28 feb. 2013

St:a Katarinastiftelsen

St:a Katarinastiftelsen som är en del av Svenska Kyrkan, Stockholms stift, riskerar att behöva stänga sin verksamhet. Ett flertal debattörer inklusive Christer Sturmark anser detta vore olyckligt och önskar att Stiftledningen tänker om - Stockholms stift raserar sitt kulturarv:
S:ta Katharinastiftelsen grundades 1950 av en av Sveriges första kvinnliga präster, pionjären Margit Sahlin. Sahlin såg behovet av en mötesplats mellan kyrka och samhälle. S:ta Katharinastiftelsen har sedan dess fyllt en viktig funktion vad gäller de reflekterande, fördjupande samtalen om livsåskådning, tro, samhälle och kultur. Hit har tongivande teologer, författare, kulturpersonligheter och samhällsbärare från politik och näringsliv kommit för samtal med varandra och med en publik. Dialog, mångfald och gränsöverskridande möten är S:ta Katharinastiftelsens ledstjärna. Metoden är det reflekterande samtalet där människor får tala till punkt, inte konfrontation och ”one-liners”.

"Varför vi är emot manlig rösträtt"

En parodi på kritiken mot kvinnlig rösträtt, ur Are Women People? (1915) av Alice Duer Miller. Alla verser i boken finns att läsa hos Projekt Gutenberg.

När den där rösten i ditt huvud pockar på uppmärksamhet...


27 feb. 2013

Verkligen intelligent design


Jesus Christ Superstar

"... to hell I will go"

But when I am told that I must believe this, and at the same time call this being by the names which express and affirm the highest human morality, I say in plain terms that I will not. Whatever power such a being may have over me, there is one thing which he shall not do: he shall not compel me to worship him. 
I will call no being good, who is not what I mean when I apply that epithet to my fellow creatures; and if such a being can sentence me to hell for not so calling him, to hell I will go.
- John Stuart Mill,
ur An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy, s. 103.

26 feb. 2013

Finns helvetet?

BBC the Big Questions diskuterade i söndags helvetes existens, nja . En sak många kristna och muslimer är överens om är att helvetet finns. Dock finns det stora olikheter om vad som händer där. Beläggen för att helvetet finns saknas dock helt i debatten, förutom referenser till respektive helig text. helvetets existens verkar istället vara en förutsättning för att deras gudsbild skall vara förståelig eller meningsfull. Eftersom beläggen för saknas, vore det rimligt att överge gudsbilder som kräver ett helvete. Gudsbilder vilka skapar lidande (ibland av helvetiska proportioner) i det enda liv vi med säkerhet har.

"Detta bör stärka vår fruktan för att hamna i Helvetet och göra så att vi uppriktigt dyrkar Allah med hopp om Hans skydd ifrån dess hetta och smärta"

Har ni något barn som undrar över islam så finns det en informationssida att vända sig till: islamforbarn.se. Det är en något bisarr upplevelse att i glättigt leksaksbrochyrsformat få läsa om de eviga plågor som väntar oss. Varför detta budskap? "I detta kapitel ska vi insha Allah att gå igenom en del av dessa texter. Detta bör stärka vår fruktan för att hamna i Helvetet och göra så att vi uppriktigt dyrkar Allah med hopp om Hans skydd ifrån dess hetta och smärta." Det är en vedervärdig plats de hittat på för barn som inte lyder och lyssnar.
Bland alla de skapelser vi känner till så är Helvetet den mest avskyvärda. Det är en ful, smutsig, mörk,ondskefull, vredesfull, smärtfull, skoningslös plats. Det finns inget skrämmande monster vi någonsin hört om eller drömt om som kan jämföras med Helvetets förskräcklighet.
[...]
Helvetets innvånare kommer inte få tillåtelse att dö och slippa undan allting eftersom döden själv redan har blivit slaktad inför deras egna ögon. De kommer att få leva för evigt i elände,förtvivlan och förnedring-ett liv värre en döden!


Sen finns en del rätt skruvade påståenden som väl inte direkt ökar trovärdigheten:
Helvetets innvånare kommer att vara väldigt stora. Och pga av att deras enorma kropp ska täckas med ett enormt skin så kommer plågan och smärtan att vara mycket värre.
Abu Hurayrah (anhu) rapporterade att Profeten (s) sade:
”En förnekars kindtand kommer att vara lika stor som Uhud berget. Och hans skin kommer att vara så tjockt likt distansen på en tre nätters resa.” Muslim, at-Tirmidhi och andra.
Och Abu Hurayrah (anhu) rapporterade att Profeten (s) sade:
”Distansen mellan en förnekares axlar kommer att vara som en tre dagars resas ditans för en snabb ryttare.”
[...]
Trorts deras tjocka skin så kommer de att bli fullkomligt brända av Elden.
Dessa enormt tjocka lager av skin kommer hela tiden att förnyas efter att de brunnit så att förnekarna aldrig slipper känslan av plågan och smärtan.
Allah (swt) säger:
”Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denna eld-i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis.”
Sura an-Nisa’4:56
 Jag vet inte om "vis" är det rätta ordvalet. Fast det är ju Guds eget.

(Tack till Mikael Svanholm för länktips.)

The Rationalist Association

The Rationalist Association i Storbritannien är en organisation som gör sprider och förespråkar humanism, förnuft och sekularism.


About the Rationalist Association from Caspar Melville on Vimeo.

25 feb. 2013

Kristet motiverat kunskapsförakt

Idag skriver Lennart Holmblom (inte konstnären - läraren) på tidningen Dagens hemsida att Skolinspektionens kritik mot Malmbäcks skola är obefogad. Enligt Holmblom har Skolinspektionen påpekat att en diskussion om evolution kontra skapelse måste ske på vetenskaplig grund. Jag har faktiskt inte sett någon sådan kritik, men Lennart Holmbloms föreställningar om vetenskap och utbildning är så förfärande att de måste kommenteras.

Först berättar Holmblom att han genomskådat vetenskapen. Evolution kan inte alls förklara arternas mångfald, utan ska delas upp i den faktiskt förekommande mikroevolutionen (som ska förklara variationer inom arten) och den icke-förekommande makroevolutionen (som förklarar en art "blir en annan art").

Sedan använder Holmblom komplexitetsargumentet när han påpekar att även de förhållandevis enkla varelserna har väldigt komplicerade DNA-strängar, vilket skulle betyda att de inte kan ha ett naturligt ursprung. För att styrka detta hänvisar Holmblom till Michael Behe som förvisso accepterar evolution och gemensamt ursprung, menar att bakterieflagellen vittnar om gudomligt ingripande.

Lennart Holmblom tar upp bristen på mellanformer som en indikation på att arterna inte förändras över tid och sen avslutar Holmblom med att påstå att ett nytt förord på Charles Darwins bok "Origin of species" dementerar evolutionsteorin. Holmblom skriver i signaturen att han har 38 års erfarenhet av skolarbete, vilket då förmodligen ska ge tyngd åt hans uttalande om vetenskapen.

Även om termerna kan förekomma inom riktig biologi, så är tanken på den vattentäta gränsen mellan mikro- och makroevolution en produkt av den kristna tankesmedjan Discovery Institute, och inte alls något som kommer från den vetenskapliga sfären. Gränsen är en religiöst motiverad idé som helt saknar förankring i verkligheten. Faktum är att man måste revidera hur artbildning fungerar, för att uppdelningen över huvudet taget kunna göras. Här förklarar vetenskapsjournalisten Peter Hadfield hur artbildning går till. Artbildning motsvarar den kreationistiska definitionen av makroevolution. Notera att stycket om hundar verkar innehålla en sammanblandning av fenomenet evolution och fenomenet blandraser, signerad Kent Hovind.

Komplexitetsargumentet är inte ett argument för skapelse per automatik, och Michael Behe har inte vunnit något gehör för sitt argument irreducerbar komplexitet. Det är egentligen ett god-of-the-gaps-argument som bygger på idén att det man inte förstår, kan ha en gudomlig förklaring. Michael Behe är katolik med kopplingar till den kristna tankesmedjan Discovery Institute.

Den nya upplagan av "Origin of species" som hänvisas till, har ett förord Ray Comfort. Banankillen. Han som trodde att Gud skapat bananen, och använde det argumentet helt utan att ta reda på bananens historia. Comfort har bl.a. samlat citat som ska missakta vetenskapen. Att Ray Comfort har religiösa motiv att missakta kunskap, vet säkert Lennart Holmblom om - han har av allt att döma själv religiösa motiv att missakta kunskap. Citatet i fråga kommer från en förlaga som fanns i 1956 års upplaga av boken, och är ett exempel på det som kallas för quote mining, eftersom en specifik aspekt teorin kritiseras, inte teorin som sådan.

