22 apr. 2013

IFiS:s rasistiska dokument

Islamiska Förbundet (IFiS) är en har ett oklart förhållande till rasism och antisemitism. Efter att Omar Mustafa hade avgått skrev det ett svar på kritiken mot dem. I det kan man läsa:
Vi har även arbetat emot alla former av rasism oavsett vem den riktas emot och oavsett vem som står för den. Med detta sagt förnekar vi inte att det existerat fall där vi omedvetet bjudit in gäster som tidigare har uttalat sig på ett sätt som är oförenligt med våra värderingar och vår människosyn. Detta beklagar vi. Vi har tagit oss an dessa brister redan då och det finns säkerligen kvar att göra men att påstå att vi inte tar tillräckligt avstånd från antisemitism är befängt och osant.
Detta låter som en klockren formulering. Om de lever upp till den. Det är därför förvånande att de dagen efter publicerar en insändare på sin hemsida där man kan läsa:
För det andra så har både S-ledningen och privatorganisationen Expo begått förtal när de har anklagat de av IFIS inbjudna talarna för att vara antisemiter eller för att ha uttalat sig antisemitiskt.
En insändare är inte förbundets officiella ståndpunkt, men den gör det ändå uppenbart att alla aktiva i förbundet inte är överens om att det som gjorts var fel. Vilket även var uppenbart i förra veckans Debatt i SvT. Det kanske inte är underligt att alla aktiva inte ändrat åsikt. Islamiska Förbundet gjorde det först för en dryg vecka sedan. Innan dessa hade de hårdnackat försvarat sig.

Det var också för en dryg vecka sedan de plockade bort en räcka filer från sin hemsida, utan att kommentera varför det gjordes. Filerna sas vara en del av förbundets elektroniska arkiv. En av dessa filer var en teologisk genomgång av Jerusalems status i Islam av dr Abdel Haleem Eweis, professor i Islamisk kultur och historia. I dokumentet, vilket försetts med förbundets logotyp och publicerats i april 2009, kunde de som besökte IFiS:s hemsida läsa följande judehatiska stycken:
Därtill är muslimerna förpliktade att försvara alla religiösa platser vart de än är eftersom muslimer är den bästa och mest hederliga nation som skapats bland mänskligheten. Detta är sannerligen ett stort ansvar jämfört med judarnas attityd mot profeterna genom historien, de har beskrivit i koranen, samt i både gamla och nya testamentet som mördare av profeter, ormars söner, de förbannade och de förkastade eftersom deras misstro till många profeter. Pågrund av detta kan denna nation inte vara kapabel att ta sig an detta uppdrag.
[...]
Detta är en sann och uppriktig attityd hos alla muslimer gentemot Jerusalem och detta visar deras värdering och respekt för profeterna och deras heliga platser som en enorm historiskt och religiöst ansvar. Motsatt denna ädla attityd har judarna varit ohyfsade samt aggressiva mot alla profeter. De har ändrat och deformerad alla sanna läror och bibelns texter. Muslimer över hela världen känner detta ansvar eftersom muslimer har beordrats att försvara alla profeters arv och de måste kämpa mot varje judiskt försök att deformera och förfalska sanningen.
Att beskriva judar på detta sätt är antisemitiskt. Det är fientligt mot judar och det sprider rasistiska fördomar. Hur ett förbund som utger sig för att jobba mot rasism, kan tänka sig att sätta sin logotyp på detta dokument och ha det tillgängligt på sin hemsida under fyra år är ofattbart. Var det ett stort misstag, förstår de inte konsekvenserna av negativa stereotyper och ett tydligt vi-och-dom-tänkande för uppkomsten av rasism eller är det en dokument som säger något om IFiS:s tankevärld, men inte rumsrent längre?

Tills dess Islamiska Förbundet förklarar hur de förhåller sig till detta dokument idag, är det inte befängt att påstå att de inte inte tar tillräckligt avstånd från antisemitism. Det är högst rimligt, eftersom förbundet legitimerat rasism med sin logotyp och upplåtit sin hemsida till att sprida detta.

Fotnot: När dokumentet publicerades var riksdagsledamoten Abdirizak Waberi (M) ordförande för IFiS. Idag är Waberi Vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se