18 apr. 2013

"Den arge muslimen är en mediekliché"

Johan Norberg ger i sin kolumn i Metro ett stickprov på viktiga data ur en aktuell bok.
Många vill spekulera fritt om muslimers värderingar. Då ska de akta sig för Doug Saunders angelägna bok The Myth of the Muslim tide, som i stället sakligt redogör för vad vi vet, utifrån statistik och intervjuer. Muslimers religiösa beteende skiljer sig inte mycket från de inföddas, och bara en liten minoritet går till moskén varje fredag. De tycker ofta att Koranen kan tolkas utifrån ett modernt samhälles värderingar. 
Den arge muslimen är en mediekliché. På det stora hela säger sig muslimska invandrare trivas med livet och uttrycker stort förtroende för demokratiska institutioner och det land de har kommit till – ibland större än vi som är födda här. Kanske inte så konstigt när många av dem har upplevt och flytt från förtryck. Och de fördömer hedersvåld i lika stor utsträckning som vi andra. 
Muslimers åsikter avviker främst när det gäller frågor om kvinnans plats i samhället, homosexualitet, sex utanför äktenskapet och pornografi, där majoriteten låter som kristdemokraternas högerflygel. Men de attityderna blir mer liberala ju längre de lever i ett västland. Hälften av de tyska muslimerna tycker nu att homosexualitet är acceptabelt och mer än var tredje fransk muslim är för abort.

Studier visar tyvärr att 6 procent av franska, tyska och brittiska muslimer anser att det kan vara rätt att använda våld för ett ”gott syfte”. Sådana siffror lyfts ofta fram för att räkna ut hur många potentiella terrorister vi har mitt ibland oss. Men då ska man veta att 9 procent av den icke-muslimska befolkningen i de länderna säger detsamma.
Läs hela kolumnen i Metro.

45 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Salman Rushdie har sagt att flertalet muslimer är upplysta och toleranta, men det är extremisterna som hörs.

De dominerar nämligen moskéerna, där fundamentalismen är kompakt. Och politikerna ger pengar till reaktionära, islamiska samfund, och gör därigenom tillvaron svårare för muslimska kvinnor, HBT-personer och oliktänkande.

Kristian Grönqvist sa...

Fascinerande att dessa mediala tyckare alltid hittar skyldiga till fel på andra ställen än de där felen befinner sig.

Nu har vi i fyra års tid av mediatyckare fått höra att allt är rakade skinnskallars fel och smusslande smygrasisters onda egenskapers fel, att invandring är kontroversiellt.
Plötsligt kommer en mediatyckare ut och säger att "den våldsamma muslimen" är en mediekliche, alltså något som är okunniga journalisters fel.
Man baxnar över tyckarnas förmåga att ändra ben att stå på, men ffa visar det att kunskap om kulturer, kontexter och människor hos journalister, både när det gäller den egna befolkningen och andra länders befolkningar, befinner på sämsta dagisnivå.
Kausalitet verkar också vara ett begrepp som helt har undflytt dessa "granskares" utbildning.
Ena dagen är det den ena orsaken, nästa dag en helt annan. Analys saknas på det stora hela.
Naturligtvis skulle det dyka upp en "snällist" som nu hävdar att allt är en mediekliché. Utan att igen göra någon analys.

Vi vet redan, att de flesta människor är hyggligt folk oavsett ras och religion.. Att försöka förneka "skurkarnas" existens däremot är alltid kontraproduktivt.

Och det skapar ffa misstro mot opportunistiska tyckare, mao hela gammelmedia.

Björn Bäckström sa...

"Den arge muslimen är en mediekliché."

Den meningen är just en mediekliché uttryckt av PK etablissemanget!

Nils sa...

Jag tyckte Johan Norberg var intressant när det gäller ekonomi, men efter hans inhopp i invandringsdebatten och hans motivering av fri invandring har jag helt förlorat förtroende för honom.

