18 mars 2013

Farliga vaccinationsråd i senaste Mama

Ursula Flatters, allmänläkare och utvecklingschef på Vidarkliniken i Järna, ger fullkomligt livsfarliga råd om vaccinationer i senaste Mama.
Stelkramp
Det finns föräldrar som anser att man inte bör vaccinera små barn. Antroposofin, en andlig, filosofisk rörelse, med säte i Järna utanför Södertälje, utmärker sig i Smittskyddsinstitutets statistik för att i mindre utsträckning än genomsnittsföräldern vaccinera sina små barn. Förra året fick också sjukdomen röda hund fäste i området.
Ursula Flatters är allmänläkare och utvecklingschef på Vidarkliniken i Järna, där man kombinerar skolmedicin med antroposofisk läkekonst. Hon betonar att hon och hennes kolleger följer regelverket och informerar föräldrarna om vaccinationerna.
– Men vi driver inte någon kampanj för, utan vi svarar på frågor och delar med oss av vår kunskap om både för- och nackdelar. Eftersom det är föräldrarna och ingen annan som ska ta ställning för eller emot är det viktigt att de får objektiv information och att vi tillåter reflektion.
En del av föräldrarna väljer att avvakta med vaccinationer tills barnet är lite äldre.
– Dels känner de sig trygga med att de små barnen skyddas genom amningen och mammornas antikroppar, dels vill de helt enkelt inte utsätta barnets kropp för den utmaning en vaccination innebär innan deras immun- och nervsystem är mer moget. Att Socialstyrelsen valt att lägga alla vaccinationer under bvc-tiden när barnen är små, är inte bara för att det är bäst för individen, utan för att det är mest praktiskt och bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar Ursula Flatters.
Hon förklarar också att det är vanligt att föräldrar med antroposofisk livsstil väljer att se till varje sjukdom för sig när de bedömer för- respektive nackdelar med vaccination, och då väljer bort vaccinationer som inte känns lika angelägna.
– Det är skillnad på till exempel stelkramp och röda hund, säger Ursula Flatters.
Cecilia Chrapkowska, som driver bloggen Doktor Cecilia, ger ett långt och utförligt svar där hon går igenom alla sjukdomar man vaccineras mot, bland annat stelkramp och röda hund, och informerar om varför man behöver vaccin mot just dem.
Stelkramp är dödlig för vem som helst vid vilken ålder som helst. Stelkramp får vi genom en bakterie som finns i jord och smuts och som kommer in i sår, t ex via stickor. Det finns all anledning att vaccinera mot stelkramp så tidigt som möjligt! (Om ditt barn får ett smutsigt sår före 5 månaders ålder, det vill säga innan barnet fått två sprutor med stelkrampsvaccin, sök barnakuten och be om en spruta med antikroppar mot stelkramp ”Tetagam”)
[...]
Röda hund är en sjukdom som inte är farlig för barn. Men den är farlig för foster, om mamman får den. Då riskerar fostret svåra hjärnskador och svåra handikapp. I Järna väljer en del föräldrar att inte vaccinera sina flickor. Om sedan flickan inte fått röda hund när hon blir tonåring får hon vaccin då. Jag tycker det är ett djupt osolidariskt och egoistiskt resonemang. Barnen med röda hund kan nämligen smitta ovaccinerade gravida, till exempel gravida som är invandrade från länder med dålig vaccinationstäckning. Dessa kvinnors barn, som redan föds till en fattig, ofta lågutbildad familj utan arbete, riskerar numera också att bli skadade av röda hund eftersom det finns föräldrar som inte vill vaccinera sina barn förrän de blir tonåringar.
Mama borde ta sitt ansvar och dementera de vilseledande uppgifterna i sin artikel.

11 kommentarer:

Gunnar Lindholm sa...

Kanonbra av Doktor Cecilia att komma med upplysning!


Mama borde inte bara dementera, de (alla?) borde ha ett hum om kritiken mot Vidarkliniken och anti-vaccineringskampanjer och som tidning borde ha lite faktakoll.

Nils sa...

"Barnen med röda hund kan nämligen smitta ovaccinerade gravida, till exempel gravida som är invandrade från länder med dålig vaccinationstäckning."

Det är ett orimligt resonemang, så långtgående ansvar för andra kan inte läggas på enskilda. Särskilt inte när det gäller vaccinationer med svininfluensavaccineringen i färskt minne.

Statliga kampanjer mer eller tvingade människor till vaccinering i en omfattning som inte gjorde i andra länder. Där valde man att fokusera på riskgrupper. Nu har ett stort antal familjer och barn fått sina liv förstörda.

Unknown sa...

Hur kan det komma sig att man väljer en risk på tio procent (sjukdomar) framför en risk på en procent (biverkningar av vaccin)?
(Numren är tagna ur luften, poängen framgår ändå hoppas jag.)

Patrik Lindenfors sa...

Oj, Nils, var det något som kunde vara av godo för invandrare? Ja, då går det ju inte för sig.

Allvarligt talat så kostar det hela samhället pengar när människor drabbas av sjukdomar och barn drabbas av fosterskador för att de inte vaccinerats. Problemet med svininfluensavaccinet var specifikt med det och har inget med de andra vaccinen att göra. Dessa har testats och använts i många år utan problem.

Nils sa...

Handlade inte om det, just därför tog jag svininfluensan som exempel. Att jag av hänsyn till andra, av högst oklara skäl, ska riskera att mitt barn får narkolepsi är orimligt.

När jag växte upp fanns inte diskussionen överhuvudtaget. Vad jag minns hade jag och mina syskon alla barnsjukdomar utom scharlakansfeber.

