21 mars 2013

"Stäng fler religiösa friskolor"


Med anledning av att skolinspektionen stänger en religiös friskola för att de inte följer lagen skriver Virpi Hellmark och Sara Mohammad på Newsmill om att man borde stänga fler religiösa friskolor.
Det kan inte nog poängteras, hur religion är en privatsak för varje enskild individ, och hur den ungas individuella rättigheter måste vara överordnade de vuxnas religiösa tillhörighet.
[...]
Det är tänkt, att vi alla skall stå lika inför lagen, att vi alla skall omfattas av samma rättigheter, och skyldigheter. När en skola startas upp med en religiös värdegrund, och det synes handla om ett försök att uppnå miniminivåer enligt lagen, kan resultatet aldrig bli bra. I Skolinspektionens granskningsrapport framkommer bland annat, hur elever trott att fredagsbön på skoltid varit ett obligatoriskt inslag.
 
”Varje fredagseftermiddag är det fredagsbön. Rektorn anger att deltagandet är frivilligt men vid elevintervjuerna framkommer flera konkreta exempel på att eleverna känner sig tvungna att delta och de elever som ber att få slippa upplever att läraren, som håller i fredagsbönen, ifrågasätter deras begäran. Det har också hänt vid flera tillfällen att elever övertalats att delta trots att de velat slippa.”
(Skolverket, Dnr 44-2012:1123, sid 9) 
Skolinspektionen har också konstaterat hur musikundervisning inte kunnat bedrivas enligt den nationella läroplanen i avsaknad av musikinstrument och hur skolan i egentlig mening helt saknat måldokument för sin verksamhet. De språken som erbjudits har varit somaliska och arabiska, annan språkundervisning, förutom svenska förutsätter vi förstås, har saknats helt, trots att varje elev har rätt till språkundervisning i främmande språk. Avsaknaden av musikinstrument kan ses ha en direkt koppling till islam. För ett antal år sedan fanns en internetsajt med en tråd om hur föräldrar skulle gå tillväga för att få bort musik inslaget ur deras barns undervisning, hur musik avledde barnen från tänkande på sin Gud. Tråden innehöll rent praktiskt tillvägagångssättet från skolans rektor hela vägen till Förvaltningsrätten med hänvisningar till att förälder som nekades detta avsteg från den nationella läroplanen för sina barn skulle hänvisa till odemokratiska värden och islamofobi. 
De religiösa krafter som hänvisar till det ovannämnda, har missuppfattat en sak. Den svenska skolan vilar på demokratins värdegrund, på likaberättigande och individuella rättigheter. I skolans värld skall enligt gällande skollag varje elev få utrymme att utveckla sin person, och därmed sin egenart. Föräldrarna styr inte över individens egenart. Det är därför inte ett dugg odemokratiskt att säga, att skolan är, och skall vara, en frizon från religiösa åsikter och religiösa värdegrunder.

26 kommentarer:

Lokatt sa...

Varför finns religiösa skolor överhuvudtaget? VARFÖR ? Obegripligt! Vad säger skolministern, någon som vet? Han lär själv vara frireligiös - är det ytterst där skon klämmer? Byt!

Birgitta sa...

Minst sagt sorgligt med religiösa friskolor.
Jan Björklund har varit pastor i Svenska Missionsförbundet. Och Stefan Attefall är pingstvän. Övertygad om att det påverkar dessa herrars politiska insatser.

anton sa...

Jag visste att Björklund är iaf "vardagskristen" och ofta tycker tvärtemot mig (och Humanisterna) i alla såna frågor, men pastor? Det visste jag inte. Jag kan inte hitta information på det, har du någon källa?

Birgitta sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Birgitta sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Patrik N sa...

Har aldrig hört att Björklund skulle vara missionsförbundare eller ens religiös. Däremot var Lars Leijonborgs pappa pastor i missionsförbundet.

Jan E sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jan E sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jan E sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Birgitta sa...

Just. JB Har uppgett att han är medlem i Sv Kyrkan. Andra uppgifter på nätet kan vi alltså glömma.

Lokatt sa...

Ok tack, då vet jag om skolministern.
Att vår finansminister Anders Borg gått och funnit Jesus på gamla dar tycker jag är skrämmande och beklämmande. Högst i toppen av bestämmare sitter alltså personer som tror på osynliga andar och på att vissa utvalda döda kan stiga upp från graven och promenera iväg. Ack.

Kristian Grönqvist sa...

No comments...
....Men ni vet ungefär hur visan går...

Eric Wadenius sa...

Religiösa friskolor har ett skumt dilemma, anser jag.

Det enda unika med en religiös friskola är att den är religiös eller snarare att den har en religiös profil.

Samtidigt så är det olagligt för en skola att ha en konfession; alltså att ha religiösa inslag.

Det enda syftet som kan finnas med en religiös friskola är alltså att fysiskt skärma av ungdomar ifrån andra ungdomar/miljöer som möjligen kan försvåra den religiösa fostran av barnen.

Barnen får redan en religiös uppfostran i hemmet. Vad har religion i skolan att göra, är frågan jag ställer mig? Ifall skolan ska vara konfessionsfri, vad kan då konfessionen bidra med?

Eric Wadenius sa...

Ska staten börja finansiera religiösa sjukhus?

Patrik N sa...

Eric,

Det är undervisningen som ska vara konfessionsfri.

Eric Wadenius sa...

Patrik,

... och vad mer än undervisning ska skolan syssla med (retorisk fråga)?

Anders Hesselbom sa...