Med dessa misstag i sin artikel är Lennart Holmbloms 38 år som lärare mycket oroväckande, och det som borde vara relevant för han att ta upp, är sina vetenskapliga meriter. Kanske att utbildningsministern kunde ta sig ton?

Läs gärna vidare här.

Humanisterna vs kyrkan

Gästinlägg av Anna Lundin - som skriver på bloggen: Så tänker Anna Lundin
________________________________________________________________________________

Jag gick ur Svenska kyrkan för några år sedan på grund av att jag inte är kristen och för att fira det faktum att det inte är lag på att tillhöra ett religiöst samfund i Sverige. Av någon anledning kände jag att jag ville ingå i en annan livsåskådningsgemenskap, så då gick jag med i Humanisterna.

Sedan dess har jag uppskattat det bidrag till den offentliga debatten som Humanisterna har stått för. Vad gäller Christer Sturmark så brukar jag hålla med honom i sak, även om jag inte alltid tycker att han lyckas göra ett sympatiskt intryck. Men som livsåskådningsgemenskap har de lämnat en del övrigt att önska, inte minst för att de inte har haft någon lokalavdelning i Västerås.

Jag har märkt att det finns en diskussion i föreningen om vad den ska ha för roll i det avseendet, vissa anser att det inte är önskvärt eller till och med skadligt att ha en gemenskap, eftersom det skapar dogmer som sedan inte kan ifrågasättas om jag förstått det rätt. Andra vill ha en förening som mer är ett alternativ till kyrkan, med ceremonier, gemenskap, välgörenhetsarbete etc.

Själv lutar jag åt att jag faktiskt skulle vilja ha ett alternativ till kyrkan. Jag är fortfarande aktiv där genom att sjunga i kör och därigenom delta i gudstjänster och det retar mig att jag känner att jag behöver det, eftersom det blir lite awkward när det är dags för nattvard och trosbekännelse.

Vad är det då jag får ut av kyrkan? Går det att pussla ihop det med hjälp av körsång, konsertbesök, föreningsliv, yoga, föreläsningar mm? Det som jag tycker att det är svårt att hitta en ersättning för är att det finns ett ställe där snälla människor träffas varje vecka och riktar uppmärksamheten mot livsfrågorna, njuter av musik, fikar och lyssnar på en talare som filosoferar kring livet. De är alltid där och man kan gå dit när man har lust. Det trista för mig är då att det alltid måste ta avstamp i bibeln, men man får ta vad som bjuds när alternativen saknas. I New York besökte jag Unity church, och de hade precis det upplägg jag skulle vilja ha. Intressanta talare, bra musik, fin stämning och någon sorts fridshälsning där man fick önska välgång till sina stolsgrannar. Tror inte de nämnde Jesus alls trots att de kallade sig en kristen kyrka. Men tydligen var det ändå viktigt att göra det. Frågan är om det var för att det var USA, i Sverige kanske det inte behöver vara så? Eller blir det tomt och menlöst om det inte kretsar kring något man tror (eller låtsas tro) på?

Skulle jag få önska så skulle Humanisterna kunna vara en spretig organisation där olika slags människor stod för olika delar av verksamheten och som sysslade med många olika saker och därmed lockade till sig fler människor. Jag tycker dessutom att eftersom Humanisterna är den organisation som gjort anspråk på att ha alternativa ceremonier till begravningar, bröllop och konfirmation så passar det illa att resten av verksamheten begränsar sig till religionskritik. Jag kan tycka att de som endast vill ha en förening som framhäver vetenskap och kritiserar religion och vidskeplighet kan gå med i Vetenskap och Folkbildning till exempel. En sådan förening kommer aldrig att bli särskilt stor och behöver inte vara det heller. Alternativet att starta en annan förening som ordnar med ceremonier och samlar sekulärister verkar betydligt krångligare.

På det första mötet med de sex personer som ville starta upp en lokalförening för Humanisterna här i Västerås härom veckan, uppfattade jag det dock som om jag var den enda som var inne på det här spåret. De flesta var mer sugna på att vässa argumenten för att debattera meningsmotståndare och att diskutera religionskritik. Det har jag i och för sig inte något emot, och det var människor som jag kan tänka mig att träffa igen. Till nästa gång ska vi ta med oss något som vi vill dela med oss av till varandra. Eftersom jag kände att jag representerar den falangen så ska jag läsa Religion for Atheists av Alain de Botton. Det hade inte blivit av annars. Vidare tänkte jag ta med en artikel av Herman Lindqvist som visar hur kristendomen har lagt beslag på en tradition, lucia, som till ganska liten del är kristen. (Minns ännu prästen i Debatt som hävdade att barnen hade på sig "kristuskläder och S:t Staffans strut".) Slutligen så ska det äntligen bli av att jag pysslar ihop den piprensarmodell av det Flygande spaghettimonstret som jag så länge tänkt göra. Så det kommer definitivt något bra ur detta för min del.

/Anna Lundin

Sveriges Radio söker häxor

I söndagens P4 Extra i Sveriges Radio hjälpte Erik Blix (EB) företaget Häxriket i Norden att hitta medarbetare - häxor. Företaget annonserar just nu på via Arbetsförmedlingen. Nedan utdrag ur intervjun med Qinna Blomgren (QB), som leder företaget (startar ca. 10 minuter in i sändningen).
EB: - Kan du ge ett exempel på vad det är för urgamla kunskaper du menar?
QB: - Allt som har med kropp, själ och ande. Meditation, hur man kan slappna av. Det kan handla om när saker och ting är gynnsamt för att så. Att så frön gör vi inte bara i jorden, utan även på arbetsplatser till exempel. När kan det vara dags att skicka in ansökan. När är det gynnsamt för mig att... och så vidare. Det är sådana typer av kunskaper vi sysslar med.
EB: - Det låter inte som några övernaturliga häxerier precis.
QB: - Det här är väldigt naturligt.
EB: - Det är precis vad jag tycker också.
QB: - Alla människor är egentligen födda med den här gåvan.
EB: - Vad är då en häxa?
QB: - En människa som följer de livsfilosofiska tankar som finns om att värna allt levande, aldrig fördöma någon. Och att ha olika typer av kunskaper inom örter, kristaller, fjärrskådning. Att kunna hjälpa till att se olika typer av mönster med olika typer av redskap, och hjälpa till att bryta de här mönsterna, som inte är så bra för oss alla gånger.
[...]
EB: - Du tror inte det här ordet häxa skrämmer bort några som undrar hur seriöst det här är egentligen?
[...]
ED: - Det står i annonsen att ni har ett arbetsprov, hur är det utformat?
QB: - Jag ställer ungefär fem stycken olika frågor som handlar om mig och som jag har koll på. Och då gäller det för den sökanden att kunna berätta saker om mig som bara jag vet. Något väldigt specifik. Vi tar fem frågor för att även en blind höna kan hitta ett korn emellanåt, så att vi är väldigt säkra på att här har vi någon som kan de här bitarna.
Man skulle kunna tro att det vore Public Service (satiravsnittet i Godmorgon, Världen!), men detta utger sig för att vara seriös radio i allmänhetens tjänst. Det är konstigt att när media väljer att hjälpa ett företag med sin marknadsföring, så är det allt som oftast någon nyandlig humbug.

Många av de människor som söker hjälp har allvarliga problem och det finns välutbildad psykologer och terapeuter att söka sig till. Dessa har förhoppningsvis kunskaper baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och inte bara förmågan att uttrycka sig lagom luddigt i en telefonintervju.

Russells 10 budord


24 feb. 2013

Troendets psykologiDel 1: Religiösa är inte mindre intelligenta

...och nu avbryter vi för ett meddelande från våra skapareVerkar rimligt. Men varför ser budbäraren ut som en korsning mellan Jesus och Michael Jackson?

23 feb. 2013

"Vaghet och kärnfrågor"

Lena Andersson skriver i dagens DN om essentialism och antiessentialism, ett svar på den kritik hon möttes av efter kolumnen som publicerades för två veckor sedan.