När jag läser rapporter från andra europeiska länder ser jag mycket större anledning till oro än han gör. Som vanligt är det säkert en statistikfint. De sex procenten som är villiga att ta till våld är säkert utslaget på alla åldrar och kön. Bland unga män törs jag garantera att den är flera gånger högre.

Det spelar ju ingen roll om Ulfs tysta majoritet är för homosexualitet om resten är militanta motståndare.

Jag har varit på en föreläsning med Vilks och med egna ögon sett de radikala i aktion, så för mig krävs mer än några krönikörer från medievänstern. Läs gärna Hanne Kjöllers krönika i DN idag. Det är ta mig fan nåt av det bästa jag läst.

http://www.dn.se/ledare/signerat/inte-nyfodda-varje-dag

Daniel W sa...

Jag har varit på en föreläsning med Vilks

Optimal humanism.

Patrik Lindenfors sa...

Haha! Men vafan? Johan Norberg som Pk-elit och mediavänster? Han hade förmodligen skrattat läppen av sig om han läst Humanistbloggens kommentarsfält. Men varför skulle han göra det?

Vad gäller statistik så är det alltså fler icke-muslimer än muslimer som skulle tänka sig ta till våld. Detta är sant helt oavsett om Vilks blivit angripen eller inte. Fakta talar ett tydligt språk.

Jag tycker det är viktigt att bekämpa islamismen eftersom det är en totalitär ideologi. Invandrare från muslimska länder är dock bara i undantagsfall islamister, så det slår helt fel att bekämpa dem.

Patrik Lindenfors sa...

Daniel. Nils har inte humanistiska värderingar.

Eric Wadenius sa...

Patrik L,

-"Vad gäller statistik så är det alltså fler icke-muslimer än muslimer som skulle tänka sig ta till våld. Detta är sant helt oavsett om Vilks blivit angripen eller inte. Fakta talar ett tydligt språk."

Har du en referens på det? Vad du säger kan ju faktiskt korrekt översättas till "islam är fredens religion" om det stämmer (vilket jag inte tror att det gör).

Kristian Grönqvist sa...

Nils

Hanne lyckas faktiskt med företeelsen att omsätta praktisk empiri till filosofisk insikt vilket hon är ganska ensam om i journalistkåren, som för det mesta bara behandlar yta. Eller vad som borde vara. Men sällan vad som är.

Vad vi egentligen borde ha i pressen är ett hundratal Hanne
Kjöller som översatte vardagsempiri till praktisk filosofi, gärna med förklaringar till varför vi väljer att säga åt en dotter att hon skall vända sig till en vit äldre kvinna i fall av nöd. Och varför vi inte väljer en zigenare att passa våra barn.
Teori och praktik är två olika saker, ju fortare man inser det, desto bättre.

Kristian Grönqvist sa...

Patrik L

Nu ljuger du. Den procentuella andelen invandrare, som begår våldshandlingar eller kriminella sådana är betdligt högre än den hos svenskarna. Läs statistik rätt.
En sådan miss till och jag tappar helt förtroendet för Dig.
Skärpning Patrik.

Eric Wadenius sa...

Kristian,

-"Nu ljuger du. Den procentuella andelen invandrare, som begår våldshandlingar eller kriminella sådana är betdligt högre än den hos svenskarna. Läs statistik rätt."

Nu läste du inte Patrik rätt. Han skrev att det var färre muslimer än icke-muslimer som "skulle tänka sig ta till våld", inte färre muslimer än icke-muslimer som "begår våldshandlingar".

Jag skulle dock fortfarande vilja ha en referens på det påståendet av Patrik.

Unknown sa...

Menlös statistik eftersom det inte nämns vad gott syfte är.
Jag tar gärna tex till våld om någon blir angripen. Fru katt eller invandrare.
Är frågan ställd enbart utan att specificera gott syfte så är det en skitenkät.

Patrik Lindenfors sa...

