18 mars 2013

Sekularism bästa garanten för religiös tolerans

Den bästa garanten för religiös tolerans är, föga förvånande, sekularism. De som kritiserar oss som vill ha ett sekulärt samhälle glömmer ofta detta faktum, att om man vill ha verklig tolerans för religiöst oliktänkande så måste samhället vara så neutralt som möjligt. Människor med stark religiös tro är ofta intoleranta mot andra med annan tro.

Data kommer från World Values Survey. Om ni vill läsa mer om analysen så finns allt beskrivet på Pippa Norris blogg.
New survey evidence demonstrates a strong link between the strength of religiosity and religious tolerance, irrespective of the predominant type of faith in each society.
The 6th wave of the World Values Survey (conducted in 2010-2012) measured the strength of religiosity by asking respondents to place themselves on a 10-point 'importance of God' scale. The survey also asked people to agree or disagree (on a 4-point scale) with the statement 'The only acceptable religion is my religion'. The results below show the strong link between the strength of religiosity and faith-based tolerance. It is true that Muslim-predominant societies such as Qatar and Morocco turn out to be both highly religious and least tolerant of other faiths. Central Asian 'stans' are also intolerant. But some other highly religious Catholic and Orthodox societies are also moderately intolerant, exemplified by followers of the Apostolic Church in Armenia, Christians in Ghana, and Catholics in Poland and Mexico. By contrast the most secular societies under comparison also prove the most tolerant, such as Lutheran Sweden and Estonia, Catholic Spain, Protestant New Zealand, Buddhist South Korea.

30 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Antingen saknas punkter på kurvan eller så är de felritad. Troligen saknas punkter.

Anonym sa...

Ja, i nedre delen ligger alla punkter till vänster om kurvan och över 8 är spridningen total...

Lennart W sa...

Kris08, det som snarare spelar roll för (minsta kvadrat-) anpassningar är hur många punkter som ligger över resp. under i varje del av kurvan. Hur man lyckas med det beror förstås också på vilken sorts kurva man har valt att anpassa. I det här fallet en kubisk, vilket kanske är det bästa man kan göra, men R^2-värdet är fortfarande inget vidare. Dock gissningsvis så bra som det kan bli med den stora spridningen i speciellt högra delen.

(Den som verkligen vill kolla kurvans kvalitet, kan läsa in datapunkterna, lägga in dem i Excel, och sedan infoga en s.k. trend med ett tredje gradens polynom.)

Lennart W sa...

Undrar hur en Humanist lägger sig själv i grafen? Kan en sådan hålla med om att hans egen religion inte är den enda acceptabla, när han inte anser sig ha någon religion ö.h.t.? Och liknande om hur viktig Gud är i hans liv. Just den här sortens frågor har ju Humanister en tendens att krångla till det för sig i.

Lennart W sa...

De mest intoleranta ateisterna skulle nog svara med en 4 (starkt "disagree") på frågan om de håller med om att "the only acceptable religion is my religion" - just därför att ju inte tycker de har någon religion. Iaf kommer en intolerant ateist INTE att svara "agree" på den frågan.

De borde svara 10 ("High") på frågan "how important is God in your life", eftersom Gud är ju det enda som organiserade ateister tänker på, men gissningsvis svarar de ändå "low"..¨

Kontentan är att jag undrar hur väl ställda de här frågorna är egentligen, och vad man därför egentligen kan ultäsa ur undersökningen.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag kan inte hjälpa det, men jag bara *älskar* när du själv besvarar dina egna retoriska frågor och på så sätt får fram en nidbild av dina motståndare som du sedan gör ned med en enkel formulering. Nu går du dock steget längre och använder din egenkonstruerade nidbild för att döma ut en flerårig global forskningsansats. Det måste vara någon sorts rekord?

Eric Wadenius sa...

Jag skulle vilja agera lite guds advokat här.

Det är ju en självklarhet att om ifall jag tror att jag besitter information med förmåga att rädda andra personers (eviga) liv så gör jag rätt i att inte vara tolerant mot information som jag tror försätter andra personers (eviga) liv i fara. Med andra ord: tror jag på en gud och att min religion är den enda sanna religionen, då är det självklart att jag inte "tolererar" att andra människors själar går förlorade. Det vore alltså tvärtom omoraliskt av mig att "bara" tolerera att andra personers själar kommer att förtappas.

