2 feb. 2013

"Lagen bör ändras för att rädda fler liv"

Anna Bergström, P C Jersild med flera ger på SvD Brännpunkt Socialminister Hägglund en uppmaning: Lagen bör ändras för att rädda fler liv - ur avslutningen:
Socialministerns motstånd mot en reglering som öppnar för donationsmöjliggörande åtgärder är en viktig förklaring till att det inte utförs fler organdonationer i Sverige. Många liv skulle varje år kunna förbättras eller till och med räddas om socialministern vore beredd att ändra sin negativa inställning. 
Lag och regelverk bör rimligen vara utformade så att de så långt möjligt tillgodoser vad som är såväl befolkningens som patienternas önskemål i denna fråga. Hur många ska behöva dö och lida i onödan i väntan på att socialministern agerar? 
[...] 
Det är hög tid för en utredning där man samlar ihop kunskaper från expertisen inom området och på grundval av dessa kunskaper utformar en lagstiftning och ett system som är betydligt bättre än dagens för att främja livskvalitet. Vi uppmanar socialministern att omedelbart ta initiativ till en sådan.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se