19 apr. 2013

Troende tassar runt frågan om Omar Mustafa

En red herring har blivit ett missat mål i debatten om Omar Mustafa. Frågan om hur socialdemokraterna ska förhålla sig till en styrelsesuppleant som bereder väg för antisemitism, förvandlades snabbt av broderskapsrörelsen till en fråga om hur S hanterar en muslim. Broderskapsrörelsen är väldigt noga med att religiösa ska hålla religiösa bakom ryggen, så denna red herring - behandlingen av en individ som är muslim - var viktig att få ut. Med fokus på synen på muslimer kan Nalin Pekgul riva ner påståendet att Omar Mustafa på något vis skulle representera svenska muslimer, och att det är det som är problemet. Pekgul skriver en bra och tänkvärd text, men den träffar inte det ursprungliga problemet och orsaken till debatten. Och vips så slipper vi diskutera sakfrågorna, som t.ex: Bakar verkligen judar osyrat bröd av ritualmördade kristna? Och ska en suppleant för partistyrelsen ge en röst i Islamiska Förbundet åt dem som hävdar sådant? Även det får gärna Pekgul och broderskapsrörelsen tycka till om, vilket faktiskt går att göra helt utan att tillskriva Mustafa några antisemitiska åsikter. Vilka talare som bjuds in till Islamiska Förbundet, och hur det försvaras, kan diskuteras utan att smeta på någon åsikter som de inte har. Men kan det göras utan att religiöst motiverade åsikter blir kritiserade? Ursäkta uttrycket, "Gud förbjude".

19 kommentarer:

Wildenstam sa...

Bra synpunkter, men följande mening borde omformuleras. ”Vilka talare som bjuds in till Islamska Förbundet, och hur det försvaras, kan diskuteras utan att smeta på någon åsikter som de inte har.”

Skriv hellre: ”Vilka talare som bjuds in till Islam[i]ska Förbundet, och hur det försvaras, kan diskuteras utan att smeta på någon åsikter som vi inte kan bekräfta att de har.”

(Och det ska så klart vara ”Islamiska förbundet”.)

Anders Hesselbom sa...

Åtgärdat. Tack!

Lennart W sa...

Sossar tassar runt frågan om Mustafa. Och det är därför som snart sagt hela S-ledningen skakas av denna affär kanske t o m sitter lite löst. Palm är iaf ordentligt ifrågasatt i Stockholm, men även Löfvens ledarskap ifrågasätts. Hur skulle han som statsminister hantera en nationell kris? Bäst att inte ta en sån risk..

Unknown sa...

Lennart, jag är också oroad av den oerhörda svaghet som Socialdemokratin har. Någonstans känns det som de har tappat hjärnkapacitet under tid.

Deras valberednings arbete är ju...hmmm... av usel kvalitet. Veronica Palm inger inget större förtroende tycker jag. Hon satte ner foten men missade golvet och nu faller hon i slowmotion.

Men Omar är S problem.

Topic är väl här så borde det undersökas mer vad Islamiska förbundet egentligen står för. Nu är det tjat om stadgar som inte är stadgar. men jag tex, vet inte vad de egentligen står.

Den där mannen i Tros samfundet inom S borde granskas mer, liksom moderaten vad står de för. Vi har ju faktiskt rätt att veta vad de tycker. De måste ta Debatten om vi vill.


Någon som har mer info om tex deras stadgar (Islamska förbundet alltså.)

Ulf Gustafsson sa...

Det jag skrev här för någon dag sedan är vad som går att få fram om Islamiska Förbundets stadgar. Andra islamiska föreningar är lika svåra att greppa har jag upptäckt under dagen. Det finns inga ideologiska/teologiska dokument att till gå.

Det program för europeiska muslimer som FIOE publicerat är det bästa. Waberi (M) är förövrigt vice ordf för FIOE just nu.

En annan sak som är knepig är att det inte går att hitta hur många medlemmar IFiS har. Jag funderar på om de inte är en paraplyorganisation som står för support till andra föreingar där men medlemarna finns. Organisationsstrukturen hos de islamiska föreningarna är ett virrvarr.

Idag har en enig valberedning föreslagit att Veronica Palm ska bli omvald som ordförande för S i Stockholms stad. Hon sitter säker.

Istället har nog detta förhoppningsvis skakat om Tro och Solidaritet ordentligt. Upplever dem rejält trängda, med tanke på deras hög och upprivna tonläge i debatten.

Benzocaine sa...

En sak som slagit mig är att Islamiska förbundet inte representerar alla muslimer - inte ens majoriteten av Sveriges muslimer. Det erkände till och med Kharraki själv på SVT Debatt.

Ändå framställer Islamiska förbundet och Kharraki det som att man inte kan vara "aktiv i det muslimska samhället" och aktiv Socialdemokrat. Är inte det en självmotsägelse?

Antingen representerar de alla muslimer, och då kan man inte vara aktiv muslim och aktiv Socialdemokrat - eller också representerar de inte sveriges muslimer, och då är det rent nonsens att hävda att man inte kan vara aktiv muslim och samtidigt aktiv Socialdemokrat.

Även Kitimbwa Sabuni begår samma felslut.