Ur "Vaghet och kärnfrågor":
Hyllandet av lösheten, eller oklarheten, eller om man så vill mångtydigheten, kommer med postmodernismen och är som allt annat en reaktion – på homogenitet, fasta sanningar och tydliga jaguppfattningar. 
Men det tycks mig ändå som att något går snett när man överför anti­essentialismen på idéernas område. Kanske menar man att man därmed blir mindre låst och friare i tanken på samma sätt som människan blir friare av att inte vara inlåst i en sort. Men fungerar det? Ja, som flykt in i mystiken och bort från ett gemensamt språk. Om idékonstruktioner inte kan definieras och avgränsas kan de heller inte dekonstrueras eller användas. 
Essentialism är uppfattningen att individer utgör ett äkta, entydigt och ”okränkbart” jag (vilket paradoxalt nog får till följd att man vaktar på sin heder och kränks lätt). Essentialism är också idén att könen, hudfärger och fysionomier motsvaras av särskilda essenser som hällts ner i dem av en skapare, en essens för varje kategori, som bestämmer deras gruppvisa beteende och behov och gör identiteten fast och oföränderlig. Äkthet och autenticitet är nära kopplat till essentiella föreställningar. 
Motsatsen är uppfattningen att en och samma person rymmer skiftande identiteter, inte är låst vid sitt ursprung, kan förändras och forma om sig efter nya omständigheter. Men från denna uppenbart emancipatoriska hållning följer inte att också teorier, religiösa läror eller berättelser saknar essens. 
Sociala konstruktioner utgörs av idéer och till dem knuten praktik. Idéer kan inte vara tomma eller blanka, de måste ha ett innehåll. De kan spreta och vara glesa, men inte hur mycket som helst för då övergår de till slut i en annan idé med annat innehåll.

Lördagsfunderingen: Optimering


22 feb. 2013

Därför utreds inte aktiv dödshjälp

I dagens Människor och tro var det debatt om aktiv dödshjälp mellan riksdagspolitikerna Eva Flyborg (FP) och Mikael Oscarsson (KD). Debatt? Nej, Oscarsson håller på med något annat. Om det skedde i kommentarsfältet här skulle han kallas "troll". Det är inte underligt att Socialministern nekar en utredning av frågan. KD:s åsikt verkar endast bygga på halmdockor och andra obelagda påhitt.

  Lyssna: Debatt om dödshjälp mellan Eva Flyborg (FP) och Mikael Oscarsson (KD)

Tankebrott - en djävulsk idé

No Miracle Hour

I en TV-show som sänds från London helar en kristen biskop människor med livshotande sjukdomar med hjälp av bön. Självklart helar han ingen, han riskerar deras liv för sin tros skull.

"Gemenskapens baksida"

Per Dannefjord, lektor i sociolog vid Linnéuniversitetet och vice ordförande i Förbundet Humanisterna, resonerar om gemenskapens baksida och vad detta betyder för religionskritik, men också för vilken organisation han önskar att Humanisterna skall vara. Föredraget hölls första gången vid Humanisternas höstkonferens 2012. Denna inspelning är från Humanisterna Kalmars årsmöte den 17 februari. Föredraget är 25 minuter, därefter frågestund.

21 feb. 2013

Afrikansk antiteism

Intervju med Leo Igwe, humanist från Nigeria.

Faderskap

20 feb. 2013

Kriminalisering av hopplöshet är ingen lösning

I Norge pågår en debatt om problemet med hemlösa människor. Ett förslag som lyfts är att förbjuda övernattning på under broar och i provisoriska byggen och bilar i Oslo. Sedan tidigare är det förbjudet att övernatta i parker och grönområden.

Detta politiska förslag protesterade Human-Etiskt Forbund (HEF) emot i början av februari, de skrev bl.a,
Human-Etisk Forbund ønsker ikke et samfunn der friheten begrenses på en uakseptabel måte. Vi setter prinsippet om menneskeverdet høyt og mener forslaget ytterligere vil krenke verdigheten for allerede marginaliserte grupper.
Att HEF uttalar sig i denna och liknande frågor möter visst motstånd inom organisationen. Vissa medlemmar menar att detta är en politisk fråga som ligger utanför vad livssynsorganisationen skall göra. Detta är en debatt som känns igen från Svenska kyrkan. Att kyrkan hjälper hemlösa finns en enighet om, men att kyrkan också skall propagera för politiska lösningar finns det en stor oenighet om. Inom Förbundet Humanisterna kommer förmodligen samma oenighet råda den dag frågor som denna kommer på agendan.

Hemlöshet och tiggeri är inga nya problem, men vi som bor i svenska storstäder har uppmärksammat mer på dem de senaste åren. Utsatthet och hopplöshet har alltid funnits, inte så mycket i Sverige som i andra europeiska länder. Den fria rörligheten för människor inom Europa gör nu detta mer uppenbart för oss. Detta är något positivt, det är först då problemen blir tydliga som vi kan motiveras till att göra något åt dem. HEF har helt rätt i att kriminalisering av hemlöshet inte är någon lösning. Det är bara ett sätt att flytta problemet utanför vårt eget synfält.

Fritanke.no följer debatten och har bland annat skrivit om romernas situation i Norge.

Upplysning


19 feb. 2013

C.S. Lewis reser sig ut graven...

för att ta sig an nyateisterna i en nya bok av den kristna filosofen Peter S. Williams.

Rövarhistoria

Storsint herre

18 feb. 2013

Sannolikhet

17 feb. 2013

"Religion har evolverat för att passa våra psyken"

Patrik Lindenfors skriver på Newsmill ett längre svar till Knutsson Bråkenhielms artikel som tidigare kommenterats i en hast på bloggen. Lindenfors inlägg ger en utmärkt förklaring av hur "Religion har evolverat för att passa våra psyken", artikeln avslutas:
Men jag skrev inte bara den här artikeln för att kritisera Lotta Knutsson Bråkenhielm för hennes taffliga försök att stämpla ateister som känslomässigt handikappade. Det som är verkligt störande i den här historien är en numera rätt vanlig tanke som Bråkenhielm tar upp, som lyder ungefär så här: Eftersom det finns psykologiska mekanismer som är kopplade till religion så är religion något naturligt, något djupt mänskligt. Det som återstår för evolutionsbiologer är att förstå exakt vilken funktion religionen har, vad det är i religionen som gynnar reproduktion och överlevnad. 
Den här tankegången förutsätter några saker som är direkt felaktiga. Dels behandlar den fenomenet ”religion” som en statisk monolit, något man anammar som helhet eller inte. Men så är det ju inte. Vi har redan sett tre fenomen här ovanför som ingår i det religiösa: det övernaturliga, ritualer och syner. Det finns förstås flera aspekter, som gruppsammanhållning, förklaring av världen, maktmedel, tröst, myter, och så vidare. Vissa religioner har många eller alla dessa inslag, andra färre. ”Religion” är ingen enhetlig enstaka företeelse som människan evolverat tillsammans med, utan en hel mängd mer eller mindre hårt sammankopplade fenomen. 
Närbesläktat med detta är observationen att ”religion” inte är något statiskt. Tvärtom förändras religioner med tiden. Religioner i enklare organiserade samhällen handlar mycket om att hålla sig väl med en parallellt existerande andevärld som mycket konkret kan påverka livet här och nu. De monoteistiska religionerna beskriver istället en Gud som ibland kan verka så fjärran (”bortom tid och rum”) att det inte är helt uppenbart att han skulle ha några känslor för oss alls. Nu har vissa liberala teologer till och med lämnat tanken på en separat existerande Gud och kan tala om Gud som ”kärlek”. 
Sådan här utveckling är del av en naturlig kulturell förändring där de trosutsagor som stämmer bäst in på den mänskliga erfarenheten överlever och sprider sig, medan de gamla synsätten dör ut och – i vissa fall – till och med försvinner. Det här är naturligt urval, men inte på människor, utan på religionen i sig själv. Det är den som evolverar för att passa våra psyken, inte våra psyken som har evolverat för att ha religion. Det här vet vi eftersom kulturell förändring sker ohyggligt mycket snabbare än biologisk evolution, vilket gör att kultur anpassar sig till våra psyken mycket snabbare än våra gener kan anpassa sig till vår kultur. 
Det är därför inte alls konstigt att religion passar så väl ihop med våra psyken. De religioner som passat bäst är de som blivit kvar, de andra synsätten har blivit ovanligare och ibland till och med dött ut. Att förstå den här typen av kulturell evolution är en ny utmaning för forskningen. Frågan är inte ”Vad gör religion för nytta för vår biologiska reproduktion och vår överlevnad” utan ”Vad i våra psyken påverkar religiösa uttrycks överlevnad och utbredning.”

Unga Humanister söker driven generalsekreterare

Unga Humanister är Sveriges enda sekulära livsåskådningsförbund för unga. Vi bygger mötesplatser för ungdomar med en humanistisk, sekulär livsåskådning där de kan reflektera kring livets stora frågor, lära av varandra och få stöd och verktyg för att utvecklas som människor. Ledstjärnorna i humanismen är kritiskt tänkande och omtanke. Vi använder dessa för att förbättra oss själva och samhället. Vi vill skapa ett samhällsklimat där vi ärligt, öppet och sakligt utmanar våra egna och andras idéer.

