31 jan. 2013

Teknikoptimism del 3

En ängel, en kopojke och en djävul


30 jan. 2013

Goda nyheter från Island

I dag har Alltinget godkänt en lag som ger sekulära livsåskådningsorganistationer samma legala status som religiösa. Sidmennt, den isländska humanistorganisationen, har verkat för detta i tio år. De kommer nu ansöka om registrering, vilket kommer att leda till att förbundets medlemmar får samvetsfrihet.[Sidmennt]

Barn är klokare än Gud


Teknikoptimism del 2

Pastor Pimpsten

Alla de bästa argumenten mot kvinnliga präster (från år 2000).

"Vi på Tunaskolan har valt att inte lägga några värderingar i den debatt som vår bild skapat"


Är det här en ok bild att ha som märkning av en toalett på en grundskola? Å ena sidan är den ju lite rolig, på det där bastuskämt-sättet. "Höhö, han tjuvkikar." Å andra sidan trivialiserar den sexuellt ofredande - för hur ska man annars klassificera tjuvkikande? En som fick nog var Astrid Johansson, 14 år och elev på skolan. Du kan läsa hela historien om hur skolan hanterade hennes engagemang på Sourze.
Vad som framstod som till och med mer upprörande än den provokativa väggmålningen, var den information som framkom om hur Tunaskolan har bemött kritiken och den elev, Astrid, som vågade ställa sig upp och ifrågasätta bilden. Målningen står nämligen inte ensam i skolkorridoren. På väggen bredvid sitter nu också ett kollage med (här kan vi ana en viss stolthet) rubriken "Skolans kändaste målning", under vilken artiklar och kommentarer från nätet har skrivits ut och klistrats upp. Som exempel lyder en av kommentarerna: "Hur kan man på allvar bli kränkt av det här? Hur är det psykiskt möjligt? Har folk verkligen så få riktiga problem i sin vardag?"
[...]
I ett mail skrivet av skolans rektor som publicerats på nätet, står det:"Vi på Tunaskolan har valt att inte lägga några värderingar i den debatt som vår bild skapat." Kanske är det just där problemet ligger. I ett samhälle som svämmar över av sexistiska stereotyper, olika former av övergrepp och begränsande könsnormer, borde den svenska skolan inte tveka att ställa sig bakom värderingar om jämlikhet och rättvisa, och inte acceptera bildspråk som trivialiserar sexualbrott i den miljö där unga människor vistas och formas, varje dag.
Jag håller helt med Sourzes reporter i det att Tunaskolan borde vara stolta över att ha Astrid Johansson som elev. Hennes typ av engagemang är något som en skola borde ta tillvara, inte trampa ner. Sen måste skolan nog fundera lite över de värderingar som man faktiskt förmedlar i den debatt som deras bild skapat - trots att man tror sig inte förmedla några. Vad är det för demokratisyn skolan visar prov på när man kör över en engagerad elev med hjälp av någon sorts Robinsonomröstning?

Skicka rektorn och bildläraren på utbildning/omskolning och ge Astrid en utmärkelse för civilkurage.

29 jan. 2013

Fri invandring för HBQT-personer

Om en vecka riskerar Lawrence Kaala att utvisas till Uganda, en land från vilket han flytt efter att ha blivit utstött, misshandlad, torterad och åtalad på grund av sin sexuella läggning. Homosexualitet är straffbart i Uganda och det normativa trycket mot homosexuella innebär att människor diskrimineras och trakassera. HBTQ-personer är uppenbarligen berövade delar av sina mänskliga rättigheter. I helgen gifte sig Kaala med sin pojkvän Jimmy, också från Uganda. Jimmy har uppehållstillstånd och blir svensk medborgare i år. [SvD]

Sverige borde införa fri invandring från länder där homosexualitet är förbjudet eller där HBQT-personer diskrimineras systematiska. I Sverige tar vi det för givet att homosexuella kan leva öppet och behandlas jämlikt (även om det fortfarande inte allt är fallet). Varför skall människor som är födda i andra länder inte ha samma rättigheter och möjligheter?

Vi i Sverige har liten påverkan på Ugandas, och andra länders, lagstiftning och de normer som råder där. Vi kan dock öppna våra gränser för homosexuella som inte kan leva öppet med sin sexuella läggning. Detta kan vi göra idag.

(P1-morgon sände idag ett reportage om ämnet.)

Teknikoptimism del 1Tack till Jessica Schedvin för tips!

Orda (ej) med ovis dåre

Ibland är avståndet inte långt mellan en blogg på 2000-talet och en tingsplats mer än 1000 år tidigare.
Jag råder dig för det tredje,
att på tinget du ej ordar med ovis dåre;
ty ovis man
säger ofta värre saker än han vet.
Sådant är svårt,
ty svarar du ej,
så synes du blödsint boren,
eller det sagda sant;
farhatlig blir hemtraktens dom
om ej ens rykt är rent;
dräp hycklaren
andra dagen
och löna honom så för lögnen.
 
ur Sången om Sigrdriva, Poetiska Eddan
Hederskulturen har lättat något, vilket förhoppningsvis leder till att konflikter kan lösas utan våld. Att samtala är en bättre konflikthantering.

28 jan. 2013

Eddie Izzard - ett föredöme

Eddie Izzard har tilldelats det årliga Outstanding Lifetime Achievement Award in Cultural Humanism - vilket utdelas av Humanist Community vid Harvard och the American Humanist Association.
In addition to his humor, Eddie Izzard’s political activism, charity work, and support for education reminds us all that the nonreligious can be outstanding members of global society.
Nedan Izzards dagbok i samband med torkan i Östafrika 2011.


Dessa hjälporganisationer rekommenderas:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

BBC om WaldorfskolorEtt kritiskt inslag? Inget som Waldorfanhängarna kommer att lyssna på i alla fall. Förutom möjligen deras bulldoggar. Vill ni träffa på en väldigt ... intensiv ... försvarare av Waldorfpedagogiken kan ni för övrigt läsa den här kommentaren där Sune Nordwall försöker ta ära och heder av en av Waldorfpedagogikens mer pålästa kritiker, historieprofessorn Peter Staudenmaier.

Känns namnet Sune Norwall bekant? Javisst, det är han som följt Sveriges meste Waldorfkritiker Zzzooey (Alicia Hamberg) med obehagliga kommentarer. Högtravande tal om andlighet, låga metoder. Lite som skolorna själva, som försöker gömma undan den andliga bakgrunden till pedagogiken.

En ljusglimt från Egypten

Då det införts undantagstillstånd i Egypten och mycket ser illa ut, kan en om framtiden positiv intervju med Alber Saber lätta upp något. Saber greps i augusti 2012, för att ha bloggat och publicera kritiska videor om religion. I december dömdes han till tre års fängelse, men släpptes och lämnade Egypten 26 januari.

Daily Egypt har intervjuat honom och hans tro och otro, hans politiska engagemang och hans syn på Egyptens framtid. En något positiv sådan - Brotherhood will drive the people to secularism. Nedan berättar Alber Saber om hur han blev ateist:
My journey towards this decision was in the period between 2001 and 2005. I had decided that I would not simply inherit religion. Faith here is hereditary; if your parents are Christian, you’re Christian. You have it written on your birth certificate before you can even think. And it is the same for Muslims. 
In 2001 I decided to read about other religions. My thinking at the time was that I was born a Christian but I had not actually decided that for myself nor had I considered other religions. I felt like there could be a chance that my religion is the wrong one and that God would punish me for it since I did not seek out all the options first. 
I spoke to a lot of people, including religious leaders and clerics from several faiths, I read a lot of books, and eventually I realised that religion was merely a way to find God, but that there were so many different religions, and even inside each religion there were many sects, so why did each claim a monopoly on God? Why did they all claim they were going to heaven and everyone else was not? 
The circle then started to get wider. When I first started this journey I felt that religion could be easily disputed but I still believed in the existence of a god, so I had a limit, which was the existence of a creator deity. After reading and researching the issue I started to break out of this limit and think that there might not even be a god at all. I eventually decided that it did not make sense to me and I became an atheist.
Tillägg: En krönika i Daily Egypt är också glädjande läsning - Leaving Islam in the age of islamism.
A growing generation of skeptics and atheists is increasingly coming to the fore. They are regarding religion, in practice, as at worst harmful and at best unnecessary.

