28 apr. 2013

Fantasi

2 kommentarer:

Lennart W sa...

"Try to imagine a new color"
Det tolkar jag som att man ska försöka föreställa sig att vi kunde se fler färger än vad en människa med full färgsyn kan se idag. Detta är enkelt. Två möjliga svar:

1. Att vi hade kunde se ljus i det infraröda eller ultravioletta området, som vissa djur (insekter?) kan göra. Dvs att iaf någon av tapptyperna i våra ögon triggades av lägre eller högre frekvenser än rött resp violett.

2. Om vi hade fyra sorters tappar istället för tre. Även om den nya sorten skulle triggas inom det nuvarande synliga spektrumet, skulle detta vara en fullständig revolution för vårt färgsinne. Det skulle ge färgsinnet en ny dimension i samma mening som man räknar dimensioner i rummet. Det vore som att gå från 2D till 3D. Två färger som triggade de första tre (vanliga) sorters tapparna på samma sätt, skulle uppfattas olika om de triggade den fjärde sorten olika mycket. Ännu större skillnad skulle det vara med ännu fler sorters tappar, men då antagligen till priset av sämre kontrast. Man kan nog jämföra med hörseln, där vi har en mycket god förmåga att skilja mellan olika frekvenser men med en ganska dålig förmåga att urskilja olika riktningar. Skillnaden mot vårt nuvarande färgseende är att ett C och ett E tillsammans blir ett harmoniskt ackord med två fortfarande urskiljbart olika toner, medan blått och gult rörs ihop och istället uppfattas som en färg: grön.

Så ja, jag tycker att man kan föreställa sig på flera sätt att vi skulle kunna se fler färger. Men hur det skulle upplevas är en helt annan sak, som kanske aldrig går att svara på.

Lennart W sa...

Den som tolkar det föregående som ett försök till att bevisa att 1:a Moseboken är sann, eller som en nazistanklagelse mot Humanisterna..

... har antagligen helt rätt. Vet nog faktiskt inte ens själv.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se