right to convert. If these six countries can't do it, what hope is there for countries that punish insults to religion with death?
Sverige

Endast fjorton länder klassas som 'fria och jämlika' och Sverige är inte bland dessa. Sverige klassas istället med medelbetyget 'systematisk diskriminering'. Den diskriminering av icke-religiösa som tas upp i rapporten är att staten hjälper religiösa samfund att ta in "kyrkoskatt" och endast delar ut statligt stöd till religiösa livsåskådningssamfund.

Njutningens kemi

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi, berättar om kemi och njutning med exempel ur vardagen. Hur påverkar kemin våra känslor? Varför njuter vi av god mat? Hur länge vara en förälskelse? Från PI-symposium 2013.


Njutningens kemi from Fri Tanke on Vimeo.

Julkappstips: Ordbrand

9 dec. 2013

Gudarna gråter

Bild: Sverigesradio
Lena Andersson har av Publicistklubben tilldelats utmärkelsen Guldpennan 2013. Motiveringen lyder:
”Varm och vass motar hon alla heliga kor i grind. Detta med en stil så klar att själva gudarna gråter. 
Motvilligt.”

Radio Houdi avsnitt #64: Radio Houdi kör bil
Nytt avsnitt av Radio Houdi med John Houdi och Anders Hesselbom som i dag styr ut på vägarna
Förra veckan körde vi i turbofart. I veckans avsnitt kör Radio Houdi bil och cruisar. Tips på allt från hur man kör bil till hur man borde avverkar skog. Mandela har dött och vi spelar en Queen-låt till han sminne.
Vi nämner eminenta Humbugkalendern, och i samma tema Homeopatiakuten – som öppnar i Stockholm efter årsskiftet. Att Marcus Birro blivit årets förebild hos tidningen Dagen överglänses stort av Sigge Eklunds makalösa sammanfattning vad trolleri är och hur den ska upplevas. Och har John träffat Svullo?
Uppmaning: Fråga till lyssnarna: Vilken hemdator hade du på 70- eller 80-talet som inte var en Commodore 64 eller Amiga? Tweeta oss på @RadioHoudi eller maila oss på radiokontakt@radiohoudi.se
Som vanligt kastar vi oss mellan ämnen i vår vilda bilresa genom diverse ämnen.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se