Källan är Norbergs artikel som citeras i blogginlägget här ovanför: "Studier visar tyvärr att 6 procent av franska, tyska och brittiska muslimer anser att det kan vara rätt att använda våld för ett ”gott syfte”. Sådana siffror lyfts ofta fram för att räkna ut hur många potentiella terrorister vi har mitt ibland oss. Men då ska man veta att 9 procent av den icke-muslimska befolkningen i de länderna säger detsamma."

Ove sa...

För kommentatorsfältets avpixlat-gäng är alla som inte delar deras världsbild pk-elit.

Lennart W sa...

Och Norberg hänvisar i sin tur till boken "The Myth of the Muslim tide" av Doug Saunders. Är alltså den man får läsa om man är seriöst källkritisk.

John P sa...

Intressant det här med attityder. Av Lennart Ws info att döma så kanske Metros kolumnist baserar infon på dessa siffor (bild 9):

"While it might seem chilling to learn that 8% of American Muslims feel that violence against civilian targets is “often or sometimes justified” if the cause is right, you have to compare that to the response given by non-Muslim Americans, 24% of whom said that such attacks are “often or sometimes justified.”

This is reflected in most major surveys. When a large-scale survey asked if “attacks on civilians are morally justified,” 1% of the French public, 1% of the German public and 3% of the British public answered yes; among Muslims, the responses were 2%, 0.5%, and 2%. Asked if it is “justifiable to use violence for a noble cause,” 7% of the French public agreed, along with 8% of French Muslims; 10% of the German public and fewer than 2% of German Muslims; 10% of the British public and 8% of British Muslims. This may well be because 85% of the victims of Islamic terrorism are Muslims."

Det är ju svårt att veta specifikt vilken undersökning han hänvisar till i boken (och det verkar finnas en hel del med spretiga resultat och underlag), men PEW research center verkar ha gjort en hel del undersökningar om just muslimers och icke-muslimers attityder i olika frågor.

En undersökning visar ett ganska tydligt stöd, framför allt i åldersgruppen 18-29, att självmordsbombningar mot civila kan vara befogat för att "försvara islam" och hur man indentifierar sig (som muslim alt. american) har betydelse:

"For example, 13% of those who think of themselves primarily as Muslims believe that suicide bombing to defend Islam from its enemies can be often or sometimes justified, compared with 4% of those who say they are American first. Still, overwhelming majorities of both groups reject suicide bombing as a strategy, including 85% of those who identify primarily as Americans and 79% who consider themselves Muslims first.

Overall, 8% of Muslim Americans say suicide bombings against civilian targets tactics are often (1%) or sometimes (7%) justified in the defense of Islam. Muslims in France, Spain and Great Britain were twice as likely as Muslims in the U.S. to say suicide bombing can be often or sometimes justified, and acceptance of the tactic is far more widespread among Muslims in Nigeria, Jordan and Egypt. "


På Wikipedia hittar man annars en hel del sidor där olika sammanställningar försöker att göras:

Muslim statistics

Muslim attitudes towards terrorism

Kristian Grönqvist sa...

Jag stöder mig på den fängelsestatistik som inte är så lättillgänglig.

Överrepsentationen är bra mycket över det dubbla mot svenskar procentuellt sätt.

Jag tar inte hänsyn till de sociala kontexternas incitament, eftersom det i det här fallet än så länge handlar om siffror. Annars kan man trolla med siffrorna på de mest fantasifulla sätt.

Lennart W sa...

Bra jobbat John P, fast jag tycker nog inte att det är min info om vad Norberg stödjer sig på, det säger han ju själv.

Eric Wadenius sa...

Patrik L,

Ok, tack. Tycker dock det blir lite konstigt att läsa hänvisning till en annan referens som i sin tur inte referera till något (utan enbart påstår att "studier visar").

Däremot tycker jag den frågan han tar upp är ointressant. Även jag anser att våld kan rättfärdigas (jag är ju för ett polisväsende, som exempel).