Vill du vara med att bidra till att stärka vår organisation som generalsekreterare? Då kan vi erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete som innebär att du kommer att sköta den operativa ledningen för att stabilisera organisationen på lång sikt. Du kommer att arbeta direkt under förbunds­styrelsen för att stärka och bilda lokalföreningar, ha kontakt med medlemmarna samt arbeta med förbundets olika projekt.

Våra krav på dig:

Du har relevant erfarenhet av administration i ideella ungdomsföreningar, och du har tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling och medlemsvård. Naturligtvis delar du också våra grundläggande värderingar, oavsett vad du själv har för livsåskådning.

Det är meriterande om du har utbildning inom projektledarskap, ekonomi och administration. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av redovisning och erfarenhet av bidragsansökningar till ideella föreningar.

Tjänsten:

Tjänsten är en visstidsanställning på 75% som upphör 31 december 2013, och inleds med en 3 månaders provanställning. Eventuell möjlighet till förlängning finns.  Vi ser helst att sökanden finns i Stockholmsområdet.

Ansökan med både CV och personligt brev skickas via e-post till ordf@unghum.se. Ansökningarna behandlas löpande.

Övrig information:
Lön: 20 000 kr per månad för 75% arbetstid
Start: Snarast
Kontakt: Magnus Nordlander, ordf@unghum.se
Sista ansökningsdag: 2013-03-17 (ansökningarna prövas dock löpande)

Djävulskap

Så mycket "djävulskap" påven bidragit med, är det naturligt att Vatikanens chefexorcist, Gabriele Amorth, tackar den avgående påven Benedictus XVI:
Påven har varit mycket uppmuntrande, bland annat genom att ta emot exorcister från hela världen i audiens. Benedictus har också gett utövarna ”kraftfulla böner som kan användas vid exorcism”, säger Amorth. 
- Folk går till trollkarlar, till siare, till folk som säger sig vara exorcister. Det har blivit ett problem, för när folk verkligen vill hitta en exorcist, så finns det inte många och de är illa förberedda, säger han.
[SvD och HuffPost]

Norsk TV har under 2012 gjort en dokumentär om dagens exorcism inom Katolska kyrkan.

Frågan

Ateism diskuterades i Kairo

Mohamed Abdelfattah twittrade i lördags från en föreläsning och diskussion i Kairo om ateism. Föreläsningen annonserades offentligt och närvarande gjorde huvudsakligen studenter. Mycket positivt att detta kan genomföras i dagens Egypten. Läs referatet i bildspelet nedan eller på Storify.

16 feb. 2013

Sex vetenskapliga gudsargument från Svenska Kyrkan

Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould ansåg att vetenskap och religion kan samexistera eftersom de inte "överlappar" varandra. Alltså, olika anspråk som inte står i konflikt med varandra kan samexistera, och att denna konflikt inte förekommer mellan just vetenskap och religion.

Vetenskap hanterar verklighetens beskaffenhet: Vad finns i den verkliga världen, varför ser det ut som det gör och hur funkar det? Religion hanterar de mjuka frågorna: Finns det något bakomliggande syfte, hur ligger det till med de moraliska frågorna, vad är skönhet och konst?

Genom att acceptera denna uppdelning, kan man konstatera att vetenskap och religion faktiskt inte står i konflikt, eftersom de inte överlappar varandra. Som vi ska se, anser Svenska Kyrkan, Karlshamns församling närmare bestämt, att denna uppdelning är viktig (läst 2013-02-16).

Rent metodiskt står vetenskap och religion i konflikt med varandra, det råder det inga som helst tvivel om, men man kan lika gärna säga denna skiljelinje egentligen är en skiljelinje mellan förnuft och charlatanism.  Många med mig är säkert rent förfärade över hur usla argument som utvecklats för att försvara gudstro, men ändå låter sig många svepas med av just gudstro.

Uppdelningen mellan vad som är vetenskap och vad som är religion löser ändå problemet med argumentens dåliga kvalité, eftersom uppdelningen syftar till att fria religiösa föreställningar från de krav som ställs på andra föreställningar. Men uppdelningen skapar också nya problem.

Vad händer om en fråga i ett den påstådda religiösa domänen kan härledas över till den vetenskapliga domänen? Ska de lite friare religiösa reglerna fortfarande gälla, eller ska man skruva upp kraven till den nivå som gäller för vetenskapliga frågor i övrigt?

Det Missionerande Kopimistsamfundet anser att det är etiskt rätt att kopiera information. Här har jag faktiskt ingen invändning i frågan om att religion och vetenskap inte står i konflikt. Om jag ska vara helt ärlig, så kan jag innerst inne känna på mig att anspråket är så pass grundlöst att det rent av måste tas på tro. Det kanske finns vetenskapliga teorier om moral som står i konflikt med kompimisternas anspråk, men konflikten är ändå marginell om den existerar.

Föreningen Genesis anser att jorden är omkring 10 000 år gammal, att evolutionsteorin inte kan förklara arternas mångfald och att Första Moseboken innehåller en någorlunda korrekt beskrivning av hur det gick till när jorden blev till. Konflikten är solklar. Det är vetenskapen som hanterar verklighetens beskaffenhet, såsom frågan om evolution och hur det gick till jorden blev till. Här har alltså ett religiöst anspråk spillt över på vetenskapens domän. Att i vetenskapens namn avfärda föreningens anspråk skapar pluspoäng.

Svenska Kyrkan anser att Gud finns, och de använder sig av pseudovetenskapliga texter, fullproppade av förvrängningar och felslut för att försvara hållningen. Igen är konflikten solklar. Det är vetenskapen som hanterar verklighetens beskaffenhet. Att Svenska Kyrkan använder sig av argument som ska se logiska ut, säger mig att även de betraktar frågan som en vetenskaplig sådan. Men att i vetenskapens namn avfärda guds existens, skapar definitivt inga pluspoäng.

Låt oss undersöka Karlshamns församligs argument.

1. Icke-tro är en tro, och därför lika vanskligt som just tro.
Det har alltid funnits människor som ifrågasatt Guds existens. Det vanliga är att de som inte tror på Gud tycker det är självklart att ifrågasätta dem som tror att det finns en Gud. Det är sällan de som tror på Gud ifrågasätter de som inte tror. Vem behöver försvara sig? I båda fallen handlar det ju om tro.
Att man inte tror på ett väsen är blott en reaktion på de som tror. Icke-tro på Gud är inte en utsaga som säger något om guds existens. Om solida evidens för Guds existens produceras, och vissa som tar del av dessa väljer att tro och andra väljer att inte tro, skulle icke-tro vara ett uttryck för dristighet. Men så är det inte. Vissa tror på Gud, baserat på emotionella upplevelser som ställs mot ett kulturellt kontext - de "tar Gud på tro" - andra gör det inte. Icke-tro är helt enkelt inte tro. Om någon säger att Gud antagligen inte finns, så är det faktiskt en utsaga om verklighetens beskaffenhet, och alltså ett vetenskapligt uttalande. Men inte heller det är en utsaga som vilar i tro, det är blott en bedömning av evidensen och argumenten som producerats för Guds existens genom åren. Att Gud antagligen inte finns på riktigt, är den enda rimliga förklaringen till varför argumenten för att tro på Gud är så fruktansvärt dåliga som de faktiskt är.

2. Vi tror på elektricitet, vilket också är en subtil kraft. Av samma skäl kan man tro på Gud.
Vi tittar närmare på två av de vanligare argumenten mot Gud existens: "Det går inte att bevisa Guds existens, därför finns han inte." Det är sant att det inte går att bevisa Guds existens på samma sätt jag bevisar att jag kan laga köttbullar. Men då kan jag inte bevisa att Gustav Vasa funnits heller. För det använder man andra bevis. Så kan vi visa att det som beskrivs i Bibeln är historiska fakta. Om det är fakta på fler sätt är en annan sak, men Jesus säger på ett ställe "hur ska ni kunna tro på det ni inte ser om ni inte kan tro på det ni ser?" Vi får använda det vi kan förstå för att bilda oss en uppfattning om trovärdigheten i det svårförståbara. Det är mycket vi inte ser som ändå finns: kärlek, elektricitet och magnetism till exempel. Vi ser det inte, men resultaten av det.
Detta bygger på en enkel missuppfattning. Vi ser effekterna av elektricitet, vi kan till och med både "se" och känna elektricitet. Våra sinnen kan alltså uppfatta både påstådda gudomar och elektricitet. Men upptäckten av elektricitet har orsakat en undersökning och exploatering av fenomenet. Vi vet exakt vilka fenomen som elektricitet orsakar i olika situationer, och när vi tillskriver dessa fenomen till elektricitet, är det för att vi förstår konsekvenserna av elektricitet. Problemet med kyrkans resonemang är att om vi inte hade förstått oss på elektricitet, hade kanske Gud felaktigt tillskrivits ett fenomen som orsakats av just elektricitet. Jag vill påminna kyrkan om att blixtar inte orsakas av Tors hammare.

