29 apr. 2013

Vad tror filosofer?

Filosoferna David Bourget och David Chalmers har genomfört en omfattande enkät om vad medarbetare vid 99 filosofiinstitutioner i engelskspråkiga länder tror på. Sean Carroll har förtjänstfullt sammanfattat deras resultat på sin blogg. Där finns även en länk till den omfattande rapporten för den vetgirige.

Nedan redovisas en delmängd av resultatet:
7. Frivilja: kompatibilism 59,1%; libertarianism 13,7%; ingen frivilja 12,2%; annat 14,9%.
8. Gudstro: ateism 72,8%; teism 14,6%; agnostisism/osäker 12,6%.
10. Kunskap: empiricism 35,0%; rationalism 27,8%; annat 37,2%.
14. Metaetik: moral realism 56,4%; moral anti-realism 27,7%; annat 15,9%.
15. Metafilosofi: naturalism 49,8%; icke-naturalism 25,9%; annat 24,3%.

1 kommentar:

Daniel W sa...

Den här enkäten är några år gammal (länk). Även svenska filosofer finns med i undersökningen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se