19 mars 2013

Dog i förtvivlan


För att icke behöva gå alltför långt tillbaka i tiden vill jag blott erinra om en episod vid Katarina Jagellonicas dödsbädd. Den fromma damen var mycket ängslig för skärselden - Johan III:s första gemål var som bekant katolik - och sökte på sitt sista läger tröst av sin biktfader. Den gode patern rördes av hennes ångest och förklarade öppenhjärtigt, att det varken fanns någon skärseld eller något helvete: skärselden och helvetet, sade han, äro uppfunna av oss präster för att hålla människorna till det goda. - Någon tröst hämtade icke Katarina Jagellonica av denna upplysning. Ty om skärselden och helvetet voro uppdiktade av prästerna, hur förhöll det sig då med himmelen...? Hon dog i djup förtvivlan.
- ur Sagorna från Österland av Hjalmar Söderberg

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se