27 jan. 2013

Pressmeddelande - Unga Humanister


Stockholm – 27 januari 2013 – Unga Humanister har under helgen haft årsmöte. Lokalföreningarnas valda ombud samlades tillsammans med den avgående styrelsen och andra intresserade medlemmar för att rösta om propositioner och motioner, samt diskutera förbundets framtid. I samband med årsmötet höll förbundet även gemenskapsaktiviteter och en presentation av nuläget i Unga Humanisters projekt om kritiskt tänkande.

På årsmötet valdes en ny styrelse med Magnus Nordlander som ordförande. Till ytterligare ledamöter valdes Fredrik Bränström, Simon Klein, Eric Wadenius och Felizia Wallier.

Jag tror att 2013 kommer bli året då Unga Humanister verkligen tar fart igen”, säger den nytillträdda ordföranden Magnus Nordlander. ”Unga Humanister är unikt. Vi är Sveriges enda ungdomsförbund för de med en icke-religiös humanistisk livsåskådning och med de nya medel som Unga Humanister fått har vi bättre möjligheter än någonsin att lägga starkt fokus på våra medlemmar och göra förbundet till det bästa ungdomsförbundet vi kan.

Årsmötet röstade även igenom förbättringar av förbundets idéprogram och stadgar, en ambitiös verksamhetsplan för 2013, och beslutade att från och med 2014 införa en medlemsavgift om 100 kr per år enbart för medlemmar som under året fyller 26 år eller äldre.

Vi är mycket nöjda med införandet och storleken av medlemsavgiften”, säger Fredrik Bränström, styrelsens kassör. “För att Unga Humanister ska kunna stå starkt i framtiden behöver vi flera olika inkomstströmmar, vilket medlemsavgiften hjälper oss att uppnå, samtidigt som den inte är en allt för stor ekonomisk börda på våra medlemmar.

Unga Humanister bygger mötesplatser för ungdomar med en humanistisk, sekulär livsåskådning där de kan reflektera kring livets stora frågor, lära av varandra och få stöd och verktyg för att utvecklas som människor. Ledstjärnorna i humanismen är kritiskt tänkande och omtanke. Vi använder dessa för att förbättra oss själva och samhället. Vi vill skapa ett samhällsklimat där vi ärligt, öppet och sakligt utmanar våra egna och andras idéer.


Vid frågor kontakta Magnus Nordlander på ordf(at)unghum.se eller besök www.unghum.se

Humanistiska hälsningar,
förbundsstyrelsen

Svenska godhetsförbundet

Får på Facebook reda på att det bildats ännu ett förbund: Svenska godhetsförbundet.
Svenska godhetsförbundet är ett förbund bestående av medlemsorganisationer, där alla organisationer som ställer sig bakom godhetsidealen kan vara medlemmar.
Mission: Godhet bevare oss väl!
Company Overview: En paraplyorganisation. Kanske även en paraplyparaplyorganisation kan komma att bildas. En som vi kan gå med i.
Description: Svenska godhetsförbundet har en positiv syn på människan. Vi tror på godhet - inte anti-ondska.
Det är inte godhetsivrarnas uppgift att söka utrota alla former av ondska eller diskvalificera människor från vissa delar av samhället enbart för att de är elaka. Vi tror på en dialog.
General Information: Om du vill bli medlem, måste du först ansöka om medlemskap i någon av våra medlemsorganisationer. Vilka de är kan vi av någon mycket märklig anledning inte riktigt svara på än. Men vi jobbar på det. Har du en egen förening eller organisation som uppfyller godhetskraven, hör av dig till oss!
Nu vill detta inlägg inte insinuera att det varit något som helst fel på tidigare initiativ i samma anda. Det kan man ju inte säga. Verkligen inte. Och då menar jag absolut inte. Helt i Godhetsförbundets anda går det på Facebook bara att klicka "gilla" för det nya förbundet. Andra alternativ existerar inte.

Förintelsens minnesdagIdag är det exakt 68 år sedan Auschwitz befriades.

Ark - en söndagsfunderare

Den animerade kortfilmen ARK från 2007, något att fundera över.

Ett okänt virus har utrotat större delen av mänskligheten. Omedvetna om virusets sanna natur, flyr de enda överlevarna ut till havs. I en ark söker det efter obebott land. Exodus, lett av en man.


ARK from grzegorz jonkajtys on Vimeo.

26 jan. 2013

Missförhållanden i skolan

Skolan är en väldigt viktig verksamhet för våra barn. Skolinspektionen tar emot anmälningar om missförhållanden i skolan. Anmälan om missförhållanden i skolan kan enkelt göra via webben och anmälaren kan välja att vara anonym.

http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/

Förintelsens minnesdag - i morgon

I morgon är det Förintelsens minnesdag, den 27:e januari, samma datum som Auschwitz befriades. Forum för levande historia har mer information om bakgrunden och på vilka platser i Sverige det uppmärksammas.
Tema för 27 januari 2013 är året 1933 och Hitlers och nazisternas stegvisa men obevekliga avskaffande av demokratin. På kort tid likriktades alla delar av den tyska staten och hela samhället i enlighet med nazisternas världsåskådning. Den unga Weimarrepubliken omvandlades av nazisterna från demokrati till brutal diktatur genom politisk manövrering, massiv propaganda, opportunism, hot, våld och terror.

Förintelsens minnesdag - 27 januari from Ida Lindgren on Vimeo.

Samarbete mellan kyrka och skola, alla vinner?

Camilla Grepe tipsar på sin blogg om ett "samarbete mellan Kyrka och Skola" i Östhammar, och länkar dels till en notis i Upsala Nya Tidning och till riktlinjerna för samarbetet som ligger publicerat på Östhammars Kommuns hemsida. Detta samarbete har de godaste intentioner. Prästen Andreas Sundström och rektor Sakarias Åkerman berättar att detta handlar om utökat stöd för elever som mår dåligt och att samarbetet är icke-konfessionellt. I riktlinjerna förtydligas det icke-konfessionella med följande text (min betoning):

"Den kanske viktigaste förutsättningen för att samarbetet ska kunna genomföras är att tydliga regler formuleras för hur skolans konfessionsfrihet ska kunna upprätthållas samtidigt som kyrkorna kan vara sin tro och tradition trogen. Därför behövs en öppenhet om respektive organisations motiv, samt en tydlig gränsdragning mellan konfession och konfessionsfrihet så att kyrkorna kan agera i sin profession utan att bedriva konfessionell verksamhet i skolan."

Men så förtydligar faktiskt inte dokumentet hur kyrkan ska vara sin tro och tradition trogen. "Kyrkan" i fråga är två församlingar, Frösåkers församling och Östhammars Missionskyrka. Om jag inte misstar mig om dessa församlingars tradition, så innebär det icke-konfessionella att man inte pratar om Gud om inte barnet ber om det samtidigt som man bär tydliga religiösa symboler som deklarerar att man tillhör en religion och vilken religion man tillhör.

Kyrkan betraktar sig helt uppenbart som en samhällsfunktion som sträcker sig bortom att arbeta direkt för Gud, en institution som ska göra gott i sitt eget namn och inte bara i Guds namn. Men självbilden delas inte av alla. Jag har svårt att komma bort från känslan att missionskyrkan är just konfessionell när de är "sin tro och tradition trogen", och även om det kanske inte yttrar sig genom att de tar upp frågan om Gud, sin församling och sin tolkning av kristendomen, så deklarerar de sin religiösa tillhörighet om de bär religiösa symboler, och om det väcker frågor hos eleven så kommer säkerligen missionskyrkan ta sin "tro och tradition" vidare till nya höjder.

