5 mars 2013

The Myth of Persecution

Candida Moss har skrivit om myten om en omfattande förföljelse av kristna under de första tre århundraden  En myt som är osann, men som präglar hur många kristna framställer sig än i dag - skriver Moss i en artikel:
As Christianity grew, so did the ranks of martyrs. According to the fourth-century historian Eusebius, early Christians were racked, whipped, beaten, and scourged. Tens of thousands were condemned to the amphitheaters to face wild animals, forced to fight gladiators, beheaded, strangled quietly in jail, or burned publicly as a mark of shame. 
The history of early Christianity, as we have received it, is a history of victimization and pain. It underwrites the idea that Christians are at odds with their world, engaged in a continuing struggle between good and evil. 
But that narrative has very little basis in the documentary record. 
There is almost no evidence from the period before Constantine, traditionally called the Age of Martyrs, to support the idea that Christians were continuously persecuted. That idea was cultivated by church historians like Eusebius and Sozomen and by the anonymous hagiographers who edited, reworked, and replicated stories about martyrs. The vast majority of those stories, however, were written during periods of peace, long after the events they purported to describe. Even those that are roughly contemporaneous with the events have been significantly embellished.
[...] 
It is this idea that Christians are always persecuted that makes sense of the argument that disagreement is identical to persecution. It provides the interpretative lens through which to view all kinds of Christian experiences as a struggle between "us" and "them," and elides the difference between hatred and injustice, and sincere disagreement.
Det har också skrivts om boken i Salon.

2 kommentarer:

Samuel Varg sa...

För att klargöra vad Moss menar:

Det är inte så att kristna inte blev förföljda alls - utan att historierna om förföljelserna är överdrivna och ibland påhittade.
De första 200 åren så hände det att kristna blev avrättade för sin tro men det var ingen utrotning eller ett hårt förtryck så som många idag framställer det.

Lennart W sa...

Och så blev de ofta inte avrättade för att de var kristna, utan för att de var "subversiva" eller av något annat skäl. Vet inte hur Moss resonerar om alla brott som har skett åt andra hållet. Hur var det t.ex. med inkvisitionen? Kanske även där att det ibland/ofta handlade om annat, som t.ex. familjefejder och personliga maktkamper eller något annat som inte heller har med religion att göra?

Blir lite misstänksam när hon så här direkt kopplar ihop den här historiska frågan med dagspolitik. Kan det möjligen vara så att det är dagspolitiken som är själva huvudpoängen här, och historietolkningen som är en konsekvens av den?

Hur som helst är det inte bara kristna hon anklagar för såna här fasoner, dvs att hitta på att om krig och förföljelse för att vinna sympatier:

The rhetoric of war and persecution is not limited to a particular political allegiance. Opinion articles in The Washington Post and The New York Times have accused the GOP and Vatican, respectively, of launching crusades against women. A column by Maureen Dowd last June, for example, described "the Vatican's thuggish crusade to push American nuns—and all Catholic women—back into moldy subservience." In like fashion, a Post columnist decried "the judicial jihad against the regulatory state."

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se