5 apr. 2013

Är Sam Harris islamofob?

Sam Harris har publicerat en brevväxling med Glenn Greenwald - Dear Fellow Liberal - vars bakgrund är nyligen publicerad kritik av "nyateistena" i allmänhet och Harris i synnerhet. Centralt i kritiken är detta citat från en artikel Harris skrev 2006:
Increasingly, Americans will come to believe that the only people hard-headed enough to fight the religious lunatics of the Muslim world are the religious lunatics of the West. Indeed, it is telling that the people who speak with the greatest moral clarity about the current wars in the Middle East are members of the Christian right, whose infatuation with biblical prophecy is nearly as troubling as the ideology of our enemies. Religious dogmatism is now playing both sides of the board in a very dangerous game. 
While liberals should be the ones pointing the way beyond this Iron Age madness, they are rendering themselves increasingly irrelevant. Being generally reasonable and tolerant of diversity, liberals should be especially sensitive to the dangers of religious literalism. But they aren’t. 
The same failure of liberalism is evident in Western Europe, where the dogma of multiculturalism has left a secular Europe very slow to address the looming problem of religious extremism among its immigrants. The people who speak most sensibly about the threat that Islam poses to Europe are actually fascists. 
To say that this does not bode well for liberalism is an understatement: It does not bode well for the future of civilization.
Citatet skall vara ett tecken på att Harris sympatiserar med fascister och är islamofob. När man läser meningen i sitt sammanhang blir det en högst besynnerlig tolkning. Ingen av kritikerna har heller bemött Harris sakpåstående: att fascisterna i Europa var de som talade vettigast om hotet från islam 2006. Att bemöta detta är dock inte lätt, eftersom det är opreciserat i detta sammanhang. Vad Harris anser hotet från islam är, framgår dock tydligt i andra texter han författat.

Jerry Coyne har skrivit en utförlig kommentar till artiklarna, vilken innehåller följande stycke:
The thing that distresses me the most, as I suspect it does Harris, is the fast-and-loose use of the term “Islamophobia”, intended as a brand of “racism,” to criticize those who emphasize the dangers of Islam.  This puzzles me, as New Atheists have never been accused of “Christian-phobia” or “Hindu-phobia.” There is a double standard at work here—one enacted in a misguided defense of multiculturalism and moral relativism.  Those who accuse others of “Islamophobia” are, I suspect, a bit bigoted themselves, for underlying it is the notion that we’re supposed to hold adherents of Islam to behavioral standards lower than those we expect from adherents to other faiths. It’s patronizing.

25 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Bra Ulf! Du går från klarhet till klarhet! Nog Nils' påverkan ;-)

Anders Hesselbom sa...

Att Sam Harris utmålas som islamofob är konsekvent i debatten mellan skeptiker och troende. Skeptiker brukar vara ganska sakliga i sina argument, troende brukar föredra att sätta etiketter och ställa diagnoser istället. Är det inte anklagelser islamofobi så är det resonemang som bygger på att icke-tro på någon specifik gud bygger på konstig epistemologi eller varför inte bristande religiös musikalitet?

Kristian Grönqvist sa...

Håller med Björn. Skönt med klarsyn som avviker från järnåldern.

Nils sa...

Håller med Björn och Kristian. :)

Galningarna håller på att slå knut på sig själva. Jag menar den här Arnstad (om ni minns så var han på ett humanistmöte i Stockholm och skrek fascister), Khemiri och gänget som håller på att göra hela Sverige, ha hela Norden; hela Europa fascistiskt. De triggar varandra bortom vett och sans. Anita Goldman blev så upphetsad av Arnstads Älskade fascism att hon kom fram till att normännens skidåkning är fascism. Man undrar om det är nåt problem med hissen eller om några kroppsdelar som bytt plats.

Till och med Selimovic fick nog av försöken att göra alla svenskar till rasister vilket gav vänstermobben på twitter spel. Åsa Linderborg på tycker DN skulle vägrat publicera Selimovic.

Skönt då med åtminstone en med bibehållet förstånd och förmåga att se klart i fascistdimman.

http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/

http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/sverige-praglas-mer-av-likhetsnorm-an-av-rasism_8050728.svd

Anonym sa...

Att man blir stämplad som islamofob när man framför kritik mot sådant som görs i islams namn är en av anledningarna till att SD går framåt i opinionen. Obegripligt att övriga partier tillåter detta. Tråkigt tycker jag eftersom det är fullt möjligt att vara starkt kritisk till mycket av det som görs i ett islamskt kontext i Sverige och samtidigt starkt kritisk till SDs analys av invandringens effekter och förslag på förändringar. För oss som tycker att invandring till Sverige, även från länder där islam har stor närvaro, är något positivt är detta mycket olyckligt.

Lennart W sa...

Anders, nu överförenklar du igen. T ex när det gäller mig är det Patrik Ls förtjänst att en etikett har satts på mig här. Fick t o m (nästan) en egen bloggpost om det. Öht tycker jag att just Humanister verkar vara väldigt intresserade av att kategorisera människor. Inte alla men många.

Patrik N sa...

"The people who speak most sensibly about the threat that Islam poses to Europe are actually fascists."

