26 mars 2013

Svensk skola i fritt fall

I gårdagens Expressen skrev Per Kornhall om hur den svenska skolan sänktes. Det är ingen uppmuntrande läsning. Kornhall beskriver nuläget så här:
Vi har en skola som utmärker sig internationellt. Den gör det på tre punkter. För det första har vi det mest extremt marknadsliberalt utformade skolsystemet i världen. Ingen annanstans har man kommit på tanken att släppa loss ett totalt fritt val av skola och koppla ihop det med en peng som följer eleven samtidigt som man tillåter vem som helst att driva skola i vinstintresse. 
För det andra utmärker sig skolan genom att kunskaperna i matematik och läsning sjunker snabbare än i något annat land inom OECD. För det tredje, från att ha varit ett föredöme i hur vi kompenserade för olika familjebakgrund ligger vi nu på en helt genomsnittlig nivå. Vi har en skola som numera är lika likvärdig (eller rättare sagt, lika litet likvärdig) som Tysklands eller USA:s.
Kornhall kommer i slutet av artikeln med några generella åtgärdsförslag:
Jag menar att vi nu snabbt behöver titta över den svenska skolan och se till att vi återställer en hel del av det som en gång var svensk skolas kännetecken: En skola för alla, där det inte spelade så stor roll i vilken familj du föddes eller i vilken skola du gick. En skola som försökte ge alla en chans och där rektorer och lärare hade tydliga regler att verka inom och det med stor autonomi. Vi behöver en skola för alla, för våra barns skull och för vårt samhälles överlevnads skull.
Samma ämne behandlades i SR:s Vetandets värld - Sveriges extrema skolmarknad oroar forskare. De berättar bland annat från en konferens på Vetenskapsakademin där ...
... forskare från bland annat England och USA [varnade] för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanar våra beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan, och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen verkar inte har lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som var tanken, utan snarare tvärt om.
Det kommer mer och mer belägg för att Sveriges system med fria skolval och friskolor både bidrar till segregation och inte gynnar goda skolresult. Problemet är att det inte verkar finnas något politiskt intresse för att basera en skolpolitik på vetenskap och beprövad erfarenhet.

I mars gavs Per Kornhalls bok Barnexperimentet - Svensk skola i fritt fall ut.

43 kommentarer:

Olle Svensk Strand sa...

Att skolan kommer att bli en av de stora frågorna under det kommande året är nog ingen högoddsare. Skolan brukar vara en av de stora valfrågorna, och ämnet ligger redan och pyr via exempelvis Skollyftet, på bloggar, Twitter och debatt- och insändarsidor. Jag hoppas vi inom #Swehum kommer att delta i den debatten, och belysa ämnet utifrån ett vetenskapligt, naturalistiskt, sekulärt och humanistiskt perspektiv

DN inleder idag också en artikelserie på samma tema http://www.dn.se/nyheter/viktigast-for-skolresultat-familjebakgrunden

Nils sa...

Som man kan förvänta är segregationen huvudförklaringen till de dåliga resultaten. Samtidigt är det patetiskt att höra gnället om det fria skolvalet. Vad tror ni hänt om man försökt tvinga föräldrar att ha barnen i klasser med en majoritet av invandrarbarn?

Det gick på 60-70-talen, men en alltmer ekonomiskt välbeställd medelklass finner sig inte i sånt. Antingen hade det gett SD tio procentenheter till eller också hade det startas privatskolor.

Olle Svensk Strand sa...

Fantastiskt. Än en gång lyckas Nils vrida till det att det är invandringens fel. Om du tog dig tid och läste lite av de artiklar du kommenterar, och gärna lite annat också, skulle du snart se att de problem du lägger i invandring snarare har socioekonomiska grunder.

Anonym sa...

"Komma ur den svenska bubblan, och se till vetenskapliga resultat"...

Enbart socioekonomiska grunder alltså? Språket är inget problem?

Kristian Grönqvist sa...

