30 mars 2013

Påskmiraklet: Evighetschoklad


20 kommentarer:

Håkan W sa...

Skickligt gjord bild.

Visar hur lätt det är för en skicklig manipulatör att få våra sinnen att spela oss ett spratt.

Ger man sig inte finns det dock naturliga förklaringar att finna...

Patrik N sa...

...som alltid.

Kristian Grönqvist sa...

Jesus gjorde nog på samma sätt med fiskarna....

Lennart W sa...

Patrik: Just det här miraklet är inte svårt att förklara om man anstränger sig lite. (Själv tittade jag på snap shots m.h.a. knappen "prt scr", inklistrat med ctrl-v och studerat i programmet paint.)

Men kan verkligen människan alltid finna naturliga förklaringar till allt som är naturligt? Har du bevis för det påståendet? Som fysiker delar jag iofs gärna din optimism.

Patrik N sa...

Lennart,

Allt som är, är naturligt som jag ser det. Därför finns det naturliga förklaringar att finna på allt.

Det som är, det är. Det som inte är, är inte.

Kristian Grönqvist sa...

Fascinerande att religiösa människor så gärna vill betona att det finns något som inte är. Det verkar vara en del av själva begreppet. Och man kan förstå det ur ett rationellt perspektiv. Om man skall tro på en religion, så måste man ju tro på något som inte är, annars är ju hela den religiösa iden i sig bara inbillning. Så det ena kanske automatiskt ger det andra....

Erik M sa...

"Men kan verkligen människan alltid finna naturliga förklaringar till allt som är naturligt? Har du bevis för det påståendet?"

Fast själv undrar jag vad en "onaturlig" förklaring egentligen är för något. Jag menar, om det t.ex. kommer konstiga ljud inifrån väggen och det fanns klara bevis för, säg, spökens existens så skulle vi väll ändå betrakta spöken som en helt "naturlig" förklaring till fenomenet? Om det inte fanns bevis för gnagares existens och någon förklarade ljuden med råttor så skulle vi väll betrakta "råttor" som en onaturlig/övernaturlig förklaring?

Fast även folk som tror på spöken brukar kalla det för en "onaturlig/övernaturlig" förklaring. Så jag har ärligt talat ingen aning om vad alternativet till en naturlig förklaring är.

Patrik Lindenfors sa...

Men visst finns det väl en kategori kunskap till? En som har en förklaring som är utomnaturlig. Pythagoras sats, till exempel.

Lennart W sa...

Patrik, jag tror att (bl.a.) du grovt underskattar hur svårt det kan vara att finna de naturliga förklaringarna i de fall sådana finns. Vad är t ex mörk energi egentligen? Eller det iaf i princip enklare mörk materia? Man hade hoppats att CERNs Higgpartikelkandidat skulle ha några lite udda egenskaper som kunde ge en antydan om nya sorters förklaringar som även kunde inkludera speciellt mörk energi, men istället visade den sig bara följa den enklaste Higgspartikelteorins förutsägelser. Vilket är bra på så sätt att den s k standardmodellen därmed blir fullständig för det den iaf förklarar dvs all "vanlig" materia och energi. Men vad förklaringen till mörk materia och speciellt mörk energi kanske CERN helt enkelt inte räcker till, trots alla miljarder det har kostat. Kommer man någonsin kunna förklara allt som vi trots allt vet att det finns och som vi tror har naturliga förklaringar? Kommer vi tycka att det är värt att ens försöka om det kostar t.o.m. många ggr mer än LHC på CERN?

Dvs KAN vi finna de naturliga förklaringarna?

Och inga av dessa svårigheter går kanske inte ens att jämföra med svårighterna för att verifiera någon form av strängteori, om det nu är den naturliga förklaringen för all sorts materia och energi.

Btw, glad påsk!

Patrik N sa...

Lennart,

Jag underskattar ingenting utan säger bara att allt som är, kan kallas naturligt och bakom alla fenomen finns därför vad som kan benämnas en naturlig förklaring. Finns gud är han naturlig och hör till det som är verkligheten, dvs "alltet". Jag har, som Erik M, svårt att se hur man kan kalla någonting för övernaturligt. Oftast tror jag att det som vi benämner övernaturligt bara är sådant som vi har svårt att föreställa oss. Att vi i realiteten förmodligen inte kan finna alla förklaringar på alla fenomen är en annan sak.

Glas påsk!

Patrik N sa...

…glaD påsk, heter det ju! :)

Lennart W sa...

Patrik N, ingår det inte i själva begreppet "förklaring" att det finns någon som förstår den? Det anser jag. Givet detta är jag skeptisk mot påståendet att vi alltid kan finna förklaringar till allt som är naturligt. Dvs om vi inte också ska ta med Den Allsmäktiges existens i premisserna.

