1 feb. 2013

Är bibeltolkning statens angelägenhet? Är homofobi statens angelägenhet?

Stefan Gustavsson, teolog och generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen, protesterade igår på SvD Brännpunkt mot att Ungdomsstyrelsen givit bidrag till Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personers (EKHO) arbete för att påverka Frälsningsarméns bibeltolkning.
Sedan när blev det statens uppgift att korrigera hur de religiösa samfunden tolkar sina urkunder?
I samtliga kristna sammanhang pågår det idag samtal kring bibeltolkning och sexualitet. När då staten genom Ungdomsstyrelsens beslut väljer sida i en för många viktig teologisk diskussion – hur man väljer att tolka Bibeln – sätter det offentliga krokben för det fria och villkorslösa samtalet. En röst av många i den offentliga debatten får försprång på skattebetalarnas bekostnad. Något som knappast renodlar rollerna mellan det civila samhället och det offentliga.
Det är lätt att förstå Stefan Gustavssons upprördhet. Religion är ju en privatsak!

Fast är det det egentligen? När religion handlar om att förmedla till en kategori människor att de är omoraliska syndare, enbart för sin kärleks skull, då påverkar religionen samhället i stort. Och inte på ett positivt sätt - tvärtom. Hatspråk angår oss alla och är något som bör stävjas, av opinionen, av staten, av så många som möjligt. Samhällets grundläggande värderingar vilar på tanken om alla människors lika värde och alla människors lika rättigheter. Det här är något Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att främja.

Vi vill inget hellre än att religion ska vara en privatsak. Men när Stefan Gustavsson och hans gelikar predikar fördömelse och argumenterar för olika rättigheter för olika människor, då blir hans religion en angelägenhet för oss alla - och något vi bör arbeta för att förändra. Om inte samhället ska främja allas lika rätt och lika värde, vad ska vi då främja för värderingar?

16 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Organisationer får bidra av staten, delvis för att påverka. Varför är det fel att påverka religiösa organisationer? Är de 'untouchable'.

Det planeras för imamutbildning för att forma en 'svensk islam', det är också en form av påverkan av religion. (Förmodligen sipprar statliga pengar in till detta på något vis.)

AV sa...

Det är tillåtet i Sverige att vara hur homofob, rasist, sexist och i övrigt hur korkad som hellst. Friandet av Åke Green visar att i princip allt utan regelrätt dödshot och plädering om utrotning är tillåtet.

Det du berör här är intressant, för det handlar om varför vi debatterar en viss person. Är det för att omvända denne eller för att andra ska se hur fel den andra har?
Det mest fruktsamma är det sistnämnda. Och då finns det ingen anledning att arbeta för att frälsningsarmén ska ändra sina idéer. Det räcker med att man visar hur fel de har i sak och hoppas på att andra ser det. När allt färre söker sig till dem har de valet att gå under som organisation eller själva börja omvärdera sina synpunkter. Och man får väl säga att Frälsningsarmen håller sakta men säkert på att självdö av naturliga orsaker.

Kjell Sundberg, Kalmarhumanisterna sa...

Frälsis håller på att dö sotdöden. Men varför? De har väl en kristen tro liknande många andra frireligiösa grupper. Att de självdör bevisar väl inget om deras innehåll? Deras metoder framstår som otidsenliga.
De går nu ihop med andra grupper. Kanske de överför tillgångarna till sina internationella organisationsvänner, eller till andra grupper.
Deras arbetsmodell med strid och uniformer attraherar inte. Det kan bevisas av negången.
Men deras kristna övertygelse övertas av andra.

Unknown sa...

Att kyrkan förmedlar att människan är syndare är knappast något nytt (frågan om moral hör ihop men begreppet synd handlar om relationen till Gud). Vi är alla syndare, och det gäller många av livets områden, inte bara sex och samliv (kärlek är inte lika med sex menar jag). Klart det känns jobbigt, livet är inte lätt, men det finns ett evangelium i kristen tro också, är inte det lika känt?
Vad om polyamori då? Är det också ”hatspråk” att förespråka tvåsamhet? (Läs debatt i kyrkans tidning eller Åke Bonnier t.ex).

Patrik Lindenfors sa...

Välkommen hit Erik,
Det enda vi begär är att alla ska dömas på lika grunder. Homosexuella döms för deras läggning medan vi andra döms för våra gärningar. Heterosexuella förhållanden välsignas, homosexuella förhållanden fördöms. Det må vara delar av kyrkans lära, men den är i vilket fall ingenting man kan uppmuntra i ett samhälle som säger sig värna allas lika rätt.

Benzocaine sa...

