24 mars 2013

Söndagspredikan: Palmsöndagen

"Kristna läras förkunnare Kristus lärde. lärde han intet sinna apostlar til at gå ut i hela verlden ock lära ock Prädika kärlekhetens ock broderlighetens prinsiper til alla folkeslag, lärde han intet at alla meniskor skulle vara brödrar ock systrar, men hur kan vi så hata vår broder eller slå honom i hjel på komando, dessa Kriger och massamord som som de förskeliga Kaisare ock Konungar med sinna statsmän har varit uphov til, de har i regelen blivet ivärksatte för at befästa deras vaklande troner, eller för at undertryka folkena; se der för säger vi S.D. [Socialdemokrater] bort med denna nationalstolthed der endast föder nationalhat, hvad tungomål vi också talar Svensk eller Fransk, Tysk eller Dansk, så låt oss intet glömma at vi er satte på Jorden intet för at hata och slå i hjel på komando, utan för at skapa fred och for at inrätta samfundet således så alla har nog men ingen for litet, men synes i intet minna Herrar at detta er et ädelt och sjönt mål at sträva efter. 
Så säges der om oss S.D. at vi ingen Relion vil hava at vi er fritänkare och Gudsförnekare o.s.v. mina Herrer vi S.D. vil intet Relionen til livs; men vi vil at Relionen skal vara det den er nemlig en Hjertesak, vi vil intet at staten skal blande sig deri vi vil intet hava någon statsrelion, vi vil at det skal bliva hvar mans ock kvinnas sak vad de vil tro, vi vil at der intet som nu skal kunna påtvingas oss Präster af en bestemt Relion, vi vil intet hava våra barn uplärda i Relion i skolan utan det bliver en hvars egen sak at lära deras barn hvad relion de önskar, kort sakt vi vil at Kyrka och stat skal skjiljas åt, för vi säger at kan intet en Relion bestå på annat vis än at staten skal hålla den uppe på konstikt sät så är der intet myket vid den, vi respekterar och aktar en hvars tro och överbevisning men der för begärer vi också at staten skal göra det, så at der intet skal givas någon stats relion, nej låt det bliva frit så vil där bliva mera sanning i Relionen än der nu är, vi vil intet då som nu få at se så många feta och förätna Präster där lever stort på statens och vår bekostning, och som i regelen har gjort Relionen från sin sida til et matfråga, de utförer jo intet så at säga en enda Prästlig handling utan klingande mönt medfölger, vakra Herdar for den kristna Hjord! se minna Herrar så vil vi hava det i Relios henseende och när det bliver genomfört så vil vi intet bliva vittne til så myket förargelse som nu."
~ August Palm, ur manuskript till tal som hölls i Malmö, 6 november 1881.

8 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Tänk att det tog 119 år från detta tal tills statens till stor del skiljdes från kyrkan. Och sedan dess har religionen återinförts i skolan.

Överlag fortfarande moderna och humanistiska tankar. (Det är väl prästernas midjemått som har förbättrats till det bättre.)

Lokatt sa...

Så trist det är att så lite har hänt sedan August Palms tid.
Så modigt av honom! Det kan inte ha varit riskfritt att för över hundra år sedan uttrycka sig så där om svartrockarna. Applåd!
Det har nyligen kommit ut ännu en bok om svenska häxjakter, dåförtiden. Vid teveintervjun med författaren gjorde intervjuaren misstroget stora ögon när han fick höra att präster bar tung skuld i de fasansfulla grymheterna. Det hade han tydligen aldrig kunnat tro! Utvecklingen går baklänges, August.

John P sa...

Lokatt, får jag fråga vilken nyutkommen bok du syftar på ang de svenska häxjakterna? Är det möjligen Stephen A Mitchells "Witchcraft and magic in the Nordic middle ages" du har läst?

Lennart W sa...

August Palms söndag? Ja så är det nog. Eller kanske Palmes söndag.

SD var iaf tydligen en förkortning då med lite andra vibbar än idag. Eller kanske inte, om man frågar en del SDare själva.

Lokatt sa...

John P
Jag kan inte komma på bokens namn. Den är svensk, författaren är en kvinna med vad jag tror norrländska rötter. Hon hade börjat läsa gamla dokument från sina hemtrakter, hittat domar och beskrivningar av häxornas brott och straff. Författaren har efter de autentiska dokumenten skapat en roman där hon använt sig av dem som grund. Jag tittade med ett halvt öga på programmet och hajade till när intervjuaren tycktes häpen över att snälla präster skulle kunna agera ondskefullt.

John P sa...

Lokatt, tack för svar. Det lät som en intressant bok, så jag skall försöka googla och se om jag kan hitta nån bok som matchar din beskrivning.

Lokatt sa...

John P
Hittat!
Therese Söderlind har skrivit "Vägen till Bålberget". Hon intervjuades i Babel, där även Per Olov Enquist intervjuades angående hans nya "Liknelseboken".
Men det var i ett annat program jag såg den intervju med Therese S. jag tänkte på, med en annan programledare än Babels Jessica Gedin.

John P sa...

Lokatt

Många tack! Den skall jag läsa.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se