9 maj 2013

En missionsuppmaning

Sean Carroll klargör i artikel hur han ser på att finansieras av eller samarbeta med the Tempelton Foundation (JTF). Inget direkt samarbete, men han kan tänka sig att samarbeta med andra som finansieras av stiftelsen, om de gör bra saker. Orsaken till att Carroll inte gillar JTF är att de blandar ihop vetenskap och religion. Carroll skriver:
I don’t think that science and religion are reconciling or can be reconciled in any meaningful sense, and I believe that it does a great disservice to the world to suggest otherwise.
Han fortsätter lite senare i artikeln i the Slate med denna ytterst välformulerade missionsuppmaning:
Due to the efforts of many smart people over the course of many years, scholars who are experts in the fundamental nature of reality have by a wide majority concluded that God does not exist. We have better explanations for how things work. The shift in perspective from theism to atheism is arguably the single most important bit of progress in fundamental ontology over the last 500 years. And it matters to people … a lot. 
Or at least, it would matter, if we made it more widely known. It’s the one piece of scientific/philosophical knowledge that could really change people’s lives. So in my view, we have a responsibility to get the word out—to not be wishy-washy on the question of religion as a way of knowing, but to be clear and direct and loud about how reality really works. And when we blur the lines between science and religion, or seem to contribute to their blurring, or even just not minding very much when other people blur them, we do the world a grave disservice. Religious belief exerts a significant influence over how the world is currently run—not just through extremists, but through the well-meaning liberal believers who very naturally think of religion as a source of wisdom and moral guidance, and who define the middle ground for sociopolitical discourse in our society. Understanding the fundamental nature of reality is a necessary starting point for productive conversations about morality, justice, and meaning. If we think we know something about that fundamental nature—something that disagrees profoundly with the conventional wisdom—we need to share it as widely and unambiguously as possible.

10 kommentarer:

Björn Bäckström sa...

Bra inlägg mr Ulf G. My dear wishy-washy administrator!

Ska bli intressant att se hur du i dina kommentarer pacificerar och förvandskar budskapet!

"So in my view, we have a responsibility to get the word out—to not be wishy-washy on the question of religion as a way of knowing, but to be clear and direct and loud about how reality really works."

Om du vill se en vettig hörsamhet; läs Kristian G:s kommentarer! Och i blygsammare mån; mina!

För övrigt räcker bilden på Sean Carrol för att förstå att intelligenta budskap måste komma från det hållet!

Lennart W sa...

Visst kan man försöka få allt fler övertygade om att vetenskap och religion är absolut oförenliga och att alla därför måste välja. Detta är f ö samma ståndpunkt som många bokstavsfundamentalister har.

Men tänk om väldigt många väljer "fel" alternativ? Säg t ex att många som idag både är religiösa och positiva till vetenskap, ställd inför ett ultimativt val, väljer religion och väljer bort vetenskap. Hur är det bra? Hur är det bra??

Lennart W sa...

Björn: "För övrigt räcker bilden på Sean Carrol för att förstå att intelligenta budskap måste komma från det hållet!"

Det är längesen nu som frenologi sågs som vetenskap öht. Du är alltså inte på vetenskapssidan.

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

Carroll hävdar väl inte att "alla absolut måste välja" mellan vetenskap och religion?

Att förlika vetenskap och religion handlar det om. När religiösa människor eller religioner accepterar vetenskapliga fakta sker ingen förlikning, det är en anpassning till vetenskapen.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Det är samma problem med vetenskap och till exempel astrologi. Vad gör vi om många väljer fel? Vi förbättrar skolsystemet. Men vi kommer alltid ha astrologtroende eftersom människohjärnan är funtad som den är. Dock är detta inte någon signal till oss att ge upp eller betrakta hela diskussionen som meningslös. Tvärtom får vi inse att den är evig och faller på varje ny generations ansvar.

Apropå frenologi, förresten, så är det inte en så död vetenskap som man hade kunnat hopps. Det kom en artikel bara häromdagen som har kopplat ihop utseende (foton på finska soldater från andra världskriget) med aggression och antal barn. Jag tycker det är rätt otrevlig forskning, men det är högst testbara hypoteser man lägger fram, så är den fel kommer det att visa sig. Läs populärsammanfattning här: http://asianfanatics.net/forum/topic/782914-soldiers-faces-predict-aggression-military-rank-and-number-of-children/

Björn Bäckström sa...

Patrik L 2013-05-10 00:35

"Apropå frenologi, förresten, så är det inte en så död vetenskap som man hade kunnat hopps."

Nästan alla vetenskapliga resultat kan väl missbrukas. Att frenologi kan användas vulgärt är naturligtvis uppenbart men det går ju att vara på sin vakt.

Du måste väl själv vara medveten om att du använder "frenologi" mer eller mindre omedvetet dagligen flera gåner i mötet med medmänniskor?

Daniel W sa...

När Carroll talar om experts in the fundamental nature of reality så menar han filosofer. Det är oerhört anmärkningsvärt och inget att ta på allvar naturligtvis.

Men det finns en intressant bakgrund och det är att Carrolls deltagande i Templetonfinansierade konferenser har givit honom en allt större respekt för filosofer. Det är möjligtvis en förbättring av hans naiva tänkande, han har blivit mer ödmjuk om vad fysiken kan säga om verkligheten, men han ger istället filosofer en löjlig respekt. Från ett dike till ett annat kan man säga.

Ulf Gustafsson sa...

Daniel W,

Jag är inte säker på att naturalisten Carroll syftar (enbart) på filosofer.

Patrik Lindenfors sa...

Daniel W,
Många naturvetare har stor respekt för filosofer. Det har ingenting med Templeton att göra.

Daniel W sa...

Patrik L,
Jaha. Jag talar om Carroll, jag har följt hans blog i ett par års tid. Skit i det tack, och lycka till med eran blogg.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se