13 mars 2013

Ett politiskt svärd

Det pågår flera maktkamper inom svensk kristendomen och Svenska kyrkan. En av dessa strider är om det går att förena att vara Sverigedemokrat och kristen. Seglora Smedja har varit tydliga med att detta är oförenligt, speciellt inom Svenska kyrkan. Samma åsikt framförs nu även i ett inlägg på bloggen Motargument.se. I inlägget ges det argument för detta:
Problemet är att den sista gruppen [kristna Sverigedemokrater] uppenbarligen helt har missuppfattat kristendomen. De har missat Jesus Kristus som tillbringade sina första år i livet som flyktingbarn i Egypten. Jesus Kristus som sa ”Älska din nästa ty hon är som du”. Missat Jesus Kristus som förespråkade något som i den moderna historien mest kan liknas vid socialism. Jesus Kristus som sade: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
Att det första bibelcitatet är felaktigt kan vi bortse från, men att det finns tolkningar av det andra citatet som faktiskt stödjer Sverigedemokraterna måste lyftas fram. Jesus använder order bröder vanligtvis för sina biologiska bröder och sina lärjungar, Matteus 25:40 kan därför tolkas som att kristna först och främst skall bry sig om sin släkt och de som delar den kristna tron. Poängen här är inte att Sverigedemokraterna har rätt, utan att bibeltolkning kan användas till vitt skilda politiska syften.

Jag skall bidra med en personlig tolkning av Lukas 22:36-38:
Då sade han [Jesus]: ”Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder: Han räknades till de laglösa. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig.” – ”Herre”, sade de, ”här är två svärd.” – ”Det är bra”, svarade han.
Denna passage kan uppfattas som att Jesus är stridslysten, vill krig, mot de som inte följer honom. Långt från den pacifistiska och främlingsvänliga bilden av Jesus. En alternativ tolkning är att Jesus egentligen ville att lärjungarna skulle beväpna sig, framstå som brottslingar, när han lite senare fängslades. Svärden skulle inte användas, utan de var en del i att en profetia skulle uppfyllas. Denna episod passar utmärkt in i en händelse i vår samtid. Eftersom svärd inte är så vanliga får de bytas ut mot järnrör. Almqvist och Ekeroth skulle inte använda tillhyggena, bara framstå som brottslingar. På detta sätt kunde de dömas orättfärdigt av media, vilket självklart bara stärkte tron hos deras sympatisörer. SD:s framgångar är en uppfylld profetia.

Bortsätt från att tolkning av Bibeln är ett gungfly, så finns det ytterligare problem med den socialistiska, främlingsvänliga och idealiserade bilden av kristendom. Den berättar att stora delar av dagens kristna inte är "riktiga kristna". Att stora delar av den historiska kristendom faller utanför kravet på vad som är kristet. Att Luther med sina hårda antijudiska uttalanden inte platsar. Att den Augsburgska bekännelsen med kravet att fördöma alla kättare, inklusive muhammedanerna, inte kan vara en del av kristendomen.

Varför är detta betydelsefullt? Varför vill Sverigedemokraterna kalla sig kristna? Varför väljer de som tar avstånd från stora delar av den kristna historien och tolkningstraditionen inte att kalla sig något annat än kristna? Varför bryr jag mig om detta?

Makt. Kristendomen är fortfarande ett användbart verktyg, ett svärd eller ett järnrör, i den svenska debatten och Svenska kyrkan i synnerhet är en betydande maktinstitution. Kyrkan argumenterar ofta utifrån en oförtjänt moralisk pedestal och är en mycket resursstark lobbyorganisation. För den som kan använda detta tillhygge i politiska syften är möjligheterna stora.

I höst är det kyrkoval, genom en bristfällig demokrati formas Svenska kyrkans framtid. Det är svårt att se att kyrkan skulle förändras så radikalt att den stödjer nationalistiska och främlingsfientliga partier, som till exempel den ortodoxa kyrkan gör i Grekland. Troligare är det att kyrkan blir ett verktyg för socialism.

