28 feb. 2013

St:a Katarinastiftelsen

St:a Katarinastiftelsen som är en del av Svenska Kyrkan, Stockholms stift, riskerar att behöva stänga sin verksamhet. Ett flertal debattörer inklusive Christer Sturmark anser detta vore olyckligt och önskar att Stiftledningen tänker om - Stockholms stift raserar sitt kulturarv:
S:ta Katharinastiftelsen grundades 1950 av en av Sveriges första kvinnliga präster, pionjären Margit Sahlin. Sahlin såg behovet av en mötesplats mellan kyrka och samhälle. S:ta Katharinastiftelsen har sedan dess fyllt en viktig funktion vad gäller de reflekterande, fördjupande samtalen om livsåskådning, tro, samhälle och kultur. Hit har tongivande teologer, författare, kulturpersonligheter och samhällsbärare från politik och näringsliv kommit för samtal med varandra och med en publik. Dialog, mångfald och gränsöverskridande möten är S:ta Katharinastiftelsens ledstjärna. Metoden är det reflekterande samtalet där människor får tala till punkt, inte konfrontation och ”one-liners”.

5 kommentarer:

Carl Gustaf Olofsson sa...

Jag läste det stora reportaget om Katharinastiftelsens ekonomiska kris i Kyrkans Tidning i början på februari. Jag tycker också att det är bedrövligt att inte Stockholms stift och Svenska kyrkan centralt aktivt arbetar för Katharinastiftelsens överlevnad. Det gläder mig som medlem i Humanisterna att Christer Sturmark och förbundsledningen uppmärksammar detta.

Katharinastiftelsen var jätteviktig för mig under i stort sett hela 1990-talet. Där fick jag inspiration och tränade ganska ofta min röst när publiken släpptes in samtidigt som jag satt hemma och skrev och skrev och skrev. Det tog lång tid innan det blev något läsbart om min sekulära, existentiella, gudlösa tolkning av kristen tro. (Första texten var artikeln ”Har kristen tro en framtid?” i tidskriften "Vår Lösen" 1996 - när jag hade fyllt 48!!). Trots att jag oftast gjorde ganska kontroversiella och traditionskritiska inlägg så fick jag ofta uppskattning av någon eller några efteråt. Och det hände ett antal gånger att jag fick applåder. Det var viktigt stöd för en ensamt sökande och skrivande själ. Jag fick också flera kontakter där som var viktiga för mitt fortsatta funderande och skrivande.

Jag instämmer i Tomas Tranströms ord överst på Katarinastiftelsen webb. 
http://www.katharinastiftelsen.se/
 
Stockholms stift tar upp en kollekt där hälften av pengarna går till Katharinastiftelsen. Den andra hälften går till Seglora Smedja. Att dessa verksamheter slås ihop i en kollekt tycker jag är okänsligt och ytterligt märkligt.

Det finns dock en modernisering jag önskar av Katharinastifelsen. Det är att man lär av Humanisterna och börjar utnyttja den moderna videotekniken. Det skulle vara en stor kulturell välgärning om en stor del av deras samtalskvällar videofilmades och las ut på YouTube. Då skulle jag kunna sitta här i Småland och i efterhand se de samtalskvällar som intresserar mig speciellt. Teknik och utrustning är numera så pass billigt och lätthanterligt att till och med en gamling som jag har lärt mig de viktigaste grunderna. Ett exempel. Vi var tre helamatörer som fixade en videoinspelning av praxisfilosofen Tulsa Janssons föredrag på Kalmar konstmuseeum i höstas. "Det existentiella samtalet i vardag och vård". Riktigt bra! Den här typen av inspelningar kan hålla lägre kvalitet och ändå väl fylla sin funktion.

Lokatt sa...

En gång var jag där och lyssnade på psykiatern Johan Cullberg. Det var intressant. Men man kan ju lyssna på föredrag i andra lokaler, fria från krucifix. Jag fäller inga tårar över att en religiös stiftelse kanske försvinner.
För de troende måste väl stiftelsens kris betyda att deras gud inte vill att den ska finnas kvar, annars skulle han väl rädda den?

Mattias sa...

Lokatt,

nä vi troende tror självklart att Katarinastiftelsens kris är ett Guds straff för att vi inte har läst bibeln tillräckligt hårt. Duh.

Lokatt sa...

Aha! Ja så är det såklart! :-)

Svante sa...

Tveksamt om det är Humanisternas uppgift att tycka till om vad ett kyrkligt stift gör med sin egen verksamhet i det här fallet. Det går väl att anordna föredrag och samtalsmöten mellan t.ex. kristna och humanister iafall.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se