4 mars 2013

Moder Teresa inte så helgonlik

Efter Christopher Hitchens bok "The Missionary Position" borde inte allmänhetens bild av Moder Teresa vara så ljus som den är. Men det är den. Nu har några forskare grävt vidare och funnit ännu mer komprometterande material. Från Dagens Nyheter:
Exempelvis, skriver [forskarna] i Studies in Religion/Sciences Religieuses, hade hon vid sin död öppnat 517 missionsstationer i fler än 100 länder. Men de tusentals sjuka och döende som sökte sig dit i hopp om bot och lindring blev besvikna.
I stället möttes de av dålig hygien, undermålig mat och en uppenbar brist på omvårdnad. Någon medicinsk personal fanns inte, inte ens smärtstillande läkemedel.
Orsaken var dock inte brist på pengar. Tack vare frikostiga donationer administrerade den stiftelse hon hade skapat hundratals miljoner dollar. "Det finns något vackert i att se de fattiga acceptera sin lott, att lida på samma sätt som Kristus", svarade hon på kritiken.
När hon själv var döende, däremot, dög endast den bästa palliativa vården som fanns att få — på ett toppmodernt sjukhus i USA.
Ett genomgående drag var att Moder Teresa var generös med böner och religiösa medaljonger, men försiktig med pengar. Miljontals dollar överfördes till hemliga bankkonton, men vart pengarna tog vägen är det ingen som vet. Inte gick de till humanitärt arbete i alla fall, konstaterar forskarna, som listar en rad naturkatastrofer där pengarna, trots vädjanden, uteblev.
När Vatikanen skulle helgonförklara henne några år efter hennes död 1997 krävdes dock ett mirakel. Monica Besra vittnade om hur Moder Teresa hade lyckats stoppa hennes svåra magsmärtor. Saken var klar. Att kvinnan strax dessförinnan hade fått både behandling och smärtstillande mediciner av läkare brydde sig ingen om.
Daily Mail online rapporterar att pengarna som hon samlade in för de fattigas räkning är försvunna till hemliga bankkonton.
Doctors observed a significant lack of hygiene, even unfit conditions, as well as a shortage of actual care, inadequate food, and no painkillers.
But the authors say the problem is not a lack of money, as the foundation created by Mother Teresa has raised hundred of millions of pounds.
They also say that following numerous natural disasters in India she offered prayers and medallions of the Virgin Mary but no direct or monetary aid.
But she accepted the Legion of Honour and a grant from the Duvalier dictatorship in Haiti, said prof Larivee, and although millions of dollars were transferred to the various bank accounts, most of the accounts were kept secret.
Dr Larivie says: 'Given the parsimonious management of Mother Teresa's works, one may ask where the millions of dollars for the poorest of the poor have gone?'
He says that her image may have been built upon a meeting in 1968 with the BBC's Malcom Muggeridge, an anti-abortion journalist who shared her right-wing Catholic values.
It was his promotion of her which led to her fame, they say.
Med tanke på alla människor som arbetar för att verkligen lindra lidandet i världen så är det tragiskt att just Moder Teresa blev upphöjd till helgon och belönad med Nobels fredspris. Det finns så många som gör så mycket mer, så mycket bättre; både religiösa och icke-religiösa.

Om ni vill hjälpa till rekommenderas nedanstående hjälporganisationer. Omtanke utan baktanke.
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser
UNICEF

4 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Ironi: http://www.dn.se/debatt/skulle-moder-teresa-vara-en-bakatstravare

Mårten Wetterstrand sa...

Uttrycket "att satsa på fel häst" har väl sällan varit mer passande?

Nils sa...

Överhuvudtaget finns skäl att vara misstänksam mot pengainsamlingar. Där det finns pengar finns korruption. Det är en naturlag.

Lokatt sa...

Jag vill lägga WSPA till hjälplistan. World Society för the Protection of Animals. Även jag är mycket misstänksam när det gäller insamlingar, men WSPA dokumenterar sina insatser noga, framförallt i bilder och dokumentärfilmer från insatser på plats.
I Asien ligger tusentals björnar i små burar under de mest helvetiska förhållanden,i en sorts levande medicinfabriker. Man tappar björnarna regelbundet på inälvsvätskor från sår som aldrig får läka. Vidskeplig tro hävdar att "naturläkemedlet" botar allt och så styrker det den manliga potensen, såklart. Vidrigt.

Både björnarna och vi är "animals" som ju alla här i spalten vet. Bara uppblåsta "guds avbilder" tror något annat.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se