Svärdet finns fortfarande kvar att använda i politiska syften, den svenska varianten började smidas av Gustav Vasa för snart 500 år sedan. Det behövs en avrustning av Svenska kyrkan, en avväpning av moraliska, ekonomiska och politiska maktmedel.

6 kommentarer:

Mårten Wetterstrand sa...

Den svenska kristendomens modernisering, eller ska vi säga humanisering, är naturligtvis bra ur flera perspektiv. De flesta kristna vänner jag har refererar till gud som något diffust och oklart. Man använder kyrkan som en samlingspunkt för gemenskap och resonerar att det övernaturliga är av underordnad betydelse. Varför då inte helt göra sig fri från kvarvarande religiösa dogmer och helt enkelt verka för liknande värden i en annan gemenskap?

Då jag under en period av tillfällig förvirring lät min yngsta son konfirmeras ställde jag följande fråga vid ett tidigt föräldramöte. – Om min son efter avslutad läsning säger att han inte tror på gud, vad gör vi då? Svaret från diakonen var att det inte spelar någon roll, och att man kan konfirmera sig ”för säkerhets skull” och senare välja att gå ur kyrkan om man är helt säker på att det är vad man vill.

Lars Torstensson sa...

På många platser har konfirmationen rätt lite att göra med religion. I stället åker man på läger för att göra roliga saker. Allt i syfte att få så många som möjligt att ställa upp.

Lars Torstensson sa...

Starkt hat mot oliktänkande hos Jesus

Vad som gör kristendomen lockande för reaktionära och totalitära politiska grupper är väl i synnerhet det starka hat mot oliktänkande som Jesus visar, samt hans krav på underkastelse. Han framför inte bara kärleksbudskap utan också hotelser och förbannelser. Som den norske religionskritikern Andreas Edwien har framhållit förkunnar Jesus att det finns två slags människor, förment goda som kommer till himlen och förment onda som förvisas till helvetet. Detta är ett slags "gudsrikets eget koncentrationläger"

Dualismen mellan onda och goda är etiskt och psykologiskt orimlig, och kan användas för att legitimera all slags intolerans mot människor som inte delar den egna tron.

Lokatt sa...

Jag tror inte att Sverigedemokraterna vill känna sig kristna därför att Jesus visar "ett starkt hat mot oliktänkande". De flesta ljummet kristna har inte en aning om sånt, de tror att Jesus är genomgod och jättesnäll. Det gäller säkert för Sverigedemokraterna också.

Lars Torstensson sa...

Lokatt.

För många sverigedemokrater är nog kristendomen mest en kulturell grej, en "svenskhetsmarkör", och själva tron en bisak.

Jag vet dock att de svenska nazisterna under Hitlertiden hade en uttalat kristen målsättning i sitt partiprogram.

Jag tror också att mycket i den kristna läran är ägnat att göra människor mottagliga för totalitär propaganda, särskilt när den inpräglas i dem i unga år. Framför allt kravet på underkastelse under en maktfullkomlig härskare, föraktet för oliktänkande och föreställningen att det är legitimt att tro även på föreställningar som är starkt irrationella.

Nazism, fascism och kommunism är ju också trosläror med vissa religiösa drag, även om de främst är av politiskt slag.

Lokatt sa...

När president Hugo Chavez nyligen avled grät folket förtvivlat och snyftade om att deras stora snälla pappa gått bort och de visste sig ingen levandes råd i sin sorg. Varför vill vuxna människor fungera som små barn? Jag anar att det har med uppfostran att göra. I förlängningen är det ju inte presidenten utan Guden som man känner att man hjälplöst måste klamra sig fast vid, tillbe och lyda.Varför är det så, någon?

- Oj nu kom jag visst bort från ämnet här. Men hur jag än försöker kan jag inte för mitt liv fatta varför någon enda önskar kräla i stoftet och utlämna sig till "någon som är större". Jag måste sakna nån gen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se