17 feb. 2013

"Religion har evolverat för att passa våra psyken"

Patrik Lindenfors skriver på Newsmill ett längre svar till Knutsson Bråkenhielms artikel som tidigare kommenterats i en hast på bloggen. Lindenfors inlägg ger en utmärkt förklaring av hur "Religion har evolverat för att passa våra psyken", artikeln avslutas:
Men jag skrev inte bara den här artikeln för att kritisera Lotta Knutsson Bråkenhielm för hennes taffliga försök att stämpla ateister som känslomässigt handikappade. Det som är verkligt störande i den här historien är en numera rätt vanlig tanke som Bråkenhielm tar upp, som lyder ungefär så här: Eftersom det finns psykologiska mekanismer som är kopplade till religion så är religion något naturligt, något djupt mänskligt. Det som återstår för evolutionsbiologer är att förstå exakt vilken funktion religionen har, vad det är i religionen som gynnar reproduktion och överlevnad. 
Den här tankegången förutsätter några saker som är direkt felaktiga. Dels behandlar den fenomenet ”religion” som en statisk monolit, något man anammar som helhet eller inte. Men så är det ju inte. Vi har redan sett tre fenomen här ovanför som ingår i det religiösa: det övernaturliga, ritualer och syner. Det finns förstås flera aspekter, som gruppsammanhållning, förklaring av världen, maktmedel, tröst, myter, och så vidare. Vissa religioner har många eller alla dessa inslag, andra färre. ”Religion” är ingen enhetlig enstaka företeelse som människan evolverat tillsammans med, utan en hel mängd mer eller mindre hårt sammankopplade fenomen. 
Närbesläktat med detta är observationen att ”religion” inte är något statiskt. Tvärtom förändras religioner med tiden. Religioner i enklare organiserade samhällen handlar mycket om att hålla sig väl med en parallellt existerande andevärld som mycket konkret kan påverka livet här och nu. De monoteistiska religionerna beskriver istället en Gud som ibland kan verka så fjärran (”bortom tid och rum”) att det inte är helt uppenbart att han skulle ha några känslor för oss alls. Nu har vissa liberala teologer till och med lämnat tanken på en separat existerande Gud och kan tala om Gud som ”kärlek”. 
Sådan här utveckling är del av en naturlig kulturell förändring där de trosutsagor som stämmer bäst in på den mänskliga erfarenheten överlever och sprider sig, medan de gamla synsätten dör ut och – i vissa fall – till och med försvinner. Det här är naturligt urval, men inte på människor, utan på religionen i sig själv. Det är den som evolverar för att passa våra psyken, inte våra psyken som har evolverat för att ha religion. Det här vet vi eftersom kulturell förändring sker ohyggligt mycket snabbare än biologisk evolution, vilket gör att kultur anpassar sig till våra psyken mycket snabbare än våra gener kan anpassa sig till vår kultur. 
Det är därför inte alls konstigt att religion passar så väl ihop med våra psyken. De religioner som passat bäst är de som blivit kvar, de andra synsätten har blivit ovanligare och ibland till och med dött ut. Att förstå den här typen av kulturell evolution är en ny utmaning för forskningen. Frågan är inte ”Vad gör religion för nytta för vår biologiska reproduktion och vår överlevnad” utan ”Vad i våra psyken påverkar religiösa uttrycks överlevnad och utbredning.”

8 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Bra artikel av Patrik L. Om nu Gud är tolkad som kärleken för att passa en Mattias I:s psyke dröjer det kanske inte så länge förhoppningsvis förrän kärleken bara är kärlek.

Johan A sa...

Finns bara en sak att säga till Lotta efter den utmärkta artikeln av Partik L: Oh Snap!

Patrik Lindenfors sa...

Börjar undra vad jag skrivit egentligen. Nu har jag fått positiva värdeomdömen både av Mattias Irving (på Twitter) och Jonas Svensson (på religionsvetenskapliga kommentarer). Ovant.

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.com/2013/02/religion-kognition-och-evolution.html

Björn Bäckström sa...

"Peace is breaking out all over..."

Hope not! Demand full surrender!

Jonas Svensson sa...

@ Patrik
Välkommen till den Mörka Sidan (dvs det vetenskapliga studiet av religion) ;-)

Patrik Lindenfors sa...

http://www.youtube.com/watch?v=WWaLxFIVX1s

Anders Hesselbom sa...

Mycket märkligt, jag hittade inga uppenbara fel i texten...

Kenneth Karlsson sa...

Bra artikel av Patrik!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se