Inte bara segregationen försämrar resultatet i snitt, jag antar, utan att veta, att kravlösheten också bidrar till verksamhetens intetsägande natur. Kravlöshet ger incitamentsbrist. Inte hos alla, de bästa klarar sig alltid, liksom de med de bästa föräldrarna. Men resten...
Privatskolornas devalvering av betygen i konkurrenshänseende, för länge sedan konstaterad av Jonas Vlachos, och den fria marknaden har skapat skolor där kunskapen inte längre är huvudsaken, utan ryktet
Helt i linje med den ytlighet som har börjat dominera Sveriges samhälle.
Streetsmartness är viktigare än kunskap, utseende och attityd viktigare än gedigen kunskap...jag kunde räkna upp mängder med fenomen som genomsyrar och devalverar Sverige i konkurrensen med omvärlden.
Om man anser det vara viktigt är naturligtvis relativt, en del gör det andra gör det inte.
Man KAN vara lycklig i Nordkorea också...
Det har visat sig att jag själv är mycket nöjd med ganska liten pension från 58 års ålder och aldrig mer resor. Eller arbete.

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Är Kornhalls kritik verkligen bara vetenskaplig och inte t ex ideologisk mot marknadsliberalism? Det är mycket som har hänt sedan 1990, t ex internet och onlinespel med Sverige i framkant. Spelar nog faktiskt en del roll det med för läsandet av böcker.

Och så är det ju faktiskt så att ganska många har invandrat sedan dess, vad man än må tycka om den saken i sig. Förr på den gamla goda tiden (enl Kornhall) måste alla barn gå på skolor nära hemmet. Hade detta system verkligen förhindrat "white flight" i dagens Sverige? Självklart inte, i så fall är det ju bara att flytta till de "fina" områdena - om man har råd. Med dagens system KAN även ett fattigt men duktigt invandrarbarn söka till och komma in på de bästa skolorna. Det är faktiskt en bra sak.

Kristian Grönqvist sa...

Olle Svensk Strand.

Din attityd är föredömlig men tyvärr är din kontakt med verkligheten besvärande dålig.
Naturligtvis vrider Nils frågan dit han vill. Varför inte?
Dessutom har har han alldeles rätt. Det hjälper tyvärr inte att förneka faktorer som finns genom att blunda för dem.
Det är just det faktumet som gör att allt fler svenskar på allvar börjar misstro beläst folk eller religiösa, när de plötsligt oförblommerat sätter i gång och ljuger en rätt i ansiktet, utan att ha så mycket som en sandal på fötterna.

Ulf Gustafsson sa...

Elever som "ligger efter" t.ex. med att lära sig läsa och skriva svenska behöver mer resurser. Lika så elever som har inlärningsproblem etc. Det väsentliga är inte varför eleven har har dessa behov, utan det väsentliga är att skolor tilldelas resurser utifrån vilka behov eleverna som går i just den skolan har.

Detta är en ideologisk tanke. Barn kan inte välja sina gener eller sina föräldrar. Samhället bör därför kompensera de som dragit en sämre lott i livet med att ge dem mer resurser.

Om skolorna fungerade så skulle ingen behöva flytta till "fina områden" för att få en bra skola för sina barn.

Sedan behöver segregation motverkas på andra sätt också, t.ex. genom att bygga bostadsområden som innehåller olika typer av boenden; hyresrätter, bostadsrätter och villor.

Kristian Grönqvist sa...

Ulf

En av de sällsynta gånger jag verkligen håller med Dig. Jag ser dock inte problemet som ideologiskt, vilket visar hur olika vi två tänker. Jag ser det som praktiskt...:-)
Ideologiskt för mig är tex tanken på att alla barn är lika, fast de praktiskt inte är det. Ideologiskt för mig är att alla barnen mår bäst av att hanteras lika, fast vi praktiskt redan vet att så inte är fallet.
Jag ser alltså ideologi som religion, en tanke, i värsta fall dogm, om hur det skulle kunna vara, medan jag själv vill att saker skall vara som de är.

