25 feb. 2013

Kristet motiverat kunskapsförakt

Idag skriver Lennart Holmblom (inte konstnären - läraren) på tidningen Dagens hemsida att Skolinspektionens kritik mot Malmbäcks skola är obefogad. Enligt Holmblom har Skolinspektionen påpekat att en diskussion om evolution kontra skapelse måste ske på vetenskaplig grund. Jag har faktiskt inte sett någon sådan kritik, men Lennart Holmbloms föreställningar om vetenskap och utbildning är så förfärande att de måste kommenteras.

Först berättar Holmblom att han genomskådat vetenskapen. Evolution kan inte alls förklara arternas mångfald, utan ska delas upp i den faktiskt förekommande mikroevolutionen (som ska förklara variationer inom arten) och den icke-förekommande makroevolutionen (som förklarar en art "blir en annan art").

Sedan använder Holmblom komplexitetsargumentet när han påpekar att även de förhållandevis enkla varelserna har väldigt komplicerade DNA-strängar, vilket skulle betyda att de inte kan ha ett naturligt ursprung. För att styrka detta hänvisar Holmblom till Michael Behe som förvisso accepterar evolution och gemensamt ursprung, menar att bakterieflagellen vittnar om gudomligt ingripande.

Lennart Holmblom tar upp bristen på mellanformer som en indikation på att arterna inte förändras över tid och sen avslutar Holmblom med att påstå att ett nytt förord på Charles Darwins bok "Origin of species" dementerar evolutionsteorin. Holmblom skriver i signaturen att han har 38 års erfarenhet av skolarbete, vilket då förmodligen ska ge tyngd åt hans uttalande om vetenskapen.

Även om termerna kan förekomma inom riktig biologi, så är tanken på den vattentäta gränsen mellan mikro- och makroevolution en produkt av den kristna tankesmedjan Discovery Institute, och inte alls något som kommer från den vetenskapliga sfären. Gränsen är en religiöst motiverad idé som helt saknar förankring i verkligheten. Faktum är att man måste revidera hur artbildning fungerar, för att uppdelningen över huvudet taget kunna göras. Här förklarar vetenskapsjournalisten Peter Hadfield hur artbildning går till. Artbildning motsvarar den kreationistiska definitionen av makroevolution. Notera att stycket om hundar verkar innehålla en sammanblandning av fenomenet evolution och fenomenet blandraser, signerad Kent Hovind.

Komplexitetsargumentet är inte ett argument för skapelse per automatik, och Michael Behe har inte vunnit något gehör för sitt argument irreducerbar komplexitet. Det är egentligen ett god-of-the-gaps-argument som bygger på idén att det man inte förstår, kan ha en gudomlig förklaring. Michael Behe är katolik med kopplingar till den kristna tankesmedjan Discovery Institute.

Den nya upplagan av "Origin of species" som hänvisas till, har ett förord Ray Comfort. Banankillen. Han som trodde att Gud skapat bananen, och använde det argumentet helt utan att ta reda på bananens historia. Comfort har bl.a. samlat citat som ska missakta vetenskapen. Att Ray Comfort har religiösa motiv att missakta kunskap, vet säkert Lennart Holmblom om - han har av allt att döma själv religiösa motiv att missakta kunskap. Citatet i fråga kommer från en förlaga som fanns i 1956 års upplaga av boken, och är ett exempel på det som kallas för quote mining, eftersom en specifik aspekt teorin kritiseras, inte teorin som sådan.

Med dessa misstag i sin artikel är Lennart Holmbloms 38 år som lärare mycket oroväckande, och det som borde vara relevant för han att ta upp, är sina vetenskapliga meriter. Kanske att utbildningsministern kunde ta sig ton?

Läs gärna vidare här.

11 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Det som är talande med artiklar som denna är att det just är evolutionen som ifrågasätter.

Man skulle kunna tro att personer som verkar ha en sådan dålig förmåga att ta till sig vetenskaplig kunskap, skulle ha problem i andra ämnesområden också. Att de skulle förespråka parapsykologi eller förintelseförnekelse.

Men att endast det är evolutionen de angriper är talande för att det inte är en generell kompetensbrist, utan ett ideologiskt val.

Förhoppningsvis leder denna artikel till att Skolinspektionens kritik kan anses välbelagd. Den aktuella skolan har problem, och det börjar i toppen.

Dawkins kallar oreducerbar komplexitet för "argument av personlig lättrogenhet", "Jag personligen kan tänka mig en naturlig sekvens av händelser varigenom X kunnat uppstå. Därför måste det ha skett på övernaturlig väg."

Patrik Lindenfors sa...

Fast det är inte riktigt sant. Människor som ifrågasätter evolutionen har också lättare att ta till sig andra konspiratoriska teorier om att världens forskare vilseleder allmänheten. Till exempel om klimatet, eller om 9/11 eller månlandningen. Rätt så fascinerande.
http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2013/02/rekursivt-raseri.html

Patrik N sa...

Jag tror inte att det handlar om kristet motiverat kunskapsförakt, snarare tror jag att det handlar om att en del människors psykologi är sådan att den gör dem mottagliga för konspirationsteorier och för att acceptera berättelser baserade på auktoritet, tradition och på sociala band till den som berättare berättelserna. Jag tror inte att det har just med kristendom i sig att göra överhuvudtaget egentligen.

Patrik N sa...

...kristendom är nog en följd av vår psykologi helt enkelt. Precis som benägenheten att tro på konspirationsteorier. Det är nog bland annat därför som det upplevs så känsligt när vi "kritiserar" troende (eller snarare påpekar det orimliga i tron).

Patrik Lindenfors sa...

Patrik,
Psykologi är inget statiskt utan något som går att förändra. Och även om vi inte lyckas förändra den blint troendes inställning till verkligheten finns det en tredje part att ta hänsyn till: de som läser vårt och deras budskap och väger argumenten. Därför är det viktigt att ta debatten.

Patrik N sa...

Självfallet.

Anders Hesselbom sa...

Patrik N, jag tänker att kristendomen är en religion som kan förstöra vårt sätt att tänka, men visst kan man som du resonera att religionen i fråga är ett symtom på att människan bakom är otillräcklig. Här belyser jag bara ett samhällsproblem, och en lärare målar upp för bild.

Anders Hesselbom sa...

Ulf G, många använder evolution som slagträ i debatten, men accepterar evolution till viss grad. Men det gömmer sig ofta en fientlighet mot vetenskap bakom. Lyssna gärna på detta utdrag där jag debatterar en skapelsetroende naturlärare.

Gåslever sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Ulf Gustafsson sa...

Jag ser det inte som ett kristet motiverat kunskapsförakt generellt, utan som att man är blind för kunskap inom vissa områden som har betydelse för sin personliga identitet och sina sociala relationer.

Risken för detta finns inom Humanismen, likväl som kristendomen, och det är de risker Per Dannefjord beskriver. Man riskerar att bedöma "sanningarna" inom sin egen livsåskådning efter dess sociala, känslomässiga betydelse, menas man kan värdera "sanningar" som inte har betydelse i detta sammanhang på vetenskaplig grund.

Sedan finns det ett parallellt fenomen, tilltro till konspirationsteorier, som Patrik L nämner ovan.

Anders H,

Newtonbloggaren är ett gott exempel på mitt resonemang. Då bokstavstroende skapelsetro skall försvaras, måste alla vetenskaper som stöttar evolutionen ifrågasättas.

Gåslever sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se