Dessutom säger väl grafen inget om "sekularism" eller "tolerans"? Den talar om "gudstro" och "acceptans". Jag, exempelvis, tolererar (ett ord jag själv dock inte skulle använda, då det är nedvärderande) att det finns djupt religiösa och vidskepliga människor i Sverige men jag accepterar inte det (acceptera som i att jag kommer att "låta det vara"). Jag kommer istället att göra vad jag kan för att förmå dessa människor att ändra sin uppfattning.

Jag tycker därför att kommentaren av grafen blir missvisande. Den handlar inte om sekularism eller hur man faktiskt behandlar dem med annan tro.

Lennart W sa...

Så bra att man roar någon.

I händelse av det ändå finns intoleranta ateister, var tror du själv att de placerar sig på x-axeln? På den intoleranta vänstersidan? Ser du inte själv något problem
här?

Lennart W sa...

Frågan var alltså till Patrik. Och problemet är alltså ett metodproblem i så fall.

Anonym sa...

Visst kan man skapa en kurva till vilken datamängd som helst, men frågan är väl om det är seriöst.

Förresten, har ingen noterat hur bloggaren (Pippa Norris) tolkat sitt diagramm?

"In fact, new survey evidence demonstrates a strong link between the strength of religiosity and religious tolerance, irrespective of the predominant type of faith in each society."

Om man ignorerar kurvan och studerar toleransen hos de mest religiösa är det tvärtom ganska uppenbart vilken religion som är mest intolerant!
Högreligiösa zimbabwier och trinidadier är för övrigt tolerantare än sekulära ester!

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag hade hamnat långt nere i högra hörnet. Jag tolkar inte alls frågan på det sätt du verkar göra.

kris08,
Jag har funderat över samma övertolkning själv...

Eric,
Jag håller med dig om problemet du pekar på. Dock finns fler data i WWS än bara den här grafen som gör tolkningen rimligare.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Hur viktiga är Humanisterna i ditt dagliga liv?

Lennart W sa...

Skulle man möjligen kunna få ett svar på den här frågan?

Vilken sorts ateist svarar "agree" på "the only acceptable religions is my religion"?

INGEN, tror jag, även om han skulle vara den allra mest intoleranta sort man kan tänka sig.

ALLA ateister kommer placera sig själva i det nedre högre hörnet. Därmed är det självklart att kurvan kommer ha en tendens att luta åt det hållet. Och därmed säger den ingenting om det den påstås göra här. Det här är verkligen överraskande dåligt gjort.

Eric Wadenius sa...

Lennart W,

Jag håller med dig (hör och häpna!). Den horisontella skala borde vara "the only acceptable belief about god is my belief" för att resultatet ska vara intressant.

Patrik Lindenfors sa...

Som sagt, frågorna kring Gud och religion är många. Ni drar för stora växlar på en enda bild. vill ni leka själva med data så håll till godo. Tro mig, frestelsen är enormt stor att göra förenklade analyser. Ni behöver dock inte tro mig när jag säger att det är en fälla Pippa Norris inte skulle falla i, men innan ni börjar såga analysen sönder och samman bör ni nog googla lite. Att såga deras analyser på grundval av ett dåligt formulerat blogginlägg är lite förhastat.

Patrik Lindenfors sa...

Förlåt, glömde länken: http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalize.jsp

Pike sa...

Hur kommer man fram till något om "religiös tolerans" från detta?

"Den enda acceptabla religionen är min religion" är i mina ögon ett ganska uselt medel för att mäta tolerans. Vad menas med "acceptabel" i det här fallet? Vad är det man inte accepterar? Religiösa människor? Religiösa samfund? Religiösa aktiviteter? Religiöst baserade lagar? Förekomsten av en annan religion över huvud taget?

Ta till exempel en viss typ av humanister som "accepterar" religiösa människor, samfund och aktiviteter, men inte "accepterar" att samhället ska styras av några religiösa hänsyn. Är de toleranta?

Kristian Grönqvist sa...

Patrik L

Hela upplägget är subjektivt och ännu värre ifall det tagit år av studier att göra detta.

Erik M sa...

Kristian Grönqvist,

Hela upplägget är subjektivt och ännu värre ifall det tagit år av studier att göra detta.