Vad som är intressant är ju inte hur många som säger att de är mot våld utan hur många som faktiskt agerar våldsamt.

Eric Wadenius sa...

Lennart W,

-"Och Norberg hänvisar i sin tur till boken "The Myth of the Muslim tide" av Doug Saunders. Är alltså den man får läsa om man är seriöst källkritisk."

Det framgår faktiskt inte av artikeln att det är den boken han refererar till när han säger "studier visar". Det är möjligt att det är vad han avser, men han skriver så slarvigt att det inte går att skilja mellan hans uppfattningar och dem han eventuellt hämtar ifrån boken.

John P sa...

Lennart W: "Bra jobbat John P, fast jag tycker nog inte att det är min info om vad Norberg stödjer sig på, det säger han ju själv."

Tack. Ja det var kanske lite otydligt skrivet, men jag menade just den information jag själv kunde hitta utifrån vad den bakgrundsinformation du gav om vad kolumnisten baserade sin utsaga på (undrar om det blev tydligare..). Men men.


Eric W: "Däremot tycker jag den frågan han tar upp är ointressant. ./. Vad som är intressant är ju inte hur många som säger att de är mot våld utan hur många som faktiskt agerar våldsamt."

Precis, det blir först intressant när ser om åsikten att våld är befogat verkligen är kopplat till en ökad benägenhet att verkligen ta till våld.

Sen kan man ju fråga sig om det relevant att påstå att ex icke-muslimer i USA (enligt Wikipedia motsvarar icke-muslimer 99.2% eller lite drygt 306.3 miljoner av 308.8 miljoner) i större utsträckning kan tänka sig att ta sig att ta till våld än de som ser sig själva som muslimer (eller vise versa)? Jag menar, det måste ju finnas en ganska stor spännvidd i de båda kategorierna?

Unknown sa...

Exakt John P, det är helt ointressant, eftersom vi inte kan läsa hur undersökning gått till.

Johan N vill ju få fram en poäng med detta, men i mitt tycke är det slarvig och inte speciellt seriöst att slänga ur sig sådana snitsiga avslutningar. Syftet han har med den är ju att just få till en bra slutknorr. Vilket det är, så han lyckas, men...

Tycker för övrigt att texten hör hemma i Metro och inte här. Här vill jag ha lite högre nivå på "artiklarna" så vi inte hamnar i såna här diskussioner som inte leder ngn vart. (Förutom just att källkritik är ett viktigt "vapen" i det långa loppet)

Ibland känns det som det är okej att slänga ur sig att ickemuslimer är mer våldsamma än muslimer utan att ha riktigt på fötterna.Lennart W sa...

Per, nu tycker jag att du är tramsig. Själva syftet med referenser är att slippa uppfinna hjulet igen. Har någon annan gjort en ordentlig undersökning så kan man bara hänvisa till den och ta avstamp från det i det man själv sedan har att säga. Det finns ingen poäng i att detaljerat redogöra för metodiken i det citerade arbetet. (En annan sak är att man själv bör göra det när man citerar något.) Är du intresserad på riktigt, så skaffa och läs Saunders bok, den kostar bara någon hundralapp på Amazon. (Där den f.ö. får goda läsarbetyg. Saunders själv verkar också vara en väl ansedd skribent om man googlar lite.)

Ler också lite åt att Norbergs kolumner inte skulle platsa här.

Patrik Lindenfors sa...

Gud i himlen, så nu ska man inte få referera till undersökningar längre? Och det skulle vara ett *högre* krav på skribenten? Men kom igen. Läs Lennarts kommentar. Jag skulle vara stolt över att få hit Johan Norberg trots att jag inte delar nästan någon politisk åsikt med honom. Han underbygger sina påståenden väldigt väl.

Eric Wadenius sa...

Patrik L,

-"Gud i himlen, så nu ska man inte få referera till undersökningar längre?"