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Du gör samma fel gång på gång när du hävdar att mörk energi och mörk materia måste existera enligt Din definition.
Du är inte universums skapare.
Mörk energi och mörk materia "existerar" bara för att Big Bang förutsätter det och den pågående accelerationen kräver det.
Annars skulle vi inte ens ha tänkt i termerna.
Det är ungefär som om katolicismens dogmer förutsätter att nattvardsvinet verkligen transubstantieras till Kristi kött och blod, fast du mycket väl som fysiker vet att det inte gör det.

Du får faktiskt göra upp med Dina dogmer själv Lennart, vi andra har helt enkelt tröttnat på skitprat...

Om tex BB inte skulle ha existerat, skulle alla dessa esoteriska undanflykter inte behövas, utan förklaringar skulle kunna söka på fler håll. det kan tom dogmatiska Du erkänna, det behöver inte ta ens en dag för Dig.

Nu påstår jag inte att jag skulle veta, men jag vet såpass mycket att jag inte tror på skapelseberättelsen som enda alternativ. Hur många siffror man än försöker stötta den med.

Patrik N sa...

Lennart,

"Patrik N, ingår det inte i själva begreppet "förklaring" att det finns någon som förstår den?"

Aha, din fundering är egentligen om vi människor någonsin kan komma att skapa förklaringar för alla tänkbara frågor och därmed förstå "allt".

Förmodligen inte. Eller kanske ändå, det kan vi inte veta någonting om just nu i alla fall. Men som Håkan sa, det finns naturliga förklaringar att finna.

Lennart W sa...

Kristian, det är verkligen inte mina upptäckter och förklaringsmodeller om Big Bang och mörk energi etc, jag är bara en person som till skillnad mot du är insatt i vad t ex 2011 års Nobelpris i fysik handlar om. Som du formulerar dig nu finns det ingen skillnad mellan Nobelprisbelönad fysik och religiösa dogmer. Du är verkligen ett fascinerande exempel på Dunning-Kruger-effekten. Dock påstod ju de att denna skulle kunna mildras med upplysning vilket ju inte fungerar på dig.

Kristian Grönqvist sa...

Lennart

Att Du som fysiker är bekännande katolik är verkligen ett exempel på D&K vad Du än hävdar i övrigt.
Jag säger inte att Du är Katolicismens uppfinnare, men Du företräder det tankematerialet, vilket säger lika mycket om Dig som om Katolicismen.
Att Du svänger Dig med D&K säger resten om Din dogmatik. Du gör inte ens ett försök att förstå en annan synvinkel. Vilket väl är OK det med. En del väljer att tänka själv, andra väljer att rapa upp andras tankematerial. Det senare är nog säkrare men absolut tråkigare.

"Hängslen och livrem är nog säkrast om man väljer att ha byxor.
Har man inte behov av byxor, behöver man inte hängslen eller livrem heller..."

Gammalt djungelordspråk

Patrik Lindenfors sa...

Ok, ni tycker båda att den andre är dum. Lägg ner nu eller så börjar vi moderera er bajskastning.

Kristian Grönqvist sa...

Med tanke på hur ofta debattörer här inte förstår allegorier, skall jag här ge en ledtråd.
Ta föregående ordspråk som en matematisk formel.

Byxor=samlag
hängslen =kondomer
Livrem=p-piller

Eller i universum

Byxor=BB
Hängslen =mörk energi
Livrem=mörk materia

Så får Ni en ungefärlig aning om hur jag menar när jag använder ordspråk eller allegorier. De är inte alltid med sanningen överenstämmande, men tänkvärda liknelser. Tolkningen är dessutom lika luddig som Bibeltolkningen, alltså finns det gott om möjlighet till personlig touche.

Lennart W sa...

Patrik, vad har DK-effekten att göra med dumhet? Iaf i princip kan man ju tänka sig att det även kan gälla om intelligenta på något område där de själva inte förstår vilken dålig koll de har jmf m andra pga för lite kunskap om området. Vilket kan bli en ond cirkel, men den går att komma ur genom att just börja sätta sig in i området i fråga. Vilket ju också var en av slutsatserna i DKs papper om jag inte minns fel. Allt är inte mörker.

Benzocaine sa...

Jag tror att allt är potentiellt vetbart. Vår erfarenhet tyder på det. Jag har hittills inte stött på något naturfenomen som inte kunnat förklaras. (Utom det som är nyupptäckt och därför inte har hunnit förklaras, som t.ex mörk materia).

Däremot tror jag inte att det är möjligt att vara allvetande, dvs att känna till mängden av allt vetbart.

Ibland missar folk skillnaden mellan dessa varianter.

För övrigt, Patrik, består inte Pythagoras sats av naturliga tal? ;-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se