14 feb. 2013

Ateism - agnosticism

10 kommentarer:

Carl Gustaf Olofsson sa...

Ricky Gervais sätter tummen på det intellektuellt distanserade i en agnostisk hållning. Man kan inte i sitt konkreta praktiska liv leva utifrån en agnostisk hållning. Jag diskuterar kring detta i ett avsnitt i en lång pratig blogg utifrån podradion "Gudgubbars" samtal med biskop emeritus Lennart Koskinen. Den i detta sammanhang intressanta delen är avsnitt "2. Agnosticism visavi ateism".
http://gustafsvideoblogg.wordpress.com/2013/01/14/nr-34-gudgubbar-biskop-lennart-koskinen-och-fragan-om-ateism-visavi-agnosticism/#agnosticism

Mattias sa...

En agnostiker är en artig ateist.

Carl Gustaf Olofsson sa...

Mattias,det ligger väldigt mycket i vad du säger.

Kristian sa...

Varför skulle man inte kunna det? Anta till exempel att en person som kallar sig agnostiker uppskattar att det är cirka 10% sannolikhet att det finns något gudomligt av något slag, men att sannolikheten att någon specifik religion har den rätta bilden är mycket låg.

Denne skulle nu kunna säga att om det eventuella gudomliga är ont och orättvist, är det en möjlighet som man inte på något sätt kan anpassa sig till, för en sådan gud kan ju straffa en oavsett vad man gör.

Men om en eventuell gud är god och rättvis men i övrigt okänd, kan vissa sätt att handla knappast vara dåliga strategier. Såsom att anstränga sig för att följa sitt samvete och göra goda gärningar.

Möjligheten att en sådan gud kan finnas, fungerar då som ett extra skäl för vissa beteenden. Det finns förstås också andra skäl, men ibland skulle det kunna vara det som får vågen att tippa över.

Men eftersom den eventuelle guden är okänd kan man förstås inte lita till dogmer och auktoriteter.

Det är alltså lite som i spel eller på aktiemarknaden. Trots den grundläggande osäkerheten kan det ändå finnas strategier som kan ses som mer eller mindre rationella.

Således kan man säga att i den mån religion har positiva sidor kan man finna de samma hos denne agnostiker, men däremot blir det svårt att återfinna de negativa sidorna.

Svante sa...

Det ligger helt klart en hel del i detta med att en agnostiker är en artig ateist. De verkar ofta i praktiken vara såna som inte tror på gud men inte vågar/vill kalla sig för ateister.

Sen anser jag att även agnostiker är en slags ateister. Om man på frågan; ”tror du på gud?” INTE svarar ”Ja”, då är man ateist, åtminstone med en bred definition. Sen ska man ju självklart bli respekterad för om man själv inte vill kalla sig för ateist.

Unknown sa...

kan acceptera att det finns en skapare,(dirigent)som ligger bakom det komplexa universum.
Men kan inte tro att denna (dator) hjärna fick plats i Jesus.
Inte på inte på en gud som pinar människor i helvetet i oändlighet
inte på en gud som mobbar en till att tro för annars blir man dödad

Anders Hesselbom sa...

Linda, vad implicerar komplexitet om design? https://www.youtube.com/watch?v=ba2h9tqNYAo

Patrik N sa...

Är, säg en hårddisk till en dator, någonting komplext eller inte? Svaret är förmodligen ja om man är en söt liten Golden Retriever med lurvig päls men kanske nej om man är människa. Svaret på frågan om någonting *är* komplext har inget objektivt svar utan bara många olika subjektiva svar. Svaret är till 100 % avhängigt av vilken grad av "komplexitet" som subjektets hjärna kan hantera. Om universum är komplext eller inte kan vi alltså bara besvara utifrån vår, homo sapiens sapiens, upplevelse av komplexitet och svaret på frågan säger bara något om människan och ingenting om universum.

Att inte göra denna reflektion och argumentera för en skapare utifrån "komplexitet" (eller att på samma grund argumentera för motsatsen) är mycket vanligt och beror förmodligen på att människan har en tendens att utan att vara medveten om det sätta sig själv i centrum och att göra sig själv till den "normalitet" utifrån vilken allt annat bedöms. Antropocentrism, med andra ord.

Anders Hesselbom sa...

Det kan bero på det, men det finns vetenskapliga skäl också, och dessa tilltalar mig. Man kan ju uttala sig om komplexitet baserat på jämförelser mellan naturliga strukturer (en hjärna, en galax) och strukturer som vi vet är designade (en jetturbin, en Commodore 64). Inte alla invändningar mot kreationism beror på antropocentrism.

Patrik N sa...

"Det kan bero på det, men det finns vetenskapliga skäl också, och dessa tilltalar mig."

Vilka är de?

Man kan ju uttala sig om komplexitet baserat på jämförelser mellan naturliga strukturer (en hjärna, en galax) och strukturer som vi vet är designade (en jetturbin, en Commodore 64).

Vad säger man då?

Inte alla invändningar mot kreationism beror på antropocentrism.

Nej, självfallet inte.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se