Du refererar ju inte till undersökningar och det gör inte Norberg heller. Han säger bara att "studier visar", vilket inte är en referens utan enbart ett påstående.

Som jag skrev tidigare så tycker jag att undersökning, även om den är korrekt utförd och redovisad, är ointressant. (Det eventuella) Resultatet förvånade mig dock vilket är anledningen till varför jag frågar...

Nils sa...

"Han underbygger sina påståenden väldigt väl."

Nej det gör han inte alls. När det gäller diskussionen om fri invandring blev han grundligt parkerad av Tino Sanandaji.

Som av en händelse bevisades i SVT Debatt i kväll att Norberg har fel – igen.

Den kvinnliga representanten för Islamiska förbundet gav verkligen "arg muslim" ett ansikte. Hon beklagade sig över att Expos agerande ökat islamofobin, men det är ingenting mot vad hon orsakade genom sitt framträdande.

Benzocaine sa...

Nils, hur kommer det sig att du blir förvånad att en ultraliberal vill ha fri invandring???

Benzocaine sa...

Kristian: Bevisligen är högerextremister ett större hot i Skandinavien. Glöm aldrig Breivik!

I övriga Europa står separatister för den största andelen terroristhot, alltså "patrioter".

Lennart W sa...

Eric, du verkar inte alls tycka att studierna är ointressanta, för då hade du ju inte frågat som du gör nu. Som jag uppfattar det är det Saunders bok som Norberg refererar till om detta. Om du är osäker på detta tycker jag att du ska ta kontakt med Norberg och fråga om saken. Själv tycker jag verkligen inte att det går att missförstå. Det är ju just om sådant som Saunders bok handlar om! Hur tycker du att Norberg skulle ha skrivit det annorlunda på det begränsade utrymmet?

Jan E sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Jan E sa...

Vilks var också i aktion på SION-konferensen förra året och där fanns också en och annan radikal ;)

Johan Norberg från medievänstern?! Haha! Det borde han få kommentera :)

Ja, Hanne Kjöllers krönika var bra, men det var också Johan Norbergs. Det finns inget i Kjöllers krönika som motsäger det som Norberg skriver.

Ja, visst kunde vi studera några arga muslimer i kvällens Debatt, men de var ju där som extremister och de är föga representativa för det muslimska civilsamhället.

Eric Wadenius sa...

Lennart W,

-"Eric, du verkar inte alls tycka att studierna är ointressanta, för då hade du ju inte frågat som du gör nu."

Det är förstås sant. Jag kanske skulle sagt att resultatet är inkonsekvent istället. Det har ingen betydelse.

-"Som jag uppfattar det är det Saunders bok som Norberg refererar till om detta. /.../ Hur tycker du att Norberg skulle ha skrivit det annorlunda på det begränsade utrymmet?"

Det är verkligen inte en fråga om begränsat utrymme. Meningen "studier visar tyvärr att 6 procent av franska..." hade kunnat inledas "Saunders refererar till studier som tyvärr visar att 6 procent av franska...". Svårare än så är det inte.

-"Själv tycker jag verkligen inte att det går att missförstå."

Om du nu har sådana insikter, är stycket nedan Norbergs åsikter eller är de en referens från Saunders bok?

-"Det finns fundamentalister och det finns terrorister, och det finns muslimer som vill göra alla judar ansvariga för allt staten Israel gör. Men om vi inte ska göra precis samma misstag som dem får vi inte göra alla muslimer ansvariga för dessa stollars illdåd. "

Nils sa...

”Nils, hur kommer det sig att du blir förvånad att en ultraliberal vill ha fri invandring???”
Det har du naturligtvis rätt i, vad det ofta talas tyst om är att ultraliberaler samtidigt vill avskaffa välfärdsmodellen. De är åtminstone ärliga nog att medge att den inte kan upprätthållas under fri invandring, vilket inte miljöpartister och andra utopister är.