Påståendet att vi lever i ett sekulärt samhälle kan vara extremt provocerande för någon som tillhör en gudlös religion eller för någon med en naturlig världsbild, när just kyrkan är den organisation som ska "göra gott" i skolan. Problemet är att vetenskaplig skepticism påbjuder föreställningen att verkligheten är en naturlig och gudlös plats, samt att det är just den vetenskapliga skepticismen som är skolans primära uppdrag att förmedla. Anklagelserna om att en religiös neutral skola kränker religionsfriheten hos de som tillhör en missionerande religion (såsom Östhammars Missionsskola gör), är inget bra argument, därför att även om kyrkan inte skulle få verka i skolan så kvarstår ändå kyrkans rätt verka i samhället i övrigt som alla andra, och även om inte kyrkan får verka i skolan behöver inte skolan vara ett hinder för den elev som vill praktisera sin religion på rasten.

Jag förstår att intentionerna är de bästa, vilket framgår av riktlinjerna, men hela projektet skriker av att kyrkan vill vänja barnen med sin närvaro, och när väl religionen kommer på tal så sitter vi naturalister och vetenskapliga skeptiker helt utan motbud till föreställningar om eget liv och himmelska pappor. Om kyrkans dogmer inte vore så förföriska, skulle den bristande respekten för sekularismen kännas mycket mindre problematisk. Till Östhammars Kommun vill jag också säga att det finns religiöst neutral hjälp att få, som kan fylla exakt samma funktion. Och om det visar sig att rektor Sakarias Åkerman dessutom själv är gudstroende, liknar detta samarbete korruption.

Religiösa krigare

Al Jazeera dokumentär om hur evangelikala kristna missionerar inom och genom den amerikanska krigsmakten, steget till korståg är inte långt.

Ofödda är fullvärdiga personer? Bara så länge det inte handlar om pengar

Ofödda är fullvärdiga. personer. Så brukar det låta från katolskt håll. Men det handlar förstås bara om att kontrollera kvinnors sexualitet. När man vill undvika skadestånd är det en helt annan diskussion. Så resonerar i alla fall det katolska sjukhuset St. Thomas More hospital. Läs mer i Slate.

"Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24)

25 jan. 2013

PR-företag utser Biskop Jackelén till 2012 års skånska opinionsbildare

Ett PR-företag vid namn Aspekta har tagit på sig själva att utnämna årets skånska opinionsbildare. Och till årets Skåneetta har de utsett biskop Antje Jackelén.
– Antje Jackelén är en engagerad och aktiv biskop. Hon föreläser, twittrar och skriver böcker och debattartiklar. Hon har initiativkraft, uthållighet, timing och fingertoppskänsla – sådant som utmärker en skicklig opinionsbildare. Under Almedalsveckan 2012 väckte Antje Jackelén till exempel debatt med ett uppmärksammat utspel om att Sverige har ett samtalsklimat om religion som inte gagnar tillväxt. Detta är bara en av hennes många opinionsbildningsinsatser under året som gått, säger Magnus Dahl, juryns ordförande i Skåneettan och till vardags VD för Aspekta AB, som arrangerar Skåneettan.
Där ser man, Magnus Dahl är alltså både VD för arrangörsfirman och juryordförande. Han har med andra ord utsett sig själv. Det inger ju förtroende bara det. Grattis biskop Jackelén!

Läs mer här: Dagen, Sydsvenskan, Skånskan, HD, NorraSkåne.

Tack till Camilla Grepe för tips.

Motiveringar till att vilja hindra abort efter våldtäkt

Tack vare Ulfs förra inlägg så snubblade jag över denna intressanta bild som illustrerar värderingar och personers motstånd mot abort efter en våldtäkt.

Datan är begränsad
"I also limited the sample to the year 2000 and later, and non-Hispanic whites ..."
och ni hittar det ursprungliga inlägget här.De siffrorna stämde inte med mina förutfattade meningar i allafall, så nu får jag ta och ändra på dem (mina uppfattningar, inte siffrorna). Speciellt är jag lite förbryllad över staplarna för män och kvinnor.

Den sexiga lögnen

Caroline Heldman talar om sexuell objektifiering av kvinnor: Vad det är, vad det resulterar i och vad som kan göra åt det.

Betraktarens öga


Turkisk muslimsk grupp i Österrike upprörd över att danska Legos version av ett amerikanskt Star Wars-bygge ser ut som bysantisk kyrka som sedan blivit moské

Globalisering är inte enkelt alla gånger. Hur många likheter ser ni mellan Hagia Sofia och Jabba the Hutts tillhåll såsom det skildras i Lego? Ni kan få några ledtrådar här nedanför tack vare en upprörd österrikisk turkisk grupp. För många likheter, helt uppenbarligen. Och detta måste därför vara en förolämpning. (Jag hängde inte riktigt med på det logiska hoppet där, jag erkänner.) Där finns ju både kupol, minareter, och  en hookah-rökande mördare. (Det är faktiskt de själva som påpekat det där sista.)
 

En ansvarig på Lego hävdar bestämt att bygget baserar sig på filmen (nedan), inte på Hagia Sofia. (Hagia Sofia är för övrigt en gammal kyrka.)

 

Läs mer hos Daily Mail.

Fri migration?

Jag är för öppna gränser - som långsiktigt mål. Jag är mot öppna gränser - i dagsläget.

Det skulle väl kosta för mycket? Fast varför ska pengarna vara det som avgör? Är inte medmänsklighet och frihet viktigare? Och hur är det egentligen med kostnaden, skulle den verkligen bli för hög? Frågan har nyligen aktualiserats i och med att Centerpartiet lagt in målet om fri migration som mål i sitt omdebatterade idéprogram. För detta har de anklagats avTino Sanandaji på DN Debatt att vara alltför styrda av nyliberaler, framför allt Johan Norberg. Centern själva har naturligt nog slagit ifrån sig tanken att de skull vara fjärrstyrda. Idag publicerar DN också ett svar från Norberg.

Här kan ni lyssna på en radio-debatt i frågan, mellan Norberg och Sanandaji.
Öppna gränser och fri invandring, hur bra är det för samhällsekonomin? Nyligen kom boken "Migrationens kraft, därför behöver vi öppna gränser" av Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. I boken argumentar argumenterar för att öppna gränser och fri invandring lönar sig. Men boken innehåller en rad felaktiga påståenden. Det hävdar nationalekonomen Tino Sanandaji, som är forskare vid Institutet för näringslivsforskning, IFN. Hör Tino Sanandaji och Johan Norberg debattera i Studio Ett.

Frågan jag ställer mig är hur det gick till när Centerpartiet blev Sveriges radikalaste parti. Och varför får de sådan kritik för detta? Och var står vänsterideologer i detta - varför har ingen sådan klivit fram till den fria migrationens försvar? Ur led är tiden.

24 jan. 2013

Humanist of the Year Award 2013

American Humanist Association kommer att ge Humanist of the Year Award 2013 till Dan Savange.

Vetenskaplig grund i skolan

Både undervisningen och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad - det ska finnas stöd i forskningen för de metoder skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut.
Skolverket inleder nu en utvecklingsinsats kring vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens - ”Forskning lyfter”. Ett behövligt och mycket välkommet initiativ.
Ett krav är att skolan ska använda ett vetenskapligt förhållningssätt. Det går ut på att lärare kritiskt ska granska och pröva enskilda faktakunskaper. Särskilt viktigt är att kritiskt granska källorna och vad det finns för stöd för dem. Faktakunskaperna ska också sättas in i ett större sammanhang och jämföras med annan kunskap. Ett vetenskapligt förhållningssätt ställer krav på både undervisningens innehåll och metoder.

Beprövad erfarenhet i skolan

Ur Skolverkets projekt "Forskning lyfter":
Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kunskapskällor som kompletterar varandra. Båda är lika viktiga för verksamheten i skolan. 

Evidens i skolan

Ur Skolverkets projekt "Forskning lyfter":
Ett annat centralt begrepp är att undervisningen ska vara evidensbaserad. Det uttrycket används inte i skollagen, men har blivit allt viktigt i samband med att utbildningars innehåll och former diskuteras. 
Idén med evidens är att systematiskt dra slutsatser från forskningen och lyfta fram de bästa metoderna. 
En tolkning av uttrycket evidens är att det finns vetenskapliga belägg för metoderna. En annan och snävare tolkning är att evidensen hänvisar till forskningsresultat som anses vara särskilt vetenskapligt säkra det vill säga den bästa tillgängliga kunskapen inom ett givet område.

