18 mars 2013

Simon Klein om religionskritik

Simon Klein, ny i Unga Humanisters styrelse, skriver väl på Unga Humanisters hemsida om den klassiska frågan; religionskritik. Här kommer några utdrag ur hans artikel!


-"Som aktiv humanist och religionskritiker har jag upptäckt att frågan ”varför är humanister så kritiska mot religion?” är en ofta förekommande och viktig fråga. I efterföljande diskussion kan man till och med få intrycket att vissa debattörer verkar tro att vi humanister helst av allt skulle vilja förbjuda all form av gudstro och religion. Jag tror att det är bra för samhällsdebatten att vi humanister får dessa, och liknande, frågor ställda till oss."
-"Att vara humanist innebär för mig en strävan efter både personlig och samhällelig utveckling baserad på sekulär och rationell grund./.../Som aktiv inom Unga Humanister har jag fått träffa människor med olika åsikter och perspektiv men alla har delat samma vilja att genom dialog med andra humanister försöka förstå och förbättra livet här på Jorden. Denna gemenskap och strävan efter ett meningsfullt och lyckligt liv är väldigt viktig för mig, och jag tror inte att jag är ensam."
-"En /.../ del av problemet med religioners påverkan på samhällets lagar eller moral är att de alltid gör ett gigantisk (ofta outtalat) antagande, nämligen att just deras gud existerar. Påståendet ”Skilsmässor/homosexualitet/abort/kvinnlig makt är omoraliskt för att det står så i Bibeln” kräver ju att Bibeln är gudomligt inspirerad och att Bibelns gud existerar för att Bibeln ska vara en giltig auktoritet på området ”moral”. Om det inte finns någon gud att tillfredsställa eller uppröra, vad är det då för vits att blanda in en gud i argumentationen?"
-"... jag har full respekt för personer som vill kalla sig själva för ”humanister” utan att hålla på med religionskritik. Dels för att det, som sagt, är minerad mark, men också för att humanismen inte kan eller bör ge färdiga svar på livets frågor. Humanismen är en metod och ett förhållningssätt, inte en samling dogmatiska påståenden om moral och eviga sanningar. Detta medför inte bara att jag respekterar de som tycker annorlunda, utan att jag mer än gärna pratar med dem för att undersöka deras perspektiv och för att kunna uppdatera mina åsikter allteftersom jag lär mig mer och får fler perspektiv på världen."
Läs hela artikeln här.

1 kommentar:

Svante sa...

Bra artikel av Simon Klein!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se