6 mars 2013

Leif Thordsen

Det hade uppstått ett egendomligt förhållande mellan Berta Funcke och den norske doktorn, som hon och hennes far träffat på sin resa, och som nu utgjorde deras dagliga sällskap. Hon kallade honom sin vän och han – fruktade henne.
Leif Thordsen var en äkta norrman – kraftfull, seg, ihärdig, litande blott på sig sjelf och sin egen styrka, med ett inrotadt, omedvetet misstroende till allt, som var hans egen natur främmande. Derför misstrodde och fruktade han Bertas olikartade och komplicerade kynne. 
För öfrigt var han en hvad man kallar »modernt» utvecklad ande – materialist, skeptiker och ateist – dyrkade naturvetenskaperna och erkände ingen annan auktoritet än sitt eget förnuft. 
Det var också i egenskap af läkare, som han först hade fattat intresse för Berta – och sedan – Ja, hon fascinerade honom, berusade honom – så som en fara kan berusa en, en fara, inför hvilken man dröjer och icke kan undfly.
Ur Berta Funcke (1885) av Mathilda Malling

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se