Just nu råkade vi komma till samma slutsats, men det gör vi verkligen inte ofta...:-)

Yergen sa...

Enligt nämnde Jonas Vlachos går det knappast att förklara de försämrade resultaten med invandring.

http://ekonomistas.se/2012/06/13/invandring-och-skolresultat/

Om försämrade skolresultat inte kan förklaras med invandring ligger ju socioekonomiska förklaringar nära till hands och att friskolereformen gjort det svårare för skolan som helhet att hantera socioekoknomiska skillnader.

Lokatt sa...

Det riktigt obehagliga är de autentiska interiörbeskrivningarna (från teveprogram och dagstidningsbilder) från moderna skolor. Elever sitter med mössan nerdragen över öronen på lektionen och knappar på sina mobiler, elever har lagt upp sina leriga skor på bordet i rummet för vila,elever sitter på golvet i korridoren med benen utsträckta så att den lärare som ska passera får kryssa eller hoppa - ingen elev drar in sina ben.

Jag får insides information från en ung lärarstudent (som tänker hoppa av):
Elever dyker upp två timmar försent till undervisningen, med nonchalant attityd pratandes "med mamma" i mobilen, vägrar att sluta prata med "mamma" i klassrummet. Det pågår ett ändlöst snackande med bänkkamrater om allt utom lektionsämnet. Kvinnliga lärare kommenteras uppskattande eller nedsättande beroende på byststorlek och annat.
Lärarna är hjälplöst tandlösa och klolösa. Och tyvärr ibland även inkompetenta (läs DN:s Maciej Zarembas skrämmande rapport från lärarutbildningen. Där godkänns lärare som inte vet vad "virka" betyder och som tror att "vitsippa" är en maträtt.)
Tacka fan för att dagens elever varken kan stava eller räkna!

Lennart W sa...

Ulf, resurserna är ändliga men behoven oändliga, och det är därför det öht finns ekonomi (=hushåll med begränsade resurser). Visst vore det bra med mer resurser där det finns behov, men iaf i dagens verklighet skär man snarare ned på sådant. Så vad gör man som förfälder, NU (och inte i en ev utopisk framtid), om man upplever att ens barns skola bara inte fungerar för dem?

Det finns ett stort värde i att själv kunna göra något åt sin situation. Dvs i motsats till att stå med mössan i handen och be om förbättringar från anonyma myndighetspersoner och att vänta på ev förbättringar i regelverk och i centralplanerad hyresbostadspolitik (för att tala om haveri av socialistisk valör). Det här är också ideologi. Liberal sådan. Du som individ kan själv. Myndigheter och politiker vet inte bäst om dig och dina behov.

Lennart W sa...

Fast nu dök jag ju själv ned i ideologin. Det jag egentligen vill veta är om Kornhalls attack på det fria skolvalet är mer ideologisk än vetenskaplig. Inget fel med att vara ideologisk om man är ärlig om det, men det är fel om man försöker framställa det som vetenskap. Lysenkoism.

Anna sa...

Innan man införde det fria skolvalet visste jag att det skulle öka segregationen, nu har vi svart på vitt att det blivit så. Att den skulle minska pga att man har den teoretiska möjligheten att söka sig till en annan skola är önsketänkande, det har väl blivit tydligt vid det här laget. Resurssvaga föräldrar har inte kunskapen och de praktiska möjligheterna att välja en annan skola och skjutsa barnen dit. Jag har jobbat på en skola i ett område med många hyresrätter och dåligt rykte i tretton år, den är helt dränerad på elever som har föräldrar med mer resurser, det vill säga vi har mindre draghjälp hemifrån vilket naturligtvis skapar en ond cirkel. (Vi måste lägga extra tid på det som inte funkar, undervisningen blir lidande osv).

