13 apr. 2013

Inget i biologi går att förstå utan evolutionsteorinVinnaren av Guardians vetenskapsfilmstävling där det gällde att förklara en vetenskaplig idé på en minut. (Filmen är två minuter lång eftersom hon motiverar varför man borde rösta på henne. Gör inte det, hon har redan vunnit.)

4 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Underbara äro Herrans vägar! Tänk att ha kommit på evolutionen!

Kristian Grönqvist sa...

Jag kan väl instämma i hyllningarna. Det fina med evolutionsteorin är själva det kausala tänkande den ger upphov till. Ju fler detaljer man tillgodogör sig, desto mer insikt i alla "mjuka" vetenskaper, som filosofi, psykologi, ekologi och ekonomi och statsvetenskap får man som ett brev på posten. Den sk urvalsprocessen är motorn överallt.

Björn Bäckström sa...

Kristian 2013-04-13 12:14

Socialdarwinism? ;-)

Kristian Grönqvist sa...

Spencers variant på sociologisk tillämpning av Darwin som tyvärr helt har missförståtts av diverse socialkontruktivister.

I mänskliga samhällen har vi för det mesta tillskrivit empati och intellektuell sammanhållning som väsentliga delar av samhällbygget.

Det är dessa egenskaper hos en del socialdarwinister inte anses som förenliga med "survival of the fittest" av andra som väsentliga, varför någon enhetlig vision inte ens finns.

Men kan kanske bli...

Exempel på att socialdarwin

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se