20 feb. 2013

Kriminalisering av hopplöshet är ingen lösning

I Norge pågår en debatt om problemet med hemlösa människor. Ett förslag som lyfts är att förbjuda övernattning på under broar och i provisoriska byggen och bilar i Oslo. Sedan tidigare är det förbjudet att övernatta i parker och grönområden.

Detta politiska förslag protesterade Human-Etiskt Forbund (HEF) emot i början av februari, de skrev bl.a,
Human-Etisk Forbund ønsker ikke et samfunn der friheten begrenses på en uakseptabel måte. Vi setter prinsippet om menneskeverdet høyt og mener forslaget ytterligere vil krenke verdigheten for allerede marginaliserte grupper.
Att HEF uttalar sig i denna och liknande frågor möter visst motstånd inom organisationen. Vissa medlemmar menar att detta är en politisk fråga som ligger utanför vad livssynsorganisationen skall göra. Detta är en debatt som känns igen från Svenska kyrkan. Att kyrkan hjälper hemlösa finns en enighet om, men att kyrkan också skall propagera för politiska lösningar finns det en stor oenighet om. Inom Förbundet Humanisterna kommer förmodligen samma oenighet råda den dag frågor som denna kommer på agendan.

Hemlöshet och tiggeri är inga nya problem, men vi som bor i svenska storstäder har uppmärksammat mer på dem de senaste åren. Utsatthet och hopplöshet har alltid funnits, inte så mycket i Sverige som i andra europeiska länder. Den fria rörligheten för människor inom Europa gör nu detta mer uppenbart för oss. Detta är något positivt, det är först då problemen blir tydliga som vi kan motiveras till att göra något åt dem. HEF har helt rätt i att kriminalisering av hemlöshet inte är någon lösning. Det är bara ett sätt att flytta problemet utanför vårt eget synfält.

Fritanke.no följer debatten och har bland annat skrivit om romernas situation i Norge.

15 kommentarer:

Lennart W sa...

Som stockholmare är det svårt att undvika att inte fundera på det här problemet. Man ser tiggare överallt varje dag, i t-banorna och sittande på utomhus även kalla vinterdagar. Ibland med en lite längre harang på vårdad svenska om bidrag till mat och husrum - eller är det för att finansiera dyra droger? Ofta av personer som inte verkar kunna ett ord svenska och bara säger "please!", eller visar en lapp med foto på barn och ev. text om deras prekära situation - eller är de en del av en organiserad verksamhet, en sorts trafficking, där ev. bidrag till stor del går direkt till ligorna som har transporterat hit dem?

Vad gör ni andra? Ger ni pengar? Själv föredrar jag i så fall att ge till Frälsis och Stadsmissionen och deras verksamhet bland hemlösa, i hopp om att det inte går till droger eller till mer eller mindre kriminella utsugare.

Vad ÄR lösningen? Kriminalisering kanske ändå inte är så dumt. Inte för att man skulle vilja klämma åt redan utsatta människor ändå mer, utan för att ge myndigheterna möjlighet att ö.h.t. komma åt de bakomliggande problemen, genom att ge polisen rätt att ta in tiggare till förhör.

Patrik N sa...

Vad ska polisen fråga tiggarna under förhöret?

Lennart W sa...

Vet inte, jag är inte polis, och kriminalisering kanske inte alls är en bra idé. Min tanke var bara att ge myndigheterna möjligheter att ö.h.t. göra något, men det kanske finns andra sätt, även när det gäller att komma åt människohandeln.

Vad betyder egentligen det här här från bloggposten:

"... det är först då problemen blir tydliga som vi kan motiveras till att göra något åt dem."

VAD ska göras? Har du några tankar om det? Kanske t.o.m. konkreta förslag?

Ostronmannen sa...

Det är ingen lätt sak att gå förbi en liggande person i minus 3 grader.
-han får säkert inga pengar av detvjag ger ändå. Dom tar ngn liga och ger jag till honom så kommer det bara flera hit och lever i misär och en fet "chef" lever gott.

Äreminnet svaret vi vill ha. Blir de utnyttjade?
Om inte så ger jag gärna några kronor. Men tills dess gör jagades ej eftersom jag fått för mig att det bara gör saken värre.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart,

Jag vet inte heller vad som skall göras. Ett första steg är kanske att de bjuds på mat och en kopp kaffe i organiserad form och samtidigt tillfrågas om sin situation. Då kanske vi får fram den information om vad som kan göras för varje individ.

Jag föredrar också att ge pengar till organiserad verksamhet, inte för att jag misstror de hemlösa, utan för att jag tror organiserade lösningar är ett sätt som hjälper mer än bara det akuta behovet.

Anna sa...

Jag ändrade åsikt i frågan om man ska ge pengar till tiggare för ett tag sedan efter att ha läst olika artiklar om det. Tyvärr har jag inte kvar källorna men jag minns att det var en reporter som följt efter en tiggare, samt att polisen uttalade sig. Allt tydde på att det inte rörde sig om ligor, utan storfamiljer av främst romer, vilka inte får tillgång till trygghetssystemen i sina hemländer. Ungefär som det var här för ett tag sedan alltså.

Jag tycker att det kan vara en fråga för Humnisterna att värna människovärdet och slå vakt om att utsatta människor inte blir baktalade pga politiska ideologier och olika intressen som inte har fakta eller har de utsattas bästa för ögonen.

anton sa...

Just i den här frågan har jag inte så mycket att invända, men som påpekats så finns det en stor risk i att Humanisterna tar ställning i politiska frågor som ligger utanför "sekulärt samhälle bra, död och lidande dåligt".

För många är det kanske självklart att Humanister är t.ex. socialistiska, men knappast för alla, och såna schismer klarar man sig nog utan.