Hur menar du med "subjektivt"? Båda frågorna, hur viktig man tycker att Gud är och om man anser att den egna religionen är den enda acceptabla är ju båda subjektiva, individuella åsikter. Jag ser inte riktigt problemet.

Erik M sa...

Pike,

Ta till exempel en viss typ av humanister som "accepterar" religiösa människor, samfund och aktiviteter, men inte "accepterar" att samhället ska styras av några religiösa hänsyn. Är de toleranta?

Det beror på. Vad menar du med "styras av religiösa hänsyn"? Hur agerar någon som accepterar religiösa människor, samfund och aktiviteter men inte att samhället skall styras av några religiösa hänsyn? (Ja, jag gillar som ni märker verkligen att fråga folk vad de menar).

Kristian Grönqvist sa...

Erik M

Om man i forskning ägnar sig åt två subjektiva variabler eller i värsta fall ännu fler, så blir slutresultatet plötsligt inte av sig själv objektivt.
Då uppstår frågan.
Vad skall vi med denna icke-kunskap till?
Föra en diskussion, som vi inte heller kan komma överens om...?

Det vilar en icke föraktlig dos av Grönköping i frågan.

Lokatt sa...

Den här långa diskussionen om metodens fel och brister var väl onödigt petig. Oavsett var prickarna hamnat så visar de ju vad vi redan vet, på ett ungefär. Jag hade hoppat högt endast om Saudiarabien hamnat längst ner till höger och Sverige längst upp till vänster.

Lennart W sa...

Eric, tack!

Lokatt, du menar att om det verifierar det du redan tror på så är det onödigt att vara kritisk mot metoden. Fast är det inte så som religiösa påstås resonera om sin grej? Vad är det för skillnad mot dig?

Lokatt sa...

Lennart W
Äsch jag har snöat in på det här med skillnader mellan kvinnor och män bara. Min erfarenhet är att när män får chansen så sätter de igång att diskutera tabeller, siffror, stapeldiagrams tillförlitlighet, metodfel i kurvdiagram, bensinåtgång per kilometer... Istället för att diskutera själva Livet, alltså innehållet, det som saken gäller. Om det går att förstå här vad jag menar.

Patrik Lindenfors sa...

Kristian,
Jag förstår inte din invändning. Hur menar du att man skulle undersöka människors attityder och åsikter utan att fråga dem om dem?

Patrik N sa...

Lokatt,

I var och varannan tråd nuförtiden så kritiserar du debatten och säger att det är manliga beteenden att debattera si eller att debattera så. Kan du inte släppa ditt typiskt kvinnliga gnällande och debattera sakämnena istället?

*hoppas, hoppas att ironin går hem*

Patrik N sa...

Kristian,

Det är en objektiv undersökning av subjektiva åsikter. Knappast något ovanligt eller konstigt. Varför skulle man inte kunna göra en sådan undersökning?

Kristian Grönqvist sa...

Det var värst vilket kattrakande det blev bara för att jag påpekade något om relevans...
Det tycks det alltid bli om trosfrågor. Det verkar som om relevans är helt ovidkommande då.

Lokatt sa...

Patrik N
Ok, jag ska väl försöka låta bli då. Men frågan om kvinnor och män känns så brinnande evigt aktuell! Inte minst för att det nästan bara är herrar som skriver här, varför är det så? Det kan kanske också bero på att "ni" vill ägna mycket energi åt att mäta er med varandra, liksom stångas bröst mot bröst. Det är naturligtvis ingenting som jag kan ändra. Bara peka på.
- Tjejer, var är ni? Tyck något!

Pike sa...

Erik M, du får det att låta som att det vore något fel att vilja veta vad folk egentligen menar. :)

Det jag menar är att påståendet i undersökningen är för vagt formulerat för att ge något vettigt utfall. Frågorna jag staplade upp var inte tänkta att besvaras av någon, utan för att illustrera tolkningsmånen i påståendet.

Jag tänker ändå försöka svara på din följdfråga på min retoriska fråga: Jag skulle kunna tänka mig att man accepterar att personer bekänner sig till en viss religion och har religiösa samfund så länge de inte bryter mot några lagar. Förutsättningen ska då naturligtvis vara att lagen är sekulär och inte har undantag för religiösa aktiviteter.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se