3a. Vetenskapen vill inte veta något om bakomliggande orsaker, och de bakomliggande orsakerna är Gud.
3b. Vetenskapsmän som tror på Gud, ger frågan om guds existens en viss tyngt.
3c. Icke-tro kan snarare förklaras med marxism än med skepticism.
"Naturvetenskapen har visat att det inte finns en Gud" Detta är inte sant. Det finns allt för många duktiga vetenskapsmän som tror på Gud för att påståendet ska ha trovärdighet. Naturvetenskapen hjälper oss förstå skapelsen, men den säger inget om vem som ligger bakom, eller om avsikten med den. Vi är alla påverkade av trender och kulturklimat. Modernismen bar på en tro på teknik och vetenskap. Filosofin från slutet av 1800-talet talade om att "Gud är död". Marxismen menade att "Religion är opium för folket". Ateisterna är fortfarande påverkade av detta, trots att dagens trender i större utsträckning öppnar för möjligheten av en Gud.
Gudstro är inte speciellt utbrett bland vetenskapsmän, som har en tendens att vara vetenskapliga skeptiker. Det är ett förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd. Men trots att denna text skenar ut en del, så är detta en hänvisning till Stephen Jay Gould.

4a. Det är synd om den som vill ha intellektuella utmaningar.
4b. Icke-tro är förknippat med en bevisbörda om icke-existens.
4c. Därför är icke-tro ologiskt.
Bevis för icke existens Egentligen är det lite synd om dem som vill bevisa att Gud inte finns. Det är nämligen mycket svårare än motsatsen. En säger: ”Jag tror det finns rådjur på Väggahalvön”, den andra säger: ”Jag tror inte det finns rådjur på Väggahalvön”. Den förra behöver bara visa ett rådjur så är det klart. Om han inte hittar något kan han leta efter något spår eller annat tecken på att det finns rådjur där. Det är inget bevis, men gör det troligt. Den andre måste undersöka varje buske, och varje gömställe. Problemet är att man behöver se alla gömställena samtidigt för att vara säker på att inget djur gömmer sig någon annanstans än där man är just nu. Det är ju omöjligt. Därför är det svårare att bevisa rådjurens ickevara än deras vara. När det gäller Gud är detta förhållandet mycket starkare. Det är, menar jag, inte möjligt att bevisa att det inte finns en Gud. När man säger att man inte kan tro på en Gud som inte går att bevisa, och därför tror att det inte finns en Gud, får man ett allvarligt logiskt problem. Ateismen är ologisk!
Man kan göra negativa påståenden om verklighetens beskaffenhet, om än inte med samma säkerhet. När det gäller rådjursfria halvöar är naturligtvis uppgiften svårare än när det gäller övernaturliga väsen som strider mot allt vi vet om verklighetens beskaffenhet. Dessutom kan man enkelt vara icke-troende på rådjurs närvaro på en halvö om ingen någonsin sett rådjur där. Men man måste också vara beredd att ändra sig när rådjur väl börjar lämna spår av närvaro där. Det är kanske ett ännu svårare konststycke.

5a. Eftersom världen är skapad, finns Gud.
5b. Man måste vilja tro.
Argument för Gud Då är frågan om det finns argument för Gud? Om vi inte kan se honom, kan vi se några spår? Ingen tror att ett konstverk eller modell kan uppkomma genom en olyckshändelse. Om hyllorna i verkstaden välter kommer inte färg, ståltråd och annat material att slås samman till en vacker modell av en båt. Ser vi en båt vet vi att någon gjort den. Ser vi en modell av solsystemet förstår vi att någon gjort den, trots att motsatsen är teoretiskt möjlig. Det är bara originalet till solsystemet och universum som vi tror kan ha kommit till av en slump. Några bevis för detta saknas, det enda som finns är en vilja att tro att Gud inte finns, trots tecken på motsatsen.
Inte alla menar att jorden och det som finns därpå är skapat. Men eftersom Gud faktiskt inte finns på riktigt, måste man ta hans existens på just tro.

6. Evolution kan inte förklara moralens ursprung.
Ett annat spår är att människor i hela världen har liknande uppfattning om etik och moral. Det verkar finnas en medfödd uppfattning om vad som är rätt och fel. Varifrån kommer detta? Ytterligare ett spår skulle kunna vara estetiken. Världen är inte bara funktionell, utan även vacker. Ur evolutionär synpunkt kan det verka onödigt. Det är helt enkelt bonus. Är det någon som vill oss väl? Det är varken omodernt, ovetenskapligt eller ologiskt att tro på Gud!
Det finns teorier kring moralens ursprung som inte kräver övernaturligt ingripande, och därför kräver färre antaganden för att fungera. Detta är ytterligare ett exempel på en önskan om icke överlappning mellan vetenskap och tro, men inte ett speciellt bra argument för frånvaron av överlappning.

Ett fredens budskap

Ateistisk bloggare ihjälhackad med machete i Bangladesh

We are all Ahmed Rajib. 
 
This hero dared question the powerful. Today he was hacked to death with a machete. We are all Ahmed Rajib. Known as Thaba Baba, he was the second blogger to question Islam (and then be attacked) within a month in Bangladesh (the other brave blogger still lives). There was a secular politician in Tunisia killed just recently. It is NOT enough to say, "a plague on their house." Their house includes so many children who did not ask to be oppressed. Honor this man by organizing for secularism in every state in every country. This foundation will help you organize. This brave man died. He must not die in vain.
-- Sean Faircloth, Dir. of Strategy & Policy.

Read more here; http://bit.ly/12Nbu8K
Volunteer here: http://bit.ly/YfMyEb
Donate here: http://bit.ly/XZFFWU

15 feb. 2013

Orsakerna till ateism inte förklarade

Den 28:e mars skall Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi; Lotta Knutsson Bråkenhielm, doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet; och Christer Sturmark samtala i Stockholm om religion och vetenskap kan förenas.

Lotta Knutsson Bråkenhielm skriver idag ett inlägg på Newsmill - Finns det ett samband mellan ateism och autism? - som väcker frågan: Kan religionsfilosofi och vetenskap förenas?

Grunden för den spekulativa artikeln är följande:
[Personer med autism eller Aspergers syndrom borde] ha svårigheter när det gäller religiöst tänkande, att föreställa sig att det finns en Gud t.ex. Intressant nog finns det forskning som bekräftar detta. Sambandet mellan ateism och autism har nämligen påvisats i flera studier, alltså att andelen ateister är signifikant större bland dem som diagnosticerats med någon form av autism än bland befolkningen i övrigt. Viktigt att påpeka är att det samband som avses är ett statistiskt sådant; huruvida det även föreligger ett orsakssamband är ännu en öppen fråga.
I detta finns inget problem, utifall de undersökningar hon hänvisar till är väl utförda. Problemen dyker upp längre ner i artikeln. För det första finns ingen genomgående definition på vad ateism är i texten. Olika forskare kan helt enkelt ha undersökt olika typer av "ateism". Sedan sker det en glidning i texten från den ateism som korrelerar med autism, till en generell ateism som även innefattar de som inte har autism. Ännu mer problematisk blir det när hon söker evolutionära förklaringar till ateism.
Med tanke på att våra förfäder, om vi går tillräckligt långt tillbaka, inte var tillräckligt kognitivt avancerade för att ha en religiös tro, måste trycket från det evolutionära urvalet ha varit mycket starkt för att en äldre uppsättning trosföreställningar (ateistiska) skulle trängas ut av en nyare (religiösa).
Här verkar det vara så att Knutsson Bråkenhielm föreslår att människans kognitiva förmågor utvecklats eftersom det varit fördelaktigt att ha religiösa trosföreställningar, vilka kräver en högre kognitiv förmåga. Högst spekulativt, finns det något belägg för detta? Artikeln innehåller också ett resonemang om gruppselektion, som Richard Dawkins skulle underkänt.
Ateister kan också, enligt vissa teorier, fungera som ”katalysatorer”. Närvaron av ateister kan fylla funktionen att ”utlösa” eller åtminstone befrämja ett religiöst beteende och deltagande i religiösa ritualer. Fördelarna med att delta i religiös verksamhet framträder mot denna bakgrund tydligare. Ateisters närvaro och den skepticism som detta medför, kan också få gruppen eller samhället att starkare uppmuntra det religiösa beteendet och vårda de religiösa institutionerna. Richard Dawkins har inte bara vunnit många anhängare; han har troligen också bidragit till att svetsa de (vissa) troende starkare samman mot en gemensam fiende. I de två sistnämnda fallen har ateismen adaptiva fördelar på gruppnivå, och en viktig förutsättning är att ateisterna inte blir för många.
Man kan undra vilken fördelen var för "de ateistiska generna" i denna hypotes och om de nu fanns fördelar, varför dessa inte helt konkurrerade ut "de religiösa generna". Inlägget avslutas
Ateismen är också en trosföreställning i betydelsen att man antar att saker förhåller sig på ett visst sätt (ingen Gud t.ex.). Om vi nu lyckas förklara orsakerna till ateismen, vilken slutsats ska vi dra av dessa förklaringar?
Nej, orsakerna till ateism har överhuvudtaget inte förklarats med denna artikel. Inga slutsatser skall därför dras.