23 jan. 2013

Sanna fakta om sjöhästar

22 jan. 2013

"Kometen väckte lusten till de stora frågorna"

Ulf Danielsson diskuterar livets mening i dagens SvD. Han har intressanta tankar, som vanligt.
– Vi har ett universum som är dött och meningslöst från början. I detta meningslösa uppkommer, i processer som i sig är meningslösa, levande organismer och så småningom tänkande varelser som börjar reflektera kring frågor som har att göra med mening. Det är något ganska vackert i bilden av ett dött meningslöst kosmos som så småningom börjar vakna till liv och via oss människor reflektera över varför detta kosmos över huvud taget finns till.

Om vikten av ett exakt språkbruk - till pedofilens försvar

Pedofili (av grekiska paisgenitiv paidos, "barn" och philia, "kärlek", "vänskap") är en beteckning för en vuxen människas sexuella dragning till prepubertala barn och barn i tidig pubertet (vanligtvis 12 år eller yngre).*

Jag har under väldigt lång tid varit upprörd över språkbruket som används kring sexuella övergrepp på barn. Föreställ er nyhetsrubriken i er morgontidning eller den ni ser när ni öppnar webbläsaren på morgonen, som ser ut som den nedan:
Observera att bilden är ett montage.
Originalrubriken lyder: "Leif GW jagar pedofiler på nätet"
I media och folkmun har begreppet "pedofil" blivit synonymt med "en person som begår sexuella övergrepp på barn", men pedofili är enbart en sexuell dragning precis som homo- eller heterosexualitet, är precis lika lite resultatet av något aktivt val och lika frånkopplat från någon aktiv handling. Det vore därför lika absurt att tala om att "jaga pedofiler" när man är ute efter att stoppa personer som begår sexuella övergrepp på barn som det vore att tala om att "jaga heterosexuella" när man är ute efter att förhindra våldtäkter. Dock är det just så man talar om pedofili.

I det uppmärksammade mangamålet* dömdes en person (som senare friades i Högsta Domstolen) för barnpornografibrott för att ha innehaft material som skildrade vad domstolen upplevde som minderåriga i sexuella situationer. Tecknade minderåriga, ska tilläggas, och vissa av dem inte ens människor. Så långt har sammanblandningen av begreppen "pedofili" och "sexuellt övergrepp på barn" gått att man till och med söker straffa personers preferenser trots att ett övergrepp aldrig begåtts. Uppenbarligen såg Tingsrätten och Hovrätten (de två instanser som dömde mannen som skyldig) med mildare ögon på mord än sexuellt övergrepp på barn, för hur ofta avbildas inte mord i serietidningar eller på film? Om de anser att man bör döma en person för fiktiva övergrepp på fantasibarn måste man väl i konsekvensens namn även döma personer för fiktiva mord på fantasipersoner?

De flesta pedofiler, homofiler, heterofiler mf begår aldrig några sexuella övergrepp. Som humanist dömer jag inte personer efter deras sexuella läggning utan enbart efter hur de behandlar andra människor. Det sätt som pedofiler behandlas på i media, att buntas ihop med personer som begår sexuella övergrepp, är ett fruktansvärt sätt att behandla sina medmänniskor på. Det är något som jag inte tycker att vi ska tillåta att det fortsätter. Gör som jag, var gång du ser en rubrik som den ovan, kontakta redaktören och gör din åsikt hörd!

Maila SVT på ts(at)svt.se

*http://sv.wikipedia.org/wiki/Pedofil
*http://sv.wikipedia.org/wiki/Mangadomen

Riksdagsmotion om självbestämmande vid livets slut

Det finns en liten grupp modiga politiker i Sveriges riksdag som driver frågan om aktiv dödshjälp. Nedan är avslutningen på motionen Självbestämmande vid livets slut.
Vi anser att i Sverige ska ingen behöva plågas till döds. Vi anser att det även här måste finnas utrymme för en lagstiftning som ger dödligt sjuka människor med mycket stora plågor rätt att avsluta sina liv i lugn och värdighet med hjälp av samhället i en rättssäker process. Vi uppmanar regeringen att utan ytterligare fördröjning tillse att en sådan process kan komma igång.
Vi vill att människans vilja ska respekteras och stöttas av samhället, även i livets slutskede. 
Stockholm den 3 oktober 2012

Eva Flyborg (FP), Helena Leander (MP), Staffan Danielsson (C)

En konspiration!

21 jan. 2013

What if?


Bilderna är tagna av den kvinnliga fotografen Boushra Almutawakel från Jemen. De digitala versionerna ovan kommer från Slate, där andra bilder finns att se. France 24 hade en kulturinslag om hennes bilder i förra veckan.

Uppfinnarens dilemma

20 jan. 2013

"Det är individer som har rättigheter ..."

En vanlig formulering ur ett sekulärhumanistisk perspektiv är:
"Det är individer som har rättigheter i demokratiskt samhälle, inte kulturer."

Exakt denna formulering står inte i Humanisternas nuvarande idéprogram. Det närmaste är:
Humanisterna vill inom ramen för den globala rörelse vi tillhör arbeta för en värld präglad av åsikts- och yttrandefrihet, respekt för oliktänkande och skydd för individens fri- och rättigheter. De mänskliga rättigheterna, såsom de presenterats och utvecklats i en rad internationella dokument och konventioner, uppfyller i stor utsträckning dessa ideal. Detta hindrar inte att Humanisterna i tolkningen av mänskliga rättigheter ser ett behov av att ytterligare stärka individens fri- och rättigheter på bekostnad av traditionellt och religiöst motiverade kollektiva intressen.
Heleneberg på Djurgården
Mattias Irving ställer frågor i en kommentar till ett annat inlägg, vilka breddar detta perspektiv från de klassiska mänskliga rättigheterna till ett allmänt frihetsperspektiv:
Om individen alltid ska få gå före kulturen, innebär det att Humanisterna motsäger sig statlig kulturmärkning av byggnader, eftersom den får följden att byggnadens ägare åläggs strikta varsamhetsbestämmelser och förlorar en stor frihet att hantera sin egendom efter sitt eget förnuft?
Undrar också hur detta påverkar Humanisternas syn på härledda frågor vilka i botten har sitt ursprung i svensk kultur, såsom restriktioner i bygglov nära vatten, vilket ju i grund och botten är en estetisk diskussion med starka band till en svensk kulturell vurm för orörd natur och enskildhet.
Det drabbar ofta enskilda som skulle vilja få bo vid vattnet men hejdas av andra boende längs sjön som ju strikt talat inte äger marken själva utan åberopar sig på tämligen luddiga estetiska begrepp med, som jag ser det, tämligen liten förankring i det praktiska förnuftet.
Humanisterna saknar uttalade åsikter i dessa frågor  men de bör ändå kunna besvaras ur en humanistiska värdegrund.

Därför var Bertrand Russell inte kristen

Bertrand Russells utmärkta Why I am not a christian, inspelad 1927. Kanalen bdwilson1000 har länkar till de olika avsnitten i texten och ytterligare information.

Skeptisk David Copperfield möter Uri Geller


Klippet visar en ung David Copperfield (världens främste illusionist, för den som inte visste) då han möter Uri Geller i mitten av 1970-talet i en talkshow.

Copperfield behandlar Uri Geller som han borde bemötas; en trollkarlskollega.

Uri misslyckas givetvis i sitt trick då Copperfield inte signalerar något. Uris dåliga försöka att få träff ändå är lika mediokert då som i dag.

Copperfield, som kanske är 19 – 20 år gammal, visar ypperligt bra attityd och behandlar Uri Geller på ett bra sätt. Imponerande.
Men notera Geller sista kommentar alldeles i slutet av klippet...

Det skrämmande är att det finns så många även i dag som tror att Uri Geller är äkta vara.

