9 feb. 2013

"Är islam och liberalism förenliga tankesystem?"

En fredlig samexistens möjlig, menar Carl Rudbeck i sin ny skrift - Islam och liberalismen - men för detta krävs att liberalism är grunden för samhället. I seminariet sammanfattar Rudbeck kortfattat sin essä (17 minuter). Därefter kommenterar Jan Hjärpe, Leif Stenberg och Pernilla Ouis boken och diskuterar Islams möjligheter att reformeras och passa in i ett liberalt samhälle.


Bokrelease: Islam och liberalismen from Timbro on Vimeo.

2 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Gå på djupet i frågan. Gärna i sällskap med Paul Bermans "Terror och liberalism". Islamismen har ett eget kapitel. Sen är ju frågan om islam kan frigöra sig från islamismen, eller om en bestående islamism är en oundviklig konsekvens av vad 1900-talets muslimska tänkare lämnade i arv åt eftervärlden.

Ulf Gustafsson sa...

Camilla,

Du verkar anse att islamism är och måste för all framtid vara kopplat till terror (inte bara historiskt, utan i vad som förespråkas i nutid).

Jag ser inget inneboende som innebär att islamism (politisk islam) inte kan vara demokratisk. I samma utsträckning som politisk kristendom kan vara demokratisk (kristdemokrati).

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se