Jan E,

”…är föga representativa för det muslimska civilsamhället”

Vad har du för belägg för det påståendet? Själva pekar de på att socialdemokrater har bjudit in samma föreläsare och försäkrar att de delar alla våra värderingar osv. Tror du inte på vad de säger?

Jag vet nu att kvinnan i Debatt heter Fatima Doubakli och är ledamot i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. Vilket säger det mesta, att det finns en sån organisation. Men det har vi också sett i FN och här i Sverige att muslimska organisationer nöjer sig inte de demokratiska mänskliga rättigheterna utan ska ha särskilda muslimska. Omar Mustafa talade också om ett parallellt muslimskt samhälle i Sverige, ”det muslimska civilsamhället”.

Under debatten ville Fatima Doubakli visa hur mainstream de inbjudna föreläsarna är och nämnde då bl a Tariq Ramadan, professor i Oxford. Det är ett bra exempel, denne Ramadan satt för något år sedan i fransk tv och vägrade ta tydligt ta avstånd från stening som straff för otrogna kvinnor.

Och som ett brev på posten ser jag nu på flera bloggar att Fatima Doubakli på twitter hyllat Osama Bin Laden som en hjälte.

Unknown sa...

Patrik L
Högre nivå på artiklarna är inte samma sak som att jag vill ha ha högre nivå på skribenterna.

Johan N är bra, men jag tycker fortfarande det är slarvig att slänga ur sig ett snitsigt påstående, som går ut på att 50% fler "icke muslimer" vill ta till våld för den goda sakens skull.

Som vi märker så lämnar avslutningen en konstigt eftersmak...ett öh... vad? va? vänta nu... men...
Vilket gör att resten av hans text faller i glömska.


Ska du måla en röd tavla sätt för fan inte dit en vit prick, för då har du målat en vit prick.


Patrik L sa:
"Jag tycker det är viktigt att bekämpa islamismen eftersom det är en totalitär ideologi. Invandrare från muslimska länder är dock bara i undantagsfall islamister, så det slår helt fel att bekämpa dem."

Håller till fullo med dig. Jag förstår att det var det som artikel ville få fram och min kritik blir just den lilla röda skönhetspricken, som gör att det glider iväg åt ett annat håll.

Kristian Grönqvist sa...

Igen görs ett typiskt argumentationsfel av Benzo. bara antalet människor som dör vid ett tillfälle gör inte hotbilden större generellt. Det är bara en större katastrof.
Det är lätt att låta sig styras av känslor och strunta i fakta.
Kom med lite fakta istället.
Fängelsestatistiken refererar på ett utomordentligt sätt vad som händer i verkligheten, det gör inte det som händer i diverse tyckares, med konstiga referenser, huvud.

Kristian sa...

För er som undrar vilken undersökning det är som Norberg via Doug Sanders hänvisar till, så är det den här:

The Gallup Coexist Index 2009:
A Global Study of Interfaith Relations
With an in-depth analysis of Muslim integration in France, Germany, and the United Kingdom.

Finns här:

http://www.olir.it/areetematiche/pagine/documents/News_2150_Gallup2009.pdf

Det är intressant att se att det spelade väldigt liten roll om man ansåg att religionen var viktig eller inte.

Och i grunden verkar detta rimligt. Jag tycker man borde kunna förvänta sig att om populationer lever under ungefär samma förhållanden, borde man kunna förvänta sig ungefär samma grad av extremism.

I vissa fall är det religiös extremism, i andra politisk (höger, vänster, separatism) men så länge det handlar om läror med ett inbyggt vi-mot-dem-tänkande går det nog bra med lite vad som helst.

Lennart W sa...

