7 maj 2013

Faktorer som minskar våld i samhället

Andrew Copson, British Humanist Association, ställer några frågor till Steven Pinker om visdomarna som kan dras utifrån hans bok The Better Angels of Our Nature. Pinker lyfter följande faktorer som minskar våldet i samhället: En välfungerande demokrati och rättsstat, förbättrad handel, mer utbildning, bättre informationsteknologi och yttrandefrihet.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se