24 maj 2013

En stor hårig trädfällande fisk!

På en blogg i Scientific American ges några historiska exempel på när djur och växter klassats ovetenskapligt på grund av religiösa eller ekonomiska skäl. När europeerna koloniserade Nordamerika fanns det gott om bävrar på kontinenten. Dessa minskade därefter snabbt i antal, på grund av jakt efter skinn och kött. Katolska kyrkan gjorde sitt för att hjälpa till. Detta genom att förklara att bävern var en fisk och därför var tillåten att äta under fastan.
In addition to disease, the European settlers also brought Catholicism with them, and successfully converted a large proportion of the indigenous population. And the native Americans and Canadians loved their beaver meat. 
So in the 17th century, the Bishop of Quebec approached his superiors in the Church and asked whether his flock would be permitted to eat beaver meat on Fridays during Lent, despite the fact that meat-eating was forbidden. Since the semi-aquatic rodent was a skilled swimmer, the Church declared that the beaver was a fish. Being a fish, beaver barbeques were permitted throughout Lent. Problem solved!

1 kommentar:

AV sa...

Aha, så japanerna övergår också till kristendomen då? I bibeln står ju om Jona och valfisken. Så problemet löst. Valar är fiskar och fisk är nyttigt. Tjohopp!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se