Är det något man borde kunna förvänta sig av läsare av denna blogg är det väl att man har ett vetenskapligt synsätt. Det fria skolvalet fungerar inte på samhällsnivå, om man förespråkar dett så får man vara tydlig med att man endast ser till den enskilda individen och inte bryr sig om konsekvenserna för samhället i stort.

Detta med att jobba på vetenskaplig grund är för övrigt något som jag saknar i skolan. Jag gick en universitetsutbildning, men det är inte ett professionellt klimat utan väldigt mycket tyckande både på arbetsplatserna och på beslutsfattarnivå. Införandet av det fria skolvalet var helt klart en ideologisk reform, nu behöver vi reformer som stöds av forskning eller åtminstone av åsikter från oss som jobbar i skolan.

Patrik N sa...

Anna,

Om föräldrar inte fritt ska tillåtas att välja skola för sina barn för att skolorna segregeras, ska de då tillåtas att fritt välja bostadsort för sina barn för att bostadsorterna segregeras?

Anonym sa...

Ulf,

Att elever som "ligger efter" behöver extra resurser är förstås sant men det är faktiskt inte riktigt så enkelt. I den svenska skolan har det länge varit så att resurserna har allokerats så att alla barn skall nå målen. Det vill säga alla barn skall nå skolans kunskapsmål. Men en del barn har faktiskt helt egna mål, högre mål. En rättvis skola är en skola som hjälper ALLA barn att nå sin fulla potential. Det innebär att även barn som lätt når minimimålen, om vi kan kalla de för det, också har rätt till extra hjälp. Att vantrivas i skolan därför att man inte får någon utmaning kan vara ett lika stort problem som att man vantrivs för att man inte hänger med. Att ignorera ett barns behov av att få jobba med meningsfulla uppgifter i skolan är inte OK bara för att barnet är begåvat. Även de lyckligt lottade barnen har rätt att utveckla sin fulla potential. Ett system som systematiskt hindrar begåvade barn är precis lika orättfärdigt som ett system som inte hjälper de barn som har sämre förutsättningar. Vi kan inte prioritera den ena av dessa grupperna före den andra. Både grupperna har samma rätt till skolans begränsade resurser.

anton sa...

Det är klart att invandring är en faktor, men frågan är hur stor den faktorn är (läsning).

Jag tror administrationen och synen på lärande och undervisning är en betydligt större faktor och därmed det egentliga problemet (här).

Ofta när man lyssnar på diskussioner om skolan så är det en sida som vill ha hårdare tag och gammaldags katederundervisning och en sida som vill ha mys-anarki och fria arbeten utan feedback. Typ.

Jag vill absolut inte ha tillbaka nån slags hård gammaldags skola, men jag kan inte låta bli att notera att när folk välvilligt släpper på regler och krav så blir i princip alltid konsekvensen att folk tappar i frihet, eleverna lär sig noll och översittare härskar fritt. Mer allmängiltigt så leder alltid total anarki leder till den starkes diktatur.

Jag vet en tjej som var lärarvikarie på en grundskola och rättade elevernas uppsatser. Hon skrev på varje uppsats ett litet konstruktivt tips om vad de borde tänka på tills nästa gång. Eleverna blev tydligen helt förskräckta och menade att deras fröken aldrig "klagade" på dem. Vet inte hur utbrett detta är, men anekdoter går då lätt att hitta.

Vad gäller världens mest privatiserade skola så är jag väldigt skeptisk.

Anonym sa...

Anna,

Att det fria skolvalet skulle ha ökat segregationen är inte en självklar slutsats tycker jag. Förr i tiden segregerades skolbarn utifrån föräldrarnas bostadsort, vilket starkt korrelerar till ekonomi. Idag segregeras de utifrån föräldrarnas och barnens egna engagemang i skolfrågor. Vi har med andra ord en mer rättvis orättvisa idag än vi hade förr, tycker jag.

JonasQ sa...