Alla livsåskådningar bör behandlas lika

Christer Sturmark skriver i ett debattinlägg i Sydsvenskan - Nej till trossamfund och vigslar (synnerligen dåligt formulerad rubrik) - vilket inleds:

Alla livsåskådningar bör behandlas lika. Religiösa organisationer ska inte ha juridiska uppdrag, varken vigsel eller begravningsväsende bör hanteras av Svenska kyrkan. 
I Norge föreslår nu livsåskådningsrådet, en kommitté tillsatt av kulturdepartementet, att kyrkan inte längre ska ha det juridiska uppdraget att viga personer. Den uppgiften ska utföras av staten.
Dettta borde vara självklarheter. Nuvarande situation är en rest från tiden då Sverige i stort var ett kristet land med en statskyrka och religionsfriheten var begränsad. Nu önskar Humanisterna att alla livsåskådningar behandlas liks, vilket av många kristna uppfattas som att Humanisterna är emot all religion.

Söndagspredikan: Om 666

19 jan. 2013

Förenade Humanister och bristen på saklig debatt


Förenade Humanister har under sin korta existens åstadkommit två saker. För det första en programförklaring med en massa påståenden om respekt, dialog, saklighet och debattstil som låter fin, men som i princip är helt tom i termer av vad de faktiskt vill. För det andra har de skrivit en artikel som direkt bryter mot allt detta. Den artikel som publicerades på SvD brännpunkt 130118 består av vaga anklagelser utan belägg blandat med rena påhitt. Det är den lägsta formen av debattinlägg. Den strider mot allt vi skulle lägga i begrepp som respekt, saklighet och hederlighet och vi lägger därför ingen särskild energi på att svara i de sakfrågor Förenade Humanister konstruerar. Detta handlar uppenbart om något annat. Oklart vad. Några exempel är dock på sin plats.

- att religionsfobiker skulle vara tongivande i Humanisterna är ett påstående som kräver såväl belägg som ett klargörande av vad det betyder. Nu är det bara tom retorik.
- påståendet att vi kritiserar alla inslag av religion i det offentliga är ett rent påhitt. Vi fick exempelvis kritik för att vi inte var tillräckligt starka motståndare ifråga om böneutropen i Fittja.
- påståendet att vi vill utrota all tro och diskvalificera människor från delar av samhället på grund av deras tro, är inte bara ett påhitt. Det är en ren lögn.
- vilka frågor som är viktiga och oviktiga presenteras som en objektiv fråga. Det är det inte.  Vi betraktar vissa saker som viktiga, Förenade Humanister får gärna fokusera på annat. Varför det skulle vara ett problem med olika inriktning är obegripligt.
- alla antydningar om civiliserad ton, goda relationer, positiv humanism och sansat debattklimat skrivs fram som om det vore självklart att Humanisterna står för motsatsen. Belägg, exempel och klargöranden lyser dock starkt med sin frånvaro, vilket gör det till tom retorik snarare än kritik värd att ta på allvar.


Det är naturligtvis helt acceptabelt att vara kritisk mot förbundet Humanisterna. Om ingen var det vore det ett tecken på att vi inte säger något. Det Förenade Humanister ägnar sig åt förtjänar inte att kallas kritik. Det är rimligt att den som är kritisk uppfyller åtminstone två kriterier för att förtjäna respekt och för att betraktas som intellektuellt hederlig. Man talar om vad det är man är kritisk mot, och man gör det så konkret att det går att antingen bemöta eller förändra. Dessutom håller man sig till sanningen och hittar inte på det man kritiserar. 


Förenade Humanister uppfyller inget av dessa kriterier. Därmed har de på ett flagrant och grundläggande sätt brutit mot de fina principer de själva formulerat och skapar inget vidare  förtroende för sig själva som deltagare i en konstruktiv debatt.

Sakfrågorna och den kritik som kan riktas mot Förbundet Humanisterna diskuterar vi gärna med vem som helst som vill föra den diskussionen sakligt och hederligt. Där ingår uppenbart inte Förenade Humanister.

Anna Bergström Styrelseledamot Humanisterna
Per Dannefjord Vice ordförande Humanisterna
Staffan Gunnarson Vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen

Lycka till, Förenade Humanister!

Hänvisningarna till Monty Pythons Ett herrans liv från 1979 stod som spön i backen när Förenade Humanister bildades av bl.a. Per Petterson med en tydlig polarisering mot Humanisterna. Religionskritiken var problematisk. Av uppenbara skäl är religionskritik en extremt viktig uppgift, men allt kan inte passa alla och Förenade Humanister vill inte delta i den. Sketchen från Monty Python-filmen handlar om att en knappt märkbar nyansskillnad i politiska åsikter är grund nog för motståndsrörelsen att splittras till nya grenar, men Förenade Humanister har varit väldigt tydlig med vad man ogillar med Humanisterna. Mina sympatier stannar där religionskritik råder, eftersom det är där jag anser att den intellektuella hederligheten finns. Jag anser att vetenskaplig skepticism är något positivt och något eftersträvnadsvärt, och att religiösa föreställningar snarare förutsätter viljan att tro trots evidens än ett skeptiskt förhållningssätt. Alltså, den avvikande uppfattningen är tydlig och att bilda ett nytt förbund är helt rätt. Jag stöttar dem i många frågor, jag har en avvikande uppfattning i vissa, och att få möta någon förenad humanist i debatt för att diskutera varför vi skiljer oss där vi skiljer oss, skulle kännas mycket trevligt.

Inspiration


CIW: Edison Talks: Jason Silva from Chicago Ideas Week on Vimeo.

"The Story of Inheritance"

18 jan. 2013

Kritik av Humanisterna

Förenade Humanister beskriver ikväll sitt nystartade förbund på SvD Brännpunkt - Humanism skall inte vara anti-religion. Det blir mer och mer uppenbart att de tar sin utgångspunkt och energi i ett kraftfullt avståndstagande från Humanisterna. Om deras kritik av Humanisterna är rättfärdig får var och en fundera på.
Givetvis är det humanismens uppgift att visa upp vetenskapen och det mänskliga förnuftet som lösningar på de problem människan ställs inför idag. Den uppgiften går inte att ge avkall på. Det är dock inte humanismens uppgift att söka utrota alla former av tro eller diskvalificera människor från vissa delar av samhället enbart för att de har en tro. Dels är religionsfriheten en mänsklig rättighet, dels finns det så många viktigare frågor att hantera för humanister.
Humanisterna i Sverige har gått allt mer mot att driva en antiteistisk linje snarare än en humanistisk. Kritiken mot alla inslag av religion i det offentliga har blivit vardagsmat. Ibland är inläggen sakliga och förnuftiga, men många kommentarer i olika medier, speciellt de sociala, visar på en skrämmande antagonism gentemot troende och alla former av religion. Det är inte nödvändigtvis de officiella representanterna som står för dessa åsikter, men det är den mediebilden som förmedlas till utomstående och som dessutom förmår människor att lämna Humanisterna, då det inte är en retorik de vill förknippas med. 
Vi tror tyvärr att Humanisternas ovilja att hantera denna utveckling nu har gått så långt att det är svårt att rädda varumärket. Vi anser också att det som framför allt behövs för att ytterligare driva de humanistiska idealen vidare är mer dialog, förståelse och över huvud taget ett sansat debattklimat. Med en civiliserad ton och goda relationer till motståndarsidan, är det lättare att också angripa sakfrågor utan att mötas av reflexmässiga motangrepp. Vi förespråkar en positiv humanism, som anlägger en helt annan ton i debatten och kan skapa ett helt annat debattklimat.
De två sista meningarna är värda att läsa än en gång och då tänka på vad Förenade Humanister skrivit  om Humanisterna i styckena ovan.

Antisemitism i norsk moské

Fritanke i Norge rapporterar om öppen antisemitism uttalat av två ledare från en av Norges största muslimska samfund. Uttalandet gjordes i samband med en rapport som visar att invandrare till Norge från Asien och Afrika anser att mediabevakningen av invandrare är negativ.
«– Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?
– Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene - det er det som ødelegger.»
 
«– Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?
– Aldri vært noe bra.
– Hvorfor ikke?
– Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier Sarwar.»
Ledarna för moskén i Oslo sprider två klassiska antisemitiska bilder, att judarna har makt över och via media, samt att judarna har sig själv att skylla när det drabbats av förföljelse och folkmord. Hitler och Nazityskland mördade inte judar för att de var ett "oroligt folk", utan för att nazisterna trodde på och odlade samma konspirationsteorier som uttrycks i Norge idag.

Det skall bli intressant att se vilka följder dessa antisemitiska uttalanden får. Antisemitism måste uppmärksammas och bekämpas, även när den uttrycks av företrädare för andra minoriteter i samhället.

Tipstack till Lars

Sanna fakta om marulkartade fiskar

Nej, man har inte hittat liv från rymden i en meteorit

Ni som undrar vad jag yrar om kan läsa den här genomgången hos den fantastiska bloggen Bad Astronomy. Missa heller inte den väldigt underhållande diskussionen på Greg Ladens blogg (klimatförnekaren och självutnämnde "skeptikern" Anthony Watts menade nämligen att rapporten om utomjordiskt liv såg övertygande ut ("It looks convincing"), något som Greg Laden var ofin nog att göra sig lustig över). PZ Myers har också bloggat om det hela.

Hur dålig är studien om liv i rymden? Alla bilder på "fossiliserade kiselalger" i studien är bilder av nutida sötvattenkiselalger. De är inte fossiliserade. Och meteoriten verkar inte vara en meteorit.

The People's Front of Förenade Humanister

Sektbildning?Detta apropå den nybildade föreningen Förenade Humanister. Den officiella utannonseringen av föreningen kommer tydligen, som sig bör i det här sammanhanget, i tidningen Dagen.

EDIT:
Glöm heller inte att det redan finns tre andra alternativa humaniströrelser:
EDIT2:
Nu har Dagens artikel kommit. Här kan ni läsa om den nya föreningen/förbundet/sammanslutningen:
Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, tycker att Schedvins och Petterssons initiativ är positivt, men menar att den typ av livsåskådningsdialog som det nya förbundet efterfrågar redan finns.
– Vi kommer att fortsätta kritisera religionsuttryck där mänskliga rättigheter kränks, men i just i det här fallet tror jag snarare att det handlar om en intern maktstrid inom Unga humanister, säger han.

17 jan. 2013

Humanismen sprider sig

Ännu en Humanistisk organisation har bildats, Förenade Humanister. Det är en förening grundad av Per Pettersson, Jessica Schedvin, Staffan Betnér (samtliga tidigare aktiva i Unga Humanister) med flera. Syftet är att arbeta med ökad dialog mellan olika livsåskådningar och verka för en positiv humanism.

I Förenade Humanisters principprogram anges inga konkreta fokusområden för dem, utan det beskriver en allmän sekulär humanistisk hållning. Det enda jag ifrågasätter finns i avsnittet Dialog:
Den som vill påverka attityder i samhället måste föra en dialog. Envägskommunikation tillhör en förfluten era. I det moderna samhället måste dialog och påverkan börja med ömsesidig förståelse och fokus på det som förenar. Vi vill se ett öppet samtalsklimat med respekt för varandras åsikter.
Självklart är det viktigt med dialog och förståelse, men hur man skall kunna respektera åsikter man anser är felaktiga eller till och med skadliga förstår jag inte. För mig går tankarna till akta, vörda och värdera när jag läser ordet respektera. De debattinlägg de hittills skrivit riktade mot Humanisterna visar inte att de respekterar Humanisternas åsikter, men det blir förhoppningsvis ändring på det nu. Ingen livsåskådning skall särbehandlas.

Förenade Humanister är ett välkommet initiativ  det är glädjande att sekulär humanism engagerar många och att idéerna sprids i många former.

Tillägg: Reportage i tidningen Dagen där även Ralf Damaschke och Christer Sturmark kommenterar.

Så älskade Gud världen


Jaha. Kollar man upp informationen i bilden här ovanför visar det sig att det inte finns några dokumenterade fall av Candiru i urinrör, men däremot i vaginor (se kommentarerna). Beklagar att jag fört vidare felaktiga uppgifter, men se upp för fisken om du är född till kvinna.

"Why I Raise My Children Without God"


Finns det goda skäl att hålla Gud borta från barns uppfostran? Signaturen TXBlue08, mamma till två tonåringar, listar många goda skäl i en väldigt uppmärksammad artikel hos CNN: "Why I Raise My Children Without God". Läs den och tyck till.
A God does not protect the innocent.
He does not keep our children safe. As a society, we stand up and speak for those who cannot. We protect our little ones as much as possible. When a child is kidnapped, we work together to find the child. We do not tolerate abuse and neglect. Why can’t God, with all his powers of omnipotence, protect the innocent
För att vara lite personlig så har frågan om religion inte kommit upp så mycket här hemma hos mig. Jag har tre barn som är nio, tretton och tretton. Det är dock inte så att de inte utsatts för religion av sin omgivning. Det yngsta av mina barn har gått på kyrkokören i Nacka kyrka och fått höra om "Jesus trollkarlen", eller i alla fall var det så prästen la fram det; Jesus kunde göra vin av vatten, återuppväcka människor från det döda och gå på vatten! Mirakelhistorierna kanske göms undan av Svenska kyrkan, men de är ju väldigt praktiska att ha när man pratar med barn.

De två största fick i Sverige en amerikansk klasskamrat vars föräldrar var här som missionärer. Det blev en del intressanta samtal med pappan om kreationism innan de tyvärr var tvungna att flytta till en annan sida av staden. Jag uppmuntrade pappan att berätta om Jesus för barnen, men det verkar inte gjort något större intryck.

Här på Filippinerna är det förstås en annan sak. Religionen är ständigt närvarande, både katolicism och annat. Barnen har klasskamrater av alla möjliga trosinriktningar. "Vad är vi?" har jag blivit frågad när man ska fylla i religionstillhörighet på blanketter, och svarat "Det får du själv bestämma när du blir stor, skriv vad du vill så länge." Nu har de upptäckt min bok, så nu står det "None" i religionsrutan. Jag hade egentligen velat att det skulle stå "Haven't decided," men det är ju faktiskt inte mitt val.

Hur har ni det hemma hos er?

Det rationella i att hålla det irrationella för sant

I sin nya bok The world until yesterday ger Jared Diamond en förklaring till varför religioner innehåller irrationella försanthållanden. Att hålla högst orimliga påståenden för sant, fungerar som markörer på att du verkligen är hängiven din egen grupp. Någon det går att lita på.

Ett utdrag ur boken, som handlar om vad vi kan lära av traditionella samhällen, finns att läsa i Salon:
A recent interpretation among some scholars of religion is that belief in religious superstitions serves to display one’s commitment to one’s religion. All long-lasting human groups — Boston Red Sox fans (like me), devoted Catholics, patriotic Japanese, and others — face the same basic problem of identifying who can be trusted to remain as a group member. The more of one’s life is wrapped up with one’s group, the more crucial it is to be able to identify group members correctly and not to be deceived by someone who seeks temporary advantage by claiming to share your ideals but who really doesn’t. If that man carrying a Boston Red Sox banner, whom you had accepted as a fellow Red Sox fan, suddenly cheers when the New York Yankees hit a home run, you’ll find it humiliating but not life-threatening. But if he’s a soldier next to you in the front line and he drops his gun (or turns it on you) when the enemy attacks, your misreading of him may cost you your life. 
That’s why religious affiliation involves so many overt displays to demonstrate the sincerity of your commitment: sacrifices of time and resources, enduring of hardships, and other costly displays that I’ll discuss later. One such display might be to espouse some irrational belief that contradicts the evidence of our senses, and that people outside our religion would never believe. If you claim that the founder of your church had been conceived by normal sexual intercourse between his mother and father, anyone else would believe that too, and you’ve done nothing to demonstrate your commitment to your church. But if you insist, despite all evidence to the contrary, that he was born of a virgin birth, and nobody has been able to shake you of that irrational belief after many decades of your life, then your fellow believers will feel much more confident that you’ll persist in your belief and can be trusted not to abandon your group.