Självmål i varje stycke

Efter att ha läst  detta får jag säga att jag är en stolt ateist.

Troende elever krånglar till utbildningen i evolutionsteorin

Utbildningen i evolutionsteorin introduceras med att naturkunskapsläraren läser högt ur Bibeln. "Det stämmer överens, vi kan hitta liknelser", säger läraren. Även om läraren sedan är tydlig med att skilja vetenskap från religiös tro, så är det en omständig metod som ger Bibeln större relevans än den förtjänar.

I Människor och Tro:s reportaget nämns en avhandling av Marie Petersson, den finns att läsa här.

Lyssna: Evolutionsteorin laddad fråga i skolor med troende elever

Frankrike på väg tillåta eutanasi

I Frankrike har ett medicinsketisk råd uttalat stöd för aktiv dödshjälp i extrema fall. Utredningen har gjort på initiativ av presidenten och en majoritet av fransmännen är för dödshjälp. President Hollande säger:
"The existing legislation does not meet the legitimate concerns expressed by people who are gravely and incurably ill" [France 24]
Radioprogrammet Människor och Tro har gjort ett reportage om den positiva utvecklingen i Frankrike.

Jättelik meteor exploderar över Ryssland

Vill ni följa nyhetsrapporteringen för denna händelse finns inget bättre ställe än bloggen Bad Astronomy. Gå dit och låt er förundras!


Pullman om heliga böcker

"Bibeln är en bra bok eftersom den berättar sanningen, sanningen om människor, hur vi är."

Har ni funnit Jesus?

Var skulle få dig att sluta tro?

Här får ni en fråga från Olle Svensk Strand, ställd på hans blogg Tankestörningar. Lämna eventuella svar i hans bloggs kommentarsfält eller via mail.
Inte sällan får man som ateist frågan vad som skulle få en att ändra sig och börja tro. Det kan tyckas vara en berättigad fråga. Det enkla svaret är naturligtvis: ”om det framkom tillräckliga evidens, som dessutom passar in vår övriga världsbild och vad vi vet”. 
Men nu handlar inte detta om vad som skulle krävas för att jag skulle börja tro. Jag skulle i stället vilja vända på frågan: 
Vad skulle få dig att sluta tro? 
Vad skulle få dig att sluta tro på en, enligt Wikipedias definition, ”mäktig övernaturlig varelse eller kraft.”? Alltså, inte vad som skulle få dig att sluta tro på den eller de gudar du tror på nu, utan vad som skulle få dig att sluta tro på en övernaturlig, bortomnaturlig, kraft överhuvudtaget? En lika enkel, komplicerad och berättigad fråga som vad som skulle få en ateist att börja tro. 
Frågan är helt ärligt ställd. Jag är helt enkelt nyfiken. Och om du vill försöka ge ett svar kan du göra det i kommentarsfälltet. Eller om du hellre vill kan du skicka ett mail till olle.svensk.strand(a)gmail.com

14 feb. 2013

Pontiff sökes

Den allsmäktige, @almightygod har lagt ut denna platsannons på twitter:


En av kandidaterna till jobbet är kardinal Peter Turkson. Han verkar ha rätt kvalifikationer (tyvärr är detta inget skämt).

Så går man förbi det vetenskapliga peer-review-systemet

Problemet med pseudovetenskap (förutom att det är bullshit) är att få sina rön publicerade. Om man, låt oss säga, sekvenserat DNA från Bigfoot, hur får man sin rapport förbi alla dessa illvilliga granskare som kräver vetenskaplig metod, bakgrundsinformation och tillräckligt bra beskrivning för att studien ska gå att replikera? (Och tro mig, forskare är noggranna med sånt här på ett sätt som kan göra en helt galen ibland, speciellt när man varit lite ... mindre noggrann.)

Ett sätt är att göra som Melba Ketchum med kollegor gjort. De har precis ... sekvenserat DNA från Bigfoot. Här har ni Abstract:
One hundred eleven samples of blood, tissue, hair, and other types of specimens were studied, characterized and hypothesized to be obtained from elusive hominins in North America commonly referred to as Sasquatch. DNA was extracted and purified from a subset of these samples that survived rigorous screening for wildlife species identification. Mitochondrial DNA (mtDNA) sequencing, specific genetic loci sequencing, forensic short tandem repeat (STR) testing, whole genome single nucleotide polymorphism (SNP) bead array analysis, and next generation whole genome sequencing were conducted on purported Sasquatch DNA samples gathered from various locations in North America. Additionally, histopathologic and electron microscopic examination were performed on a large tissue sample. vel non-human DNA.
Den där sista meningen låter lite skum. Elektronmikroskopiska jämförelsern mellan DNA från människor och Bigfoot, hur i hela friden skulle det gå till...?

Så hur får man då in detta i en tidskrift? Enkelt. Man köper en etablerad tidskrift, döper om den, och trycker upp artikeln själv. Så ovanstående pärla finns nu i tidskriften De Novo nummer 1. Som enda artikel i en specialutgåva.

Varför växer ateismen i Amerika?

Kort diskussion om varför det blir fler ateister i USA. Modigt att plocka in "The Amazing Atheist" (T. J. Kirk) i ett möblerat rum, men vågar CNN, så vågar jag. William Lane Craig är också med, men han spelar sin vanliga roll.

Sekularism

En förklaring av vad sekularism är på tre och en halv minut.

Ateism - agnosticism

13 feb. 2013

Att äta eller inte äta häst

Hästkött väcker uppenbarligen känslor och hästkött i lasagne verkar inte vara populärt. Felaktig märkning av våra livsmedel är självklart inte bra, men hästkött verkar inte gillas i sig. Vad är det som gör att kött från nötkreatur är helt okej, men hästkött närmast tabu i Sverige och vissa andra europeiska länder?

Gregorius II och Bonifatius
Katolska kyrkan! År 732 instruerar påve Gregorius III i ett brev Bonifatius "Tysklands apostel" att ätandet av hästkött skall bekämpas, då det är en snuskig och avskyvärd sedvänja.
You say, among other things, that some eat wild horses and many eat tame horses. By no means allow this to happen in future, but suppress it in every possible way with the help of Christ and impose a suitable penance upon offenders. It is a filthy and abominable custom. 
(Ur Christianity and Paganism, 350-750 sid. 175)
När sedan Norden kristnades cirka 300 år senare fick nordborna lära sig och anpassa sig till att avstå kött från häst. Det var en kostsam anpassning, inte bara för att en prima näringskälla försakades, utan för att hästkött var en viktig religiös sedvänja. Kanske var den starka kopplingen mellan hästkött och nordeuropeisk hednatro anledningen till kyrkans påbud. 