Inläggen har inte tagit upp den artikel i DN som Olle Svensk Strand refererade till i första inlägget. Det har mera rört sig om något slags känt faktum att privata huvudmän och fritt skolval skapar problemen.

Enligt DN idag:
Samband mellan resultaten i de nationella proven i årskurs nio och andra faktorer.

Andel lärare med examen: Inget samband.
Andel lärare med specialpedagogexamen: Inget samband.
Lärartäthet: Inget samband.
Kommunens anslag till grundskolan per elev (exklusive lokaler): Inget samband
Andel elever med utländsk bakgrund (Elever födda i utlandet alternativt med två föräldrar födda i utlandet): Svagt samband.

Arbetslöshet i kommunen: Starkt samband.

Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning: Mycket starkt samband

Som exempel i reportaget hade man en bruksort (Gimo) med låg utbildningsnivå bland innevånarna men utan segregerade invandrarområden.

Måns - Bra uttryckt med rättvisare orättvisa. Med möjligt skolval så är den segrigerade åtminstonde inte fastlåst i sin skolsegrigering. (det behövs ingen ekonomi för att söka annan skola)

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Det ideologiska är att bestämma vad syftet och målet med den allmänna skolan är. Därefter bör detta kunna nås mha metoder som vilar på vetenskap och beprövad grund. Jag tror Kornhalls bok är upplagd så, den som läser hans bok får veta.

Patrik N,

Tycker du ställer en dum fråga till Anna. Vi behöver inte välja kommunism eller en nattväktarstat. Det finns många val där emellan och då är det en anvägning av inom vilka områden individens frihet skall begränsas.

Mårten T,

"En rättvis skola är en skola som hjälper ALLA barn att nå sin fulla potential."

För mig är inte detta målet med den allmänna obligatoriska skolan (t.o.m. Åk 9), utan det är att i stort sett alla elever skall uppnå vissa minimikrav. Denna skola ska även hjälpa elever nå lite till, säg miniminivån + 25%. Att utveckla sin fulla potential, kan ske utanför den allm skolan.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Bostadsorterna segregeras för att Migrationsverket har beslutat att en sådan politik SKALL genomdrivas.
På landet finns det många småstäder och orter som har överskott på tomma lägenheter. De skall fyllas med flyktingar och invandrare...

Det man inte har funderat på är, varför lägenheterna står tomma...

För att det inte finns jobb på orten, vidareutbildning, social service.

Bara för att man flyttar flyktingar/invandrare till orten uppstår inte jobb åt dem. Ingen är intresserad heller. Det enda någon är intresserad av är nedlagda skolor, herrgårdar och slott som kan hyras ut till Migrationsverket för fräscha pengar.
De invandrade umgås med varandra, ungarna lever i enklaver och alla blir efter, utom de starkaste.

Ser ingen slutresultatet, "så är dom färgblinda i stan".

Patrik N sa...

Ulf,

"Tycker du ställer en dum fråga till Anna. Vi behöver inte välja kommunism eller en nattväktarstat. Det finns många val där emellan och då är det en anvägning av inom vilka områden individens frihet skall begränsas."

Ja, min fråga gäller just avvägningen. Varför inte på det ena området om det är självklart på det andra?

Men jag nöjer mig självklart med ditt motargument att min fråga är dum.

Anonym sa...

Ulf,

"För mig är inte detta målet med den allmänna obligatoriska skolan (t.o.m. Åk 9), utan det är att i stort sett alla elever skall uppnå vissa minimikrav"

Då tycker vi olika. Det du skriver är för mig detsamma som att skolan fokuserar på att ingen skall misslyckas. Jag föredrar om skolan istället fokuserar på att alla skall lyckas, utifrån sina förutsättningar. Att inte bli sedd, inte få någon uppmuntran, inte bli utmanad under sina första nio år i skolan bara för att man råkar vara duktig är att bli orättvist och orättfärdigt behandlad. Att acceptera en skola som bedriver sådan verksamhet är att hyckla, åtminstone om man påstår sig vara en vän av alla barnens och ungdomarnas rättigheter.