Det är inte så mycket att orda om, tycker jag. Om EKHO är berättigade till bidrag så är det väl Ungdomsstyrelsens skyldighet att bevilja det, eller?

Jag tycker att det är bra att religiösa föreningar får söka bidrag på samma villkor som alla andra. Det vore konstigt att vilja avskaffa stödet till trossamfunden och samtidigt förvägra dem möjligheten till vanliga bidrag.

Möjligtvis kan man ifrågasätta att de organisationer som får stöd via bidragen till trossamfund, dessutom ska kunna söka "vanliga" bidrag.

Nils sa...

Javisst och självklart ska Ungdomsstyrelsen lämna bidrag till Riksförbudet för pedofiler för att motverka stigmatiseringen av pedofiler.

I det här fallet håller jag med Stefan Gustavsson. Ungdomsstyrelsen är en sorts parallell till centerns framtidsgrupp och har gett bidrag till den ena skumm organisationen efter den andra.

Lägg ner Ungdomsstyrelsen.

Lars Torstensson sa...

Nils.

Att insinuera att EKHO är en skum organisation, för att den vill motverka homofientlighet bland kristna samfund, är synnerligen fördomsfullt.

Nils sa...

Lars T,

då uttryckte jag mig otydligt. Avsikten var inte att misstänkliggöra EKHO utan syftade framförallt på tidigare kontroversiella beslut av Ungdomsstyrelsen.

Men det hindrar inte att även det här beslutet är galet. Att ge statligt bidrag till en organisation för att bekämpa en annan är befängd.

Ungefär som kalla kriget på föreningsnivå.

Lars Torstensson sa...

Jag kan se både fördelar och nackdelar med beslutet.

Lars Torstensson sa...

EKHO har främjat religiöst förmynderi i RFSL

Vad man enligt min mening med rätta kan kritisera EKHO för, är att organisationen har främjat religiöst förmynderi i RFSL. Gunnar Bäckström, som har varit och jag tror fortfarande är förbundsordförande i EKHO, har också suttit med i RFSL Göteborgs styrelse. Där har han varit med och fattat beslut om gudstjänstverksamhet i RFSL Göteborgs regi. Sedan har han kunnat predika, och bedriva kristen propaganda, i RFSL:s namn.

Dock har han numera upphört med detta, men bara p g a att det blev protester utanför kyrkporten. Att det är principiellt fel att hålla RFSL-gudstjänster, eftersom det strider mot RFSL:s religiösa obundenhet, har Bäckström aldrig förstått.

På andra orter fortsätter RFSL-avdelningar sin stadgevidriga gudstjänstverksamhet, som gör obundenheten till ett skämt.

EKHO har även som organisation tagit ställning för det religiösa förmynderiet i RFSL.

Dock är det givetvis i första hand RFSL som bör klandras för att man inte klarar att försvara sitt eget oberoende.

Även RFSU tillåter att RFSU-gudstjänster hålls, trots att även RFSU påstår sig vara religiöst obundet.

Ett svårartat hyckleri!

Lars Torstensson sa...

Majken Johansson var lesbisk

Med tanke på homofobin i Frälsningsarmén kan det vara intressant att notera att poeten Majken Johansson, en av Frälsningsarm+ens främsta kulturpersonligheter genom åren, var lesbisk, eller möjligen bisexuell. Jag har tipsat EKHO om att de bör upplysa Frälsningsarmén om detta, till den verkan det hava kan.

Lars Torstensson sa...

Här kan vi läsa mer om EKHO:s "Frälsis-projekt":

http://www.ekho.nu/riksforbundet/Hbtq-fragor_i_Fralsningsarmen.html

Frälsningsarmén stöttar inte projektet.

Lars Torstensson sa...

Jag påminner mig att jag på 1970-talet kände en homosexuell man i Göteborg, numera avliden, som var religiöst intresserad. Han berättade för mig att han en gång hade bevistat ett möte med Frälsningsarmén. Då kom det fram en frälsningssoldat och förklarade för honom att de visst vad han var för en, samt klargjorde att han inte var välkommen på deras möten.

På 1980-talet kände jag en transsexuell kvinna, som var aktiv i Frälsningsarmén. Hon berättade för mig att hon en gång blev jagad av en eller flera frälsningssoldater, som försökte knuffa ned henne i Vallgraven!

Fast jag tvivlar på att hbt-fobin kan ta sig sådana uttryck i Frälsningsarmén idag.

Håkan W sa...

Religiös enögdhet i sin uppenbaraste form.

http://hakans-blogg.blogspot.se/2013/01/staten-kampanjar.html

anton sa...

Varför exakt skall livsåskådningsorganisationer få bidrag av staten? (Jag är inte nödvändigtvis emot det, jag bara tycker inte det är är helt självklart.)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se