Lars Magnar Enoksen skriver i boken Djur och natur i fornnordisk mytologi (Historiska Media 2006):
I Snorre Sturlasons Heimskringla som nedtecknades på 1200-talet finns det i Håkon den Godes saga, som utspelar sig på 900-talet, flera berättelser om hur denne kristne konung tvingades närvara och medverka i dåtidens hedniskt-religiösa sedvänjor. 
Det visar sig nämligen att förtärandet av hästkött var en helig handling som nordborna enligt urgammal hävd uppfattade som en religiös tradition. Det slaktade hästköttet kokades för övrigt i stora kärl eller kar, och själva måltiden då köttet förtärdes innefattade dessutom inmundigandet av alkoholhaltiga drycker där det skålades för framtida bedrifter [...]. 
Förutom att äta det kokta hästköttet var även drickandet av hästspadet, kalasandet på hästflottet och inhalerandet av hästkokets ångor vördnadsfulla handlingar åt den offrade hästen som hade en djup religiös innebörd. 
När Island kristnades omkring år 1000 krävde örikets invånare att de skulle få behålla rätten att äta hästkött och möjligheten att blota, det vill säga att offra, på hedniskt vis om det skedde avskilt och med likasinnade. Denna rättighet tilldelades människorna på Island där hästkött fortfarande är en vanlig måltidsrätt. 
Att hästkött var den vanligaste bloträtten, eller närmare bestämt offermåltiden, hos de hedniska nordborna avslöjas bland annat av det faktum att de tidiga kristna missionärerna var mycket måna om att försöka utrota sedvänjan att äta hästkött i Nordanlanden.
Vilka djur vi människor skall äta bör bestämmas utifrån rationella avväganden, om vi över huvudtaget skall äta kött. Att låta en religionsstrid för mer än tusen år sedan bestämma vår meny idag, är helt irrationellt.

Tack Creutz för utdraget ur Djur och natur i fornnordisk mytologi

Tat tvam asi

12 feb. 2013

Officiell Darwin Day föreslagen

Kongressledamot Rush Holt (D) talade idag inför amerikanska kongressen. Han förklarade varför Charles Darwins vetenskapliga insatts är så betydande och föreslog att den 12:e februari officiell skall vara Darwindagen i USA.
I've introduced a resolution to honor February 12th as a ceremonial Darwin Day - to recognize the importance of scientific thinking in our lives and to honor one of humankind's greatest thinkers.

Jesus Christ Is My Nigga: Rappin for Jesus

Glad Darwindag!

Charles Darwin föddes den 12 februari 1809.

Nedan en scen ur serien Evolution: Darwins Dangerous Idea, en dramatisering av den kända ordväxlingen mellan Thomas Henry Huxley och biskop Samuel Wilberforce i Evolutionsdebatten i Oxford 1860.

Seglora Smedja: Lite finare, lite bättre

Noterar att Seglora Smedja just har dömt ut många av sina religionsfränder som onda. Inte bara det, utan banalt onda. Så här står det, faktiskt, hos Seglora, i inlägget Bokstavstro är också en banal ondska:
När islamistiska krigare i norra Mali ordnar bokbål, raserar historiska monument, tvingar på kvinnor heltäckande slöjor, klipper av männens byxben och mördar de otrogna är det uttryck för samma banala ondska som kom till uttryck hos nazismens förövare och i de kristna fundamentalisternas skräckskildringar. Totalitära religiösa tolkningar av urkunder, som förklarar tillvaron i alla dess aspekter, ger näring åt de känslor som vägleder både terrorister och presidenter med samma vision om en värld som renas genom apokalyptiskt våld. Den banala religiositeten rymmer samma ondska som den totalitära ideologin.
Vafalls? Kritik av något "främmande"? Tillåt mig citera Mattias Irving:
Tankebilden anknyter inte bara till den stereotypa bilden av "turkarne", horderna av indoktrinerade skäggiga män som mest av allt delar sin likhet med varandra, sin distinkt ovita brist på särprägel. Den anropar i allra högsta grad den orientalistiska diskurs som med Flauberts berömda ord beskriver den muslimska orienten i ordalag av letargi och ideologisk dvala, ett sinnligt tillstånd där det egna tänkandet har sövts av lika delar uråldriga påbud och opiumrök, en plats där "tiden står stilla", med romantikens språkbruk.
Nu är det ju inte riktigt säker att det faktiskt står vad det verkar stå i de här texterna, allt är ju öppet för tolkning. Annat vore ju ondska. (Eller vore det kärlek? Inte helt lätt det här med postmodernism.)

Lite om påvens avgång

En påves avgång ger många anledningar till glädje. (Förutom en sak: Hur sannolikt är det att nästa påve varit med i Hitler Jugend och kunnat vara stand-in för Kejsar Palpatine?) Här är ett axplock. Först Guds egen åsikt om avgången. (Eller är det Tors?)


The Onion låter rapportera om anledningen till påvens avgång:
“It is with sadness, but steadfast conviction, that I announce I am no longer capable of impeding social progress with the energy and endurance that is required of the highest ministry in the Roman Catholic Church,” Benedict reportedly said in Latin to the Vatican’s highest cardinals. “While I’m proud of the strides the Church has made over the past eight years, from thwarting AIDS-prevention efforts in Africa to failing to punish or even admit to decades of sexual abuse of children at the hands of clergy, it has become evident to me that, in this rapidly evolving world, I now lack the capacity to continue guiding this faith back centuries.” 
“Thus, I must step down from the papacy,” he added. “But let me assure every member of the Church that the Vatican’s commitment to narrow-mindedness and social obstruction will long live on after my departure.”


Sydsvenskan listar en räcka omstridda uttalanden av påven.
Kvinnans roll är att vårda.
I texten "Om samarbetet mellan man och kvinna" slog kardinal Ratzinger 2004 fast kvinnans roll:
- Trots det faktum att en viss strömning av feminismen gör anspråk för sig själv bevarar kvinnan ändå den djupt grundade intuitionen, att det bästa i hennes liv består i att inrikta sig på den andres väl, på hans tillväxt, på hans skydd.
Ratzinger himself may be banal, but his whole career has the stench of evil—a clinging and systematic evil that is beyond the power of exorcism to dispel. What is needed is not medieval incantation but the application of justice—and speedily at that.
Det finns också två profetior att oroa sig för. Den första är av St. Malachias som lämnade efter sig 112 sentenser som var och en sägs beskriva en påve, med början hos Celestinus II som tillträdde 1143. Profetian har mirakulöst bra överensstämmelse med påvarna fram till slutet av 1500-talet. Som av en händelse var det också då profetian upptäcktes och först publicerades. I vilket fall så är den 112:e och sista sentensen den för nästa påve. Den lyder så här:
Petrus Romanus, qui paſcet oues in multis tribulationibus: quibus tranſactis ciuitas ſepticollis diruetur, & Iudex tremẽdus iudicabit populum ſuum. Finis.Peter the Roman, who will nourish the sheep in many tribulations; when they are finished, the city of seven hills will be destroyed, and the dreadful judge will judge his people. The end.
En av favoriterna inför påvevalet heter Peter: Peter Turkson från Ghana. Ni har blivit varnade.

Vi måste också oroa oss för Gangnam Style-profetian. Antikrist är nära nu.Missa slutligen inte Huffington Posts lista över favorit-tweets med anledning av påvens avgångDo people on Twitter make jokes about news events? Is the Pope Catholic? Många ordvitsar är det...

11 feb. 2013

Förändring frestar på

I april 1938 blev det en formidabel folkstorm och radiotjänst växel blev nedringd. Orsaken till klagomålen var att en kvinna, Astrid Kindstrand, för första gången läste upp TT-nyheter i radion.
"Jag blir förbannad för jag förstår inte. Bryter på skånska. Va faan... Kan vi inte få en manlig ger jag fan i det och betalar inte licensen nästa gång, kom ihåg det. Jag vill ha en manlig. En karl är en karl och en kvinna är en kvinna. Det är två skiljda saker. Ni hör ju själv."
Ett av alla klagomål, lyssna på många fel hos SR Minnen.

Påven avgår

Påven* meddelar idag att han avgår frivilligt, från och med den sista februari kommer påvestolen vara vakant. Vissa förhoppningar finns om att detta limbo kommer att vara framtill Jesu återkomst. Den officiella förklaringen till avgången är Benidictus XVI:s höga ålder och bristande ork. Rykten säger dock att annat ligger bakom, vilket stöds av det nattliga samtal Benidictus hade med sin chef innan avgången meddelades. Delar av detta samtal har läckts till pressen.
* Tillägg av Eric W: "Påve" (fader) är det ord som hans anhängare använder för att tilltala honom. Den sekulära titeln är "Biskopen av Rom" http://sv.wikipedia.org/wiki/Biskopen_av_Rom

A Universe if for FreeIbland låter fysik och New Age oroväckande lika, tycker ni inte? Undrar hur många missförstånd det går att extrahera ur den här filmsnutten.