Ostronmannen sa...

Det finns en avgörande sak.
Kvalitén på lärare och rektor.

Och här pratar jag med 8 års erfarenhet och fyra olika skolor.

Det är faktiskt väldigt lätt.
Bra lärare och bra rektor ger bra resultat.

Självklart är det HELT avgörande.

Skaffa en bra rektor. Betala henne/honom det hen vill ha, dvs runt 60k/månad. Då kommer resultat långsamt att märkas. Nu när det finns rektor som inte har större kunskap och utbildning än en... Så kommer de bra lärarn att fly, byta skola, byta yrke.

Kvar blir de habila som kämpar på bra, men de riktigt satans bra lärarna och rektorer finns inte kvar i skolvärlden.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Det var inget motargument, det var en plump utsaga.

Mårten T,

Nej, det är inte alls det jag menar. Jag menar en skola där alla skall lyckas. Men jag menar också statens uppdrag har ett övre tak. Att utbilda schackmästare ingår inte, inte heller mattemästare eller lysande poeter. Den spetskunskapen får förvärvas i läromiljöer som inte finansieras med allmänna medel. För att inte duktiga elever skall tråkas ut kräver detta att dessa elever inte behöver sitta av tiden. De får därigenom fri tid för sina specialintressen.

Nils sa...

Olle Svensk Strand,

"Fantastiskt. Än en gång lyckas Nils vrida till det att det är invandringens fel. Om du tog dig tid och läste lite av de artiklar du kommenterar, och gärna lite annat också, skulle du snart se att de problem du lägger i invandring snarare har socioekonomiska grunder."

Om du själv tog dig tid att läsa artiklarna du länkar till skulle du i en av artiklarna ha läst följande:


"Det finns även ett statistiskt samband mellan hög invandring och sämre provresultat."

Vilket naturligtvis inte är särskilt konstigt. Det handlar inte om att det är invandrarnas "fel", utan om att politikerna inte tar ansvar för sin misslyckade politik.

På 18-nyheterna kunde vi ännu en gång se regeringen borra ner – inte bara huvudet – utan hela överkroppen i sanden. Återigen lögnen om att invandringen ska lösa välfärden, invandrare ska ta hand om oss när vi blir gamla.

Inte en enda fråga från journalisterna om hur det ska gå till. Saken är den att regeringen vill importera billig arbetskraft till en underbetald vård- och omsorgssektor.

Mina barn har arbetat inom hemtjänsten och där finns numera enbart utarbetade kvinnor och invandrare. Med en anständig lön tror jag inte det skulle vara några problem att klara "välfärden".

Anna sa...

Patrik N,

Jag tycker att man ska få välja bostadsort. Jag tycker dock att man kan planera bebyggelse för att motverka segregation. Jag tror att segregation är dåligt för samhället, därför tycker jag att vi ska använda politik för att motverka den. Jag tycker dock att man gått för långt om man vill anvisa människor till en bostad, har svårt att tro att det finns någon som tycker det är en bra idé. Dock ser jag i min vardag att denna reform inte gjort många människor gladare, men i stället skapat en del problem. Men som sagt, svårt att ha en diskussion om hur man når ett mål om det inte är samma mål man vill nå.

Anna sa...

Måns T,

Tyvärr är det nu ett odiskutabelt faktum att systemet ger segregation. Att jag kunde förutse det beror på att jag jobbar med dessa familjer och vet att de ofta kämpar med att hålla näsan över vattenytan. Det är ingen slump att de bor där andra inte vill bo, och man kan inte önsketänka fram att de plötsligt ska rycka upp sig, ta körkort och börja läsa skolbrochyrer.

Talar man bara om etnisk segregation är det mer rimligt att tänka att skolvalet kan vara gynnsamt, men jag tycker att segregationen av socialgrupper är lika intressant, blir nu lite osäker på vilken det är vi diskuterar.

