15 feb. 2013

Troende elever krånglar till utbildningen i evolutionsteorin

Utbildningen i evolutionsteorin introduceras med att naturkunskapsläraren läser högt ur Bibeln. "Det stämmer överens, vi kan hitta liknelser", säger läraren. Även om läraren sedan är tydlig med att skilja vetenskap från religiös tro, så är det en omständig metod som ger Bibeln större relevans än den förtjänar.

I Människor och Tro:s reportaget nämns en avhandling av Marie Petersson, den finns att läsa här.

Lyssna: Evolutionsteorin laddad fråga i skolor med troende elever

3 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Jag hade en biologilärare i realskolan som förklarade, när vi påpekade för henne olikheterna mellan vad vi fick lära oss om världens uppkomst i kristendomen och i biologin, att det inte fanns några motsägelser. De första människorna som evolutionen frambringade var nämligen som Adam och Eva!

Jag har ofta förundrat mig över hennes feghet. Var kyrkans grepp om undervisningen ännu på 1950-talet så starkt att hon skulle ha tagit en risk om hon hade talat klarspråk om den bibliska förklaringens ohållbarhet?

Björn Bäckström sa...

"Utbildningen i evolutionsteorin introduceras med att naturkunskapsläraren läser högt ur Bibeln. "Det stämmer överens, vi kan hitta liknelser", säger läraren."

Som jag alltid hävdat: Vidskepliga,(d.v.s. troende) lärare bör inte ha någon plats i undervisningen. De bör söka sig till områden där missionerandet inte drabbar oskyldiga.


Lars T 2013-02-15 21:33

Har samma erfarenhet från 50-talets realskola. Hade dessutom en präst som lärare i religionskunskap!

Per Ewert sa...

Alltid intressanta dessa förslag om yrkesförbud för personer med annan religiös hemvist än man själv har. Spännande inställning i ett demokratiskt samhälle. Undrar hur många fler yrken Björn vill porta merparten av mänskligheten från?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se