Skruvat

GenusnyttGenusgruppens syfte är att granska UNT ur genusperspektiv och att bidra till en mer jämställd tidning och webb. Vår självklara utgångspunkt är att kvinnor och män ska skildras på lika villkor i UNT, få lika stort utrymme och tas på samma allvar. I det arbetet har vi nått en bit på väg. Statistiken visar dock att män alltjämt dominerar i medierna, både generellt och i UNT. Delvis beror det på att det fortfarande är flest män som har maktpositioner i samhället. Men UNT ska inte enbart handla om dem som har makt, utan om människor på samhällets alla olika nivåer. 
Att säga att UNT och andra medier i dagsläget "skildrar verkligheten" tål att diskuteras. Vi skildrar alltid en utvald del av verkligheten, och har möjlighet att förändra den delen i en annan riktning. Genusgruppen vill självklart göra en mindre könsstereotyp tidning och webb. 
Under vecka 17 hade redaktionen särskilt fokus på jämställdhet i diskussioner, planering och utvärdering och vecka 20 hade UNT som ambition att ha lika många kvinnor som män i tidningen och på webben. I bilder nådde vi nästan 50-50, men i text blev det 63 procent män och 37 procent kvinnor. Nya satsningar måste med andra ord göras till hösten.

SVT/Sifo: Svenskarna allt positivare till invandring

SD kanske växer, men svenska befolkningen i stort är inte på deras sida.

10 feb. 2013

Är tro och förnuft kompatibla?

Inte så mycket nytt i denna debatt i BBC the Big Questions, mer eller mindre underhållning i 18 minuter.

Inga goda nyheter

The Good News Club är en evangelikal kristen förening som har samlingar i mer än 3500 offentliga skolor i USA. I samma lokaler som skolundervisningen, i direkt anslutning till skoldagen. Det är väl egentligen endast omfattningen som skiljer detta från det som sker i svenska religiösa friskolor som inte tydligt skiljer på undervisning och kristen trosutövning. Dokumentären nedan är en kritisk granskning av the Good News Clubs metoder och idéer. 

Gott Nytt År!

Välkomna till Ormens år! Idag firar en väldigt stor del av världen nyår - det kinesiska nyåret.

Söndagsnöjet: en rundvisning på den internationella rymdstationen

Islam finns nog inte

Lena Andersson dristade sig igår att tala om Islam. Som om det finns en sorts Islam och inte många "Islam". Debattörer som dagarna innan var fullkomligt nöjda med att tala om "mäns hat mot kvinnor" (som om det finns en sorts män (jaja, jag gjorde det själv)), "näthat" (som om det finns en sorts näthat), "Socialdemokraterna" (som om det finns en sorts Socialdemokrater) eller religionskritiker (som om ... ja, ni fattar kanske) fick helt plötsligt nog.

Skriver jag - som om det finns en sort av sådana här debattörer.

Det här problemet gäller i princip alla diskussioner vi har i samhället. Kan vi tala om "Moderater" och "Socialdemokrater" när uppenbarligen alla inte skriver under på allt i partiprogrammet? Ja, då kanske vi gör bäst i att tala om deras partiprogram? Fast problemet med utopiska politiska åsikter är sällan programmen, utan genomförandet, så vi kanske ska tala om konsekvenser? Men för vem då? Vissa får det ju jättebra utav utopiska rörelser. Och nog känner man väl till glada fundamentalistiska muslimer. Så hur kan man tala om "Islam"?

Jag upplever den här typen av invändningar mot Lena Anderssons krönika som oerhört inkonsekventa. Det kanske framgår. Men problemen slutar inte där. Så här skriver  Mattias Irving:
Andersson beskriver att människor som bekänner sig till Islam tenderar att agera likadant - helt enkelt för att de alla är muslimer. Hon beskriver en problematisk detaljstyrning av troendes liv, vilken yttrar sig i en antiliberal likriktning, även av Andersson exemplifierad med det tidiga folkhemmet och vänsterpionjärerna Gunnar och Alva Myrdal. 
Tankebilden anknyter inte bara till den stereotypa bilden av "turkarne", horderna av indoktrinerade skäggiga män som mest av allt delar sin likhet med varandra, sin distinkt ovita brist på särprägel. Den anropar i allra högsta grad den orientalistiska diskurs som med Flauberts berömda ord beskriver den muslimska orienten i ordalag av letargi och ideologisk dvala, ett sinnligt tillstånd där det egna tänkandet har sövts av lika delar uråldriga påbud och opiumrök, en plats där "tiden står stilla", med romantikens språkbruk. Bandspelarnas hemliga paradis.
Stämmer det där? Beskriver Andersson verkligen "att människor som bekänner sig till Islam tenderar att agera likadant"? Läs artikeln - hon gör inte något som är i närheten av detta. Däremot beskriver hon ett system som vill detaljreglera själva livet - precis som det tidiga folkhemmet. Notera denna parallell, för den borde göra det omöjligt för Irving att spela Orientalism-kortet. Men det gör han ändå. För att få Anderssons analys att framstå som främlingsfientlig? Ja, vad är annars funktionen av att tala om "horderna av indoktrinerade skäggiga män som mest av allt delar sin likhet med varandra, sin distinkt ovita brist på särprägel." Inte Irvings bästa utspel.

Borta på religionsvetenskapliga kommentarer är det Jonas Svensson som reagerar. På vad? Igen, på att Andersson dristat sig tala om Islam som om det finns något gemensamt i alla de versioner av de inriktningar som kallar sig "Islam" (typ "Islams fem pelare" och andra saker som vi tydligen felaktigt lär våra barn i grundskolan). Även här finns det fler invändningar.
När Lena Andersson skriver om ett islamiskt idésystem med detaljreglering av vardagen, och om att "islam" (framställd som en aktör med ett alldeles eget medvetande) borde, men nog inte kan, omfatta en "rimlig, frihetlig och jämlik kvinnosyn" är det lätt för läsaren att dra slutsatser i essentialistisk riktning: islam är X till sin essens, NN är muslim (tror på islam, eller har en "muslimsk essens") alltså utgör också X en del av NNs föreställningsvärld. Jag är ganska övertygad om att detta inte är Anderssons avsikt (det skulle ju strida mot hennes uttalade anti-essentialism), men avsändarens avsikt är inte det som styr mottagarens tolkning (möjligen kan mottagarens föreställningar om avsändarens avsikt ha viss betydelse för tolkningen). De som använder sig av den vanligt återkommande devisen i islamkritisk retorik "det är inte muslimer jag kritiserar, utan islam", bör kanske ha denna essentialistiska benägenhet i åtanke, och en del har förmodligen redan det.
Med denna tankefigur blir all islamkritik omöjlig (tänk på alla de som kommer att missuppfatta det du skriver!). Lite sant är det förstås, för varje gång man ska drista sig att skriva om Islam får man väga orden på guldvåg. Dels finns det högerextrema som är beredda att citera varje slarvig formulering, dels finns det skribenter som Irving och Svensson som står beredda att övertolka varje  generalisering som främlingsfientlighet och orientalism.

Jag finner det djupt olustigt att det inte ska gå att kritisera Islam på samma villkor som man kritiserar kristendom eller politiska ideologier. Islam är numera en del av det svenska samhället och bör behandlas som sådan. Islam är inte längre "orienten" mer än kristendomen är det.

Hatet har ingen politisk färg

Vad som däremot gör mig uppriktigt ledsen är de försök till relativisering som exempelvis Paulina Neuding gör i Svd i dag. Hennes text kan sammanfattas med att vänstern är minsann också dumma och förresten så mordhotades Per Gudmundsson en gång i en serietidning. I en serietidning alltså, i ett uttalat satiriskt sammanhang. Sen blev det en likaledes satirisk uppföljning i sociala medier, där folk, visserligen som humor, slängde sig med rätt obehaglig revolutionsromantik. 
Man kan tycka att det var hur olämpligt som helst, själv tyckte jag t ex att det var tydligt över gränsen, men att jämställa det med att få sin adress utlagt på nazistsidor och få mail om att sagda nazister tänker sprätta upp dig från underlivet och uppåt? Jämställa det med att hatare anmäler dig till soc för att försöka ta ifrån dig barnen, som gjorts mot Åsa Linderborg? Med att bli hotad med våldtäkt och stening på facebook för att man ogillat en tröja? Med den medvetna hatuppviglan som sker hela tiden på sidor som Avpixlat? 
Texten hade kunnat handla om att hatet mot kvinnor är likadant oavsett politisk färg, det antyds i passagen om Johanne Hildebrant, vilket hade varit en viktig poäng. Jag vet att Paulina Neuding får en hel del hat från oliktänkande, det hade varit intressant att veta om det är lika könat, lika sexualiserande aggressivt som sånt man får som t ex uttalad feminist och antirasist. Men det får vi inte reda på, i stället blandas allting ihop, våldtäktshot med ovårdat språk, med satir, med att människor som ogillar ens åsikter skriver det i artiklar på ett ibland otrevligt sätt. Ingen analys. Kvar blir ingenting alls att diskutera mer än att ja, det var kanske dumt sagt av Alexander Bard. 
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se