Det gör förstås inte att man kan dra slutsatsen att Harris är fascist. Man kan bara dra slutsatsen att han delar åsikter med fascister om synen på Islam och dess upplevda hot "mot Europa".

Lite grand som att 1936 "inte vara nazist" men ha en samsyn med nazister om det hot som judar utgör mot Europa.

Förstår att Nils, Björn och Kristian är glada över inlägget.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik N

Den sista meningen antyder att Du har en egen samsyn om vad du tycker om tre personers samsyn. En kanske något vågad slutsats, men i så måtto riktig, att JAG tycker att alla religioner är lika verklighetsfrämmande och överhuvudtaget inte borde beredas beslutsvikt i ett samhälle.
Vad Du tolkade in för andra betydelser, får självklart stå för dig själv.

anton sa...

Det här är i min mening det bästa som skrivits om det här: http://saiu.org/2013/04/03/greenwald-and-hussain-on-sam-harris-and-racism/

Att tycka att fascisterna ser hotet från islamism är inte samma sak som att vara fascist. Till att börja med säger det ingenting om hur man tänker i övrigt, varför man tänker som man gör och framförallt, vad man vill göra åt det och vad man strävar efter. Är det någon som på allvar tror att Sam Harris delar framtidsvision med högerextremister??

Anonym sa...

Helt korrekt Patrik N,

"Det gör förstås inte att man kan dra slutsatsen att Harris är fascist. Man kan bara dra slutsatsen att han delar åsikter med fascister om synen på Islam och dess upplevda hot 'mot Europa'".

En klassiker. Inte helt ovanligt att falla i kråkfällan. "Alla kråkor är svarta, alltså måste allt svart vara kråkor."

Anders Hesselbom sa...

Lennart, det råder inga tvivel om att många dumma argument har bubblat när gudstro ska legitimeras. Jag hoppas du följer min nya serie på ämnet. Och enligt devisen att det är bättre att illa fäkta än att fly, tar jag mig friheten att sammanställa argumenten.

Daniel W sa...

Arnstad får idel goda recensioner och har uppenbarligen djup kännedom om fascismen. Han är respekterad av många. Med den bakgrunden undrar jag vad för slags propagandaseger Nils tänker sig när han upplyser oss om Arnstad?

Själv är jag inte beredd att sätta likhetstecken mellan fascism och humanism. Bland fascister finns en medvetenhet om hur man odlar kultur i samklang med den politiska ambitionen medan humanister inte är i närheten av någon motsvarande insikt. Humanisten ser den politiska makten som ett verktyg för kultur och utbildning och har i det avseendet mer gemensamt med kommunistisk kulturrevolution.

Ulf Gustafsson sa...

Nils,

När Arnstad kritiserade Humanisterna hade han mer rätt än fel. Om hans beskrivning av fascismen vet jag för lite för att uttala mig, hans syn framstår dock som extrem (utan att detta betyder att han har fel i sak).

Kristian Grönqvist sa...

En människa som offentligt ljuger om sin egen utbildning, framstår för mig inte som den mest betrodda när han skall presentera historiska skeenden heller. Inget ont i övrigt.
Hans kunskaper om Finland, vilket han gärna uttalar sig om också, är inte heller med mina föräldrars samsyn överensstämmande. Inte heller med min knapphändiga historiesyn... Men det är inte därmed klarlagt att han inte skulle kunna ha rätt i någon detalj...

Ulf Gustafsson sa...

Var fascisterna i Europa de som talade vettigast om hotet från islam 2006?

Jag förstår varför Harris svarar ja på den frågan. Han finner helt enkelt att fascisternas (ganska tveksamt att tala om dem som homogen grupp dock) åsikter stämmer bäst överens med hans om hotet från islam.

Jag anser dock Harris har fel. Detta eftersom:
1) Harris inte har helt rätt om hotet från islam. Harris överdriver hotet från islam. Ett exempel på överdrift från Harris ur The End of Faith "Unless Muslims can reshape their religion into an ideology that is basically benign—or outgrow it altogether—it is difficult to see how Islam and the West can avoid falling into a con- tinual state of war, and on innumerable fronts." Även med en snäll-läsning av "Islam" som Islamvärlden, så ser jag det som rimligast att konflikterna minskar och att våldsbejakande islam får mindre inflytande i världen.
2) Europa är inte homogent, synen på hotet från islam varierar inom länder och mellan länder. Det finns många som i stort delar Harris syn och inte kan betecknas som fascister. T.ex. fransk politik är väldigt hård mot våldsbejakande islamism i synnerhet och islam i allmänhet.

Kristian Grönqvist sa...

Vem som överdriver och vem som inte gör det lär nog framtiden utvisa.
Under tiden kan vi bara hoppas att Shia och Sunni ägnar sig åt självsanering under tiden, så att de så småningom inser det fruktlösa i att försöka införa religion med vapen...
Eget förstånd kryddat med empiri brukar nästan alltid fungera bäst..
Eller som i Sverige vädja till värdfolkets förmodat dåliga samvete.

Daniel W sa...