Och vad det gäller din fördomsfulla invändning får risken anses minimal att svenska barn skulle smitta en invandrarkvinna. Med den misslyckade invandringspolitiken med total segregation ser jag inte smittotillfällena. Invandrarna bor i förortsenklaver och svenska föräldrar har tagit sina barn ur skolorna.

Kristian Grönqvist sa...

Gustav Olsson.

Hur man väljer har att göra med hur man resonerar rent personligt.
Maggan och jag tex vaccinerade oss inte tex. Men så har vi bägge jobbat i sjukvård mänga år och aldrig blivit förkylda överhuvudtaget. Har lite grann med exponering att göra. Orkar inte gå in på det just nu.
Ens personliga empiri påverkar slutresultatet. Samt ens tro på tillförlitligheten. Om tyska politiker får ett annat vaccin än folket i övrigt, så är det talande.
Om svenska politiker stannar kvar i sjunde AP-fonden och vill att alla andra skall välja en annan fond, då väljer jag sjunde AP-fonden. Kanske inte av misstro, men kanske av att jag tror att de som bestämmer har bättre insyn.
Ibland styrs ens beslut av kunnande, ibland av aningar ibland av bondförstånd eller av att alla dessa saknas.
Där en förklaring lika god som en annan.

Patrik Lindenfors sa...

Nils,
Data på ditt påstående om andra- och tredjegenrationsinvandrare tack. Annars är det ju bara tomma påståenden.

Nils sa...

"Hur kan det komma sig att man väljer en risk på tio procent (sjukdomar) framför en risk på en procent (biverkningar av vaccin)?"

Jag vet inte, men kan inte dra mig till minnes att det någon gång i de myndighetskampanjer som uppmanade till vaccinering under svininfluensan talades om en risk för att barnet skulle drabbas av narkolepsi.

Varje år, vid alla influensor, har det dött ett antal människor. I regel drabbar det riskgrupper som äldre och har bara inte uppmärksammats.

Nu med alla nollvisioner blir det panik om ett barn får mässlingen.

Givet de förutsättningar som var med mycket få dödsfall valde flera länder att enbart vaccinera riskgrupper. Jämförelser jag sett bl a med Danmark visar att den svenska modellen inte ledde till färre dödsfall.

Gustav, om det vid en vaccinering av ditt barn sägs att risken är en procent att barnet drabbas av narkolepsi, kommer du att vaccinera då?

Patrik L,

Jag gissar att din fråga gäller den andra tråden, men jag kan svara här.

Jag läser en massa artiklar på svenska och internationella webbplatser och sparar inte länkar till allt. Men som sagt, Londonbombarna var andra eller tredje generationens invandrare. Jag har också sett undersökningar som visar att andra och tredje generationen uppvisar sämre studieresultat.

Men om du bara tittar på de upplopp, demonstationer och aktioner mot islamkritiker Vilks är det framförallt unga människor som ligger bakom. Och alla har inte tagit sig till Europa som ensamkommande "barn".

Unknown sa...

Nils: ja, jag skulle låta mitt barn vaccineras. Alternativet "noll procent risk" finns tyvärr inte i detta tankeexperiment, då båda alternativen innebär en viss risk. Min poäng var att om risken med att ta vaccin är MINDRE än risken med att inte ta vaccin så bör man ta vaccinet. Jag själv skulle inte tveka att låta vare sig mig själv eller mitt barn vaccineras under sådana omständigheter.

Lennart W sa...

Minst risk tar man om alla andra utom en själv vaccinerar sig. Faktiskt lite förvånande att inte fler tänker så, för så blir det ju i en massa andra sammanhang. Tänker då på sådant som spelteori och prisoner's dilemma, t.ex. om hur vi hanterar miljön och sådant som klimatförändringar.

Risker är inte heller så lätta att uppskatta i praktiken, se t.ex. vad Taleb har att säga om sånt (i t.ex. böckerna "fooled by randomness" och "the black swan"). INNAN vaccinationskampanjen var det ju ingen som talade om narkolepsi, så hur skulle man då ha kunnat väga in den risken? PLUS att risken för en dödlig fågelinfluensaepidemi, nu med facit i hand, verkar har överdrivits.

Det jag nog iaf tycker att det borde talas mer om är vem som egentligen tar risken när det t.ex. blir just så här som med fågelinfluensavaccinet. Borde kanske sjukvård och/eller läkemedelsföretag stå för större del av patientens risk, iaf ekonomiskt? USAs modell med stämningar för allt förskräcker. Men det finns ju faktiskt en poäng i att sätta ett ganska högt pris på när det blir fel. Då får man ju även ett ekonomiskt verktyg för riskavvägningar även från läkemedelsföretagens och myndigheternas sida. De här spec. unga människorna som har drabbats av narkolepsi borde ju få miljonskadestånd, för att iaf kunna sätta någon sorts kompenserade guldkant på sin tillvaro.

Nils sa...

Gustaf, som du svarar tvivlar jag på att du förstått eller förmår bedöma risker.

Du talar om risken med att ta vaccin är MINDRE än risken med att inte ta vaccin så bör man ta vaccinet. Det beror ju helt på vilka risker vi talar om.

Den den enprocentiga risken för narkolepsi väger naturligtvis lätt om risken att dö är 99 procent om jag inte vaccinerar, men så vågar jag påstå att det aldrig någonsin ser ut.

Såvida inte barnet tillhör en riskgrupp tvivlar jag på att någon förälder vaccinerat om de känt till att det överhuvudtaget fanns en risk för narkolepsi.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se