Antingen inser de att de bedriver oseriös retorik, eller också är de för korkade för att inse att de säger emot sig själva. Jag vet ärligt talat inte vilket som är värst för dem själva.

Angående S tycker jag att de har hanterat krisen bättre än M. Omar Mustafa fick avgå, men Abdirizak Waberi sitter kvar.

Benzocaine sa...

Problemet är inte vilka Islamiska förbundet bjudit in, utan att de upplåtit en megafon åt konservativa krafter. En debatt förutsätter att man har två åsiktsmotståndare. Har man inte det så främjar man den inbjudne talarens åsikter och legitimerar hans åsikter. Om talaren är antisemit legitimerar man alltså antisemitism.

Så det är skillnad om någon bjudit in X till debatt, dialog eller diskussion, men en helt annan sak om man bjudit in X som föreläsare utan att balansera med opponenter.

Lars Torstensson sa...

Mustafa har även själv uttryckt graverande åsikter. Han har t ex, som representant för Islamiska Förbundet, påstått att uppfattningen att judar begår ritualmord på icke-judar, och förtär deras blod, inte är antisemitisk, utan ett uttryck för Israelkritik. Som Expo har framhållit är detta en "hårresande" åsikt.

Sedan har han under de senaste dagarna tagit avstånd ifrån den. Men det har inte Islamiska Förbundet.

Islamiska Förbundet står för islamisk fundamentalism.

Lennart W sa...

Mustafa själv kommer till tals i dagens svd:

”Jag står upp för allas lika värde”

Anders Hesselbom sa...

Det är detta som är så spännande med religion och religiösa. Mustafa är säkert en reko kille. De få åsikter vi går isär på, kan vi var och en för sig, med våra egna måttstockar, betrakta som att vi själva är den som har den mest liberala och sympatiska hållningen. Och när detta betraktas av utomstående, beror det på deras religiositet vilka åsikter som är problematiska - inte vilka man delar utan vilka som är problematiska. Vi har samma typ av dissonans bland kristna i Sverige. T.ex. tycker många att det var storsint av Gud att offra sin son får våra påstådda synder, utan att ens tänka tanken på att offra sin egen son.

Lennart W sa...

Anders, menar du verkligen att ickereligiösa aldrig kan tycka att varandras åsikter är problematiska? Så är det ju inte alls, t ex mellan ateistiska kommunister och ateistiska libertarianer.

Anders Hesselbom sa...

Ledtråden till mina åsikter får du från vad jag faktiskt skriver. Börja där.

Lennart W sa...

Anders: Vad menar du annars med "Och när detta betraktas av utomstående, beror det på deras religiositet vilka åsikter som är problematiska"? Jag förstår inte vad du menar på något annat sätt, med det synbarligen allmänna påstående om just religion och religiösa som du inleder din kommentar med. Om jag missförstår så är det inte med flit. Kan du kanske formulera om det?

Anders Hesselbom sa...

Nej, jag tycker det är tydligt nog. Det jag menar är att vad som betraktas som problematiskt, påverkas av åsiktsinnehavarens vidskeplighet.

Lennart W sa...

Anders, människors attityder påverkas av många saker, t ex av negativt förutfattade meningar som för somliga Humanister. Nota bene, inte alla Humanister. Somliga.

Anders Hesselbom sa...

Somliga människor, inte alla, men somliga. Humanisterna organiserar människor. Men det jag vill betona är just att religion mycket effektivt inte bara påverkar, utan förstör förmågan att tänka klart. Jag håller f.ö. på att sammanställa 100 dåliga argument till försvar av religion. Det är både kul och lärorikt.

Lennart W sa...

Anders, nu var det som du nog förstår närmast dig jag tänkte på.

Är det möjligen så att dina 100 argument egentligen mest handlar om dig själv, innan du s.a.s. såg ljuset? Ett fall är inte mycket att bygga en vetenskaplig analys på. Dålig statistik. Du är inte jag.

Anders Hesselbom sa...

Svaret på frågan om jag verkligen menar att ickereligiösa aldrig kan tycka att varandras åsikter är problematiska är nej. Det jag säger är att personens religion påverkar personens förmåga att tänka rationelt extremt negativt. T.ex. finns direkt vansinniga föreställningar som normaliserats i religiös kontext. Jag pratar inte om vad jag personligen tror eller inte tror, men eftersom du är obekväm med detta, förstår jag att du vill förstöra debatten. Det finns dock effektivare och sakligare sätt att utmana det jag säger, vilket jag gärna tar upp nu när du sprängt den artighetsgränsen: Du argumenterar som om din religion står i vägen - alltså som att din religion som du vill försvara är din fiende även denna gång. Jag önskar uppriktigt att jag har fel. Men något som jag däremot står för är att direkt galna föreställningar kan husera i ett religiöst kontext, utan att många reagerar. Jesus är Guds son, Jesus återuppstod på tredje dagen. Du vet, den typen av grundlöst trams.

Anna Carlsson sa...

Anders förstår inte hur du kan tycka att Omar Mustafa "nog är en reko klle". Däremot håller jag med om att religioner påverkar människans förmåga att resonera rationellt negativt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se