Patrik N sa...

Nämn en fråga som inte är "politisk" eller som man inte kan göra politik av. Allt är politik och det är varken möjligt eller önskvärt att Humanisterna inte tar ställning i frågor som "är politiska".

Svante sa...

Jag kan inte förstå detta att kriminalisera att någon sover ute, en sak om denne har brutit sig in i någon annans lokal, bostad eller bil. Skulle man inte kunna använda alla dessa byggbaracker (när de för tillfället inte används), lägga in madrasser och element, som en tillfällig lösning i alla fall?

Det borde inte ligga utanför en Humanistisk organisations gebit att på något sätt kunna uttala sig om frågor kring de hemlösa, till stöd för dessa. Det definierar ju oss inte som borgerliga/socialistiska. Även om vi självklart alltid ska fundera på vad som angår oss.

Jag har ytterst sällan gett pengar till tiggare i Sverige, något oftare utomlands. Jag vill helst inte ta upp plånboken heller, utan hellre ge om jag har något som ligger löst i fickan. Ibland har jag gett och ångrat mig, ibland har jag nobbat dem och ångrat mig. Tänker just på detta att det kan vara någon ligaledare som roffar åt sig pengarna. Jag vill gärna att den som tigger verkligen ska vara i behov av pengarna och i så fall få pengarna själv. Men i första hand vill jag ha ett så finmaskigt skyddsnät så att ingen behöver tigga eller sova ute.

Jag blev väldigt skeptisk en gång när jag läste om en snickare från Slovakien som tiggde i Sverige tillsammans med sin far och farbror. Det framgick att han intervjuades under en rökpaus och att de brukade åka bil från Slovakien till Sverige, övriga familjen var hemma. Om han hade råd med bensin för så lång resa och även ansåg sig ha råd med rökpaus så verkade han inte ha så ont om pengar att han behövde tigga. Bättre om han i så fall åkte hit och sökte jobb som snickare.

Om det är någon som spelar ett instrument så kan jag ge en slant, men det är ju inte tiggeri. De som säljer Situation Sthlm köper jag ofta av, stannar gärna och växlar några ord. Ibland har jag köpt en smörgås eller banan som jag gett till tiggare.

StaffanG sa...

Frågan om romernas situation angår hela Europa och detta ska bl a diskuteras på den internationella humanistkonferensen i Bukarest i maj. I Rumänien är det kanske allra värst. En av mina kollegor i styrelsen för Europeisk Humanistfederationen har senaste året haft plats i den rumänska regeringen. Han skäms dels för alla rumäner/romer som tiger runt om i de Europeiska storstäderna, men kämpar samtidigt för deras rättigheter i hemlandet.

Humaniströrelsen måste sannolikt för att inte uppfattas som irrelevant eller i praktiken anti-humanistisk engagera sig på en del sociala områden och i rättighetsfrågor för minoriteter m.m. Problemet uppstår när man ger sig in i alltför partipolitiska konflikter, då sådana ställningstaganden lätt skulle bryta sönder rörelsen.

Ta t ex inställningen till EU, där humanister i Sverige och Norge nog har haft väldigt blandade åsikter om inträde för resp. land, medan det i England är väldigt svårt att hitta humanister som inte fullt ut stödjer medlemskapet. Den politiska profilen och uppfattningarna längs den politiska skalan ser helt enkelt olika ut för olika länder. I Norge protesterar Humanisterna ofta mot USA och Israel på ett sätt som aldrig förekommit i Sverige. Humaniströrelsen har ingen klar eller övergripande politisk färg, även om den tenderat att ligga mer åt vänster än åt mitten.

Ulf Gustafsson sa...

Jag ser inga hinder så länge Humanisterna gör uttalande grundade i den humanistiska värdegrunden, och när man stödjer specifika lösningar på problem som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om några ändå skulle anse att detta är att ta ställning i en partipolitisk fråga och därför fel. Tror jag detta beror på att de förhåller sig dogmatiskt till en ideologi. Sådant kan en organisation som Humanisterna låta sig påverkas av.

Lennart W sa...

Som alla säkert minns försökte man härom året att förbjuda tiggeri i Sala kommun. Argumenten var just sådant som att ge polisen större möjligheter att komma åt människohandel, men länsstyrelsen i Västmanland upphävde beslutet.

Pressmeddelande angående lokala ordningsföreskrifter om tiggeri (länk)

Patrik N sa...

Polisen kan förhöra vem som helst som har upplysningar att lämna om ett brott som begåtts. Polisen har därför inget behov av att tiggeri i sig kriminaliseras för att en eventuellt bakomliggande människohandel ska kunna bekämpas.

Det är nog snarast så att det är problemet *med* hemlösa man vill bekämpa, inte problemen *för* hemlösa. Så uttrycker sig även Ulf i bloggposten: "I Norge pågår en debatt om problemet med hemlösa människor".

anton sa...

Det är klart att alla frågor är politiska i någon mån, men det finns någon slags gräns som Humanisterna inte borde korsa även om det är högst oklart var den går (utan att bli ett parti då).

Att engagera sig för romernas situation och motverka diskriminering är i sig helt oproblematiskt, men när man skall prata om konkreta politiska åtgärder så kommer onekligen förbundet vara splittrat, inte minst för att snudd på varenda person kommer hävda att just deras politik är den mest humanistiska.

Jag har faktiskt ingen aning hur man löser sånt här, men det är en högst relevant fråga som borde diskuteras mer.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Viktig distinktion du pekar på. Jag vet för lite om den norska debatten, men gissar att vissa är engagerade i problemet *med* och andra i problemet *för* hemlösa.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se