16 jan. 2013

Varken nya eller ateister

Jesuitbrodern Guy Consolmagno vid Vatikanobservatoriet berättar om sin syn på "new atheists". Han beskriver Dennet och Dawkins m.fl. som 15-åringar som just upptäckt förnuftet. Sedan är de inte ateister heller, eftersom de tillber sanningen.
"...if [the Church] shall have defined anything to be black which to our eyes appears to be white, we ought in like manner to pronounce it to be black." - Ignatius av Loyola
Consolmago verkar i en tradition av självbedrägeri.

Världens mest lästa bok...?

Biohacking für alle

15 jan. 2013

Bra beslut i Europadomstolen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nu kommit med utlåtanden i de fyra fall av hävdad diskriminering av kristna. I tre av de fyra fallen har domstolen förklarat att det inte rör sig om diskriminering.

Andrew Copson, British Humanist Association, kommenterar:
The European court applied exactly the same tests and measures that we have been advocating for years. They asked the question “Will this manifestation of a person’s religion interfere with the rights of others?” In three out of the four cases they found it would and rightly dismissed them.
Detta är en bekräftelse på att religionsfriheten endast ger rätt att manifestera sin tro, så länge det inte kränker rättigheterna för andra personer. I ett av de avvisade fallen hade en äktenskapsrådgivare vägrat ta emot homosexuella par. Domslutet är en bekräftelse på att homosexuellas rätt till likabehandling går före religiösas rätt att följa sin trosuppfattning. Mycket sunt.

Läs mer hos EHF.

Svinaktig uppgörelse

14 jan. 2013

Den ärliga lögnaren

Vill alla ha en sekulär och humanistisk värdegrund?

I Barometerna publicerades en replik på Därför behövs Humanisterna. Repliken är skriven av Vesa Anala som argumentarar för att: "Sverige behöver flera övertygade kristna utrustade med sunt förnuft och som vågar ifrågasätta moderna myter". Hans exempel på moderna myter är evolutionsteorin. När någon håller de kristna myterna för sanna, samtidigt som de förkastar evolutionsteorin, finns rimlingtvis inget sunt förnuft närvarande. Styrkan på ens försanthållanden bör stå i proportion till tillgängliga evidens.

Idag publiceras en slutreplik skriven av Helena Modin - Lika värde oavsett tro. Modin struntar i att bemöta Annalas villfarelser, utan håller fast i budskapet i det ursprungliga inlägget:
Det är från människan det humanistiska budskapet utgår, och denna humanistiska kärna finns att hitta i de allra flesta religioner som inte färgats av politisering och maktmissbruk. Därför är det olyckligt att ett modernt samhälle ska tillåtas bygga en grund på en specifik utvald religion. Annala utesluter därmed alla de som inte bekänner sig till just hans utvalda religion. Och det är exakt det som Humanisterna önskar förhindra genom att arbeta för ett sekulärhumanistiskt samhälle där ALLA tillåts medverka i den komplexa gemenskap vi idag lever i och som vi anser ska vila på en sekulär humanistisk värderingsgrund som alla människor kan bekänna sig till.
Frågan är om alla vill bekänna sig till en sekulär och humanistisk värdegrund.

"Varifrån kommer känslor och värderingar?"

Nya Sans har precis kommit ut. Där har jag en artikel jag är sällsynt nöjd med själv, så jag länkar till den även här. Men låt nu inte det hindra er från att köpa tidningen - Sans innehåller som vanligt många bra artiklar.
___________________________________

Varifrån kommer känslor och värderingar?

Hur kan kärlek och smärta uppkomma ur materiella processer? Varifrån kommer tankar om rätt och fel? Svaret på det finns långt tillbaka i livets historia. Primitiva känslor och värderingar finns till och med hos organismer utan nervsystem.

Här är ett forskningsresultat som kanske kan komma som en lättnad för alla lärare: det behövs inte någon hjärna för enkel inlärning – det verkar inte ens krävas flera celler. Detta är fortfarande ett kontroversiellt resultat, men den encelliga organismen Paramecium caudatum, ett toffeldjur, kan med hjälp av milda elektriska stötar läras att föredra antingen mörker eller ljus. Lärare bör kanske inte anamma elstötsmetoden, men märkligt nog uppskattar Paramecium-cellerna stötarna och rör sig mot det tillstånd – antingen ljus eller mörker – som de lärt sig att förknippa med dem.


Läs resten av artikeln här.

13 jan. 2013

Är det dags för alla religioner att acceptera evolutionen?

Tydligen inte, om man skall ta intryck av dagens avsnitt av BBC Big Questions. Richard Dawkins kommenterade programmet via twitter:
Today's "Big Questions" clearly revealed how religion poisons thought processes. Nobody's born that stupid, it's religion that does it.
Dawkins förtydligade att det också finns andra vägar som leder till idioti.


I debatten nämns en konferens om Islam och evolutionen. I Guardian har det skrivits en rapport från denna. En av föredragshållarna, Yasir Qadhi, förklarar i ett tal på åtta minuter sin syn på Islams relation till vetenskapen.

Blanda inte ihop förnuft och hat

Låt mig bjuda på lite goda nyheter. För några år sedan gjorde den för skeptiker kände vetenskapsmannen Phil Mason en poäng av att Internet är platsen dit religioner kommer för att dö. Där efter rapporterar Relevant Magazine att pastorer själva anser att Internet är farligt för religionerna. Alla troende måste förhålla sig till detta, och beroende på hur bokstavstrogen man är, reagerar man olika.

De mest extrema kristna skapar så kallade white lists för sina barn. Det innebär att de vuxna filtrerar bort de filosofiska idéerna som exponerar verkligheten som naturlig och gudafri. Om barnet inte har något speciellt intresse av att försanthålla just mammas och pappas dogmer är informationskontroll effektivt. Nackdelen blir att om barnet råkar få en skymt av hur vacker den naturliga värden är, väcker det en nyfikenhet - det sätter barnet i kontakt med vetenskapsmannen den har i sig. Och vetgirigheten sätter barnet i kontakt med The Internets - platsen dit religioner kommer för att dö.

Troende kristna som förstår den intellektuella problematiken med gudar, änglar och demoner hanterar snarare detta genom att framställa sin tro som något sofistikerat och djupt. Här gäller det att inte vara ärlig med att Gud är ett övernaturligt väsen från en bronsåldersreligion. Stefan Einhorn odlar myten om verklighetens trivialitet och vidskepelsens storhet och djup i sitt agnostiska manifest. Varje människa har "rätt att tro på frånvaron av en metafysisk verklighet eller förhålla sig öppen till livets mysterium" heter det.

Det som sektmedlemmar och mer liberala ändå kan enas om, är att man ska ge barnen en religion. I Sverige har vi den återkommande debatten om huruvida det är farligt att låta skolan vara ett undantag från det ständiga påstådda behovet av välsignelse. Helle Klein anser att "idén att ta bort religionen tror jag är rent skadlig för barns och ungdomars lärande", min emfasering.

Vi har alltså Guds trogna lärljungar i alla läger, men kanske att den lite mer vetenskapliga världsbilden kan vinna ändå. Den påstådda faran med Internet är tillgången på matnyttig och användbar information, och religion har inte utvecklats att fungera i kunskapsorienterade miljöer. Nästan alla religioner har utvecklats i andra tider, och när man tittar på undantagen, såsom scientologin, hittar man även informationskontrollen som ett brev på posten. Av denna anledning anser jag att gratis och lättillgänglig kunskap är något som vi bör värna. Avfärdandet av gudar och andra övernaturliga väsens existens är en konsekvens av denna kunskap, inte en konsekvens av bristande respekt eller hat. Hatanklagelserna är inte korrekt adresserade.