Hur som helst, min arbetssituation har helt klart försämrats, frågan är vem som kommer att vilja och orka jobba på de skolor som töms på de barn som har resursstarka föräldrar, och dessutom ha kravet på sig att försöka göra reklam för sig och attrahera barn från andra bostadsområden. I Stockholm har man helt enkelt fått stänga skolorna i vissa områden, eftersom det är en omöjlig uppgift att få föräldrar att söka sig dit. Kanske det är lösningen, men jag har svårt att se det som positivt.

Anonym sa...

Anna,

Vi diskuterar väl båda typer av segregation. Det var lite det som var min poäng. Att den ekonomiska segregation som varit förhärskande tidigare nu delvis ersatts av en segregation mellan de som har förmågan att engagera sig i skolfrågor och de som inte har det. Jag tycker att den nuvarande situationen är mindre orättvis än den tidigare. Jag förstår inte riktigt din uppdelning i etnisk segregation och segregationen av socialgrupper. Det är ju inte det det handlar om. De som tjänar på nuvarande system är de familjer som förstår att skolan är viktig och som också har förmågan att agera utifrån det. Den gruppen identifieras varken av socialgrupp eller av etnisk tillhörighet. Familjer som förstår värdet av utbildning finns inom alla socialgrupper och alla etniska grupper. Förlorarna är de som inte aktivt väljer att engagera sig i skolfrågor. Dessa personer finns också i alla delar av samhället. Med nuvarande system ökar möjligheterna för klassresor men det innebär förstås inte att allt är bra. Det innebär bara att systemet är orättvist på ett annat sätt än förut.

Att gå tillbaka till en skola där duktiga elever tvingas gå i dåliga skolor för att på det viset mildra effekterna av den dåliga undervisningen för de mindre begåvade eleverna är tecken på en märklig och lite obehaglig människosyn. Varför skall studiebegåvade elever med engagerade föräldrar betala priset för kommuners oförmåga att tillhandahålla en fungerande skolmiljö. Det är väl inte de elever som det går bra för som skall vara ansvariga för att elever med problem får hjälp, eller?

Om Kalle i 3c går i en stökig klass och hans undervisning blir lidande av det, skall han inte få byta skola då? Skall motiveringen till det vara att, "Nej Kalle, om du slutar så blir det ju ännu värre för de som är kvar".

Det är så lätt att säga att något är orättvist men att bota en orättvisa med en annan är inte alltid rättvist. Problemet med skolan idag är inte att den skapar klyftor i samhället, för det gör den inte, det är att barnen inte lär sig tillräckligt mycket. Arbetslöshet och ekonomisk ojämlikhet är det som skapar samhällsklyftorna men det är inte skolans fel. Inte ens det fria skolvalets fel.

Anonym sa...


Kvalitén på lärare avgörande?
Men kunskap är väl inte så viktigt? Annars ser framtiden rätt kolsvart ut...:

Höstterminen 2012 antogs 123 personer till landets lärarutbildningar med resultatet 0,1 på högskoleprovet.
"Som jämförelse skulle en elev som väljer svarsalternativ ”C” på samtliga frågor få betyget 0,4 på det senaste provet."
Höstterminen 2012 låg snittbetyget på högskoleprovet för grundlärare på 0,5. Som jämförelse hade den elev på sjuksköterskeprogrammet med sämst betyg 0,6.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-vem-som-helst-kan-bli-larare

Kristian Grönqvist sa...

Jag kan hålla med om att segregation vare sig den är etnisk eller social spelar inger ingen roll i alla fall. De brukar samverka. Se Er omkring i världen.

Den nuvarande politiken att importera låglönesrbetare för att rädda Sveriges tjänstemannaklass ålderdom är helt enkelt satt i system. Och Reifeldt medger det...