Jag tror att Harris dessutom gör en moralisk missräkning. Ett vanligt utilitaristiskt misstag är att betrakta universum som ett statiskt spelbräde. I detta fall inser inte Harris att hans eget rädslodrivna beteende, i sig självt, ger dåliga konsekvenser.

Och Harris värderar fel. Fascister värderar irrationella grejer såsom nationalitet eller ras. I detta fall värderar Harris sin materialistiska ideologi utan insikt om hur värdelös den är.

Kristian Grönqvist sa...

Nu behöver vi ju inte sträcka oss till universum. Det är inte riktigt vårt spelbräde ännu på ett tag.
Jorden däremot är ett statiskt spelbräde i förhållande till sin fysiska massa samt förmåga att upprätthålla liv. Så där kommer "lebensraum" för en lång framtid att vara en statisk arena, där människor skall uppfylla villkor, inte spelbrädan.
Att det inte kommer att gå gurgelfritt är lika säkert som amen i kyrkan.

Nils sa...

Daniel W,

"Arnstad får idel goda recensioner och har uppenbarligen djup kännedom om fascismen. Han är respekterad av många."

Det där är inte sant. Han är respekterad av andra journalister, dvs såna som liksom Arnstad är ointresserade av fakta. Vad jag har sett så har de med någon kunskap i ämnen Arnstad "forskar" om sågat honom vid fotknölarna.


Ulf G,

"Harris överdriver hotet från islam."

Det är din uppfattning. Enorma förortsområden med arbetslösa muslimer, kanske framför allt i Frankrike, men också i övriga europeiska länder, är en tickande bomb.

Social oro i förortsområden är ett av de hot mot samhället som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar upp i sina framtidsscenarier. Det hotet är inget som ska negligeras.

Återigen, det finns inget europeiskt land som lyckats integrera dessa grupper.

Daniel W sa...

Nils,
Ok, jag har tyvärr bara fått information från pk-media så därför får du upplysa mig om hur kritiken mot Arnstad ser ut. Tack.

Kristian Grönkvist,
Som jag ser det kan människan välja vilken värld hon vill leva i.

Kristian Grönqvist sa...

Jag vet det Daniel. Men det finns bara en som existerar.

Kristian Grönqvist sa...

Daniel

Beträffande försöket till snytingen om PK media visar bara Din begränsning i informationshänseende.
Att säga att man bara läser PK-media i Sverige idag, är som att hävda att man fått sin världsbild från Svensk Damtidning.

Nils sa...

Daniel W,

om du vågade skulle du kunna söka informationen själv, men jag ska ge dig några exempel.

Arnstad verkar vara en allmänt opålitlig person. Han ljuger om sina akademiska meriter men inte bara det.

http://www.resume.se/nyheter/dagspress/2009/05/07/dn-artikel-uppror-ur/


Han har kallat sig historiker vilket både DN och förlag nu tvingats ändra. Inte på grund av de medier du läser. Det här är från en sida som en så oförvitlig person som du naturligtvis inte skulle besöka:

"Ett färskt studieintyg från Stockholms universitet visar att Henrik Arnstad har läst 60 högskolepoäng ”historia för journalister” samt tre ytterligare kurser på vardera 7,5 högskolepäng.

'För en fil.kand krävs 180 hp (120 p), Henrik Arnstad har 82,5 hp avklarade kurser', skriver Malin Zetterström, handläggare på systemförvaltning för Ladok/SISU, i ett mejl från Stockholms universitet."

En dokumentär av Arnstad om kända svenskars kopplingar till CIA under kalla kriget stoppades sedan statsvetaren Olof Pettersson under en direktsändning i radions Studio Ett sagt:

"Det här är ett av de sämsta forskningsresultat jag sett publicerat på ganska lång tid, jag har sett en del” och som sade sig inte kunna avgöra om det handlar om dålig forskning eller om forskningsfusk.

Arnstad har helt enkelt kommit på ett bombsäkert sätt att tjäna pengar genom att skriva böcker i ämnen som garanterar att han inte behöver lägga en krona på marknadsföring. Ämnet ger honom full uppmärksamhet i alla medier.

Han har tom gett sig på att leta nazister i Finland. Med sedvanligt resultat:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/arnstads-bok-ar-inte-serios_375750.svd

Och varför inte läsa Andreas Johansson Heinö blogg om Arnstad:

http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/

Lokatt sa...

Uttrycket islamofobi står mig upp i halsen.
Jag är rädd för det islam står för, inte minst för kvinnosynen och vad den för med sig.
Det betyder inte alls att jag lider av en "sjukligt överdriven och obefogad rädsla" för fenomenet, verkligen inte.
En ideologi som tillåter sina anhängare att ogenerat och öppet kalla vissa medmänniskor för "apor och grisar" gör mig mycket illa berörd, och arg. Det är sunt och naturligt att vara rädd för sånt.
Sluta prata om "fobi"- vem kom på att stämpla folk med diagnosen?

Daniel W sa...

Nils och Kristian,
Mitt intresse för svenska förhållanden och svensk media är ytterst begränsat, men när ett ämne nu blev aktuellt så får jag tacka er för upplysningar om ankdammen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se