6 feb. 2013

"Religionskritik är nödvändigt för humanister"

Ulf  Schyldt skriver på Newsmill ett svarsinlägg - Religionskritik är nödvändigt för humanister - vilket avslutas:
Målet för Humanisterna är tvåfalt: dels att i dessa debatter se till att de icke-troende faktiskt har en röst. Dels att blottlägga att de föreställningar som grundas på annat rationella föreställningar om världen, väldigt ofta är behäftade med nackdelar som kunde bli katastrofala om de blev vägledande. 
Och ja, detta är en huvuduppgift för varje rörelse som gör anspråk på att kalla sig humanistisk. Skälet är precis det Ulf Bodech Söderberg kallar ”att heliggöra” människan. Att i valet mellan å ena sidan dogmer och ogrundad vidskepelse och å andra sidan människans bästa, alltid välja det senare. Även om det uppfattas som aggressivt och fientligt, av de som håller fast vid sin tro.
Schyldt svarar på inlägget: Kritik av religion är inte den humanistiska uppgiften.

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Ulf Schyldt har stött RFSL:s religiösa förmynderi

En bra artikel av Ulf Schyldt. Men utbrytarnas namn är väl Förenade Humanister och inte Fria Humanister?

Vidare har Schyldt tyvärr inte alltid levt som han lär i den här artikeln. För ca 10 år sedan var han ledamot i både Humanisternas och RFSL:s förbundsstyrelser. Då var han med och röstade ned en av mig författad motion till RFSL:s kongress. Den gick ut på att man skulle upphöra med de gudstjänster som vissa RFSL-avdelningar håller, trots att de strider mot stadgarnas föreskrift om religiös obundenhet.

Därigenom bidrog Schyldt till att försvara och befästa det religiösa förmynderiet i RFSL, vilket givetvis var ett svek mot den sekulära humanismen. Ett förmynderi som fortfarande pågår.

Jessica Schedvin sa...

Fria Humanister *asg*

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se