Det obehagliga i den nuvarande politiken är, att på förhand bestämma vilka som SKALL höra till slavarna och vilka som inte skall göra det. Inte ur ideologiskt hänseende utan ur rent pragmatisk synvinkel. Ju sämre utbildad arbetskraft (fysiskt arbete) desto sämre kan man betala för att få jobbet gjort... Inget nytt under solen. En del romantiker tror: "I Sverige är vi inte så grymma..." Men det är just det vi är. Se på Företaget Skogsnicke eller långtradarchaffisarna

Som Reinfeld så träffande påpekade. De Svenskar som inte är nöjda, kan ju alltid utvandra...!
Landsfader...?

Nils sa...

Måns T,

Håller med om det mesta du skriver, men ibland gör du det lätt för dig.

”Familjer som förstår värdet av utbildning finns inom alla socialgrupper och alla etniska grupper.”

Klart att det ”finns” i alla grupper, men är självklart flest i välutbildade familjer.

”Varför skall studiebegåvade elever med engagerade föräldrar betala priset för kommuners oförmåga att tillhandahålla en fungerande skolmiljö.”

Vilka möjligheter har Södertälje och andra förortskommuner att ”tillhandahålla en fungerande skolmiljö” när uppemot 80 procent av eleverna är invandrare med mycket begränsade kunskaper i svenska?

Det är här jag menar politikerna sviker när de framför kamerorna vräker ur sig floskler, men struntar se konsekvenserna i slutänden.

Lokatt sa...

Jag läste också DN:s uppgift om att i princip inga kunskaper behövs för att få bli lärare. Arma elever! Arma barn.
Istället för att hjälplöst vrida våra händer inför dessa trista uppgifter som ingen tycks ha en aning om varifrån de kommer och som ingen vill ta ansvar för tycker jag att vi helt enkelt ska planka någon som till skillnad från oss har lyckats väl: Finland. Låt oss använda Finlands skolsystem som mall!

Någon kanske mumlar "De har ju inga invandrare med språkproblem, tacka fan för att det går bra i skolbänkarna".
Men detta ska inte ha någon som helst betydelse. Enligt t ex min dagstidning finns praktiskt taget inget samband mellan usla skolresultat och att eleverna nästan inte kan någon svenska. T ex reportern Susanna Birgersson Vet att det inte finns något som helst samband mellan dålig svenska och dåliga skolresultat (minns ej datum då hon skrev detta i sin kolumn).
Så låt oss sätta igång att göra som Finland gör! Jag menar allvar.

Kristian Grönqvist sa...

Lokatt

Det är anledningen till att jag inte har svenska dagstidningar. Jag har "Husis" (Hufvudstadsbladet). Helsingfors, Du vet. En huvudstad i ett grannland. Där kraven på intellektuella finns kvar.

Kristian Grönqvist sa...

Det är en tidning man fortfarande kan läsa på två sätt. Rakt av, då den är hyfsat sanningenlig, eller mellan raderna, där den är allegoriskt antydande och mycket intellektuellt stimulerande. En journalistik jag inte vill att skall försvinna. Komplicerat städad.

Lokatt sa...

Kristian G
Jag vet. Min pappa kom därifrån. Rejält folk.
Han läste Hufvudstadsbladet, såklart. Och DN!

Patrik N sa...

Kristian,

Gör som Lokatts pappa. Läs mer än en tidning.

Ulf Gustafsson sa...

Kornhall med en kollegor i Vetenskapsakademin skriver i SvD:
"Sätt stopp för vinstuttag i skolan"

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Tänkte också tipsa om den artikeln. Inte för att den är på min linje riktigt, men den är ju relevant för samtalet här. Och så lyfts faktiskt Finland fram som ett föredöme. Undrat nog ändå lite om inte det här är mer ideologi än vetenskap, när de t.ex. kallar det svenska systemet för "höger om höger" och något som inte ens Thatcher skulle ha föreslagit.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Jag förstår Din vink även om den var mycket fin:-)
Självklart läser jag mer än en, men jag betalar inte för de andra.
Skillnad.

Patrik N sa...

:)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se