6 feb. 2013

"Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten."

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.
Nu har även Storbritannien tagit ett steg för att ge homosexuella lika mänskliga rättigheter. Underhuset röstade igår  400 mot 175 för att homosexuella ska få rätt att gifta sig.

Läs mer hos the Independent.

14 kommentarer:

Biggles sa...

Nästa steg: Månggifte. För varför ska inte sådana förhållande få räknas som en familj?

Patrik N sa...

Månggifte, det faktum att en eller flera personer har ett förhållande med en eller flera andra personer, och kallar förhållandet för "äktenskap" är fullständigt oproblematiskt i sig. Praktiska frågor, som arvsrätt och liknande går alldeles utmärkt att reglera med flera berörda personer.

Lennart Widlund sa...

OK, det är fullt möjligt att låta i stort sett vad och vilka och hur många som helst få ingå i äktenskap, utan några restriktioner ö.h.t. Men vad menas med "äktenskap" i så fall? Ingenting. Vilket nog är målet för en del iaf.

Ulf Gustafsson sa...

Jag är fundersam på om man måste vara gifta för att kunna räknas som en "familj". Tveksam till om Europadomstolen för mänskliga rättigheter kräver detta.

Lennart W,

Ja, jag önskar avskaffa äktenskapet och ersätta det med ett etiskt och juridiskt kontrakt, tydligt separerade.

Lennart Widlund sa...

Ulf: I så fall är det inget värt med homoäktenskap heller. De har kämpar förgäves om du får som du vill.

Patrik N sa...

Jag tycker att var och en kan lägga den betydelse de själva vill i begreppet "äktenskap". Frågan om vad äktenskapet betyder kan man helt frånkoppla från saker som arvsrätt, vårdnadsregler kring barn och så. Alla dessa frågor är ju idag reglerade även för de som inte ingått äktenskap så det är inget problem i sig att frånkoppla regleringen från äktenskapet. Reglerna, tex arvsreglerna, ser bara lite annorlunda ut för gifta och icke gifta par.

Restriktioner för att ingå äktenskap tycker jag inte behöver finnas alls, jag ser äktenskap som ett ord som betyder ingenting innan man klär det med innehåll och det kan betyda precis vad som helst beroende på vad man klär det med.

Mitt mål är inte att få äktenskapet att betyda ingenting men att tillåta var och en att ge äktenskapet just den innebörd de vill att det ska ha. Lite som vilken ceremoni utan rättsverkan som helst. Lite som ett midsommarfirande ungefär. Kul, trevligt, fint, kanske till och med lite ståtligt för den som vill men helt utan rättslig verkan.

...och för att understryka: samtliga regleringar som ett äktenskap eller ett samboförhållande idag ger kan man ha kvar även om man "avskaffar äktenskapet" (i alla fall dess rättsverkan).

Nej, fram för en enkel registreringsprocess till Skatteverket för de som vill omfattas av rättsregler likt de som idag gäller för de som ingått äktenskap (signera med e-legitimation bara, sen är saken klar). De som vill lova varandra trohet inför gud i kyrkan gör det bäst de vill.

Lennart Widlund sa...

Eller också har man nya ord för nya konstruktioner. Har ju gått bra i andra sammanhang att göra så.

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

-" Men vad menas med "äktenskap" i så fall? Ingenting. Vilket nog är målet för en del iaf."

Det finns ingen som hindrar dig ifrån att värdera eller finna vilken mening du vill i begreppet "äktenskap".

Samma argument som du presenterar kan vi presentera mot rätten till skilsmässa, en rätt ingen idag motsätter sig. Tillåter vi skilsmässor, skulle det låta, vad menas med "äktenskap" i så fall? Ingenting. Alltså bör vi förbjuda skilsmässor, eller?

Som sagt. Du är fri att värdera vad du vill. Jag anser dig dock inte ha rätt att diskriminera och hindra andra ifrån deras rättigheter enbart för att du vill att speciell hänsyn tas till din värdering av heteroäktenskap över andras...