Eric, den text du citerar på slutet skulle jag kunna skriva själv för att jag tycker så. Gör inte du det? Behöver man en referens till det? Men det tyckandet baseras ju förstås på att vi vet, t ex genom personlig erfarenhet, att det finns en massa resonabla muslimer. Läser man Saunders bok har man sedan dessutom statistik på det. Från utdraget ur boken som man kan läsa på Amazon.com:

"The purpose of this book is to show that all of those claims are demonstrably untrue, and are based on the same mixture of honest misunderstandings and darker fallacies that greeted earlier waves of poor immigrants from different religious cultures. I have drawn on the most comprehensive demographic, statistical, scholarly and survey data available to provide a detailed, honest, point- by-point examination of the facts about Muslim immigrants in the West: their population growth rates; their loyalties; their religious, political and cultural behaviours and beliefs; their propensity to religious fundamentalism, to political extremism and to violence; their successes and, sometimes, their failings in becoming integrated into the economies and cultures of the West."

Patrik Lindenfors sa...

Tack för referensen Kristian!

Nils. Fatima hyllar inte Osama, hon refererar till en artikel som hyllar Osama. Jag vet, för jag höll på att länka till det twittret själv men gjorde bakgrundskollen. (Missade dock på FB.)

Unknown sa...

Bra PL.
Dock var det lite svårtytt. Jag kollade själv men fattade inte riktigt först vad hon menade.
Just sån bakgrundskoll är viktigt Nils, eftersom det alltid slår tillbaka och blir den röda lilla pricken folk kan kritisera.
Se och lär.

Eric Wadenius sa...

Lennart W,

-"Eric, den text du citerar på slutet skulle jag kunna skriva själv för att jag tycker så. Gör inte du det? Behöver man en referens till det?"

Nu försöker du byta ämne (som vanligt). Jag skrev att Norberg skriver slarvigt, så att det inte går att avgöra vad i hans text som är taget ur/inspirerat av boken han har läst och vad som skulle vara hans egna åsikter och slutsatser.

Du däremot skrev att du "[s]jälv tycker /.../ verkligen inte att det går att missförstå". Det kan givetvis bero på mina begränsningar, men jag tycker uppenbarligen inte att det är lika lätt som du påstår att det är för dig.

Lennart W sa...

Eric: "Nu försöker du byta ämne (som vanligt)"

Det går tydligen bara inte att ha ett civilicerat samtal med dig. Men det är ok. Ha det bra.

Nils sa...

Vad menar du Patrik, är hon ironisk?

Patrik Lindenfors sa...

Nej, hon skriver vad artikeln skriver. (Säger hon själv.)

Benzocaine sa...

KG: För det första skulle jag vilja ha en källa till det du skriver om fängelser. För det andra undrar jag vilken relevans det har om det inte är ideologiskt motiverat våld de sitter inne för. Vi talar terrorbrott här, inte allmän brottslighet.

Vad gäller Breivik så var det kännetecknande med vilket utstuderat våld han gick runt under flera timmars tid och avrättade människor bara för att han inte delade deras politiska åsikter.

Påminner mig om nazzen i Västerås som knivhögg en bög med över 60 knivhugg. Fatta vad lång tid det tar att hugga så många knivhugg! Här talar vi inte om tillfällig sinnesförvirring direkt. En människa som inte är så uppfylld av hat skulle besinna sig efter relativt få knivhugg.

Och som sagt, separatisters våld är sprunget ur samma tankegångar som all annan nationalism - tanken att ett folk ska leva åtskilt från andra folk. Det är inte förespråkare för ett mångkulturellt samhälle som begår separatistiska terrorbrott, direkt. Deras syn på folk och nationer är däremot identisk med SD:s, och deras meningsfränders i ND.

Benzocaine sa...

Och glöm inte heller Malexandermorden, VAM:s rånarturné för att finansiera framtida terrorverksamhet, mm.

Det enda muslimskt motiverade våldet vi har sett var en fjant som bara lyckades spränga sig själv. Dessutom en fjant som agerade helt på egen hand. En ensam galning och dåre skulle man ha kallat honom förr.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se