Att man ens påpekar att det är undervisningen som ska vara konfessionsfri, väcker ju frågan vad vederbörande tror att vi betalar för egentligen? Är det verkligen skolan som föräldrarna ska köpa sin indoktrinering ifrån, givet att undervisningen är konfessionsfri? Verkligen? Varför uppfann Gud kyrkan, söndagsskolan, personlig indoktrinering, egenmäktigt förfarande, söndagsskola, kyrkans barntimmar, aftonbön, och så vidare om ansvaret för sektrekrytering ligger hos skolan? Varför?

Lokatt sa...

Plymouthbrödernas skola i Småland, hur kan den få finnas?
När skolinspektionen för något år sedan hade en diskussion med bröderna i ett teveinslag låg brödernas Bibel på bordet. Där stod Allt, förklarade brodern, i den heliga skriften fanns svaren på allt man överhuvudtaget behövde veta, om vad som gäller i alla sammanhang.
Hur är det möjligt att vi år efter år tillåter en religiös sekt att systematiskt vilseleda barn och unga?

Patrik N sa...

Eric,

Du skrev: "Samtidigt så är det olagligt för en skola att ha en konfession; alltså att ha religiösa inslag."

Mitt påpekande om att skolans undervisning ska vara konfessionsfri rör ovanstående yttrande från dig. Det är inte korrekt att säga att det är olagligt för en skola "att ha religiösa inslag". Inslagen får dock inte ske som undervisning.

Anders Hesselbom sa...

Eric, landstingen ska uppenbarligen betala för religiösa sjukhus. Antivaccinationsrörelsen och homeopater är skattefinansierade verksamheter genom Vidarkliniken. Men sjukhus är ytterligare en tveksam institution att utnyttja för religiöst inflytande. I detta fall en sekten Antroposoferna.

Eric Wadenius sa...

Patrik N,

Visst, du har rätt. Men det är ju just där problemet ligger och den retoriska frågan kommer in. Varför ska skolan syssla med något annat än undervisning?

Det enda alternativa syftet är att skydda barnen från att möte idéer som står i konflikt med deras föräldrars.

Lennart W sa...

Bara undervisning? Det är hel del annat som alla skolor gör idag. T ex brukar det finnas organiserade fritidsaktiviteter för iaf lågstadiebarnen (tills föräldrarna hämtar). Friluftsdagarna är väl ofta inte heller så mycket undervisning på. Iaf kul när man själv kan följa med till Romme och åka skidor. Och så har de antimobbningskampanjer och liknande social indoktrinering, med t ex Friends. Och skolkörer och musikband och teater etc som mest går ut på att ha kul. Och innebandy fast ute på skolgården. Och skolluncher och mellis. Osv.

Skolorna ska tydliga kravspecar. Alla som fixar det är ok. Alla. De som inte fixar det är inte ok. Helt lika för alla. Den här skolan klarade inte såna krav, och det precis därför de fick stänga. Det hade inte varit ett dugg bättre om bristerna hade haft ickereligiösa orsaker.

Eric Wadenius sa...

Lennart W,

-"Det hade inte varit ett dugg bättre om bristerna hade haft ickereligiösa orsaker."

Jag tror du gör det för enkelt för dig. Hade det varit en "vanlig" kommunal skola så skulle i alla fall barnen (sannolikt) fått ta del av en annorlunda världsbild hemma och på fritiden. Nu, med religiösa friskolor, så präglas alla delar av barnets uppfostran av föräldrarnas religiösa världsbild.

Detta vet såklart de som skapar religiösa friskolor om för detta är själva syftet med skolan till att börja med. Att isolera och "skydda" barnen...

Religion är ideologi, i det håller jag med dig, likt det finns annan form av ideologi i skolan. Men all ideologi är inte likvärdig (vilket jag antar att du instämmer i). Just religiös ideologi är extra problematisk, menar jag, pga av flera faktorer. "Vi-och-dem"-tänkandet, sociala- och/eller metafysiska straff ifall man avviker ifrån gruppen, grupp-lojalitet, dess påstående är oförenliga med dem ifrån andra religiösa grupper (vilket gör att majoriteten av alla världens religiös fostrade barn av nödvändighet kommer fostras i en falsk världsbild.

Jag är emot socialdemokratiska och folkpartistiska friskolor. Jag är emot friskolor för "svenskar" och friskolor för "de som ser utländska ut", mot friskolor för pojkar och för flickor och jag är emot den precis lika godtyckliga uppdelningen av barn efter deras föräldrars religiösa övertygelse.

Vill vi skapa ett samhälle där personer med olika åsikter och trosföreställningar skall kunna mötas och samarbeta i Riksdagens och maktens korridorer, då kan vi inte uppmuntra en skola där barn till föräldrar med olika religiösa åsikter aldrig möts i skolans korridorer...

Lennart W sa...

Eric, det är du som gör det för enkelt för dig med halmgubbeargument om friskolorna. Du utgår från att de måste göra en massa fel, indoktrinera, segregera osv, utan att öht bry dig om att kolla först hur det faktiskt blir. Du bara "vet" att måste bli så. Det är i grunden en ovetenskaplig inställning. Den rimmar också illa med humanism imho.

Eric Wadenius sa...

Lennart W,

-"Du utgår från att de måste göra en massa fel, indoktrinera, segregera osv, utan att öht bry dig om att kolla först hur det faktiskt blir"

Fel? Nej. Indoktrinera? Ja, delvis. Segregera? Definitivt.

Vad tror du är syftet med att starta en religiös friskola? Vad skiljer en religiös friskola från en icke-religiös friskola?

Lennart W sa...

Eric, vad du eller jag TROR om syftet eller om hur det kommer fungera är fullständigt irrelevant. Fixar de fastställda krav ändå, så är det det enda som räknas.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se