Om ateister styrde världen

12 jan. 2013

"En materialists ande"

I senaste numret av magasinet SANS skriver Lena Andersson om en materialists ande. Texten är en bearbetning av ett föredrag som hölls inför en kristen församling hösten 2011. Slutsats: En materialists ande finns inte.
Insikten om alltings ursprung i material är tankens disciplinerande spärr mot lättjan och mysticismen.
Föredraget finns nedan för er som vill se originalet och er som inte läser Sans.

Kristendomens födelse

Katolska präster menar att samkönade äktenskap är religiös förföljelse

Samtidigt i Storbritannien har en fjärdedel av landets katolska präster skrivit på ett brev till the Telegraph där man menar att samkönade äktenskap är en form av religiös förföljelse och något som Henry VIII skulle kunnat hitta på.

Det är som så ofta i kristna sammanhang offerkortet som kommer fram. (Den som tycker att katolska kyrkan har en poäng att de blivit förföljda sedan Henry VIII kan lämpligtvis slå upp Maria I av England (aka "Bloody Mary") och kontemplera vad som hände när katolikerna själva fick makten: hon lät bränna nästan 300 personer levande på bål.)
The priests write: “After centuries of persecution, Catholics have, in recent times, been able to be members of the professions and participate fully in the life of this country.
“Legislation for same sex marriage, should it be enacted, will have many legal consequences, severely restricting the ability of Catholics to teach the truth about marriage in their schools, charitable institutions or places of worship.
Det är svårt det där med mänskliga rättigheter. Är det på något sätt rimligt att inte tillåta samkönade äktenskap bara för att det hindrar katolska kyrkan att framföra sitt hatbudskap? Låt oss göra jämförelsen med äktenskap mellan människor av olika "ras". Kan det verkligen tillåtas? Det hindrar ju rasistiska organisationer från att framföra sina hatbudskap. Den som fått för sig att idéerna om människors lika värde och lika rättigheter har sin grund i kristna värderingar har mycket att lära från det här utspelet.
Last night the Bishop of Portsmouth, the Rt Rev Philip Egan, one of the signatories, insisted that the comparison with the penal laws was “dramatic” but not an exaggeration.
“It is quite Orwellian to try to redefine marriage,” he said.
“This is strong language but something like this totalitarian.
“I am very anxious that when we are preaching in Church or teaching in our Catholic Schools or witnessing to the Christian faith of what marriage is that we are not going to be able to do it – that we could be arrested for being bigots or homophobes.”
Bigots AND homofobes är den rätta formuleringen. Men arrestera dem så de får ännu ett offerkort att spela? Nej, låt dem prata så folk ser vad de står för. Låt dem propagera sig ända in i historieböckerna, sektionen för i princip utdöda religioner.

”Dödsinjektioner inte förenliga med svensk läkaretik”

Det har publicerats ett till inlägg på DN Debatt i dödshjälpsdebatten, med motargument från någon som verkligen diskuterar dödshjälp.
Läkarens uppgift är att bota, lindra och trösta och att inte skada. Därför är en dödlig injektion eller ett dödspiller inte förenligt med svensk läkaretik. Vi är däremot skyldiga att lindra svåra symtom, även med terminal sedering om så behövs. Det handlar då om kvalificerad symtomlindring och inte om dödshjälp ur medicinsk synpunkt. Om man etiskt och politiskt i Sverige skulle göra det möjligt att köpa ett ”dödspiller” på apotek för att exempelvis ta detta i kretsen av sina närmaste, så är det enligt min mening ett beslut som ligger utanför den medicinska professionen.

11 jan. 2013

Att tolka och tolkas

En snärre kontrovers har inträffat inför presedent Obamas invigningsceremoni om en dryg vecka. Det har visat sig att en präst som bjudits in till ceremonin är tydligt emot lika rättigheter för HBTQ-personer och han finner sitt stöd för detta i Bibeln. Detta är inte passande för Obamaadministrationen som har helt andra och mycket bättre åsikter om homosexuellas rättigheter. Därför får inte prästen delta.

Dock skall presidenten, när han svärs in i ämbetet, hålla sin hand på den bok ur vilken den icke önskvärda prästen finner stöd för sina åsikter. Detta görs för att, så som Lawrence O'Donnell uttrycker det:
"...make you believe, that he really believe what he's saying in the oath of office, even thou the book is filled with things that you and he do not believe."
Men Bibeln kan ju tolkas och läsas med förnuft, säger vän av ordning. Men varför kan då inte prästen tolkas välvilligt? Man kan helt enkelt bortse från hans homofientliga åsikter denna dag, svarar jag. Mitt förslag till Obama är att han utesluter prästen och använder Jefferson Bibel, då är presidenten konsekvent.

Lawrence O'Donnells kommenterar i msnbc händelsen och bibeltolkning med skärpa och sting.Lawrence O'Donnells utläggning finns även här i lite bättre kvalité.

Dödskult

Inte Ku Klux Klan - Spanskt påskfirande.

Och det kristna argumentet mot assisterad dödshjälp är ... nazismen

Det finns många rationella argument att fundera över i dödshjälpsdebatten - diskussionen är på intet sätt lätt, eller svaret självklart. Men denna väsentliga diskussion lyser med sin frånvaro i det svar på Sumner och Tännsjös artikel som DN publicerar idag; ett svar skrivet av de båda fellowsarna vid Claphaminstitutet Stefan Gustavsson och Per Ewert. Istället för argument öppnar artikeln med följande.
För en tid sedan fick holländske Henk Reitsemas farfar diagnosen lymfcancer. Beräknad livstid var tre år. Under de första 18 månaderna skulle symptomen vara milda; under de sista 18 månaderna mer aggressiva. 
Trots att dödshjälp är lagligt i Nederländerna, bad han inte att döendet skulle förkortas. När han däremot bad om smärtstillande för starka smärtor i ena benet, drabbades läkaren på hans ålderdomshem av ”medlidande” och satte – utan familjens vetskap - in en morfinkur med syftet att patienten skulle överdoseras och dö. Först efter en vecka uppdagades läget, men då var det försent att vända processen. Läkarens medlidande hade dödat en patient.
Det är lite svårt att förstå vad det här barmhärtighetsmordet - att medvetet ta livet av någon mot dennes uttryckliga önskan är inget annat - har med dödshjälpsdebatten att göra. Dödshjälp "innebär att en läkare genom injektion av ett visst läkemedel påskyndar döden för en person som lider av en obotlig och plågsam sjukdom och som själv begärt detta."

Men det blir värre. I tredje stycket är det dags för nazismen.
Även historien ger sin varning. Läkarkåren under Tredje Riket anammade anmärkningsvärt lätt tidsandan och påbuden om att göra sig av med mindervärdiga människor. Viljan att göra en ”god samhällsinsats” och bibehålla sin medicinska legitimitet vägde tyngre än samvetets röster.
Nazisternas mord på "mindervärdiga" har ingenting alls med dagens dödshjälpsdebatt att göra.

Efter denna öppning refererar man så till en rapport från 1991 i Holland som visade att doktorer där dödat mer än 1000 människor utan att dessa önskat detta. Det här var alltså innan man införde lagstiftningen om dödshjälp i Holland, den kom 2001, så rapporten har heller ingenting med legaliserad dödshjälp att göra. Barmhärtighetsmord är en fråga som måste diskuteras separat och en fråga där det lätt kan gå fel - vilket nazisterna är ett klart exempel på.

Man refererar slutligen också till Els Borst, hälsoministern som drev igenom Hollands dödshjälpslag 2001. Gustavsson och Ewert påstår att hon sagt att hon ångrat det snabba införandet av lagstiftningen. Problemet är bara att Els Borst uppgett sig felciterad, hon har inte ångrat någonting.

Ewert och Gustavssons inlägg är inte ett seriöst inlägg i debatten om assisterad dödshjälp. De diskuterar barmhärtighetsmord, en helt separat fråga med helt separata argument att beakta som mycket lättare leder till ett klart nej. Sumner och Tännsjö har försökt initiera en debatt om assisterad dödshjälp. Den diskussionen är mycket svårare och kräver eftertanke - inte bara reflexmässiga referenser till nazism och mord, eller falska citat.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se