Eric Wadenius sa...

Lennart Widlund,

-"Eller också har man nya ord för nya konstruktioner. Har ju gått bra i andra sammanhang att göra så."

Jättebra förslag. När man frigjorde slavarna i USA borde man kanske givit dem "schmeedom" istället för "freedom" också. "Schmeedom" skulle betyda samma sak som "freedom" men det senare är reserverat enbart för vita människor för så var det ju förr. Man borde ju ha nya ord för nya konstruktioner, eller hur?

Lennart Widlund sa...

Eric: Ulf sa faktiskt "Ja, jag önskar avskaffa äktenskapet". Bara för sig själv då, eller hur tolkar du det? Jag tolkar det som att han vill avskaffa det för alla. Om du inte håller med honom, så säg gärna till.

Jag vill inte förbjuda allt som jag är emot. Varför skulle jag vilja göra det? Vore juste om du inte lägger såna ord i min mun.

Och btw är jag mot skilsmässa, så här har du en. Dvs för riktiga äktenskap. Självklart.

Lennart Widlund sa...

Eric, äh, nu tycker jag att vi förkortar den oundvikliga processen i den här tråden.

1. Jag gör ett försök att raljera lika mycket som du. Svar på tal, typ.

2. Du kallar mig för troll, för att raljera är ju inget som du unnar andra med andra åsikter än du.

3. Streck och adjö. Klart.

Kul med "debatt". (Fast roligare om olika åsikter är representerade, imho. Men smaken är ju olika.)

Lennart Widlund sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Jag vill avskaffa äktenskapet som ett juridiskt och samhälleligt avtal.

Sedan är det så att människor ger ordet äktenskap annan innebörd också, det vill jag inte förbjuda dem eller hindra dem att göra i framtiden.

Jag vill helt enkelt ha en skilsmässa mellan äktenskapet och staten.

Anonym sa...

Ett äktenskap är ett juridiskt bindande avtal som regleras i äktenskapsbalken. Det finns ingen som helst anledning till att staten skulle delegera den myndighetsutövning som det innebär att viga de som vill ingå äktenskap. Endast borgerlig vigsel borde vara giltig. Om man sedan dessutom önskar ingå "äktenskap" i en annan kontext som till exempel en religiös sådan så får väl folk göra precis hur de vill, det finns väl ingen anledning för staten att lägga sig i hur detta görs så länge ritualerna inte strider mot svensk lag. Syftet med äktenskapet ur statens perspektiv, anser jag, är att (1) tillhandahålla ett ramverk som reglerar de ingående parternas rättigheter till de tillgångar som parterna förfogar över samt (2) skydda parternas minderåriga barn. När det gäller barnen är det också viktigt att barn vars vårdnadshavare inte är gifta får skydd i lagen och detta borde också regleras oavsett om vårdnadshavarna ingått äktenskap eller inte. Den nuvarande sambolagen handlar dock mest om att skydda vuxna människor från sig själva och varandra och det är inte statens uppgift. Vuxna människor som väljer att inte ingå äktenskap borde själva ta ansvar för att upprätta juridiska överenskommelser, det är inte statens uppgift att göra det åt de via sambolagen, tycker jag. Man kan förstås, med barnfrågan som undantag, hävda att även äktenskapet kunde upplösas och ersättas av privata överenskommelser vuxna människor emellan men jag tycker att det finns goda skäl att staten, via äktenskapsbalken, tillhandahåller en standardiserad juridisk överenskommelse som vuxna människor kan välja att nyttja.

Hur denna standardiserade överenskommelse skall se ut, hur många parter som kan vara inblandade, vilka kön parterna har är en öppen fråga för mig. Dess viktigaste uppgift måste dock alltid vara att skydda de minderåriga barn som är inblandade eftersom de inte har möjlighet att skydda sig själva. Lagen bör vara utformad så att den täcker in behovet hos så stor del av befolkningen som möjligt. Lagen är till för oss, inte tvärtom.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se